މާލޭގައި ބޮޑު މާރާމާރީއެއް ހިނގައިފިއެވެ.

މިއަދު މެންދުރު 1:30 ހާއިރު މި މާރާމާރީ ހިނގާފައި ވަނީ ބޮޑުތަކުުރުފާނު މަގު ޝެލްބީންސް ކައިރީގައެވެ.

މި މާރާމާރީ ހިނގާފައި ވަނީ 10 ވަރަކަށް މީހުން ހިމެނޭ ގްރޫޕެއްގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ޖެހިގެން ކަމަށް ވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ މީހުންގެ ތެރޭގައި ޖެހުނީ ކޮން ކަހަލަ މައްސަލައެއްކަން އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ.

މި މާރާމާރީއާ ގުޅިހެން ފުލުހުން ވިދާޅުވި، މިއަދު 13:30 ހާއިރު ހުޅުލޭ ފެރީތައް އޮންނަ ސަރަހައްދުގައި ހިންގި ހަމަނުޖުމެއްގެ މަންޒަރު ފުލުހުންގެ ސީސީޓީވީއަށް ފެނިގެން އެތަނަށް ފުލުހުން އެޓެންޑްވެ އެ ހަމަނުޖެހުން ހިންގި ދިވެހި ފިރިހެނަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަަށަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެބެ.

އަދި މި ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވި އިތުރު މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

8 ކޮމެންޓް

 1. ސޭޓުގެ އަންހެނުންގެ ފިރިމިހާ

  ހަކުރުޑީލު ހަދަނޫ

  17
 2. ލާމު

  ބޮޑު ތަކުރުފާނު މަގު ފުލުހުންގެ.މަރުލަޒުން ބަލާލެ ވޭނެ އެވެ. އެހިސާބައް ދާން ދިހަ މިނެޓް ނުނަގާނެ އެވެ .

  16
  2
 3. ފައްލަންބޭ

  ތިބޭފުޅުންގެ ދުއްޕާން މާބޮޑުވަނީ، ދިވެހިންނަށްވެސް ކެއްކުރެވޭނީ ވަކިވަރަކަށް.

  20
  1
 4. ވިސްނާލުމަށް އެދެމޭ

  ދިވެރާއްޖެއަށް ބޮޑު ބަލާވެރިކަމަކަށްވެއްޖެ ބިދޭސީން...ފުލުހުން ކަރަންޓް ގަން ބިދޭސީން މައިތިރިކުރަން ޖައްސަބަލަ.. ގައުމުއެއްކޮށް ތިބިދޭސީނާހެދި ފަނާވަނީ........ ...

  23
  3
 5. ޢަހުމަދު

  މި ވީޑިއޯގެ 1 މިނެޓު 25 ސިކުންތު ތެރެއިން ފެންނާނެ ހިންދީ ފިލްމުގެ މަންޒަރެއް.

  17
  1
 6. ޖިންނި

  އަޅާނުލާ އެއީ މިނިވަން ކަން މިނިވަން ފިކުރު

  20
  1
 7. ?

  ސާބަހޭ ދަރިންނޭ... މިއޮށް ހުރިހާ ދުވަހު ގޭގަ ތިބެންޖެހުނީމަ ގޭން ނިކުންނަ ގޮތަށް ތަޅާފޮޅުންދޯ...?‍♀️?‍♀️?‍♀️?‍♀️?‍♀️ އެކުދިން އަނެއްކާ މަޖިލީހުގަ ޖެއްސި އެތީގެ ޓިކްޓޮކް ކޮޅެއް ހަދަނީ ނޫންތަ؟؟؟???

  30
 8. އަހްމަދު

  ބަލަކުރީރޭގަ މަޖިލީހުގަހިންގިމާރާމާރީގެމައްސަލައިގެހަބަރެއްނުވޭ އެމައްސަލައޮތީކިހާހިސާބެއްގަތޯ އެއްވެސްމީހަކުހައްޔަރުކޮށްފިންތޯ؟

  40
  1