ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 07 މީހަކު މިއަދު ބަލިން ރަނގަޅު ވެއްޖެއެވެ.

އެއާއެކު ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ބަލިން ރަނގަޅު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިވަނީ 1976 އަށް އަރާފައެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ 81.9 އިންސައްތައެވެ. ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް-19 އަށް މިހާރު ފަރުވާދެމުންދަނީ 419 މީހުންނަށެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އާއްމު ކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަދު އިރުއޮއްސި 18:00 އާއި ހަމައަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންނާއި އެކު ރާއްޖެ އިން ފައްސިވި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ މިހާރު 2410 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ބަލީގައި ރާއްޖެއިން 10 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ ފަސް ދިވެހިންނާއި ފަސް ބިދޭސީންނެވެ.