އިތުރު ފުރަބަންދަކަށް ދިއުމަކީ ކުރަން ރަނގަޅު ކަމެއްނޫން ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ޞާލިހް ދެންމެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ ޢަދަދުދަނީ އިތުރުވަމުން ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ބަލިފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ބޭރުގައި އުޅުއްވާއިރު މާސްކް އަޅުއްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެޗްޕީއޭގެ އެންގުންތަކަށް ޢަމަލުކުރައްވަން ވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

"ހުރިހާ ބޭފުޅުންގެ އެއްބާރުލެއްވުން ވަރަށް މުހިންމު. އިތުރު ފުރަބަންދަކަށް ދިއުމަކީ ކުރަން ރަނގަޅު ކަމެއްނޫން." ރައީސް ޞާލިހް ވިދާޅުވިއެވެ.

އިތުރު ފުރަބަންދަކަށް ދިއުމަކީ ކުރަން ރަނގަޅު ކަމެއްނޫން ކަމަށް ރައީސް ޞާލިހް ވިދާޅުވިއިރު މިދިޔަ މަހުގެ 01 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގެ ފުރަބަންދު އުވާލުމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު އަންނަނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް އިތުރު ވަމުންނެވެ. އިއްޔެ ވެސް 215 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ، އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހާލަތައް ރާއްޖެ ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައި ތިބި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ މިހާރު ރެކޯޑް އަދަދަކަށް އިތުރު ވެފައެވެ. ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ބަލިން ރަނގަޅުނުވެ މިހާރު 1489 މީހުން އެބަތިއްބެވެ. މިއީ އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދު ރާއްޖޭގައި މިހައި މައްޗަށް ދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އޭޕްރީލް މަހު މާލެ އިން ކޮވިޑް-19 ފެނި އެކްޓިވް ކޭސްތައް އެރީ 1389 އަކަށެވެ. އެއީ މެއި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެއަށްފަހު އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ދުވަހުން ދުވަހަށް މަދުވަމުން ދިއުމަށްފަހު އަލުން އެކްޓިވް ކޭސްތައް ގިނަވާން ފެށީ ޖުލައި 10 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރު ވަމުން ދާއިރު ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކޮށްގެން މިހާރު ވެސް 84 މީހަކަށް ދަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ. ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ހުރީ 200 ވަރަކަށް އެނދެވެ. ގިނަ ބަޔަކަށް ރާއްޖެ އިން ބަލި ޖެހިއްޖެނަމަ ފަރުވާ ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ވެސް ރާއްޖޭގައި ނެތް ކަމަށް އެޗްއީއޯ އިން ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރު ވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް މިދިޔަ ހަފްތާ އާއި ޖެހެންދަން މާސްކް އެޅުން ވެސް އޮތީ އިހްތިޔާރީ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްލާފައެވެ. މިހާރު މާސްކް އެޅުން މަޖުބޫރު ކޮށްފައި ވީނަމަވެސް އިތުރު އެއްވެސް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅެއް ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.

އިތުރު ފުރަބަންދަކަށް ދިއުމަކީ ކުރަން ރަނގަޅު ކަމެއްނޫން ކަމަށް ރައީސް ޞާލިހް މިއަދު ވިދާޅުވިއިރު ހާލަތު ގޯސްވަމުން ދާތީ މާލެ ފުރަބަންދު ކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ އާއްމުން ގެންދަނީ މީސް މީޑިއާގައި ގޮވާލަމުންނެވެ.

ދުނިޔޭގެ ބައެއް އެހެން ގައުމުތަކުގައި ވެސް ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިތައް ދިނުމުން ހާލަތު ގޯސްވާން ފެށުމާއި އެކު ދެވަނަ ފަހަރަށް ފުރަބަންދު ކޮށްފައި ވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

78 ކޮމެންޓް

 1. ބަލަ

  ރަނގަޅު ނޫނަސް ކުރަން ޖެހޭ

  150
  10
  • ށާޜާާ

   ޔެސް ކުރަން ޖެހޭ ޔަގީން

   86
   3
  • ބޯޅަ

   ތިއަށްވުރެ މާރަނގަޅުވީސް ވެރިޔަކަށް މޮނިޔުމަންޓެއް ބެހެއްޓިއަސް މީ ބަލިއްޔިލް އަމުރޯ ހުވަކޮށްގެން ހުރީ އިސްލަމް ދީނަށް ހުރުމަތް ތެރިކޮށްހިތުމާ ގާނުނާ އިންސާފާ ހަމަހަމަކަން ގާއިމްކުރަން އެކަމަކު މިފެންނަނީ އިސްލާމް ދީނާ ރަސޫލާ ޔަށް ފުރަށްސާރަ ކުރީމަވެސް ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން އެމީހުންނަށް ބޮޑުމުސާރަދީފަ މިނިވަންކަމާއެކު ހިމާޔަތްދީފަ އެކަންކުރަން ބައިތިއްބާތަން ﷲ ކޯފާ މީ ބަލިމަޑްކަން އާންމުވުން ދީނުގެ ކަންފުޅެއްވެސް ނެއް މޮނިޔުމަންޓެއް ަ ވެރިކަމަށް ގެނާއީމަ ވަނެ 6އެތި މިވަނީ

