ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން އިތުރުވި ނަމަވެސް ރާއްޖެ އަލުން ބަންދުކޮށްފިނަމަ ލިބޭ ގެއްލުން މާބޮޑުވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން އިތުރު ވެފައި ވާތީ އަލުން އަނެއްކާވެސް ފުރަބަންދަކަށް ދިއުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގޮވާލަމުން ގެންދަނިކޮށް މިއަދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އަލުން އަނބުރާ ބަންދު ކުރުމުގެ ވިސްނުމަކީ ދިވެހިންނަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތް ކަމަށް ދެކެވޭކަށް ނެތް ކަމަށެވެ. "ކޮވިޑް ރޯގާ އާއި އެކު އުޅެވޭނެ ގޮތް ހޯދަން ޖެހޭ. ރޯގާ އިން ސަލާމަތް ވުމަށްޓަކައި ގައުމު ބަންދުކޮށް ރައްޔިތުން ބަނގުރޫޓް ވުމަށް ޖާގަ ދީފިނަމަ ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުން ބޮޑުވާނެ." ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފުރަތަމަ ފެތުރެން ފެށުމުން ވެސް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ފުރަބަންދު ކުރުމާއި ދެކޮޅަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. އަދި ފުރަބަންދަށް ލުއިތައް ނުދެނީސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ މަޖިލިސް ކުރާގޭގައި މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތައް ވެސް ބާއްވަން ފައްޓަވާފައެވެ.

އިއްޔެ ވެސް ރާއްޖެ އިން އިތުރު 137 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައި ވެއެވެ. ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 3506 އަށް އަރާފައެވެ. މިހާރު ރާއްޖެ އިން 929 މީހަކަށް ދަނީ ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުން އަންނަ މިންވަރު އަނެއްކާވެސް އިތުރުވަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން އެ ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހެލްތު އެމްޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) އިން މަޝްވަރާކުރަން ފަށައިފި ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

56 ކޮމެންޓް

 1. ޢަންސާރު

  މި ބަލާވެރިކަމުން މި ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ސަލާމަތް ކޮށްދެވޭނީ މުޖާހިދުންނަށް އެވެސް މުލަށް ދަނޑީގެ ބާރުން...

  131
  11
 2. ،ޖަހަން ކެރޭނެބާ؟

  ކޮންމެ މީހަކު ބުންޏަސް ރަނގަޅުވާހަކައެއް ވިއްޔާ ވާނީ ގަބޫލުކުރަން
  ތިގޮލާ ކުޑަކޮއް މޮޔަ ސޮރެއްތީ އެކަމަކު މިފަހަރު ތިޔަބުނުއްވީ ވަރައް ރަނގަޅު ވާހާކަ ފުޅެއް

  44
  105
  • ބީރުމީހާ

   ވާހަކަ ރަގަޅު އެކަމަކު ފުރަތަމަ ސިއްހަތު ދެން ފައިސާ އޮތަ

   29
   2
 3. ސޭޓުގެ އަންހެނުންގެ ފިރިމިހާ

  މަވެސް ނަޝީދަށް ތާއީދު

  36
  119
 4. ގަމާރު

  އެފަދަ ބިރުވެރި ރޯގާއެއްގެ ހިތިރަހަ މިކަލޭގެޔަށް ބަރުދާސްތު ކުރެވިދާނެބާ؟

  107
  14
 5. މޯލްޑިވިއަން

  ތި މީހަކާ ހުރެ ހުޅުވާލީވެސް ދެން ރާއްޖޭގެ ެެއެތައްބައެއް މަރާހަނގުރާމަ ކުރަން ނޫނީ މަރުވާން ދޫކޮށްލުންތަ ރަނގަޅު ގޮތަކީ؟ ދެން މިކިޔަނީ ފަރުދީ ޒިންމާއޭ ފަރުދީ ޒިންމާ ނަގައިގެން ހުރިހާ ކަމެއް ހައްލު ކުރަންޏާ ކީއްކުރާ ސަރުކާރެއް؟ހ

