ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ފާއިތުވި ދޮޅުމަސް ދުވަސް ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ކުރި ޚަރަދު 892.3 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާއްމު ކުރި ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

މެއި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ސަރުކާރުން ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލް ހިމަނައިގެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާއްމު ކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްފައި ވަނީ ނޭޝަނަލް ޑިސާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތީރިޓީންނެވެ. އެއޮތޯރިޓީން ކުރި ޚަރަދު 584.4 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރައެވެ.

ދެން އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއް ކޮށްފައި ވަނީ ހެލްތު މިނިސްޓްރީންނެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ 141.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައެވެ. ޑިސާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ފަންޑުން 84.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައި ވާއިރު، ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ 28.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައެވެ. ޓްއަރިޒަމް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ފަންޑުން ވެސް 27.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައި ވެއެވެ.

ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން 7.6 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައި ވާއިރު އައިޖީއެމްއެޗް އިން ވަނީ 5.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައެވެ. އެންސްޕާ އިން 4.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރިއިރު، ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވެސް ވަނީ 3.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގައި މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ފެތުރިދާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް، ސަރުކާރުން ވަނީ ގިނަ ވަސީލަތްތަކެއް މިހާރު ގާއިމް ކޮށްފައެވެ. އަދި އިތުރު ވަސީލަތްތައް ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ހުއްޓުމެއް ނެތި ކުރިއަށްދާކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ. އެކަންކަމަށް ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކެއް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ކުރަމުން ގެންދާ ޚަރަދުތަކުގެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރަން 45 ދުވަސް ތެރޭގައި ހާއްސަ އޮޑިޓެއް ފުރިހަމަކޮށް، އެކަމާއި ގުޅޭ ރިޕޯޓް ތައްޔާރު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިހާރު ވަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަށް އަންގާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

11 ކޮމެންޓް

 1. އެމަންޖެ

  މިގައުމުގެ ހަލާކު ކެނެރީ ނަސީދު.

  16
  1
 2. ާނަސީރު

  ހުރިޙާ ފައިސާއެއް އެމްޑީޕީ މީހުންގެ ޖީބަށް. މިވަރުގެ ކޮރޮޕްޓް ސަރުކާރެއް ނުދެކެން.

  19
  1
 3. Happy

  ސަރުކާރުންރައްޔިތުންނަށްކަމެއްނުކޮށްދީކާލިވަރުތިފެންނަނީ

  13
 4. Y y

  Kalo hama rangalhahves kahaalaafi

  10
 5. އަދުރެމެޓިކްސް

  ހިސާބު ޖަހާ ބަލަ ދިވެހިންނަށް ޚަރަދުވި ވަރާއި ބޭރުމީހުންނަށް ޚަރަދު ވީވަރާއި ބޮޑުނަނަށް ބަހާލިވަރާއި ހޭދަވީވަރު 892.3 ޕްރެފެސަރ އަދުރޭ ބުނެ ދީބަލަ ވަރަށް ރަގަޅަށް ހިސާބު ޖަހާފަ

  7
  1
 6. ވިޝާމް

  ދެންއޮތް 5 އަހަރު ނުލިބޭނެކަން ޔަގީންވުމުން ބަނޑުފުރަންޖެހޭނީ ތިކަހަލަ ގޮތަކަށް، އަދިވެސް ވޯޓުދޭތި މި ބައިގަނޑަށް

 7. މިއަދު

  ކޮވިޑް-19: ސަރުކާރުން ކުރި ޚަރަދު 892 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފި
  ކުރިޚަރަދެއްނޫން މިސަރުކާރުގެ ވެރިން ކޭލާރި 892 މިލިއަން

 8. ސައްލެ

  ކޮން ކަމެއް ކޮއްގެންތަ ބިލިއަނަކާ ގާތައް ފައިސާ ހަރަދުވީ؟
  މި ސަރުކާރު އައިއްޔާ ފައިސާ އިން ހިޔާނާތް ނުވާ ފަހަރެއް ނުދޭ..

  1
  1
 9. އައްޑޫ މީހާ

  ތިޔަ ހިސާބު ބޭނުން ވަރެއް ބުނެވިދާނެ އެކަމަކު ތިޔައީ ހުސްދޮގު އަދި ވަގަށް ނެގިވަރު ހާމަކޮށްދޭން ކެރޭނެ ނަމަ ކިހާ ރަނގަޅު

 10. ައަހުމަދު

  ނިކަމެތި ރައްޔިތުން ފުރަބަންދު ކޮށްފައި ލާރިހޯދޭނެ މަގުބަންދުކޮށް ހަލުގައި ޖައްސާފައި ، މިމިހުން ކޮވިޑް އޭކިޔައިފަ ހަމަ ލަރިކަނީ މިލިޔަނުން މިލިޔަނުން ، ޤައުމެއް ކޮރަޕްތު ވާނީ މިވަރަށް. ވ. ސަލާމް

 11. ސަޓޯ

  ކޯނޗަކަށް ހަރަދު ކުރީ ؟ ތަފްސީލް ބޭނުން... ކޮމިޝަނަށް ނެގި ބައި ވަކިން ހިމަނާތި....