   35
  • ބްލޫން

   ފުރަބަންދުކޮށްގެން އާމުދަނީ ހޯދަނީ ކިހިނެއް އަނގަޔާ އަތާ ދިމާ ކުރަނީ ކިހިނެއް ފެން ކަރަންޓު ބިލު ދައްކަނީ ކާކު

   13
   22
   • Anonymous

    މިގައުމަށް ކިވިޑް ވެއްދީ މިސަރުކާރުން. އެންމެ ބޭނުމެއްގަ. ދިވެހިން ހަނާކޮށްލުން. ބަނޑަށްވިއަސް ކޮވިޑުންވިއަސް އޯކޭ. މަރުވެ ހުސްވީމަ އެވީ.

    21
    6
 2. އޮޅުވާލި ވޯޓު

  ބަންދުނުކޮއް ދިވެހިން މަރާފަ އިންޑިއާމީހުންއް ރައްވެހިކަން ދޭންވެގެން ތޯތިއުޅެނީ ނޫނީ މީހުނައްބިރުދައްކާގެންަބަންދުކޮއްފަ ބާތިއްބާގެން ގައުމުހިންގަންތޯ ބަލަގަ އިބުރާހީމާ އަހަރުމެން އަގަޔާ އަތަކާދިމައެއްނުވޭ ވަޒީފާއެއްނުލިބޭ

  130
  12
  • ބީރުމީހާ

   ތިޔަ މަނިކުފާނު ވެރިކަމުގައި ހުރުން ގިނަ ދިވެހިންނަށް ފެންނަކަމެއްނޫން މިހާރު ވިމާ އިސްތިއުފާދީ

   65
   1
 3. ތުނިޔަ

  ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވާ!
  ނާގާބިލްކަމުގެ މިސާލެއްތީ..

  106
  2
 4. Harry

  ?

  42
  1
 5. އިސްތިއުފާއޭ

  މިހާރުގެ ހައުސިންގް މިނިސްޓަރަކަށް އަސްލަމް ހުރެގެން އަދި ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީ އަކަށް މިހާރު ހުރި މީހާ ހުރެގެން ފްލެޓްސް ކޮމެޓީ އަށް ކުޅަދާނަ އެއް ނޫން ފްލެޓްސް ތަކުގެ ހައްގުވެރިން ކަނޑައަޅަން ވެސް އަދި އެލިސްޓް ވެސް ނެރެން އެކަން ނުވާނެއޭ އެދެމީހުން ޖެހޭނީ މާލެ ސަރަހައްދުން ފްލެޓްސް ތަކުގެ ކަންކަމުން ދުރުކުރަންއޭ އަދި ރަސްފަންނުގައި ކުރަމުން އައި އިންވެސްޓްމެންޓް ވެސް އަނެއްކާ އަނބުރާ އިއާދަ ކުރަންވީއޭ އެއީ ބާތިލް ކޮށްގެން ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީސް ތައް ފެއިލްވެފައިވާތީވެ ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ޑިޕާރޓްމެންޓްގެ ބޮޑޭ މިހާރުން މިހާރަށް އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ ތަމެން އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ

  56
  1
 6. އިސްތިއުފާ

  ފްލެޓް ކޮމެޓީ އެއްކޮށް އިސްތިއުފާ ހައުސިންގް މިނިސްޓަރު ވެސް އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ ކުދިންނޭ ޖައްސާ އިސްތިއުފާ ޖައްސާ ޖައްސާ ޖައްސާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ

  54
  2
 7. ސަހީ

  އަހަރެން އިދިކޮޅު މީހަކަސް މިފަހަރު ތި ބުނީ ރަނގަޅު ވާހަކަ އެއް ....
  ފުރަބަންދު ކޮއްގެން ރަނގަޅެއް ނުވާނެ ... އޭގެ ބަދަލުގަ މީހުން ބަނޑައް ޖެހޭނީ
  ޢެކަމު އެއްރަށުން އަނެއް ރަށައް ދިއުން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ އެބަ....

