ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އަނެއްކާވެސް ދިވެއްސަކު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

މިއީ ރާއްޖެއިން މި ބަލި ޖެހިގެން ނިޔާވި 15 ވަނަ މީހާއެވެ. ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އިއްޔެވެސް ދިވެއްސަކު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ދެންމެ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މިއަދު މެންދުރު 12:25 ހާއިރު ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގައި ކޮވިޑް-19 ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ އުމުރުން 42 އަހަރުގެ ދިވެއްސަކު ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި މި ބަލި ފެތުރޭ މިންވަރު ދަށްވެގެން ނުދެއެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އެތައް ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވަމުންދާއިރު، ފުރަބަންދަށް ދިން ލުއިތަކާއެކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވަމުންދާ މީހުންގެ އަދަދުތައް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ފަހުން މި ބައްޔަށް ފައްސިވަމުންދާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ދިވެހިންނެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް 1,131 ދިވެއްސަކު ވަނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް މި ބަލި ޖެހިގެން ރަނގަޅުވެފައި ވަނީ 2302 މީހެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

12 ކޮމެންޓް

 1. ޙަމް

  ސާލިމްބެ ގެ ހުރިހާ ފާފައެއް ﷲ ފުއްސަވާ ސުވަރުގޭގެ ދާއިމީ ނިއުމަތް miމިންވަރު ކުރައްނވާށި. އާމީން

  130
  1
 2. އަހުމަދު

  إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ‎

  104
  1
 3. ސަނާހް

  މި ސަރުކަރުން މި ކަމުގަ ޒިންމާ ވާން ނުޖެހޭނެބާ ؟
  އެމީހުންގެ ދޯދިޔާ ސިޔާސަތާ ހެދި މި ބަލި ރާއްޖެ އައީވެސް، އެެއާޕޯޓް ހުޅުވާފަ ހުރީ ހޯހޯ ދެން ނުދާނަމޭ ބުނަންދެން... މި ސަރުކާރުގެ ނެތް ހަރުދަނާ ސިޔާަަތު ތަކެއް މި ބަލިން ދިވެހިން ސަލާމަތް ކުރާނެ.

  89
  8
  • ސަލްމާ

   ކޮވިޑްގެ އަސަރު ނުކުރާ އެއްވެސް ޤައުމެއް ދުނިޔެއަކު ނެތް.. ރާއްޖެ އެކަންޏެއް ނޫން
   ހުރިހާ ކަމެއް ސިޔާސީ ކުރަން ނޫޅެބަލަ

   13
   35
  • ނުރަބޯ

   މިމަރުތަކުގެ ޒިންމާ ހޮސްޕިޓަލުން އުފުލަން ޖެހޭ. ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަން އައިސީޔޫގަ އޮއްވަ އައިސީޔޫއަށް ޓެސްޓުނުކޮށް ކޮވިޑް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު ވައްދައިގެން އެތާތިބި ހުރިހާ ބަލިމީހުންނަށް ކޮވިޑް ޖެހިގެން ދިޔައީ. ހައިރިސްކު ޕޭޝަންޓުންތަކަކަށް ކޮވިޑް ޖެހުނީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އިހުމާލުން.

   28
   1
 4. ފަޔާޒު

  إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ‎

  19
 5. Anonymous

  އަދިވެސް މަގުމަތީގަ ދުވޭ..

  6
  9
 6. އަހްމަދު

  ކޮންދުވަހުންތޯ ސިޔާސީ މީހުން މިބަލި ސީރިއަސް ގޮތުގައި ނަގާނީ! 15 މީހުންގެ ފުނާނަ އެދިޔަކީ! އަދި ކިތައްމީހުންގެ ފުރާނަ ދަންދެންތޯ ތިމަޑުކުރަނީ! ރައްޔިތުންނާއި ސަރުކާރުން މިނޫން ގޮތަކަށް ވިސްނާނީ ކޮންދުވަހަކުންތޯ!

  11
  1
 7. މުނިޔާ

  ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރޭ.

  32
  1
 8. ވާރޑްބޯއީ

  "ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ދެންމެ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މިއަދު މެންދުރު 12:25 ހާއިރު ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގައި ކޮވިޑް-19 ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ އުމުރުން 42 އަހަރުގެ ދިވެއްސަކު ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ"
  އޭނާ ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔައީކީ ކޮވިޑަކަށް ނޫން. މީނާއަކީ ބްލަޑް ކެންސަރަށް ފަރުވާކުރަން އައިސީޔޫގައޮތް ޕޭޝަންޓެއް. މީނާއަޑް ކޮވިޑް ޖެހުނީ ޓެސްޓުނުކޮށް އައިސީޔޫއަށް ވެއްދި އެހެން މީހެއްގެ ފަރާތުން. މިއީ ހަމަސީދާ އިހުމާލުންވީ ކަމެއް.

  21
  1
 9. އިބްރާހީމް

  إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

  15
  1
 10. މަޖުބޫރީހާލަތް

  ކެރަފާ19 ޖެހިގެން މަރުވާ އަދަދު ދެންދާނީ ބާރައް ކުރިޔައް ރަޖާއަޅައިގެން ތިބޭ ކައް ނުޖެހޭ ކަމައް ވަނީ ރޫހާނީ ލީޑަރު އަންގާފަ

  13
  1