އިސްލާމްދީނުގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ބައެއް ކަންކަމާއި މެދު ސުވާލު އުފައްދައި، އަދި އިސްލާމްދީން ގަބޫލު ނުކުރާ ދިވެހިން ދިފާއުކޮށް ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ "އުތެމަ" އިން ރިޕޯޓެއް ނެރުމުން އެޖަމިއްޔާ އާއި ދެކޮޅަށް ގިނަ ބަޔަކު މީސް މީޑިއާގައި ޚިޔާލު ފާޅުކުރަން ފެށުމުން އެޖަމިއްޔާގެ ދިފާޢުގައި ޝަހިންދާ އިސްމާއިލް ތެދުވެއްޖެއެވެ.

އިސްލާމްދީނާއި ހިލާފު ރިޕޯޓެއް ނެރުމުން އުވާލާފައިވާ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) ގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ޝަހިންދާ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ޙަޤީޤަތް ހާމަކުރުމުން މިހާރު އުތެމަ ޖަމިއްޔާ އާއި ދިމާކޮށްލާފައި ކަމަށެވެ. ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އާއި އެހެން މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން އުތެމަގެ ދިފާޢުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝަހިންދާ ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

އެމްޑީއެން އުވާލި މައްސަލަ އާއި އުތެމަ އާއި ދެކޮޅަށް ފާޅުކުރަމުން ގެންދާ ޚިޔާލުތައް ފާހަގަކޮށް ޝަހިންދާ ވަނީ ރައީސް ޞާލިހްގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ވަނީ ދައްކާފައި ދީފައި ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ޖަމިއްޔާތަކާއި ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމް އަޑީގައި ހުންނަވައިގެން ކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށް ޝަހިންދާ ވަނީ ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ.

22 ޖޫން އިން 10 ޖުލައި 2020 އަށް ޖެނިވާގައި އޮންނަ ސީޑޯ ކޮމިޓީގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް އުތެމަ އިން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓްގެ ހުލާސާއެއް އާއްމު ކުރުމުން އެޖަމިއްޔާ އާއި ދެކޮޅަށް ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ޚިޔާލު ފާޅުކުރަމުންނެވެ.

އުތެމަ އިން އިސްލާމްދީނުގެ ކަންކަމަށް ހަޖޫޖައި އެމްޑީއެން އިން ނެރުނު ރިޕޯޓް ދިފާޢު ވެސް ކޮށްފައެވެ. އުތެމާ އިން ވަނީ އެމްޑީއެން ރިޕޯޓްގައި ހިމަނާފައި ހުރި ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އުތެމާގެ ރިޕޯޓު ހަދަން ވެސް ފަންޑު ކޮށްފައިވަނީ، އެމްޑީއެން ރިޕޯޓު ހަދަން ފަންޑުކޮށްފައިވާ ކެނެޑާގެ "ކެނެޑާ ފަންޑް ފޯ ލޯކަލް އިނިޝިއޭޓިވްސް" އިންނެވެ. އެކަން ރިޕޯޓުގެ ފުރަތަމަ ގަނޑުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

43 ކޮމެންޓް

 1. ހުސޭނުބޭ

  ބޮޑު އިބިލީސް ފާޅުވެއްޖެ!

  117
  2
  • ސަނދޭކޭ ކޮޅުފިލާ

   ދުރުގައި ހުރެ ތިހެން ފާޅުވާނެކަމެއް ނެތް. އާދަބެ މާލެއަށް އަހަރުން މި ތިބީ ތިބައްޓާއަށް ރަތް ފިނިފެންމަލުން މަރުހަބާ ކިޔަން.