  57
  11
 8. ފީލްވަނީއޭ

  ހިންނަވަރު އިބްރާހިމްގެ ވެރިކަން އެއީ އޮތް ވެރިކަމެއް ކަމަށް އަދި ރާއްޖޭގައި ހުރިއްޔާ ހުރި ހުރިހާ ބޮޑެތި މައްސަލަ ތައް ހުރީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކަމަށްވާއިރު މާލެ ސަރަހައްދަށް އަޅާނުލާ މާލެ ސަރަހައްދު ބާކީ ކުރުުމުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ބަނގުރޫޓްވެ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ތައް ފުނޑި ރާއްޖޭގެ މިނިވަން ކަން އިންޑިއާ އަށް ވިއްކާލާ އިންޑިއާ އިން އައްޑޫގައި އިންޑިއާ މީހުން އުޅޭނެ ނަމްބަރުގެ ތަކެއް އަޅާ ހަދަނީއޭ ރައްޔިތުންނަށް ފީލްވަނީ މިގައުމުގެ ވެރިއަކީ އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު މޮދީ ކަމަށޭ ރައީސް އިބޫ އެއީ އޭނާގެ ދަށުން މިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގަވަރުނަރު ކަމަށޭ އިހްސާސްކުރެވެނީ...

  44
 9. ޏަވިޔަނި

  ޥެޓިލޭޓަރ އެބަހުރި ތާ ވާވާރަށް

  55
 10. ޞާރި

  ޢަހަރެމެން މަރަންތަ ތިއުޅެނީ

  58
  2
 11. އަހްމަދު

  އިތުރު ފުރަންބަނދަކަށް ނުދިޔަކަމުގައި ވިޔަސް ކުރެވޭނެ ކަންކަން އެބަހުރި ނޫންތޯ ކީއްވެތޯ އެކަން ނުކުރެވެންވީ! ދިވެރާއްޖެއަށް ފަތުވެރިން ގެނެވުމުގެ މާޙައުލެއް ޤާއިމު ކޮށްދިނިމަކީ މަނިކުފާނުގެ ޒިންމާ ކަމުގައި ދެކެމެވެ.
  މާލޭގެ މަގުމަތީގައި މިއުޅޭހާ މީހުންނަކީ ހުސް ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ނުކުމެ އުޅޭ މީހުންތޯ! މިމީހުން މަދުކުރެވޭނެ ގޮތް ހުންނާނެ! ސިފައިންނާ ފުލުހުންނަށް މިކަން ހުއްޓުވެން ޖެހެނޭ!
  ހާވީރު ހައެއްގެ ފަހުން ދާކަށްޖެހޭނެ ސުކޫލެއް އޮފީހެއް ނުހުންނާނެ! އެމީހުން ހަމަ ގައިމުވެސް މަދުކުރެވޭނެ!
  ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީސް ނަމޫނާ ދައްކާ ގޭގައި 14 ދިވަހު މަދުކޮށް މަގުމަތީގައި އުޅޭ މީހުން މަދުކުރުވަން ޖެހޭ!
  ވިޔަފާރިތަށް 6 ގެ ފަހުން ބަނދު ކުރެވޭނެ. 6 ގެ ފަހުން ޑެލިވަރީވެސް ކުރެވޭނެ.

  މިހާރު މިފެންނަ ގިނަކޭސްތަކުގެ ސައްޙަ މައުލޫމާތި ތެދުވެރިކަމާއެކު ހާމަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ދެކެން!
  ސިޔާސީކަންކަން ހުއްޓުވާ ވާހަކަ ދައްކަންޖެހޭ ބަޔަކާ ވާހަކަ ދައްކާ ޒިމާދާރު ބަޔަކަށް އެންމެންވާން ޖޭހޭކަމަށް ދެކެން!

  ރައީސް ނުކުމެ ވަޑައިގެން ލީޑާރޝިޕް ދައްކަވާ! އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ މިކަމުން އަރައިގަނަވޭނެ.

  55
 12. މީހެއް

  ތިހުރިހާ ކަމެއް އިނގޭ އިރުވެސް ލޮކްޑައުން އަކަށްދާން ނުވިސްނެނީ އަޅެފަހެ ކިހިނެއް ވެގެންތަ.. ލޮކްޑައުން ކޮށްގެންވެސް ވެއްޖެއެންނު މި ބަލި މަޑުކަމުން އަރައިގަންނަށް.

