މަހަށް ނިކުމެ އުޅުނު ފައިބަރު ދޯންޏެއް ބިންދައިގެން ހިނގައްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެެފް އިން ދެންމެ ވިދާޅުވީ 13 ފަޅުވެރިންނާއި އެކު ތ.ކިނބިދޫގެ ހުޅަނގު ދެކުނުން ހަތަރު ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުން ދަތުރު ކުރި "ދިރުން-04" ނަމަކަށް ކިޔާ 91 ފޫޓްގެ ދޯންޏެއް ބިންދައިގެން ގޮސްގެން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހާދިސާގެ މައުލޫމާތު ކޯސްޓްގާޑަށް ލިބިފައި ވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 07:10 ހާއިރުއެވެ.

ބިންދައިގެން ދިޔަ ދޯންޏަކީ ތ.އަތޮޅު ވޭމަންދޫ ދޯންޏެކެވެ.

ދޯނި ބިންދައިގެން ދިޔައިރު ދޯނީގައި ތިބީ 11 ދިވެހިންނާއި ދެބިދޭސީންނެވެ. މިހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ފައިބަރު ދޯނިތައް ބިންދައިގެން ދިއުމުގެ ހާދިސާތައް މީގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖޭގައި ހިނގާފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސް އެފަދަ ހާދިސާތައް ނުހިނގާ ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

10 ކޮމެންޓް

 1. ހިޔާލު

  ތީގަ ޑަކްޓް ޓޭޕް ކޮޅެއް އަޅާލާ. އޭރުން އޯކޭ ވާނެ

  15
  42
  • ޔޫސޭ

   ކަލޭގެ އަނގައިގަ ތިޔަ އަޅަން ފެންނަނީ

   49
   4
   • ފުބޫ...

    ޢާ މަށަށް ވެސް ފެނޭ... ޑަކްޓް ޓޭޕެއް ނޫން ސިލިކޯން އަޅާނީ... އެ ދޯނީގެ ވެ ރި ފަ ރާތަކީ ތީ ނަކަމަށް ވީނަމަ ވަ ރަށް ޑަކްޓް ޓޭޕުއާއި މާ ރސިން ތޭޕު އެޅޭނޭ....

 2. ތާކިހާ

  ދިރުން 4 ތ ވޭމަންޑޫ

  14
 3. ާއަލީ އައްޔަ

  ދޯނި މެދުން މާ ކައިރި ކައިރިން ލޯވަޅު ތޮރުފައިފައި،މާ ބޮޑަށް ބަރު ކޮއްފައި ހުންނާތީ އެހެން އެވަނީ..

  16
 4. ާައަންނި

  އަހަރުމެންގެ ވެރިކަމުގަ ރައްޔިތުންނައް ވަރައް ފައިދާވާނެ ، މިސަރުކާރަކީ މިގައުމުގެ ނަސީބު.

  14
  10
  • ޝޮޓްގަން

   މިސަރުކާރަކީ މިގައުމުގެ ހަލާކު

   12
   1
 5. މަޖުލިސް

  ކީވެ މަސްދޯނި ފަހްރުގައި ބިދޭސިން ތިބެންވީ މިދޯނީގައި ބިދޭސިން ތިބިމައްސަލަ ބަލަންޖެހޭ

  30
  4
 6. ބޮޑުބެ

  ލަކުޑި ދޯނި ވަރެއް ހަމަ ނެތް

  16
 7. ކުޑޫ

  ދޯނީގެ ވެރިފަރާތަަަައް ލިބުނު ކިހާބޮޑު ގެއްލުމެއް.