ގދ. ތިނަދޫގައި މީގެ ހަތަރު ދުވަސް ކުރިން ކައިވެނި ކުރި އަންހެނަކު، ޝޮކެއް ޖެހިގެން ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ނިޔާވެފައި ވަނީ، ގދ. ފިޔޯރީއަށް ނިސްބަތްވާ ޒުވާން އަންހެނެެކެެވެ.

އެ ޒުވާނާ ކައިވެނިކޮށްފައި ވަނީ ޖޫން 20 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ނަރުސްކަމުގެ ދާއިރާއިން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަމުންދިޔަ އެ ޒުވާނާ އަށް ޝޮކެއް ޖެހިގެން ގދ. ތިނަދޫ ޑރ. އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ އިއްޔެ މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައެެވެ.

އެ ޒުވާނާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމުން ހޮސްޕިޓަލުން ފުރަތަމަ ބުނީ، އޭނާއަށް ފިޓް ޖެހުނީ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ފަހުން އޭނާއަށް ސްޓްރޯކެއް ޖެހިފައިވާ ކަަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނި ކަމަށް ވެއެވެ.

އޭނާ ނިޔާވީ އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެއަށް ފޮނުވާލުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެެވެ.

އެ ޒުވާނާ ނިޔާވީ މަތިންދާބޯޓު ތެރެއަށް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. ކާޑެއްދޫން ފުރަން އޮތް އެ މަތިންދާ ބޯޓު ނައްޓާނުލަނީސް އެ ޒުވާނާ ބޯޓު ތެރެއަށް ނިޔާވި ކަމަށް ވެއެވެ.

އެ ޒުވާނާގެ ހަށިގަނޑު މިހާރު ރަށަށް ވަނީ ގެންގޮސްފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގުޅުމުން، ހޮސްޕިޓަލުން ފޯނު ނުނަގާތީ އިތުރު މައުލުމާތު ވަނީ ލިބޭ ގޮތް ނުވެފައެވެ،

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

34 ކޮމެންޓް

 1. ރަހުމް

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ‎

  157
  2
  • اا

   امين

 2. ެއެކުވެރި

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ‎

  100
  3
 3. ޟައްބީރު

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ‎

  96
  1
 4. ވުޑީ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ‎

  13

  85
  4
 5. Anonymous

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ‎

  85
  2
 6. ޓައްޕު

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

  87
  1
 7. ޕަރީ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ‎

  80
  2
 8. އައިއޭ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ‎

  74
  2
 9. އެމަންޖެ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ‎

  43
 10. އިން

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

  41
  2
 11. ފާތުން

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ‎

  37
 12. އިބްރާހީމް

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ‎

  38
 13. ސޒ

  ހޮސްޕިޓަލް ބަންދު ކުރި ފަހުން ތި ގުޅީ

  27
  5
 14. ސޒ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ‎

  39
  3
 15. Anonymous

  إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ‎

  36
 16. ރަފީގް

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ‎

  38
 17. ާިއައިޝާ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ‎

  39
  • ޓޯަޓޮ

   إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

 18. ަަވަަރަށް ދެރަ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

  37
  • ސާާނި

   އާމީން

   15
   1
 19. ?

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

  17
 20. ހައްވާއްތަގެ އީސާ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

  އާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި.

  ވަގުތު ނޫހަށް: ރާއްޖޭގެ އަލަށް ވި ކަމެއްތަ މިއީ؟ މަރަކީ ވަކި މީހަކަށް ވަކި އުމުރަކަށް ބަލާ އެއްޗެއް ނޫން.
  ވަގުތު ލިޔުންތައް ރަނގަޅު ކުރަން ފެނޭ!

  61
  11
 21. Åĺï

  اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّااِلَيْهِ رَاجِعُوْن
  މާތް اَللّٰهُ , މައްޔިތާގެ ފާފަ ފުއްސަވައި ހެޔޮރަހްމަތް ލައްވައި ސުވަރުގެ މިންވަރު ކުރައްވާށި! ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި! آمیـــــــــــــن

  45
  1
 22. Anonymous

  اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّااِلَيْهِ رَاجِعُوْن
  މާތް اَللّٰهُ , މައްޔިތާގެ ފާފަ ފުއްސަވައި ހެޔޮރަހްމަތް ލައްވައި ސުވަރުގެ މިންވަރު ކުރައްވާށި! ޢާއިލާއަށް ކެތްތެރިކަން ދެއްވާށި! آمیـــــــــــــن

  31
 23. މުޙްސިން

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

  25
 24. ޞެހެޖެު

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

  5
  1
 25. ޒަމްޒަމް

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

 26. ސަޖުޫ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ‎

 27. As

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

 28. ޔަޝް

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ‎???

 29. މާކަނާ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

 30. Anonymous

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ
  މަރަކީ ހަމަ ކޮންމެ ވަގުތަކު ވެސް އަންނާނެ އެއްޗެއް!!! ހަމަ ދުނިޔެއަށް އުފަންވާތަނުން ވެސް މަރުވޭ!! މި ދެން ހަބަރުގަ ލިޔަން ޖެހޭތަ؟

  11
 31. އ

  إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