  42
  4
 13. ނެތީމޭނެތީމޭ

  ފްލެޓް ލިބޭ ލިސްޓް ލަސްވީ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމުން ކަމަށް ފްލެޓް ކޮމެޓީން ބުނި ނަމަވެސް މަމެން އެކަމެއް ގަބޫލެއް ނުކުރާނަމޭ އެކަކު ނެތް ނަމަ އަނެކަކު ހުންނާނެއޭ ފްލެޓް ކޮމެޓީ އަށް ކަން ނުވީމާ ކޮވިޑް އެއީ ހުއްޖަތެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކަނީއޭ ފްލެޓް ކޮމެޓީ އަށް ތިޔާ ކަން ނުވިއޭ ރަނގަޅުވާނީ ތަމެން އިހު އުޅުނު ގޮތަށް އޮށްވަޅުގޮނޑި ކުޅެން ކަނޑާލިއްޔާއޭ މަމެން ބުނަން ނެތީމޭ ނެތީމޭ ނެތީމޭ...

  29
  1
 14. ގާދިރު

  ޤައުމު ހަވާލުކުރީ ވަރަށް ފޮނި އުންމީދުގަ މީގެ ފަހުން ތިމީހުނަށް ވޯޓް ދިނުން ނިމުނީ މިކާރިސާއިން ވަރަށް ގިނަ ފިލާވަޅު ލިބިއްޖެ ސަރުކާރުގަ އެއްވެސް ހަރުދަނާކަމެއް ނުފެނުނު ވަރަށް ސަލާމް

  45
  3
 15. މެކް

  ފުރަ ބަންދު ނުކުރޭ އެކަމަކު އޮފީސްތަކާ އި ސްކޫލްތަކާއި ސައި ހޮޓާ ފަދަ ތަންތަން ބަންދުކުރޭ

  50
 16. ސަޒާ

  ައގަރުމެން ރަށްޔަތުން ހަނާވިޔަސް ވެރިންނަ އް ދަ އްޗެ އް ނުވާނެ ވި އްޔާ. ނާގާބިލު ސަރުކާރު އިސްތި އުފާ

  39
 17. ޢަލިބެ

  ޢިތުރަށް އިބޫ ވެރިކަމުގައި ހުރުމަކީވެސް ރަނގަޅުކަމެއްނޫން

  54
  1
 18. ފެކްޓް

  ފުރަބަންދަކަށް ދާން ކޮންމެހެން ނުޖެހޭ! އެކަމަކު ފުރަބަންދަކަށްނުދިޔަޔަސް މީހުން ބޭރުގައު އުޅެ އުޅުން މަދު ކުރަން އެބަޖެހޭ. ބޭރުގައި އުޅެންޖެހޭ އުސޫލުތައް ހަރުދަނާ ކުރެވެން އެބަޖެހޭ!
  ފުރަބަންދުކޮށްގެން އެކަންޏެއްނޫން ކޮންމެހެން ތިކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅެންއޮތީ

  41
  1
 19. ކިނބޫ

  ރަނގަޅު. ކަލޭ ވަރެއް ނެތް. ބަންދު ކުރާނެ ކަމެއް ނެތް. މަ ތާއީދު. ބަންދު ކުރުމަށްވުރެ ކީރިތި ކުރަން ތިއްބަސް މާރަނގަޅު.

  35
 20. ކުރަންވީއޭ

  ފްލެޓްސް ތައް ކުރީ ސަރުކާރުން ދޭން ކަނޑައެޅި މީހުން އަތުން ފްލެޓްސް ތައް ފޭރިގަނެގެން މިސަަރުކާރަށް ފެންނަ ބަޔަކަށް ދޭން ސަރުކާރަށް އެގޮތަށް އެކަން ނިންމޭނެ ކަމަށް މަމެން ނުދެކެމޭ އެއީއޭ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީ އާއި އަދި ރައްޔިތުން ގެ ހާލަތު ގޯހުން ގޯހަށް ދާ ކަމަކީ ރައީސް އިބޫގެ ސަރުކާރުގެ ކެބިނެޓް އެއީ ވަރަށް ކޮރަޕްޓް ކެބިނެޓް އެއް ކަމަށޭ ފެނިގެންދަނީ ސަބަބަކީ ސަަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ނަގާ 50 މިލިއަން ޑޮލަރު އެމެންނާއި ގުޅުން ހުރި އަމިއްލަ ކުންފުންނަކަށް ބަދަލު ދިނުން އެއީ ސަރުކާރުގެ މާލިއްޔާ އިން ސީދާ ފަސްމާމުލު ފަސް ވަގުން ތިބެގެން ކުރި ވައްކަމެކޭ މިފަދަ ވައްކަން ކޮށްކޮށް ސަރުކާރުގެ މާލިއްޔާ ދަވާލީ ރައީސް އިބޫ އިސްވެހުރެ ރައީސް އޮފީހުގެ ބޮޑުންނާއި ފިނޭންސް މިިނިސްޓަރު ގުޅިގެން ދެން މިހާރުވެސް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް އާމްދަނީ އެއް ވައްދަން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ފަޅު ތައް ހިއްކާ ބިން ތައް ވިއްކަންވީމާ އެކަން ވެސް ނުކުރޭ ކެބިނެޓް އިން ރައީސް އިބޫ އަޑުއަހަނީ ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ޑިޕާރޓްމެންޓްގައި އުޅޭ ކަނޑުކޮހަކު ދައްކާވާހަކައޭ އެމެން ތިމާވެއްޓޭ ކިޔާ އަނގަގަޅާ އިރު އެއާލާތުންނަށް ތިމާވެށި އެއީ ކޯއްޗެއް ކަން ވެސް އަދި ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެއީ ކޯއްޗެއް ކަން ވެސް ނޭގެއޭ މިހާރުން މިހާރަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ޑިޕާރޓްމެންޓް އޯވަރހޯލް ކުރަންވީއޭ...

