19:55

މިއަދު އާ ސަރަހާއަށް ގެންދިޔަ ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިކަން އެނގުނު މީހާގެ މޫނު ބަލަން ގިނަބަޔަކު އާ ސަހަރާއަށް ދިޔަ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެ.

16:59

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިތުރު ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ.

,

16:36

ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާ މީހާކާއި ދިމާވުމުން އިސްރާއިލްގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އަމިއްލައަށް އެކަހެރި ވެއްޖެ.

15:25

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ އިދާރީ މުވައްޒަފެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

15:14

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދީ، މެކްސިކޯ އާ އާންމު ހާލަތަށް ގޮސްފައިވާއިރު، ބަލީގެ ބިރުވެރިކަން ބޮޑުވެ މި ވައިރަސްއަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވާން ފަށައިފި.

11:19

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މިއަދު މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 895 މީހަކު މަރުވެއްޖެ.

11:04

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އެމެރިކާ އިން އިއްޔެ އިތުރު 993 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އިއްޔެ އަކީ ފާއިތުވި 27 ދުވަސް ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އެމެރިކާ އިން އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވި ދުވަސް.

 

11:03

މޮންގޯލިއާގައި އިތުރު ދެ މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 227 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން މީހަކު މަރެއް ނުވޭ.

 

11:02

ޖަމައިކާ އިން އިތުރު އަށް މީހުން ފައްސިވެއްޖެ. މިހާތަނަށް 745 މީހަކު ފައްސިވެ، 10 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

 

11:01

ނިއު ޒިލެންޑުން އިތުރު އެކަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 1،537 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 22 މީހުން.

 

11:01

ތައިލެންޑުން އިތުރު ދެ މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 3،197 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 58 މީހުން.

 

11:00

ހެއިޓީ އިން އިތުރު ހަތަރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް މަރުވީ 117 މީހުން. އިތުރު 61 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 6،432 އަށް އަރާފައި.

 

10:59

ކިރިގިސްތާނުގައި އިތުރު އަށް މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 107 އަށް އަރައިފި. އިތުރު 138 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 8،279 އަށް އަރާފައި.

 

10:59

އުޒްބަކިސްތާނުގައި އިތުރު އެކަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 41 އަށް އަރައިފި. އިތުރު 168 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 10،838 އަށް އަރާފައި.

 

10:58

އޮސްޓްރޭލިއާގައި އިތުރު 131 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 8،886 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 106 މީހުން.

 

10:57

ދެކުނު ކޮރެއާ އިން އިތުރު 63 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 13،244 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 285 މީހުން.

 

10:56

ހޮންޑޫރާސްގައި އިތުރު 21 މީހަކު މަރުވެ، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 677 އަށް އަރައިފި. އަދި އިތުރު 763 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 25،428 އަށް ވަނީ އަރާފައި.

 

10:55

ބޮލީވިއާގައި އިތުރު 54 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 1،530 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އިތުރު 1،036 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 41،545 އަށް އަރާފައި.

 

10:55

ކަޒަކިސްތާނުގައި އިތުރު 1،376 މީހުން ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 51،059 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވީ 264 މީހުން.

 

10:54

ޗައިނާ އިން އިތުރު ހަތް މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 83،572 އަށް އަރައިފި. މިހާތަނަށް މަރުވެފައި ވަނީ 4،634 މީހުން.

 

10:53

ޕާކިސްތާންގައި އިތުރު 83 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. މިހާތަނަށް އެ ގައުމުން 4،922 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި. އަދި އިތުރު 2،980 މީހަކު ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 237،489 އަށް އަރާފައި.

 

10:52

އެމެރިކާ އިން އިތުރު 525 މީހުން ފައްސިވެ، ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 744،006 ވަނީ އަރާފައި. މިހާތަނަށް މަރުވެފައި ވަނީ 20،653 މީހުން.

 

10:38

އެމެރިކާ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު އަނެއްކާވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވާން ފެށުމުން ހޮސްޕިޓަލްތައް ފުރެން ފަށައިފި ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ބައެއް މީހުން މަރުވާން ދޫކޮށްލަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި.

06:03

05:21

04:59

ދުނިޔެއިން މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އިތުރު 205,557 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ އިތުރު 5,447 މީހަކު މަރުވެފައިވޭ.

މިއާއެކު މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 11,939,588 އަށް އަރާފައި. އަދި ޖުމްލަ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 545,587 އަށް އަރާފައި.

މިހާތަނަށް ދުނިޔެއިން މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ރަނގަޅުވީ، 6,842,510 މީހެއް. އޭގެތެރޭގައި އިއްޔެ ރަނގަޅުވީ 205,776 މީހަކު ހިމެނޭ.