  116
  13
  • ޢިސްމެހެލާ

   ކަލޭ ބޭކާރުގޮތުގަ ބޭރަށް ނިކުމޭތޯ، ކަލޭ މާސްކް އަޅާތޯ، ކަލޭ އުޅެނީ އެޗް ޕީ އޭ ގަވައިދައްތޯ ކިހިނެެއް ކަލޭފަހަތު ފުލުހެއް ބަހައްޓާގެން ސަރުކާރުން އުޅޭނީ

   21
   17
   • ޙިސަަންޓޭ

    ނުބެލެންޏާ ނުހުޅުވީމަ ވީނު!! ކޮންއެއްޗެއް ބޮވިގެން ބަންދުނުކުރަން ތިއުަލެނީ ނުބެލެހެއްޓެންޏާ؟؟

    10
  • ޞސބ

   މިކަހަލަ ދޮޅުންް އުޅޭތީ މުޖުތަމައެއް ހަލާކުވެ އަވަދި ވަނީ....

   12
 6. ހިޔާލު

  ނަޝީދުގެ އެކަނި ޤައުމެއްތަ މީ؟

  123
  9
 7. ޢަލީ

  ކެނެރީގޭ ބުއްޅަބޭ ބުނާއެއްޗަކައްނޫންބަލަންވީ މިގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތައް އިސްކަން ދޭންވީ އަހަރެމެން މިގައުމުގެ ރައީސަކައް ލައިފަހުންނާނީ ކެނެރީގޭ ލާދީނީ ބުއްޅަބޭއެއްނޫން.

  97
  7
 8. ކަލޭ

  ނަޝީދަށް ނޭގޭނެ އެންމެ ފައިދާބޮޑު ގޮތެއް
  ބާގީ ނަޝީދު ތީ އިންޑިއާއިން މިތަން ހިފަން ގޮވި މީހެއް

  104
  6
 9. ބޮޑޭ----

  އިދިކޮޅު 6 މީހުން ތިބޭ 2 ޕާޓީން ވެސް ބޭނުންވަނީ މީހުން އެއްކޮށްގެން ކޮވިޑު ފަތުރަން

  31
  71
  • ރާޅު ބޯއީ

   6 މީހުން ތިބޭ 2 ޕާޓީކަން ކަލޭމެންނަށް ވަރަށް އަވަހަށް ފެނިގެންދާނެ. އިންޝާﷲ

   57
   7
 10. ސަމި

  މީ ދެން ކާކކު ކު . ހިފި ނުހުރެގެން މި އުޅެނީ
  ނުބުހޭ ކަމެއް ނެތް ލަދު ކުޑަ

  77
  7
 11. ޢާރު

  އަންނި ބުނިކަމުގައިވިޔަސް މި ފަހަރު އެދެެއްކެވީ ވ. ރަނގަޅު ވާ ހަކައެއް

  12
  38
 12. މަ

  ތީ މިޤައުމުގެ ހަލާކު!

  40
  3
 13. ފަލަސޮރު

  އެންމެ ފުރަތަމަ ބަސްބުނަން މީދެން ކާކުތަ...އާނ...އޭރުން ދިވެހި ކެއުން ކާކަށް ނުދެވޭނެ އެއްނު...

  ގެއްލުން ވާނެކަން ކަށަވަރު.. އެކަމަކު ހަތަރު ލައްކައެއްހާ މީހުންގެ އާބާދާއެއް އޮތް މި ކުޑަކުޑަ ޤައުމަކީ އެންމެ އަގުބޮޑު އެއް ޓުއަރިސްޓު މަންޒިލް. މި ފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ޤައުމު ލޮކްޑައުން ކުރިއަސް ރައްޔިތުން ބެލެހެއްޓޭވަރު ވާންޖެހޭނެ.
  އެކަމު ކީއްތޯ ކުރާނީ، ހުރިހާ ޢ.ން ޤައުމު އެއްކޮށް ލޫޓު ވާލައިފި، ކުރިން ވަގުންގެ ވެރިކަމެކޯ، މިހާރު ދެން ކޯއްޗެއް... ހެހޭ....