  22
 21. ފައި

  ހަގީގަތަކީ މިސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންގެ ތެރޭގައި ނެތް މިކަހަލަ ކަމަކާއި ކުރިމަތިލައި ހައްލުހޯދަން އެގޭ ހަމަ އެކަކުވެސް . ދެވަނަ ފުރަބަންދަކަށް ގޮއްސިއްޔާ އެބަޔަގީންވޭ ރައްޔިތުންނަށާއި ވިޔަފާރި ތަކަށް އެހީތެރި ވެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތްކަން.... އެހެންވީމަ ކިތަންމެ ބަޔަކު ފައްސިވިޔަސް ، ކިތަންމެ ބަޔަކު މަރުވިޔަސް މިވެރިންނަށް ކުރެވޭނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް ......

  30
 22. ކާފަ

  ޑަކްޓަރުންގެ ނަސޭހަތް ތިބޭފުޅާ ފުރަތަމަ އަޑު އަހާބަލަ..

  36
 23. ހާލާ

  ބޮޑުން ނަށް ބޭނުން ގޮތަކަށް ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޓެކްސް ފައިސާއިން ހުރިހާ ކަމެއް ފުއްދައިގެން ޕިކްނިކް ހަދައިގެން ތިއްބަކަސް ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ބޮޑުބަޔަކީ މަސައަކަތް ކޮށްގެން ކައިގެން އުޅޭ ބަޔެއް. ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ މިކަމުން އަވަހަށް ސަލާމަތް ވާން. ސަލާމަތް ވެވެން އޮތީ ފުރަބަންދަކަށް ގޮސްގެން. ސަރުކާރުގެ ދޯހަޅިކަމުން ދިވެހި ރައްޔިތުން މިތިބެ ހަނާވަނީ.

  27
 24. އަރީ

  އަދި ކިރިޔާ ދޯ ވިސްނުނީ.. އެންމެ ފުރަތަމަވެސް މަޑުމަޑުން ގޮސް ހާލަތު ގޯސްވާ ނިސްބަތުން ފިޔަވަޅު އެޅިނަމަ ރަނގަޅުވީސް.އަލާމާތްނެތް ފައްސިވާމީހުން ނާއި ދޭތެރޭ ތިގެންގުޅޭ އުސޫލް ދޫކޮއްލާ. ކިތައްމެ ފައްސި އަދަދު މަތިޔަސް އަލާމާތް ނެތްމީހުނަށް ފައްސިވުމުން ކުރާނެ އަސަރެއްނެތް. ޢަލާމާތް ތިބި މީހުނަށް އިސްކަން ދީގެން ކަންކުރިއަށް ގެންދޭ

  21
 25. ކިޔުންތެރިޔާގެ ހިޔާލު

  ސިކުނޑި އަށް 2 އަހަރު ވީމަ ވާނީ ތިހެން! ތީ ހަމަ ފުރައިޑް ރައީސް އެއް! ހެހެހެހެ!!!

  35
 26. Anonymous

  ބަންދުނުކޮއް ދިވެހިން މަރާފަ އިންޑިއާމީހުންއް ރައްވެހިކަން ދޭންވެގެން ތޯތިއުޅެނީ ނޫނީ މީހުނައްބިރުދައްކާގެންަބަންދުކޮއްފަ ބާތިއްބާގެން ގައުމުހިންގަންތޯ ބަލަގަ އިބުރާހީމާ އަހަރުމެން އަގަޔާ އަތަކާދިމައެއްނުވޭ ވަޒީފާއެއްނުލިބޭ

  27
 27. ތޯތާ

  ފުރަބަންދު ކުރާނެ ކަމެއްނެތް ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ދިވެހިން މަރުވެ ހުސް ވަންދެން މިހާރު ރައްޔިތުން މިތިބީ ކޯވިޑުން ސަލާމަތް ވުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރެވޭވަރަށް ބަޑު ހައިހޫނު ކަން ތަޙައްމަލް ކުރަން ޖެހިފާއި

  28
  1
 28. ޞައްދާމު

  ޝައްކެއްވެސް ނެތް! އެއުޅެނީ ފުރަބަންދަކަށްދާން!