   55
   1
 2. ސަންގޯރު އަހުމަދު

  ސަހިންދާ / ސަކިންދާ ؟

  55
  1
 3. ސަންތިމަރިޔަބު

  ﴿7﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

  اللَّه، އެއުރެންގެ ހިތްތަކުގައްޔާއި އެއުރެންގެ ކަންފަތްތަކުގައި ވަނީ ސިއްކަޖައްސަވައި، ބަންދުކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެއުރެންގެ ލޯތަކުގެ މަތީގައިވަނީ، ފަރުދާއެކެވެ. އަދި އެއުރެންނަށް ބޮޑުވެގެންވާ عذاب ހުށްޓެވެ.
  [ އަލް ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ 7 ]

  127
  2
 4. ބްރޯ

  ހެޔޮނުވާނެ ކަލޭމެން ކަލޭމެނައް ތިޔަބޭނުންވާ ކަހަލަ މިނިވަންކަންމަތީ އުޅެވޭކަހަލަ ގައުމެއްގަ ގޮސް ތިބެބަލަ އަހަރުމެންނައް މިގައުމު ދޫކޮއްފަ.

  132
  3
 5. ޯދބޖ

  އެމްޑީއެން ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވާކަންކަން ސަރުކާރުން ތަންފީޒުކުރަމުންދާއިރުވެސް ޝަހިންދާގެ ހިތެއްނުފުރޭދަޮ؟
  1. ޝަހީދުންގެ ނަމުން ސަރުކާރު އިމާރާތްތަކަށާއި މަގުތަކަށް ނަންކިޔާފައިވާ މައްސަލަ
  2. ނާސަރީ ކުދިންނަށް ދީނީ ތައުލީމުދޭ މއްސަލަ
  3. ފުލުހުންނާއި ސިފައިންގެ ހުވާގައި އިސްލާމްދީން އިސްކުރާ މައްސަލަ
  4. މިސްކިތުގައި ބަންގިގޮވާ ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރާ މައްސަލަ
  5. ހުކުރު ހުތުބާގައި އިސްލާމްދީނުގެ ޢަދުއްވުން ބަލިކުރެއްވުމަށް ދުޢާކުރާ މައްސަލަ

  މިމައްސަލަތަކަށް މިހާރު މަޖިލީހުންނާއި ސަރުކާރުންދަނީ އެމްޑީއެން ބޭނުންވާގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން.

  106
  2
 6. ޑޮގު ހުވާ

  އިސްލާމްދީން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ﷲ ގަންދީ ހުވާކޮށްގެން ތިބި އެކިއެކި ފަންތީގެ ވެރިންނަށް ހީވާކަހަލަ މިނޫން ދުވަހެއް ނުވެޔޭ! އިސްލާމީ އުއްމަތެއް ހަލާކުކުރުމަށް މަގުކޮށަމުން ދާއިރު ފިޔަވަޅު ނާޅައި ތިބޭއިރު ޤިޔާމަތްދުވަސް އޮތްކަން ހަނދާކުރާތި.

  101
  1
 7. އެމަންޖެ

  ތިހުރިހާ ކަމަކީވެސް މިއުޅޭ ކެނެރީގެ އަންނި އަޑީގަ ހުރެގެން ކުރާކަންކަން.

  115
  2
 8. ކަނބާ

  "22 ޖޫން އިން 10 ޖުލައި 2020 އަށް ޖެނިވާގައި އޮންނަ ސީޑޯ ކޮމިޓީގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް އުތެމަ އިން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް" މިމީހުންނަށް ރިޕޯޓް ހުށައަޅަން ދާނެ ފުރުސަތު ލިބޭކަމަށް ވާނަމަ އެއީ މިސަރުކާރުން ރާވައިގެން ހިންގާ ކަމެކެވެ. އެހެންނޫނީ ނއެކަމެއް ނުވާނެއެވެ.

  80
  1
 9. އެކްސް

  ލަނޑަޔާ ވާނީ ލަނޑަޔާ

  83
  1
 10. ރަފީގް

  ހުރި ފާޑު ބަލާލަބަލަ.ކީއްވެތަ މިމީސްމީހުންނާމދު ފިޔަވަޅު ނޭޅިގެންއުޅެނީ.