  28
  4
 14. ބުއްޅަމޯޑު

  ލާރިބޭނުމީ މިއުޅޭ ކެނެރީ ގެ އަންނި. ރައްޔިތުން ގުރުބާންކޮށްފަވެސް ލާރި. ކާނެލާރި ހުސްވެގެން މޮޔަގޮވަނީ!

  38
  3
 15. އަރީ

  ތިޔަކަމުގަ މަވެސް ތާއީދު. ނަޝީދަކަސް މިފަހަރު އެބުނީ ހަރު ވާހަކައެއް

  17
  26
 16. އެލެކޮސް

  ރާއްޖޭން ބަލިޖެހިގެން 10 ހާހަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވާނެ ކަމަށް ބުނީ ނަޝީދުދޯ. އެހެންވީމަ އެޢަދަދަށް ކޮންމެހެންވެސް މީހުން މަރުވަން ޖެހޭތާ!!! ވީމާ އެކަމަށް އޭނާ މަރުފަލި ޖަހާނެ.

  27
  5
 17. .

  ރާާއްޖެ ނުކުރިއަސް މާލެ ކުރަންވެއްޖެ މިހާރު

  35
  4
 18. ލައިޓް

  ރ. ނަޝީދު އެދެއްވީ ޑަބްލިޔު. ޢެޗް. ޢޯ ގެވެސް މެސެޖް. ފިލާ އޮތުމަކީ ހައްލެއްނޫން. މާސްކް އަޅަން އެބަޖެހޭ.

  10
  18
 19. nujehe

  nujehe Bandhu kuraaka rayithuna gadhabaaru dhakaagen anekaa vx lock down koffiya fehnaani bayaku badajehun than

  14
  4
 20. ރޯނު އެދުރު

  ނަޝީދު ބުނި އެއް ކަމު ރަނގަޅު ވާހަކައެއް. ގައުމު ފުރަބަންދު ކުރީމައި ވާ ގެއލުން މި އޮތް ގެން ފެންނަނީ. ގިނަ މީހުން ލާރިއަށް ސަލާން ޖެހުމުގައި. ހިތުގެ ބަލި ޖެހިގެން އަހަރަކު 17.9 މިލިއަން މީހުން މަރުވޭ. އެ މާ ނުރައްކާތެރި އެއް ނުން ތި ކޮވިޑަށް ވުރެ. އަހަރެއް ވެގެން ދާ އިރު 2 ލައްކަ އަށް މަރުވި މީހުން ގެ ރޭޓް ނާރާ.

  9
  21
  • އާދަނު

   ލޮކް ޑައުންއާ ފުރަބަންދަކާ އަނެކައްޗަކާ އޮންނަ އޮރު 2 ލައްކައަކީ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއް. ގައުމުތަކުގައި އެ ނޯންނަ ނަމަ ވިސްނާލާ މީހުން މަރުވާނެ ވަރު. އަނެއްކާ މަރުވާ ބަޔަކު އިތުރުއެވަނީ ވެސް ތިބުނާ ކަމެއް ދިމާވެގެން މަރުވާ ބައެއްގެ އިތުރަށް ދޯ؟

   9
   1
 21. މުގާބޭ

  އެކަކު އަނެކަކު ގަޔަށް ކުޅުޖެހުމަކީ، ހާދަހާ ނުބައިކަމެކެވެ. ދީނާއި ޤައުމު ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ނަމުގައި ނިކުމެ މިކުރީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެކެވެ.

  12
  16
 22. ދިރާގު

  ކަލޭ ގާނޫނު ހަދާބަލަ...ރައިސޭ ގައުމު ހިންގަނީ

  19
  2
 23. ގުޒައިޝާ

  ލޮކްޑައުންއަކަށް ނުދިޔަޔަސް ހެޔޮ ޕީޕީއެމްގެ މުޒާހަރާ ހުއްޓުވަން އުޅޭ ނިކަން ކެރެންޏާ 😡