  24
 29. ތަމެންދޯ

  އިމްޕޯރޓް އެކްސްޕޯރޓް ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލުން ކަސްޓަމްސް ޑިއުޓީ ކުޑަ ކުރި ތަން މިފެލާލަނީ ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕްގެ އަގު ބޮޑުކޮށްގެން މީނޫން މިކަން ކުރަން ޖެހޭނެ ގޮތަކީ އަބަދުވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުން އުޅޭނީ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ޖައްސާލައިގެން ހުޅުމާލޭން ވިޔަފާރި އުސޫލުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިން ތަކުގެ ކުލި ވެސް ދުވަހަކު ވެސް ހަމަ ނުވޭ އެކަމަކު މީ ދިވެހި ވިޔަފާރިވެރިން ދޯ ރައީސް އިބޫ ސަރުކާރަކީ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ހުރި ބޮޑު ބިރަކަށް ވަނީ ބަދަލު ވެފައޭ...

  16
 30. އިސްތިއުފާ

  ސަރުކާރުން ވެސް އަދި މަޖްލީހުން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް ހަދަނީ ރޯ ބުހުތާނު ދޮގޭ މަޖްލީހުގެ ރައީސް އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ

  13
  1
 31. ޅޮކްޑައުން ނުކުރާތި

  ފުރަބަންދަކަށް ނުދިޔަޔަސް، އެކަމަކު........... ބޮޑުވަޒީރަށް ދަންނަވައިގެން ވިޔަސް

  ދަތުރު ދިއުން.
  ޕާޓބޭއްވުން.
  އާއިލާގެ މެންބަރުން ނޫންމީހުން ގައިގޯޅިކަން ބެހެއްޓުން
  ހޮޓާ ރެސްޓޯރަން ފަދަ ތަންތަނުގައި ކައިބޮއި ހެދުމާއި ސިނގިރޭޓްބުއިން މަނާކުރުވަންޖެހޭ.

  14
 32. އިދިކޮޅަސް ރަނަގޅު ވާހަކއެއް ބުނެފިއްޔާ ގަބޫލު

  ފުރަބަންދަކަށް ދިޔުމަކީ ހައްލެއްކަމަށް ގަބޫލު މި ކުރަނި އެއްފަޅިން ވިސްނާ މީހުން. ރާއްޖޭ އަކީ ފުރަބަނދުކޮށްގެން ތިބޭނެހާ ދުވަހެއއްވަންދެން ތިބެވޭނެ ގައުމެއްނޫން. އަނެއްކާ ފުރަބަންދު ހުޅުވާލާއިރަށް މިހާވަރު ވާނެ، އަނެއްކާ ފުރަބަންދުކުރނަްވީ. ވެކްސިން ލިބެންދެން ފުރަބަންދަކު ނުބޭއްވޭނެ، އެއީ ކަނޑައެޅިގެން އެނގެން އޮތް ތާރީހެއްވެސް ނޫން އަދި. ގައުމު މިހާރު މިއޮތީ އެއްފައި މަތީގާ ތުރު ތުރު އަޅަ އަޅާ. ފުރަބަންދަކީ ވަގުތީ ހައްލެއް. ސަރުކާރުން ނުކުރިޔަސް ފުރަބްންދުކުރަން ގޮވާ މީހުން ފުރަބަންދު ވާންވީނުން ހަމަ. ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންގެ ބަސް އަހައިގެން ބޯލަނބައިގެން ކުރިއަށް ދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަންވީ.

  8
  3
 33. މުފައްކިރު

  ކީ އްވެތޯ؟ ބާޒާރު ކުރަން ގުރުސަތުދީ މު އްދަތަކަށް ކާފި އއު ހިންގާގެން ނޫން ގޮތަކަށް ކޮވިޑުން ސަލާމަތް ވުމުގެ ފުރުސަތު ނެތް ކަމަށް ފެނޭ.

 34. މޮޔަ

  އެކަމު ރައީސް މަނިކުފާނު ތިޔަހެން ބުނުއްވާކަށް ނުވާނެ ރައްޔިތުން މިތިބީ ހާސްވެ ކަންބޮޑުވެފަ ހުރިހާ ްަމްއަކުންވެސް އެދަނީ މިހެން ދިމާވިފަ ފުރަބްނދުކުރަމުން. އިނާމެއްލިބެނީތޯ މިގޮތައް ބޭއްވީމާ.