  87
  1
 11. ސަދީ

  ސަހިންދަ ވިދާޅު ވެއްވަބަލަ އެހެންވީޔާ އެއްޖިންސުން ކައިވެނި ކުރީމާ ދަރިން ލިބޭނެތޯ؟

  103
  1
 12. އަލަނާސި

  މީ ފިރުޢައުނު ބާގައިގެ އަންހެން ފިރުޢައުނެއް... ނުބައި ގޮވާލުމުގެ ޖަޒާ އަވަސްގޮތެއްގައި ދައްކަވާށި.... އެހެންމީހުންނަށް ޢިބުރަތެއް ލިބިގެންދާފަދަ ނިމުމެއް ދައްކަވާށި....

  110
  1
  • ޡަަާލިމް

   ތި އަންހެންމީހާގެ ނުބައިކަން އަވަސް މަގަކުން އޭނަޔާއި ބައްދަލު ކުރައްވާށި

   77
 13. ދަރަނި ދަންތުރަ

  މީ ގައްދާރެއް ﷲ މި މަންޖެ ހަލާކު ކުރަށްވާށި..

  104
  1
  • ލޮލް

   ކިހިނެއް އެނގެނީ މަންޖެއެއް ކަމެއްވެސް؟؟

   10
 14. ސައީދު

  ކިޔާބޮޑު ވަބާއެއްތޯ މިޖެހެނީ މާތްވެގެން ވާ އިސްލާމްދީނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ހައްދުތަކާއި އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަކީ ޝަހިންދާމެން ކަހަލަ މުރުތައްދުވެފައިވާ ފަރާތް ތަކަށް ގޮތް ފާޑު ކިޔޭނެ ކަމެއްނޫން: ސަރުކާރަށް ގޮވާލަން އެފަދަ މުރުތައްދީންނަކި ދިވެހިންގެ ގޮތުގައި ތިބެގެން ހިންގާ ބިރުވެރި ކަންކަމަށްވާތީ އެފަދަ މީހުން ހިފާ ހައްޔަރު ކޮށް އިސްލާމީޝަރީޢަތުގައި އޮންނަ ހައްޤު އަދަބު ދިނުމަށް:

  52
  1
 15. ދެކުނުތަރި

  ދިވެހި އިސްލާމީ ރައްޔިތަކު މުރުުތައްދުވެއްޖެނަމަ އޮތް ހުކުމަކީ ކޮބާ! މުރުތައްދުވާ މީހުންނަށް އެ ހުކުމް ތަންފީޒު ނުކުރެވޭނެތަ؟

  47
 16. މޮހޮނު

  ﷲ ސުބުހާނަހޫ ވަތައާލާޔަށް ބިރުވެތިވެބަލަ، ޖަރުމަނުގަ ހުއްޓަސް މަލަކަލް މައުތަކަށް ނުފިލޭނެކަން ދަނެބަލަ، ދީނަށް ބަދުބަސްނުބުނެ އިސްލާހުވެ ތައުބާވެބަލަ،

  53
 17. ޙަސަނާ

  މީ ސީދާ ނަސީދުގެ ތާއީދާ ހިތްވަރާ އެކު ފާޅުވާ ބައެއް ދުވަހެއްދުވަހަކައް މިބައިމީހުންގެ ނުފޫޒު މިދަނީ ގަދަވަމުން މި ހަގީގަތް މޑޕ މެމްބަރުން މިެަދު ގަބޫލު ކުރަންވެއްޖެ އެހެން ނޫނިއްޔާ ދީނާދެކޮޅު ވަރުގަދަ ހަރަކާތެއް ހިންގާ މިމީހުންގެ މަގުސަދު ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ހާސިލްކޮއްނިންމާތަން ފެނިދާކައް މާލަހެއްނުވާނެ 65 މެމްބަރުން މިމީހުންގެ ދިފާއުގަ ތެދުވާން ތައްޔާރައްތިބިކަން ހަދާންކުރަންޖެހޭނެ ދިވެހިރައްޔިތުން ހަރުކަށިފިކުރޭ ކިއާ މަޖުލީހުގަ ލެވި ހަޅެކަކީ މިބައިމީހުންރުއްސަން ކުރިހާ ކަންކަން.....

