އައްޑޫ ސިޓީގައި ސްރީލަންކާ މީހަކު އިސްލާމްވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު ހުކުރު ނަމާދަށްފަހު އެ މީހާ އިސްލާމް ދީން ގަބޫލު ކުރާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ލައިވްއެއް ފޭސްބުކްގައި ވަނީ އާއްމުކޮށްފައެވެ.

އެ ވީޑިއޯއިން ފެނިގެން ދަނީ އެ މީހާ މިސްކިތް ތެރޭގައި އިސްލާމް ދީން ގަބޫލުކޮށް، އޭގެ ފަހުން މިސްކިތް ތެރޭގައި ތިބި މީހުންނާއި ސަލާމް ކުރާ މަންޒަރެވެ.

މިކަން ހިނގާފައި ވަނީ އެ ސިޓީގެ ކޮން ރަށެއްގައިކަން އަދި ސާފެއް ނުވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ އެ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި، އެ މީހާއަށް އިނގިރޭސިބަހުން ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމައިގެ މާނަ ވަނީ ކިޔާދީފައެވެ. އަދި އެ ލަންކާ މީހާ ވަނީ ޝަހާދަތް ލައިދެމުންދާ މީހާގެ ފަހަތުން އެ ބައިތައް ކިޔަމުން ގޮސްފައެވެ.

A Srilankan brother living in Addu City accepted ISLAM today after the Friday prayer. ❤ #AllahAkbar? #Ahmed_Shareef

Posted by Mishkat Foundation on Friday, June 19, 2020

މިސްކަޓް ފައުންޑޭޝަން ޕޭޖުގައި މިހާރު އާއްމުކޮށްފައިވާ އެ ވީޑިއޯއަށް މިހާރު އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ވަނީ ލިބިގެން ގޮސްފައެވެ. އެ ވީޑިއޯ އާއްމު ކޮށް އެ ޕޭޖުން ބުނެފައި ވަނީ ސްރީލަންކާ މީހަކު އައްޑޫ ސިޓީގައި އިސްލާމް ދީން ގަބޫލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

15 ކޮމެންޓް

 1. ޏ

  1900 ގެ ކެމެރާ އަކުން ވިޑިއޯ ކޮއްފަ

  11
  4
 2. Anonymous

  އަލްޙަމްދުލިﷲ
  ވެލްކަމް ޓު އިސްލާމް

  80
  3
  • ޖުހާ

   އަވަހަށް ތިމީހާ ހަރުކަށިކޮށްފަ ޖިހާދަށް ފޮނުވާލަން ފެންނަނީ

   6
   42
   • މސ

    އެމް ޑީ އެން ހަމީދު ހަޖަމް ޕްލީޒް

    3
    1
 3. ސާމިޔާ

  މިސްކަޓްފައުންޑޭޝަނަށްގުޅޭނެ ގޮތެއްވެދާނެބާ ؟؟

  29
 4. އިޒުއާން

  Alhamdhulilahi ?

  27
 5. މޮޔަބެ

  މިކަމާ އަހަރަމެން ވ އުފާވޭ. ނަމަވެސް މިކަމާ ބޯތަޅާ ހިތާމަކުރާ 30 ހަކަށް މީހުން ތިބޭނެ ...އެއީ ވެރިންގެ ތެރެއިން ބަޔަކުވެސް ހިމަނެގިން ...ހީވަނީ އިމްރާނުވެސް ހިތާމަކުރާނެހެން

  31
  3
 6. ސޯލިހު

  ވަރަށްއަވަހަށް ދިވެހިއަންހެނަކާ ކާވެނިކުރާނެކަމަށް ބުރަވެވޭ.

  21
  5
  • ައައިފާނު

   ތިޔަކަހަލަ ގޮތަކަށް ގިނަފަހަރު ވެފައޮންނަނީ. އުޅެން ފަސޭހައަކަށް.

 7. ކޮސްބެ

  މާޝާﷲ. ތިޔައްވުރެން މޮޅުކަމެއް ފަހަކަށް އައިސް އައްޑޫގަ ހިނގާފައެއްނެތް. އެކަމަކު އައްޑޫގައި ނިކަން ގިނަވާނެ ހަރުކަށީން.

  19
  8
 8. Anonymous

  ރަނގަޅަށް ވެއްޖެއްޔާ ތީވާނީ ފައިސާގެ ދަހިވެތި ކަމުގައި ދިވެއްސަކާއި އިންނަން ވެގެން.

  8
  11
  • އަބްދުއްލަޠީފު

   ފައިސާގެ ދަހިވެތިކަމުގައި ކަލޭމެން އެންމެ ނަމާދެއްވެސް ނުކޮށް 24 ގަޑިއިރު ދުނިޔެވީ މަސައްކަތުގައި އުޅުން ނުވޭދޯ މާބޮޑުކަމަށް؟ ނަމުން އިސްލާމް ކަމުން ކާފަރު އޯކޭދޯ؟ ހަތަރެސްފައި ބަދެގެން ބޮޑު ފޮއްޓަކަށް ލައިގެން ގޮސް މިސްކިތަށް ވައްދަންދެންދޯ ތިތިބެނީ؟ މީހަކު ކޮންމެ ބޭނުމެއްގައި ގަބޫލުކުރިނަމަވެސް އިސްލާމް ދީން ގަބޫލުކޮށްފިއްޔާ އެއީ ދީނަށް ލިބޭ ނަޞްރެއް. އެފަދަ ކަންކަމަށް ހަޖޫޖަހާނީ މުނާފިގުންނާ ކާފަރުން. އެއީ އިސްލާމުން ކޮށްއުޅޭޒާތު ކަމެއްނޫން.

 9. ކަހެރުވައް

  ލަންކާމީހެއް ނޫނީ ބަންގާޅުމީހެއް އައްޑޫގައި އިސްލާމްވުމަކީ މާމޮޅުކަމެއްތަ؟ އެގައުމުތަކުގަ ވެސް އިސްލާމުން ތިބެއެއްނު؟ އަހަރެމެންނަށް ވާމޮޅެއް އޮވޭތަ އެކަމުން؟ އެމީހުންގެ ގައުމަށް އަދި އިންސާނިއްޔަތައްވެސް ވަކި މޮޅެއް ވޭތަ؟

  3
  3
 10. ހާޖަރާ

  މި މީހާ އައް އެންގިންތަ އިސްލާމް ދީނައް ވަންނަފަހުން ދެން ނިކުމެއްޖެޔާ އަދަބަކީ މަރުކަން؟

 11. ޖިންނި

  އެލެކްސް ދެން ލަލަލާ