މިވަގުތު ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ކުރަމުން ދަނީ 4,551,491 މީހަކަށް. އޭގެތެރެއިން 58,165 މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް.

04:57

އެމެރިކާއިން އިތުރު 54058 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 950 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 3095700 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 133929 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:57

ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 48584 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 1312 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 1674655 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 66868 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:57

އިންޑިއާ އިން އިތުރު 23135 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 479 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 743481 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 20653 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:56

ދެކުނު އެފްރިކާ އިން އިތުރު 10134 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 192 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 215855 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3502 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:56

ރަޝިޔާ އިން އިތުރު 6368 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 198 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 694230 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10494 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:56

މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 4902 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 480 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 261750 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 31119 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:55

ކޮލަމްބިއާ އިން އިތުރު 4213 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 149 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 124494 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4359 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:55

ޕެރޫ އިން އިތުރު 3575 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 180 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 309278 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 10952 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:55

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އިތުރު 3392 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 49 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 217108 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2017 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:55

ބަންގްލަދޭޝް އިން އިތުރު 3027 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 55 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 168645 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2151 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:54

އާޖެންޓީނާ އިން އިތުރު 2979 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 62 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 83426 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1644 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:54

ޕާކިސްތާނުން އިތުރު 2691 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 77 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 234509 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4839 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:54

އީރާނުން އިތުރު 2637 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 200 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 245688 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 11931 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:54

ޗިލީން އިތުރު 2462 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 50 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 301019 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 6434 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:53

އިރާގުން އިތުރު 2426 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 118 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 64701 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 2685 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:53

ކެމަރޫނުން އިތުރު 2324 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 46 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 14916 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 359 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:53

ފިލިޕީންސުން އިތުރު 1540 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 6 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 47873 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1309 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:53

އިސްރާއީލުން އިތުރު 1473 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 8 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 32222 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 342 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:52

އިންޑޮނީޝިއާ އިން އިތުރު 1268 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 68 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 66226 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3309 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:52

އޮމާނުން އިތުރު 1262 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 6 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 48997 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 224 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:52

ބޮލީވިއާ އިން އިތުރު 1212 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 42 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 40509 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1476 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:52

ކަޒިކިސްތާނުން އިތުރު 1109 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 49683 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 264 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:52

މިސްރުން އިތުރު 1057 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 67 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 77279 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 3489 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:51

ތުރުކީން އިތުރު 1053 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 19 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 207897 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 5260 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:51

ގާނާ އިން އިތުރު 891 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 129 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 21968 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:51

އެކުއެޑޯ އިން އިތުރު 865 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 52 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 63245 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 4873 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:51

ގުއަޓަމަލާ އިން އިތުރު 815 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 23 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 24787 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1004 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:50

ހޮންޑަރަސް އިން އިތުރު 722 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 17 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 24665 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 656 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:50

ކުވެއިތުން އިތުރު 601 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 4 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 51245 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 377 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:50

ގަތަރުން އިތުރު 600 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 100945 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 134 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:50

ޔޫކްރޭނުން އިތުރު 564 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 21 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 49607 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 1283 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:49

ޔޫއޭއީ އިން އިތުރު 532 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 2 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 52600 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 326 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:49

އިނގިރޭސިވިލާތުން އިތުރު 581 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، މި ބަލީގައި އިތުރު 155 މީހަކު މަރުވެއްޖެ. އެޤައުމުން މިހާތަނަށް ޖުމްލަ 286349 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާއިރު، އޭގެތެރެއިން 44391 މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައި.

04:46

04:08


މާލޭގެ މަގުމަތިން ފެންނަނީ ކާރޫބާރު ބޮޑުކަމެވެ. ތޮއްޖެހިފައި އޮންނަ މަންޒަރެވެ. މަދު ތަނެއްގައި ނޫނީ އުސޫލާއި އެއްގޮތައް ކިއުތައް ހަދައިގެން ތިބޭ މަންޒަރެއް ނުފެނެއެވެ. ކެފޭތަކާއި ރެސްޓޯރެންޓްތައް އޮންނަނީ ފުރިފައެވެ. މިއީ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ހުއްޓުމެއްނެތި ސިފަ ކުރާ ބިރުވެރި މަންޒަރެވެ. މިމަންޒަރު ތަކުރާރު ވާނަމަ ހާލަތު ބަދަލުވެ، ކުއްލިއަކަށް އެތައް ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެދާނެއެވެ.

މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެ އިން ފައްސިވީ ދިހަ މީހުންނެވެ. އެއީ ފާއިތުވި ދެދުވަހު ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންނަށް ވުރެ މަދު އަދަދެކެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ހާލަތު ރަނގަޅު ވުން ކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ. \

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.