  7
  18
 24. ބަނގުރޫޓްވެއްޖެއޭ

  ރާއްޖެ ފުރަބަންދު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މަމެން އެއްގޮތަކަށް ވެސް ޤަބޫލެއް ނުކުރަން ރައީސް އިބޫ އަށް އިގްތިސާދާއި ވިޔަފާރި އިނގޭނަމަ އަމިއްލަ އަށް ރިސްކް ނަގައިގެން ނަމަވެސް ރާއްޖެ އެއްކޮށް ފުރަ ބަންދުނުކުރާނެ އަދި ބޯރޑަރ ވެސް ބަންދު ނުުކުރާނެއޭ އެއީ މިގައުމުގައި ހަނގުރާމަ އެއް އިއުލާން ކުރި ނަމަވެސް ކޮށްގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ އިގްތިސާދު އޮންނަން ޖެހޭނީ ހުޅުވިފައި އެއިރުން ރައްޔިތުންނަށް ކައިގެން ބޮއިގެން އުޅެވޭނީ މިހާރު ރާއްޖެ އެއްކޮށް މިވަނީ ބަނގުރޫޓްވެފައޭ

  21
  4
 25. އަލީ

  ކޮވިޑަށް ވުރެ މިރާއްޖެއަށް މާ ބޮޑު ބިރުވެރި ބަލާވެރި ކަމެއްމީ ކެނެރީގޭ ލާދީނީ އަންނިއަކީ.

  33
  4
 26. މާލެ

  ބަންދު ކުރީމަ ސަރުކާރަށް އިތުރު ބުރައެއް. އެކަމަކު މާސްކުއެޅުން، ވަކި ދުރު މިނަކު ތިބުން،ޖޫލިމަނާކުރުން.ކަހަލަ ކަންކަން މަޖުބޫރު ކުރަންޖެހޭ. ރައްޔަތުން ހަލާކު ވާއިރު ރައްޔަތުން ނަކަށް ހެއުވެގެން ނުތިބެވޭނެ. މުހިންމު މަސަށްކަތް ތަށް ކުރާމީހުންނަށްހުއްދައެއްގެ ދަށުން އެކަންކަން ކުރެވެންޖެހޭ. ހޮޓާ ތަކަށްވަންނާނީ ކާންނު ނުލިބޭ ގެދޮރުނެތް މީހުން.އެތަންތަން ސިގިރެޓު ބުއިމާޖުރިމަނާކުރެވޭހެން ގަވައިދާހިލާފު ވާނަމަ ޖޫރިމަނާކުރެވެން ޖެހެ. މިކަހަލަ ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރަންޖެހޭ.ކަންކަން ތަންފީޒުނު ކޮށްރައްޔަތުން ސަލާމަތެއް ނުވާނެ.މީހުން އެއްވާތަންތަންބަންދު ކުރަން ޖެހޭ. އިންޓަނެޓު އެބަހުރި އޭގެ ބެނުންހިފަން ވީ.

  14
  1
 27. އިސްތިއުފާ

  މަޖްލީހުގެ ރައީސް ތަމްސީލް ކުރަނީ މާލެ ސަރަހައްދު ކަމަށްވާއިރު މާލެ ސަރަހައްދުގެ ތަރައްގީ އަށް އެއްވެސް ވާހަކަ އެއް މަޖްލީހުގައި މަޖްލީހުގެ ރައީސް ވެސް އަދި ނައިބް ރައީސް ވެސް ނުދައްކައޭ ރާއްޖެތެރޭން އައިސް ފައި ތިބި މެމްބަރުން ބުނާ ގޮތަށް މާލެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެސް ކަމެއް މަޖްލީސް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން ނުކޮށްދޭގޮތަށް އެމެމްބަރުން ވާހަކަ ދައްކާއިރު އޭގައި މާލެ ސަރަހައްދުގެ އެމްޕީން ބައިވެރިވެ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ތަރައްގީ އަށް މަޖްލީހުގެ ރައީސް ވެސް ނައިބްރައީސް ވެސް ހުރަސް އަޅައޭ ތަމެން އެކަންކަމަށް ހުރަސް އަޅާތީވެ ތަމެން މަޖްލީހުގެ ރައީސް އަދި މަޖްލީހުގެ ނައިބް ރައީސް އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ

  21
 28. ކައްދަ

  އިދިކޮޅުން މުޒާހިރާނުވެގެން ތެޅިފޮޅެނީކޮވިޑަކީالله سبحانه وتعالى ޖައްސަވާބަލާ އަންނިޔެއް އެހެންބައެއްނޫން

  3
  8
 29. ފާތުން

  ޢާން ލޮކްޑައުން ކުރާނިކަމެއް ނެތް. ޢަންނި އެބުނީ ތެދެއް.