  10
 35. ކަހުރަބު

  ޕޮޒިޓިވް ގިނަވިވަރަކަށްތާ ގަަދަ އަށް ބަނޑު އަޅާލެވޭނީ

  10
 36. އިސްތިއުފާ

  އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ

  8
  1
 37. ލަރީކޮ

  ތިއުޅެނީ ދިވެހިން މަރަންދޯ ؟ ނޫނޭ ވާސާބަސް!

  10
 38. މޫސަ

  މިހާރުވެސް ބޮއްޅަބޭ ބުނެފި އްޔާ އެއީ ކުރަން ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަކަށް ވާނެ. ކުރަން ރަނގަޅު ނޫނަސް ރަ އްޔިތުންގެ ހަ އްޤު ގައި ކުރަން ޖެހޭ ކަންތައް ތައް ކުރަން ނުކެރޭނަމަ އިސްތިއުފާ ދިނުން ރަނގަޅުވާނީ

  12
 39. އަބްދޫ

  ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ ގިނަބަޔަކަށް ބަލި ޖައްސަން.ސަރުކާރުގަ ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއްނެތް ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ބަޔަކު ސަލާމަތުން ތިބެފަ ހުރިހާ ދިވެހިން މަރުވެ ދިއުމަކީ މިމީޙުން މިހާރު ދެކޭ ހުވަފެން.

  12
 40. އަބްދޫ

  މިހާރު ކޮވިޑް ބަލީގަމަރުވާ މީހުންގެ މަރުގެ ޒިންމާ ނަގާނެ މީހަކު ހުންނަން ޖެހޭނެ.އެޒިންމާގަ މީހަކަށް ދައުވާ ކުރެވޭނެ.

  10
 41. ހުޅުލޭ ބޮޑުމީހާ

  ދިވެހި ތާރީޚް ދުށް އެންމެ އާރެއްބާރެއް ނެތް ނާގާބީލު ވެރިޔާ. އިސްތިއުފާދީ

  11
 42. ބަސްމަދު

  ބުނަން ކޮއިފުޅާ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖީބަށް ލުއިވެދާނެތީ އަހަރެމެންގެ ލައިފް ރިސްކަކަށް ތިޔަ ވައްޓާލަނީ. ކޮވިޑަކީ ރޯގާއެއް އެކަމަކު އެއިން ގިނަދުވަސތަކެއްވަންދެން މީހާގެ ސިކުނޑިއާ ފުޕާމޭ ހަލާކުކޮއްލާ. ރިކަވާ ވާން 10 ވަރަކަށް އަހަރު ނަގާނެ. ވިޔަފާރިވެރިންގެ ވިޔަފާިރި ރިކަވާވާން ދެވަރަކަށް އަހަރު ނަގާނީ. ދެން އޮތްކަމަކީ ތިޔަ ވިސްނުން ބަދަލު ކުރުން. ތި ވިސްނަނީ ދެން މިކަމުގެ ހައްލު އޮތީ އެއްމެނަށް ޖެހި ރިކަވާވުމޭ. އެހެން ވެެްޖިއްޔާ މިސްކުޅިންނާއި ބޮޑެތި ބަލިތަކަށް ބޭސްކުރާމީހުން މަރުވެ ހުސްވާނީ.

 43. އިސްތިއުފާ

  ރައީސް އިބޫ އަށް މިގައުމު ހިންގަން ނޭގުނޭ ދެން ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ ރައީސް އިބޫ އިސްތިއުފާ

  9
  1
 44. ސަލީމް

  ސަރުކާރަށް ކުރަން ރަގަޅުކަމަކީ ހަމައެކަނި ވައްކަން ކުރުން. އެހެންހުރިހާކަމެއް ކަމަކު ނުދޭ

  11
 45. ރައްޔިތެއް

  ލޮކްޑަ އުން އަކަށް ނުގޮސް މި ބަލި މާތިރި ކުރެވޭނެ ހޭ ސުވާލަކީ؟؟

 46. ބަހަނާދޯ

  ފްލެޓްސް ތައް ލިބުނު މީހުންގެ ލިސްޓް ނުނެރެވިގެން އުޅެނީ އެއީ ފްލެޓް ކޮމެޓީ ކަންނެތް ކަމުންނޭ ދެން އެނޫން ނަމަ ކޮން މައްސަލަ އެއް ނެތޭ ކުރީ ސަރުކާރުން އެ ފްލެޓްސް ތައް ދޭން ނިންމާފައިވާ އެންމެނަށް ފްލެޓްސް ތައް ދީފައި ރައީސް އިބޫގެ މެނިފެސްޓޯގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފްލެޓްސް ނުލިބޭ މީހުންނަށް ބިން ދިނީމާ ނިމުނީއޭ ހުޅުމާލޭން އެއިރުން އެއް ބުރުން އެކަން އެނިމުނީއޭ ކަން ކުރަން ނޫޅެނީއޭ ރައީސް އޮފީހުން އަބަދުވެސް ހުއްޖަތް ދައްކާ ކުރީ ސަރުކާރު ކިޔާ ބަހަނާއޭ ދައްކަނީ...