  42
 18. ސޮނިފުހޭ

  ބޮޑު އިބިލީސް

  40
 19. ދިވެހިކޮރަކަލި

  خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

  31
 20. ޓައްޕު

  އިބިލީހުގެ ފައުޖު ކިބައިން އަހުލުން ސަލާމަތް ކޮށްބަލަ ލާރި ދިނަސް ނުހެއްލިބަލަ

  37
 21. ދިވެއްސެއް ވީމަ ބުނަމޭ

  އެއީ ހަމަ ޝައިތާން އެންމެން އޭނަޔާ ދުރައްދޭ

  44
 22. ބަންޓީ

  ތިޔަ ޖަމްޢިއްޔާވެސް އުވާލައި މަސްއޫލުވެރިން ޒިންމާދާރު ކުރުވަންވީ. ދެން ސާލިހުގެ ވާހަކަ ތިޔަ ދައްކަނީ ރައްޔިތުން ނަޝީދަށް ތާއީދު ކުރާނޭ ކަމަށް ހީކޮށްތަ؟ ނުކުރާނެ. ދެން ތި އެމްޑީޕީއަށްވެސް ވެރިކަމާ ވައިވެސް ނޭޅުވޭނެ.

  47
 23. އަޙްމަދު

  ޔާﷲ މިބާއިމީހުންނަށް ތެދުމަގު ނުދައްކަވާފިނަ ޙަލާކު ކުރައްވާފަނދޭވެ!

  37
  1
 24. ހައްޤު

  'އެއުރެންނީ އަޚިރަތަށް ވުރެ ބޮޑަށް ދުނިޔޭ ގެ ދިރިއުޅުމަށް ލޯބިކުރާ މީ ހުންނެވެ. އަދި ﷲ ގެ މަގުން މީސްތަކުން އެއްކިބާކޮށް، އެ މަގު ގުދުވުމަށް އެދޭ މީ ހުންނެވެ. އެއުރެން ވަނީ ދުރުވެގެންވާ މަގުފުރެދުމެއް ގައެވެ.'
  ސޫރަތް އިބްރާ ހީމް 3

  39
 25. ޖާޒީރާ ބޯއީ

  މިމީހުންނަށް ދިވެހިފަސްގަނޑުގައި ހިންގާބިގާވެ އުޅެވޭތީ މަހާރާންވަން.

 26. މޮޔަ ހަސަނު

  ޢުތެމަ އާއި އެމްޑީއެމް އެއީ ހަމަ އެކައްޗެއް! އެމްޑީއެން އުވާލީ އުތެމަ އުފައްދާފަ! ވަރަށް އިނގިގެން މިބުނީ! މިހުރިހާކަމެއްގެ އަޑީގަ ހުންނެވީ އެމްޑީޕީގެ ބޮޑުމީހާ(އަންނި)

  10
 27. ޖާހިލް

  ޝަހިންދާ އަންނަންވީނު އަހަރެމެން ކާރިއައް އޭރުން އަހަރެމެން ކަލޭތި ނަފުރަތުކުރާއިސްލާމްދީނުގަހުރި އަމާންކަމާ ފަސޭހަކަމާ އެދީނުގެމާތްކަމާއި ފުރިހަމަކަން އޮޅުންފިލުވާދޭނަން އަދިމިހާތަނަކައް ކަލެއަކައްނެތް އިސްލާމްދީނާބެހޭ އެއްވެސްކަމެއްއޮޅުންފިލާފަ އެހެންވީމާ ބުނެވޭނީތީ ޖާހިލެކޭ ޖަދަލުކުރާއރު ޖަދަލުކުރަންޖެހޭނީ ތިމާއައް އެނގޭކަންތަކާ

