އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގަން މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ކޯލިޝަން ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީގެ ލީޑަޝިޕް މެމްބަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ކައުންސިލް ބައްދަލުވުމުގެ ފުރަތަމަ ދަންފަޅި ހެނދުނު 11:00 އިން 12:00 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކަމަށް އެ ކޯލިޝަންގެ ބަޔާނުގައިވެއެވެ. އަދި މި ދަންފަޅީގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނީ ކޯލިޝަންގެ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމަށް ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

ދެ ވަނަ ދަންފަޅި 2:00 ޖަހާ އިރު އޮންނަ އިރު، ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ އޮންލައިންކޮށް ކަމަށް ބަޔާނުގައިވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

 1. ސލ

  އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ވީހާ އަވަހަކަށް ސިޔާސީ އެއްވުން
  ތަކާއި ޖަދަލުކުރުންތައް ފަށަންވީއެވެ ސަރުކާރުގެ ނޭއްގާނީ
  އަނިޔާވެރިކަން ހުއްޓުވައި އަވަސް އިތިޚާބެއް ބޭއްވުމުގެ
  ތައްޔާރީތައް ހަމަޖެއްސުމަށް އިދިކޮޅު ކޯޝަނަށް ގޮވާލަމެވެ.

  7
  1
 2. ސަގަރު

  އަވަސްކުރޭ މިސަރުކާރުގެ ޖާހިލުކަން މުޅިގައުމަށް ފޯރައިފި.

  3
  1