  5
  13
 30. ރޯޒް

  މައިދޮރާށި ބަންދު ނުކުރިޔަސް ހިޓާތަކާ އޮފީސްތާކާ ސްކޫލްތަކާ އާމުން އެއްވާ ތަންތަން އެބަޖެހޭ ހަރުދަނާ ގޮތްތަކެއް ގެންގުޅޭން ހުލުވާފަބަހައްޓާ ވަގުތު މަދުކުރުމާއި ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކޮށްލުމަށް ދާމީހާ ފިޔަފާ އެހެން މީހުން ނުދިއުން މުހިންމެވެ. މިހާރުވެސް ބައެއް އިދާރާތައް ހެންދު 8 ޖަހާއިރު ހުޅުވާގޮތައް 00 ހަމައް ހުޅުވާފަ އެބަހުރޭ އެހެންކަމައްވަންޏާ ކޮންމެވެސް ބަޔަކު އުލޭނެދޯ.

  14
 31. ދިއްގާ އައިސަ

  މިވަރު ވެގެންދާއިރު އެއްރަށުން އަނެންރަށައް ދަތުރު ނުކުރެވޭގޮތް ހަދަންވީ ރާއްޖޭގައި އެއްފަހަރާ ގިނަ ބަޔަކު އެޑުމިޓުކޮއްގެން ފަރުވާދޭން ޖެހުނަސް އޮންނާނި ނުދެވިފަ މާ ބޮޑައް ކަންތައްތައް ދޫކޮއްލަނި ބޯހަލާކު

  21
  1
 32. ދިސްވޭ

  ބޮޑެތި ވިޔަފާރި ތަކަށް ލޯން ދޫކުރި ނަމަވެސް އެމެންގެ އޯވަރހެޑް ކޮސްޓް ވެސް ތިޔާއިން ކަވަރުނުވާނެއޭ އެއީ ޔަގީން ކަމެކޭ މިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ދިމާވެފައިވަނީ އެއީ ސްޓްރަކްޓްރަލް މައްސަލަ އެކޭ ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގެ ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ %95 ކެޕިޓަލް ކޮސްޓް އާއި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެތެރޭ ރަށްރަށަށް ޚަރަދުކުރާއިރު ދުވަހަކު ވެސް ރާއްޖެތެރެއަށް ކުރާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދަކީ އެއީ އަނބުރާ ނުލިބޭ ފައިސާ ލޯނެއް ނެގީ ރާއްޖެތެރެ ތަރައްގީ ކުރަން ލޯންދައްކަނީ މާލެ ސަރަހައްދުންނޭ އެކަމަކު ސަރުކާރުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ފަޅު ތައް ހިއްކާ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ހެޔޮ އަގުގައި 100 އަހަރަށް ބިން ދީގެން މާލެ ސަަރަހައްދުގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވޭތޯ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރެއޭ މީއޭ މައްސަލަ އަކީ...

  9
  1
 33. އަހްމަދު

  މާގިނަ ވާހަކަ ނުދައްކާ މަޖްލީހުގެ މެންބަރުން މަސްކު އަޅުވަބަލަ! މިއަދުވެސް މޭލެގެ މެންބަރަކު މަގުމަތީ އުޅުނީ މާސްކު ނާޅާ! ޤާނޫނަކަށް ނުވަތަށް އާއްމު ސިއްޙަތަކަށް ނުބަލާ މަޖްލީސް މެންބަރަކު ނުވަތަ ރައީސަކު ދައްކާ ވާހަކަ އަޑުއަހާނެ ބަޔަކުނެތް!
  ފުރަ ބަންދު ނުކުރިޔަސް ކުރެވޭނެ ކަންކަން އެބަހުރި! މާލޭގެ މަގުތައް ތޮއްޖެހިގެން އުޅެނީ ހުސް ވަޒީފާއަށް ދާމީހުންގެ ސަބަބުންތޯ! ސައިކަލް ތަކުން އެދުއްވަނީ ހުސް ޒަރޫރީ ބޭނުން ތަކުގައި އުޅޭމީހުންތޯ! މިކަން ޙައްލުނުކުރެވޭނެތޯ! ކޮފީތަކުގައި ތިބެ އަނގަތަޅީ ޒަރޫރީ ބޭނުންތޯ؟ ވެރިމީހާ އެބަޖެހޭ ރުއިމުގެ ބަދަލުގައި ލީޑުނަގައި މިކަންކަން ޙައްލު ކުރުވަން! ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ނުކުމެ މިކަންކަން ހަމަމަގަށް އަޅުވައިގެން ނޫނީ މިކަން ޙައްލު ނުކުރެވޭނެ!!!!!!!!

