22:13

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 130 މީހަކު މިއަދު ބަލިން ރަނގަޅު ވެއްޖެ.

21:12

20:30

19:31

18:18

ނިއުޒިލޭންޑުން ކޮވިޑް-19 ނައްތާލެވިފައިވާކަން އިއުލާނު ކުރިތާ މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވަނީސް މިއަދު އާ ދެ ވޭދަނަ (ކޭސް) ފެނިއްޖެ،

17:49

16:09

14:49

ބުރުނާއީގައި އިތުރު އެކަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ތިނަކަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް 141 މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައި.

 

14:47

ސެންޓްރަލް އެފްރިކަން ރިޕަބްލިކްގައި އިތުރު ތިން މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 10 އަށް އަރައިފި. އިތުރު 67 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 2،289 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

 


ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މާލެ ފުރަބަންދު ކުރިތާ ދެމަސް ދުވަސް ފަހުން ހޯމަ ދުވަހު މާލެ ހުޅުވާލުމާއި އެކު ފެނުނީ ނުރައްކާތެރި މަންޒަރެކެވެ. އިޖުތިމާއީ ގައިދުރުކަމަށް ގިނަ މީހުން ސަމާލުކަމެއް ނުދިނެވެ. އެއީ ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކަކީ ދިވެހިންނަށް ދަތި އުނދަގޫ ދުވަސްތަކަކަށް ވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރެކެވެ.

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބޯނުލެނބި ގިނަ ގައުމުތަކުން ފެންނަ މަންޒަރަކީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން އިތުރުވެ، ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އެތައް ގުނައެއް މައްޗަށްދާ މަންޒަރެވެ.

މިއަދު ލިބުނު އިތުރު ޚަބަރުތަކަށް ބަލާއިރު ޖުލައި 01 ވަނަ ދުވަހު ސްކޫލްތައް ހުޅުވާލާނެ ކަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވެ، މިހާރު ބަލި ޖެހިފައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 515 އަށް މަދުވެފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

5 ކޮމެންޓް

 1. ހަސަނުބެ23121

  ބައެއް މީޑިއާތަކުން ދަނީ ކޮވިޑާއި ގުޅޭ ހަބަރުތައް ވަޅުޖަހާ، މީހުން ބޭރަށް ނިކުތުމަށް ހިއްވަރުދެމުން. މާލެ ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއްގައި އޮތްވާ މީހުންވަނީ މުޅި މާލެތެރެއަށް ގުރޫޕު ގުރޫޕަށް ނިކުމެ މަގުތައް ތޮއްޖައްސާފައި

  10
  1
 2. محمد

  ދެން ވާނީ ކިހިނެއް؟ކޭސްތަައް އިތުރުވާނީ

  5
  5
 3. ފިޔަވަޅު

  މަށަށް ފެނުނީ ބަންގާޅީންތައް މާސްކު ދަތްދޮޅީގަ އަޅުވައިގެން ރަސްފަންނިގަޔާ ޕޭމަންޓުތައް ފުރާލަިގެން ބޮނޑިވެގެން އުޅޭތަން .
  އެމީހުންނަކީ މި ބލިފެތުރުމުގަަ އެންމެނުތައްކާމީހުން.
  ޢެހެންވެ އަހަރެމެން ޅަދަރިންކޮޅު ނެރެލާ ގަޑިގަ އެމީހުން ބަންދު ކޮށްދިނުމަށް އެޗްޕީއޭ އަށް ގޮވާލަން .

  14
  3
  • ާައަޝަާ

   އެހެން އުޅޭ ދިވެހިން މަާ ގިނަ

 4. ކުނިނަގާ ބެ

  ކޮބާތޯ ފަރަންޓް ލައިންގަ މަސައްކަތް ކުރި ހިތްވަރު ގަދަ ބޭފުޅުން އަށް ދޭންބުނި ފްރަންޓް ލައިން އެލެވެންސް،އަދިވެސް ނުދޭ،ވެމްކޮ ސްޓާފުން ނައްވެސް ދޭން ބުނި އަދިވެސް ނުދޭ.......50 ލާރިީ ނަމަވެސް ދޭން ނުކެރުން.....މިހެންވާނިީ ދެންީ ދޮގުހަދަންޔާ