އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އަންހެނަކު ރޭޕްކޮށްލައިފި އެވެ.

އުމުރުން 48 އަހަރުގެ އެ އަންހެން މީހާ ރޭޕްކޮށްލި މައްސަލަ ފުލުހަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މިއަދުއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އެ އަންހެން މީހާ ރޭޕްކޮށްލި މައްސަލަ މިއަދު ހުށަހަޅާފައި ވާ ކަމަށާއި، އެ މައްސަަލައާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

11 ކޮމެންޓް

 1. ީއނ

  “ރޭޕްކޮށްލައިފި” އިނީމަ އެހާފަސޭހައެއްނޫން ކިޔާލާކަށް.

  26
  1
  • ޙެހެ

   ދިވެހި ބަހެއް ކިޔާންވީ ދޯ ރަސްސި ކޮއްލައިފި ކިޔަންވީ

   13
  • މާނާ

   ތިވާހަކަ މަވެސް ކިތަންމެ ފަހަރަކައް މި ނޫހާ ދައްކައިފިން. އެކަމަކު އަޅައެއް ނުލި. ހީވަނީ މި ނޫހައްލިބޭ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ހެން އަންހެނުން ރޭޕް ކުރުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ، އެހާ ބޮޑު ކަމެއް ނޫން ގޮތައް ދޭހަކޮއްދިނުމަކީ. އަދި މިކަހަލަ ފިރިހިނުންނައް ދޭ ހިތްވަރެއްހެން ހީވާގޮތެއްވަނީ.

   20
   6
 2. ތަމެންދޯ

  ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު މިއޮތީ ބިންދައިގެން ގޮސް ފުނޑު ފުނޑުވެފައި އެކަމަކު މިރާއްޖޭގެ ވަޒީރުންގެ މަޖްލީހުން ނޫޅޭ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ރިކަވަރ ކުރުމަށް ޓަކައި މާލެ ސަރަހައްދުގެ ފަޅު ތައް ހިއްކާ އެފަޅުން ބިން ތައް ކުއްޔަށް ދޭން އެމެން ބަލަނީ އަބަދުވެސް ކުރީ ސަރުކާރު ކުރީ ސަރުކާރު ކިޔާލަ ކިޔާލާ ތިބޭތޯއޭ އެއިރުންތާ އެމެންނަށް ކަމެއް ނުކޮށް މުސާރަ ބަނޑު ފުޅު އަޅުއްވައިގެން ތިބެވޭނީ ދެން ޖައްސަނީ މުޅިން ވެސް ކޮވިޑް ކަޓް ހުރިހާ މިނިސްޓަރުން ވެސް ކޮވިޑް ކަޓް ޖައްސައޭ

  22
  1
 3. ޙަސަނު

  ބޮންދުއަންނި ގެ އިންޑިއާއަށް ވެ ނިމިއްޖެ

  30
  3
 4. އިބޫގެ

  ރޭޕް ކޮށްފި މިހެން އިނީ މަ ރަނގަޅު

  27
 5. ސާބަހޭ 0ޓޮލަރެންސް

  އިންޑިޔާ ރޭޕިސްތާނު!

  28
  1
 6. ޔޫތު

  Kihaa bodu kamej

  14
 7. Anonymous

  މޯލްޑިވިއަންސް.. އިންޑިއަންސް... ޝުކުރިއްޔާ

  13
  1
 8. Anonymous

  ބޯހަލާކު މިހާރު ރޭޕްނޫން އެއްޗެއް ނާރާ ޙަބަރަށް ކިހާ ބޮޑު އުނދަގުލެއްނު އިބޫ ސޯލިހު އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ!!!!!!!!!!!!!

  9
  1
 9. ޡާ

  ތިޔަނިމޭއިރު ވަނީ ޖިންސީގޯނާއައް ، ވ.މޮޅުވާނެ ތަހުގީގު ޝާހީ ދަރިކޯޅުގެ ބައެއްބާ އަނެއްކާ