  15
 34. ބަލާތި

  ބޮޑެތި ވިޔަފާރި ތަކަށް ލޯން ދޫކުރިނަމަވެސް ބޮޑެތި ހުރިހާ ވިޔަފާރި ތައް ވެސް އުޅެނީ ކަރުތާފެނަށް ފެތިފައޭ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ދިމާވެފައިވާ ހަގީގީ މައްސަލަ ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލުން ވެސް މަޖްލީހުގެ ރައީސް ވެސް އެބަޖެހޭ ޤަބޫލުކުރަން އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން ވިޔަފާރި ކުރަން ބިން ކޮންމެ އަހަރަކު މަދުވެގެން 10 ހާސް އަކަފޫޓްގެ 12 ހާސް ގޯތި ކުޑަ އަގަށް މާލެ ސަރަހައްދުގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ވިއްކައިގެން މެނުވީ ދެން އިގްތިސާދު ކުރިނާރާނެއޭ ރާއްޖެތެރެއަކު ނުކުރެވޭނެއޭ ފައިދާ ނެރެވޭނެ ވިޔަފާރިއެއް އެއީ ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ ރާއްޖެތެރޭ މީހުން އުޅެނީ ހޭދެބައި ވެގެންނޭ ގެސްޓް ހައުސް ގަނޑެއް ހިންގުނު ނަމަވެސް އެހެން ވިޔަފާރި ތައް ރާއްޖެތެރޭގައި ކުރި ނާރާނެއޭ ދެން ރާ އަތޮޅު އަލިފުށި ބޯރޓް ޔާރޑް ބޭންކްރަޕްޓް ވީ ކީއްވެ 20 އަހަރު ފަހުން އެއީ ދިރުން ނުހުންނާނީއޭ ރާއްޖެތެރޭގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިޔފާރީގައި އެކަން ވެސް މާލެ ސަރަހައްދުން ތިލަފުށި ބިން ހިއްކައިގެން ބިން ތައް އަމިއްލަ މީސް މީހުންނަށް ދީގެން ކުރިނަމަ އެކަން ކުރި އެރީސް އޭ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ފަޅު ތައް ހިއްކާ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް މާލެ ސަރަހައްދުގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ދިގު މުއްދަތަށް ކުޑަ އަގަށް ވިއްކައިފިނަމަ އެކްސްޕޯރޓް ކުރަން ފަށާނެ އެ ސަރަހައްދުން މުދާ 5 އަހަރު ދުވަސް ތެރޭގައި...

 35. ރަބަރޭ

  މިކަލޭގެ ބޭނުމަކީ ދިވެހިންނަށް ބަލިޖައްސާ މަރާހުސްކޮއްފަ ގެރި މުދީ ގެ މީހުން މިގައުމުގާއި ވަޒަންވެރި ކުރުވުން
  ބޮޑުވަރު

