ނުރައްކާތެރި ވައިރަސް ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ރާއްޖެ އިން އެއްވެސް މީހަކު މުޅިން އަލަށް ފައްސި ވެފައެއް ނުވެއެވެ.

"ވަގުތު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުން އިއްޔެ އިރުއޮއްސި 18:00 ފެށިގެން މިއަދުގެ އެ ވަގުތާއި ހަމައަށް ރާއްޖެ އިން އެއްވެސް މީހަކު އަލަށް ފައްސި ވެފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި މިއަދު 18:00ގެ ފަހުން ލިބުނު ނަތީޖާ ތަކުންވެސް މުޅިން އަލަށް އެއްވެސް މީހަކު ފައްސި ވެފައެއް ނުވެއެވެ.

ނަމަވެސް، މީގެ ކުރިންވެސް ފަރުވާގައި ތިބި ދެ މީހަކު ވަނީ ފައްސިވެފައެވެ. އެއީ ހުޅުމާލޭ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން ގެންދާ އުމުރުން 80 އަހަރުގެ އަންހެނަކާއި މާލޭ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން ގެންދާ އުމުރުން 92 އަަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.

"ވަގުތު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުން މިއަދު އިރުއޮއްސި 18:00 އާއި ހަމައަށް ކުރިން ބަލި ޖެހިފައި ތިބި ދެ މީހުންނާއި އެކު ޖުމްލަ ލިބިފައި ވަނީ 225 ސުންކު (ސާމްޕަލް) ގެ ނަތީޖާ އެވެ.

އެހެންކަމުން މިއަދަކީ ރާއްޖެ އިން މިހައިތަނަށް އެންމެ މަދުން ސުންކުގެ ނަތީޖާ ލިބުނު ދުވަހަށް ވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިކަން އަދި ކަށަވަރު ކޮށެއް ނުދެއެވެ.

މިއަދުގެ މައުލޫމާތު އެޗްޕީއޭ އިން އާއްމު ކުރުމާއި ހަމައަށް އެއްވެސް މީހަކު ފައްސި ނުވެއްޖެނަމަ މިއަދު ވާނީ އޭޕްރިލް 15 ގެ ފަހުން ރާއްޖެ މީހަކު މުޅިން އަލަށް މި ވައިރަހަށް ފައްސި ނުވާ ފުރަތަމަ ދުވަހަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

14 ކޮމެންޓް

 1. ގޮށްވަޅު

  ކިތައްމީހުން ޓެސްޓް ހަދައިގެންއެއީ

  34
  2
  • ނާރު

   މިހާރު ެާއްޖެ އޯކޭ ނަންސު އެންމެން މާމެންދޫ ކުދިންކޮޅުވެސް ނަންސި އެކަމަކު އަލާމާތްފެނޭ ގަދަޔަށް
   ޢެއަރޕޯޓް ނުހުޫވޭ ބޭރަށް ހަބޭހަށް މީހުން ގެނެސް ގެންދެވޭ.

 2. ކާފަ

  މިއަދު ހެދުނީ ކިތައް ސާމްޕަލްތޯ ވަގުތުން ސާފު ކޮއްލަދެއްވުން އެދެން.
  ޏަތީޖަާ ގެނެސްދޭއިރު ޖުމްލަ ސާމްޕަލްގެ އަދަދާ ފައްސިވި އަދަދު ގެނެސް ދިނުމުން ވ ފުރިހަމަވާނެ

  33
  2
 3. ސިޒޫ

  ޓެސްޓު ހެދުނީ ކިތައް މީހުންގެ ތޯ ހާމަކުރައްވާ..ހަގީގަތަކީ ޓެސްޓުހަދަން ޖެހޭވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ދޫކޮއްލެވިފައި ވާކަން.

  29
  3
 4. ޗަކޮއެ

  އަދިވެސް ހަލާކުވި މެޝިން ރަނގަޅު ނުކުރެވޭތަ؟ ޔޫއޭއީ އިން ދިން މެޝިން ބަހައްޓައިފިތަ؟ ޓެސްޓްކުރަން ކިތައްމެޝިން މިހާރު ބޭނުންކުރެވޭތަ؟

 5. މިއަދު

  ޓެސްޓް ނުހަދާނަމަ ފައްސި އަދި ނައްސިވެސް ނުވާނެ ބުނެދީފާނަންތޯ މިއަދު ނައްސިވިމީހުންގެ ޢަދަދު

 6. ޝަމީމާ

  ފައްސިކަން އެނގޭނީ ޓެސްޓު މިއަދު ހަދައިގެން ނަތީޖާއެނގިގެނެއްނުން.

 7. އަހްމަދު

  އަލްޙަމްދު ލިއްﷲ

 8. މޮންދު

  ޓެސްޓް ނުކުރަންޏާ ނުވާނެތާ..އެހެންނޫނަސް މިހާރު ކޮވިޓްގެ މިސްރާބު ރާއްޖެތެރެއަށް.

  8
  2
 9. އަލިބެއްޔާ

  މިއަދު ރާއްޖޭގައި އެކަކުވެސް ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ކޮށްފައި ނުވޭ.. ރާއްޖެ ހުޅުވާލަން މިހާރު ހުއްޓާފަ މިއޮތީ..

  7
  3
 10. ކޯނި

  އަދި ފޮނިވާން ކައިރިވެސް ނުވޭ

  11
  1
 11. ޒިއުނާ

  ޢެޗްޕީއޭ އިން ފޮނުވާގަ އިން މެސެޖް ނުފެންނަނީ ތޯ

 12. ތުނިޔަ

  އަލްހަމުދުﷲ

 13. އިބޫ

  އަލްހަމުދު ލިއްﷲ