  18
 28. ސަހިންދާ

  ކަލޭ ހީކުރާހާ ގޮތަކަށް ދިވެހިންނުރުހޭނެ. ޜޮހިނޏާ ހީ ކުރީތަ މިގައުމުން އިސްލާމްދީން ފޮހެވޭނެ ކަމަށް ނުވާ ތިކަމެއް ލާދީނީ ިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިިއިސްމާލު ަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަަ

  4
  1
 29. ލލ

  ޢިސްލާމް ފޯބެޔާރ ހަރަކާތްތަށް ހިންގައިގެން ޔަހޫދީން އަތުން ފައިސާ ހޯދާ ގުރޫޕްތަށް ތިޔައީ މުޅިންވެސް !

  21
 30. ބޮޑު ސޭހު

  ކަލޭމެންނަށް ތިއުޅެނީ އިސްލާމްދީން އޮޅިގެން.

 31. ޢަބްދުﷲ

  އެމްޑީއެން ޓްރާންސްޕޭރަންސީ އެމްރާސީ އުތެމަ މިފަދަ ހުރިހާ ޝެލް ޖަމިއްޔާތަކުގައި އުޅޭނީ ހަމަ އެއްބަޔެއް! ވަގުތު ނޫހުން ބައްލަވާ އިންވެސްޓިގޭޓިވް އަޓިކަލްއެއް ލިޔުއްވާ! އެމްޑީއެންގެ މީހުން އެތަނުން މިތަނަ އެހެން އުޅޭނީ! ސިޔާސީ ވަކި ފިކުރެއް ކުރިއެރުވުމަށް ބޭރުން ފައިސާ ހޯދައިގެން އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް ރިޕޯޓު ލިޔާނީ! ދުވަހަކުވެސް ލިޔާ ރިޕޯޓެއްގެ ސީދާ ސްޓެޓިސްޓިކެއް އަދި ރޯ ޑޭޓާ ހާމަ އެއްނުކުރާނެ! މިއީ ޔޫއެންޑީޕީގައި އުޅޭ ދިވެހިން ކުރާކަމެއް!

 32. ބީ ސޭފް

  ޝަ ހިންދާމެން ފަދަ ޝަޔާޠީނުލް އިންސީންގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ވެ ރައްކާތެރިވެ ތިބުމަށް ހުރި ހާ ދިވެ ހިންނަށް ގޮވާލަން.. އެއީ ޝަޔާޠީނުލް ޖިންނީންގެ ކިބައިން މުޢައްވިދަތައިން ފަލަޤް ނާސް އަދި ދުޢާތަކުން ސަލާމަތް ވެވޭނެ.
  ދޭ އާރ އީޒީ ޓު ހޭންޑަލް.އެކަމަކު މިކަ ހަލަ ޝަޔާޠީނުލް އިންސީން ދޭ ވަސްވާސް ތަކާއި ޒީނަތުގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ނުބައި ޢަމަލު ތަކާއި ފުމޭ މަންތަރުތަކާއި ދައްކާ ދަޅަތައް ލޮލަށް ފެންނާނެ. އަދި ރައްކާތެރިވާން އުނދަގޫ ވާނެ.

 33. މޮހޮނދޭ

  މިއީ މިއަދުގެ ލާދީނީ ސަރުކާރު ގެ އެހީތެރި ކަމާއި އެކު އެވެެރިން އަޑީގައިތިބެގެން މިގައުމުން އިސްލާމީ ވަހުދަތު ނަގާލަން ހިންގާ ނުބައި ޖަރީމާއެއް އެހެންނޫންނަމަ ރައްޔިތުން ރުޅި އައިސް މަގުމަށްޗަށް ނިކުނަހިސާބަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން މިފަދަ ޖަމާއަތްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުނީސް.