  11
 36. ނުދަނޭދޯ

  ބޮޑެތި ވިޔަފާރި ތަކަށް ލޯން ދިން ނަމަވެސް ބޮޑެތި ވިޔަފާރި ވެސް ކުރިނާރާ އަދި ކުދި ވިޔަފާރިތައް ވެސް ކުރިނާރާ ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވަން ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކުރަނީ ކޮން އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތްތަކެއް ތޯ ބަލަން ލޯންޗް ތައް އެބަބަނދޭ ފެން ޕްލާންޓްސް ތައް އެބަ ބަނދޭ އަދި ޕެނަލް ބޯރޑްސް ތައް ބަނދޭ ދަގަނޑު ބޯޓް ފަހަރު އެބަ ބަނދޭ މާލެ ސަރަހައްދު ތިލަފުށި އަދި ގުޅިފަޅުގައި މިފަދަ މަސައްކަތް ތައް ކުރިއަރުވަން އެކަށީގެންވާ ބިން މާލެ ސަރަހައްދުން ނުދީ މިފަދަ ކަންކަން ނުވާނެއޭ އައްޑޫ އަދި ލާމު އަތޮޅު ގައި ބިން އޮތް ނަަމަވެސް އެއީ ވިޔަފާރި ކުރާ އަދި ކުރެވޭނެ ލޮކޭޝަންސް ތަކެއް ނޫނޭ އެތަން ތަނަކީ އެއީ ވިޔަފާރި ކުރެވޭ ޒާތުގެ ތަންތަނެއް ނޫން ކަން ސަރުކާރުން ވެސް ދަންނަން ޖެހޭނެއޭ ލާމު އަތޮޅު މަސް ފެކްޓަރީ އެބަހިނގާތޭ ނޫން ނުހިނގާދޯ އެއީ ހުންނަ ފެކްޓަރީ އެއް ކަން އެއަތޮޅު މީހުން ވެސް ނުދަނޭ ދޯ...

 37. ކޮށްދޭންވީއޭ

  ކުދި ވިޔަފާރި ތައް އެބަޖެހޭ ބޮޑެތި ވިޔަފާރި އަށް ބަދަލު ކުރަން އެވެސް އެކި ދާއިރާ ތައް ވަކި ވަކިން އެޑްރެސް ކޮށް ގެން ކޮންމެ ދާއިރާ އެއް ކުރިއަރާނެ ގޮތުގެ މަތިން އެކަން ކުރަންވީ މިސާލަކަށް މިރާއްޖޭގައި މީޑިއާތައް ހިންގާ ކުންފުނި ތަކަށް ބަލާއިރު އަބަދުވެސް އެމެންވެސް ތިބެނީ ބަނގުރޫޓްވެފައޭ އެކަން ވެސް ރަނގަޅުވާނެ މީޑިއާ މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ ކުންފުނި ތަކަށް މާލެ ސަރަހައްދުން މަދުވެގެން 5 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ވިއްކައިގެން މީޑިއާ އަކީ ވަރުގަދަ ވިޔަފާރި އެކޭ އެ ވިޔަފާރި ވެސް ކުރި ނާރައިގެން އެއުޅެނީ އެމެންގެ އަމިއްލަ ބިމެއް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ނެތުމުންނޭ...

 38. އައްޑޫ މީހާ

  ބަންދު ކޮށްގެން ކިހިނެތް މި ނާގާބިލް ސަރުކާރު ހިންގަނީ؟

 39. ރިހި ރާންބާގަސް

  ލޮކްޑައުން ނުކުރީމަ މުޅިރައްޖެއަށް އެބަލި ފެތުރި ސިއްހީ ނިޒާމްތަކަށް ނުކަތާވަރު ވެއްޖެނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާވާނެކަމަށްތަ ތިޔަބުނަނީ؟ ބަލަ ކޮވިޑާއެކު އުޅެންނޭންގޭތީއޭ ފައްސިޔަވާ އަދަދު މައްޗަށް ދަނީ؟ ޑިމޮކްރަޓިކް ބޮޑުލީޑަރުކަމަށް ހެދިގެން ހުރެ ތިޔަދައްކަނީ އޮޓްކްރަޓިކްގެވެސް އެންމެ ހިއިލެވެލްގެ ލީޑަރޝިޕް

  6
  1
 40. ސޭކްއަންނު

  ބަލަ މީ އާދައިގެ ރޯގާ އެއްނަމަ އޯކޭ ތިހެން ބުނަން، މީ މަރުބައްޔެއް، އަނެއްކާ އެހާ ފަސޭހައިން ގައިން ގަޔައް އަރާ ބައްޔެއް...
  ފައިސާ ހޯދައި އޭގެ ބޭނުން ކުރެވޭނީވެސް ދުނިޔޭގަ ހުރެގެންތާ

 41. ޙަސަނު

  މި ޖާހިލު ބަލާވެެރި ކަމުން ދިވެހި އިސްލާމީ ރާ އްޖެ ސަލާމަތް ކޮށް ދެއްވާށި އާމީން

 42. ރައްޔިތުމީހުން

  މީނާ މިތަނުން ން ބާލަން ވީ..

