އަައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި މަގުމަތިން ބިދޭސީއަކަށް ފެނުނު އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ވެރިފަރާތާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައި ހިތަދޫ މަގެއްގެ މަރިން ބިދޭސީއަކަށް އެއްލައްކަ ރުފިޔާ ފެނިގެން ހަމަ އެ ދުވަހު ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނާއި އެ ފައިސާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަަމަށެވެ.

އަދި ފައިސާގެ ވެރި ފަރާތް ހޯދައި، ހަމަ އެ ދުވަހުގެެ މެންދުރު 13:35 ހާއިރު އެ ފައިސާ ވެރިފަރާތާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ އެ ފައިސާތައް ފެނިފައި ވަނީ ބިދޭސީއަކަށް ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ފައިސާ ފެނިގެން ފުލުހުންނާއި ހަވާލުކުރި ބިދޭސީ މީހާއަށް އެ ސްޓޭޝަންގެ ފަރާތުންވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

10 ކޮމެންޓް

 1. އަހުމަދު

  ނަމޫނާ ދައްކާދީފި ..

  92
  3
 2. ީހިޔާލު

  ރޮވިއްޖެ..ކުރިން އަހަރެން ބިދޭސީން އާދޭތެރެއި ދެކެމުންއައިގޮތް ބަދަލުވެއްޖެ..ތި ބިދޭސީ މީހާގެ ފާފަ ފުއްސަވައި އޭނަޔަށް ސުވަރުގެ މަތިވެރި ނިއުމަށް ދެއްވާށިއެވެ.

  58
  3
 3. ައަހުމަދު

  ވަރަށްމަދުވާނެތިކަހަލަ މީހެއް

  43
  2
 4. ބދސ

  ބިދޭސީ އަކީ ކޮން ގައުމަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހެއްކަން ބުނެދިންނަމަ ހާދަ ރަނގަޅޭ. އެއީ މިހާރުވެސް ބަންގާޅީން ނޭ ބުނީމަ އެހެން މަންޒަރެއް މީހުންގެ ސިކުނޑީ ގައި ހުންނާތީ.

  39
  1
 5. ލ

  އެމީހަކަށް މާތްﷲ ދެދުނިޔޭގައި ހެޔޮޖަޒާ މިންވަރު ކުރައްވާށި.

  55
  1
 6. ކަރައްޕުޝަން

  ހުސްވަގުން އުޅޭގައުމަކަށް ކޮނަތާކުން އަރާހުރި ތެދުވެރިއެއްބާ.

  12
  8
 7. ކާފަ

  ޢެމީހާއަށް އެއްވެސް ހަދިޔާއެއް ދިންބާ؟

  17
  1
 8. އަސްޢަދް

  ސުބުހާނައްޅާހި ތިކަހަލަ ތެދުވެރިން ވަަރަށް މަދުވާނެ.

  13
  1
 9. ސައްލެ

  މަނަމަ ނުދޭނަން، ރުޅިއަޔަސް މީ ހަގީހަތަކީ

  2
  2
 10. ނަޖްވާ

  މި ޝުމްބާ ގޮންގް އަކީ ކޯންޗެއް އެނގެން އުޅޭ މީހެއްތަަ؟ އެމްޑީޕީގަ އުޅެފަ، ސޯސަލް މީޑިޔާ ކެމްޕޭނު ކުރަން އުޅެއުޅެފަ، އަނދީބު ފޯނެއް ދީގެން އޭނަ ކައިރިޔަށް ގެންގޮސްގެން އުޅުނު ކުޑަ ކުޑަ ކުއްޖެކެއްނު ތީ!