 34. ކަލުވަކަެ

  ލަަަަާދިިިީނިިީ ސަހިންދާ ނަަާނނާތި މިގަައުމަައް

  10
 35. ޣޯސް

  މިއީގޮތްކުަޑަ އަންހެނުންތަކެއް.

 36. ފޫހި

  ސަހިންދާ ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް ނިކަން ރިޕޯޓެއްލިޔެބަލަ ހުރިހާމީހުން ގޭގައި ތިބެންޖެހުމުން އިންސާނީ ހައްގު ގެއްލިފައިވާތީއާއި ކަލޭމެން ތިޔަޮވާލާ ގާތްގޯޅި ޕާޓީތައްނުބޭއްވޭތީ. ސަހިންދާ ކަލޭމެންނަކީ ނިކަމެތި އާރެއްބާރެއްނުވާ ﷲ ގެ އަޅުންތަކެއް. ދެން ކޮންކަމެއް ކުރެވޭނީ

 37. ގައުމީ މީހާ

  ޢުތަމަ އުވާލާ އެމްޑީއެން އަދި އުތަމަ ޖަމުއިއްޔާ ގެ އިސްވެރިން ހައްޔޜު ކުރުމައް ގޮވާލަން.... ނޫނީ ދެރަގޮތެއް ދިމާވެދާނެ ސަރުކާރު މަގުމަތިން ވައްޓަލަން ނިކުންނަން ޖެހިދާނެ

 38. ސުމާ

  ބޮޑު މުރުތައްދު! ﷲ ލަޢުނަތް ލައްވާ ނުބައި ގޮތަކަށް ނިމުން ގެންދަވާށި! ޢާމީން

 39. އާދަނު

  މިމުޑުދާރު ، ފެންނުވަރާ އަންހެނުންތަށް މިަގއުމުގެ ސުލްހަ މަސަލަސް ކަމާ ހަމަޖެހުންނަގާލަން ، ސެކިއުލަރޮޒަމް ރާއްޖޭގައި ފަތުރަން ކުރާ މމަސައްކަތްތަށް،( އެމް.ޑީ.އެން އާއި އެުތެމާ) ހުއްޓުވަން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ހަމަގައިމުވެސް އަޅުގަޑު ދިވެހި ރއްޔިތަކަށް ވެހުރެ އެންމެ ފަހުނޭވާ އާއި ހަމަޔަށްވެސް މަސައްކަތް ކުރާންނަން..މިސަރުކާރާއި ސަރުކާރުގަ ތިބި ޙާއިނުން، ކެރަފާ ބާގީންނާއި، ސިއްކަ ބާގީ އާއިލާއިން މިކަންކަން ހުއްޓުވާކަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ...އެންމެ ހައިޜާންވާ ކަމަކީ އިސްލާމް ދީނާއި ހިލާފު ކަންކަން ކުރިއަރުވަން މިއުޅޭ ބައިގަޑުގަތިބޭ ހުރިހާ އަންހެންބައިގަޑު ވެސް ފޮޓޮއަކުން ވިޔަސް އަސްލު ހަމަލޮލަށް ފެންނައިރު ވެސް ތިބޭލެއް ހާދަމުޑުދާރޭ...މުޑުދާރު ލާދީނީ ބައިގަޑު...ގެ ދެޖަމުއިއްޔާވެސް އުވާލާ

 40. ބެލެނިވެރިން

  ބޯގަންވިލާ ބޭކަނބަލެއް ދޯ ، ނުރައްކާ ފާޑު ޖަހާ މޫނުމަތިން ، ބޭބެ އަހުމަދު އިސްމާއިލް ގެ ހުންނަ ރުންކުރުފާދޫ ވެސް ޖަހާ