ފްލައިޓެއް ޗާޓަރުކޮށްގެން ރިހާކުރި ފުޅިއެއް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އަށް ފޮނުވި ވާހަކައަކީ ދޮގު ވާހަކައެއް ކަމަށް އެކަމަނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފްލައިޓެއް ޗާޓަރުކޮށްގެން ރިހާކުރި ފުޅިއެއް މާރިޔާ އަށް ރިހާކުރު ފުޅިއެއް ގެންދިޔަކަން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ މިއަދު ޕީޕީއެމް އޮފީހުގައި އޮތް ނޫސްވެރިން ބައްދަލުވުމުގައި ޕީއެންސީގެ ރައީސް ޢަބްދުއްރަޙީމް ޢަބްދުﷲއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި އެފްޕީއައިޑީގެ ހިޔާނާތާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއިރު މަޖިލިހުން އެކުލަވައިލި ރިޕޯޓުގައި، ފްލައިޓެއް ޗާޓަރުކޮށްގެން މާރިޔާއަށް ރިހާކުރު ފުޅިއެއް ގެންދިޔަ ވާހަކައެއް އޮތް ކަމުގައި ކިޔާ ކަމަށެވެ.

"އެފްއެފްއައިޑީގެ ރިޕޯޓް ފެނިއްޖެނަމަ އޭގެއިން ފެންނާނެ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އެދުވަސްވަރު ކިޔަވަން ތިއްބެވި ބޭފުޅުންނަށް ރިހާކުރު ހިފައިގެން ފްލައިޓްތަކުގައި ދަތުރުކޮށްފައި ހުރިކަންވެސް. މިއަދުގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ ދީދީ އޭރު ހުންނެވީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި. އެއީ ފަލާހުގެ ބޭބެ ސަޓޯ. ސަޓޯގެ އަނބިކަނަލުންނަކީ އޭރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ. މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީއަށް ރިހާކުރު ފުޅުއެއް އެބައިން ޗާޓަރު ކޮށްފަ ފޮނުވާފަ".އަދުރޭ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަން މީޑީއަތަކުން ރިޕޯޓް ކުރުމާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެއީ "ހަމަ ކަނޑައެޅިގެން ރޯ ބުހުތާނު ދޮގު"ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

11 ކޮމެންޓް

 1. ތާކިހާ

  ސިންގަޕޫރުން ޕިއްޒާ ގެނައިނަމަ ، ތިޔަ ރިހާކުރުވެސް އޮންނާނީ ގެނަސްފަ. ނުކުރާނެކަމަކަށް ބުއްދި ޤަބޫލެއްނުކުރެ

  39
  4
 2. Anonymous

  ތީ 2008 ގައި މެގަ މޯލްޑިވުސް ދަވާލައި އަމިއްލަ ކުރި މީހާ ތީނަ ކޮންމެ ފަދަ ކަމެއްވެސް ކޮއްފާނެ

  40
  2
 3. ށ

  ހިޔަޅު އިނގިރޭސިވިލާތުގަ ކިޔެވީ އެފްޕީއައިޑީ ލާރިގަނޑަކަށްނޫނޭ ބުނެބަލަ. ސަޓޯ ކަލޭ ކިޔަވަން ލާރިފޮނުވީ ކިއްލިތަޅައިގެން ލިބުނު ލާރިއަށްތަ.

  40
  2
  • ޢަހޮމަދު

   ޓިނުއެކަނިތޯ ކޮބާތޯ ދަރިފުޅުގެ ޕްރާޑާ އައިނު. ބާޕްޗޯރު ބޭޓާޗޯރު.

   8
   1
  • ޢަހޫ

   ޙިޔަޅު އެޢޮތީޖަލުގަ 3 ބިލިއަންރުފިޔާދިރުވާލައިގެން.

   1
   7
 4. ކައުންސެލަރު

  އަހަރެން އެކަމަކު ބުނެފާނަން ތެދެއް.
  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނު އަށް ދެފައިން އަރާ އެފޮތް މަތީގައި މާރިޔާދީދީ ކޮޅަށްއަރާހުރި. ބުނެބަލަ މީ ދޮގެކޭ!

  48
  1
 5. ޙާލަތު

  ޢަބުދުއްރަހީމް އަށް ޓިނު ހަނދާންކޮއްލަދޭން. މައުމޫން ވެރިކަމުގައި ތިވާހަކަ ނުދައްކާ 30 އަހަރު ފަހުން ތިވާހަ ދެއްކީމަ ވަނީ ޖޯކަކަށް ެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެ

  8
  36
  • ޢަހޮމަދު

   ޓިނުއެކަނިތޯ ކޮބާތޯ ދަރިފުޅުގެ ޕްރާޑާ އައިނު. ބާޕްޗޯރު ބޭޓާޗޯރު.

   3
   4
 6. Anonymous

  ރިހާކުރު މާރި ދައިތަ

  36
  1
 7. ޓ

  ޢެފް ޕީ އައި ޑީ ހިޔާނާތް ފަސްއާޅާ ފޮ ރުވީ އަންނިސަ ރު ގާ އިލްޔާސް އާއި އެކު ހެދި ޑީލަކުން
  މާ ރިޔާ ވެސް ދަ ރިންވެސް ކިޔެވީ އެފަިސާއިން
  ޢިލްޔާސް އަށް ރަތް. ޕާސްޕޯޓް ދިނީ އަންނި

  15
 8. ރޯދަ މުބާރިކް

  ސަރުކާރުގެ ކަނބަލުންގެ އަތްމަތީ ބަސް "ބުހުތާނު ދޮގު" މީގެކުރިން ޑ.ޓުރަމްޕު ވެރިކަން ކުރާ ގައުމުގައި ހުންނަ ދުނިޔޭގެ ޖަމްއިއްޔާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ކަނބަލަކުވެސް ބުހުތާނު ދޮގެއް ކަމަށް ބަސްފުޅެއް ވިދާޅުވި! އެ ދޮގު ވީ ތެދަކަށް ކަމަށްވަނީ!