  ހެދ~ނެ ގޮތްތައް ހުންނާނެ.. ގައުމު އިގްތިސޯދާއި ރައްޔިތުން ވެސް ރައްކާތެރި ކުރެވޭނެ..

  ކަމުގެ މާހިރު ން އެބަތިބި ރާއްޖޭގައި އެމީހުންގެ އަޑު އަހާ ޕްލޭންއެއް ހަދާ އެއްށަ އަމަލުކުރަންވީ.. ބުއްޅަބޭ އާއި މަޖްލިސްގައި ތިބި ޖާހިލުން ނަކަށް ނުވާނެ މިކަމެއް

 43. ސާބިތު

  ލާދީނީ ނަޝިދު މީ ދިވެހިންނަންއޮތް ޖެހިފައިތް މުސީބަތެއްކަހަލަ މީހެއް މީނަގެ ބަލާވެރިކަމުން މި ރާއްޖެ ސަލާމަތްކޮއްދެއްވާންދޭ

 44. ނުބުނާނަށް

  ރައްޔިތުންގެ ފުރާނަ އަށްވުރެ މާލީ ތަނަވަސްކަށް މުހޮއްމުތޯ؟. އެއްމެ ފުރާނައަކީވެސް ހާދަ އަނގުބޮޑު އެއްޗެކޭ. ތިޔަ ހޯދާ ފައިސާ އިށް އެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރެވޭނެބާ

 45. ބުއްޅަބޭ

  އަންނިއަކީ އެއްމެމީހެއް ދެންތިބިއެންމެން އެކައްޗެއްކިޔަންވީ ޑަކްޓަރުން ނަރުހުން އިހްތިޖާޖް ކުރަންވީ

 46. Mahujanu

  ތިޔައީ ވެރިކަން ވެއްޓު މުގެ އަލާ މާތެއް.

 47. އަބްދޫ

  މިނަސީދަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް ވަރިހަމަ މީހެއް.މީނަ އަށް ދިވެހިންނަށް ވުރެ ރަނަގަޅީ އިންޑިޔާ މީހުނާ ޔަޙޫދީންނާ ނަސާރާއިން .ދެން އިގިރޭސި ކްރިސްޓިއަން ފައްޅިތަކުގެ ފާދިރީން.މިހިސާބުން މީނަ ގެ ބޭނުން ދިވެހިންނަށް ދަސްވާން ވެއްޖެ.މީނަގެ ކިބައިން ދިވެހިން ސަލާމަތްވުމަށް މާތްﷲ ގެ ހަޒްރަތުގަ ދުއާ ދެންނެވުމާއެކު އަމަލީހަރަކާތް ވެސް ފަށަންޖެހޭ .ޢޭރުން މާތްﷲ ދުއާ އިޖާބަ ކުރައްވަވާނެ.

 48. ޞެސިލު

  ބޭނުމެއް ނުވާނެ އެއްނު ކުރިން ފަހަރުވެސް ގޭގަ ލޮކްޑައުން ޗެލެންޖު ހަދަން އުޅެމުން ކަހާލައިން ޖެހުނީ ވިއްޔަ.

 49. ފާއިޒް

  މީނަގެ މުސީބާތުން މިޤައުމު ސަލާމަތް ކުރަން ވެއްޖެ ..މީ މިޤައުމައް ފާވެފަ ހުރި ފިރުއައުނެއް

 50. ދަންބެރު

  ކޮވިޑު މުލިވަގު ކައިރިވަނީ ކައިރިވަނީ ކައިރިވަނީ ތަށްޔާރަށް ތިބޭތި މިފަހަރު މައިކަށި ތިންބުރިޔަށް ބިނދުނަނުދޭނަން.