 47. ނުވޭދޯ

  ކޮވިޑް އެއީ ސަބަބެއް ކަމަށް ނުބެލެވޭނެއޭ މިހާރު ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި ކަން ކަން ކުރެވޭނެއޭ ކިއެއްވެތޭ ޒޫމް މީޓިންގް ބޭނުން ކޮށްގެން މިކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސް ނިންމެން ޖެހޭނެ ކޮވިޑް ޖެހުނު ނަމަވެސް މީ ހަމަ ކަން ނުކުރަން ވެގެން ކޮވިޑް އެއީ ސަބަބެއް ކަމަށް ސަރުކާރުން ދައްކަނީއޭ މިސަރުކާރަށް އެއް ކަމެއްވެސް ނުކުރެވޭނެއޭ...

 48. އޮޅުވާލި ވޯޓު

  ރައްޔަތުންނައް ތިހާހެޔޮއެގޭނަމަ މަނިކުފާނު އިސްތިއުފާދީފަ ގެޔައްދުރުވާންވީ ރައްޔަތުންނަ ތިއަނިޔާނުކޮ

 49. ޔަގީނޭ

  ނިކަން ފޯރިއާއި އެކު ރައްޔިތުންނަށް ޚިދްމަތް ކޮށްދޭނެ ސަރުކާރެއް މިހާރު އޮތް ކަމުގެ އެއްވެސް އިހްސާސް އެއް ރައްޔިތުންނަށް ނުވޭ އެމެން ބުނަނީ ގެސްޓުން ރިސޯރޓްްސް ތަކަށް ނައިމާ ދެން އިގްތިސާދު ކުރިއަރުވާނެ ގޮތެއް އެމެންނަށް ނޭގެއޭ ސަރުކާރުގެ ހިމޭން ކަމުން ދޭހަވަނީ ސަރުކާރު އޮތީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދްމަތް ކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ ދިރިއުޅުމެއް މާލެ ސަރަހައްދުން ދޭން ހުޅުމާލޭން ބިން ވިއްކަން ވެސް ތައްޔާރަށް ނޫން ކަން ސަރުކާރުވަނީ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ސަރުކާރު ވަނީ ފެއިލްވެފައޭ ރައީސް އިބޫ އެބަޖެހޭ ހޭޖެހޭ ތަންދޮރު ދަންނަ ކަންކަން ކުރުމުގައި ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ގައުމު ދެކެ ލޯބިވާ ކެބިނެޓެއް ގެންނަން އެނޫން ނަމަ ރައީސް އިބޫގެ ސަރުކާރު ކާމިޔާބު ނުވާނެ ކަން އެއީ ކަށަވަރުވެ ޔަގީންވާ ކަމެކޭ...

 50. Anonymous

  ޢާ ކީ އްކުރަން ދޯ ފުރަބަންދު ކުރަނީ ބަލި ޖެހިގެން މަރުމިވަނީ ކަލޭމެންގެ އާ އިލާ މީހުންނެ އް ނޫން.ކަލޭމެންނަށް ކީ އްތަ.ގެރި މޯދީ އާ އި ތި އަންނި އޭ ކިޔާފާ މިޤަ އުމަށް ޖެހިފަ އި ތިބި ދެ ލާދީނީ މީހުން ބުނާގޮތް ކަލޭ ހަދާ.މިވެސް ރަ އީސެ އް ދެން

 51. ޝުކުރު

  ޢާ ކީ އްކުރަން ދޯ ފުރަބަންދު ކުރަނީ ބަލި ޖެހިގެން މަރުމިވަނީ ކަލޭމެންގެ އާ އިލާ މީހުންނެ އް ނޫން.ކަލޭމެންނަށް ކީ އްތަ.ގެރި މޯދީ އާ އި ތި އަންނި އޭ ކިޔާފާ މިޤަ އުމަށް ޖެހިފަ އި ތިބި ދެ ލާދީނީ މީހުން ބުނާގޮތް ކަލޭ ހަދާ.މިވެސް ރަ އީސެ އް ދެން

  4
  1
 52. ތަމެންދޯ

  ބޮޑުފިނޮޅުން ހައްޔަރުކުރި ބިދޭސީން ދޫކޮށްލައިފި ނަމަ އެމެންގެ ސަބަބުން ސީލައިފްގެ ތަކެއްޗަށް ދިން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދެނީ އެއީ ކޮން ބަޔެއްތޭ އިމިގްރޭޝަން އާއި ހަވާލު ކުރާ މީހުން އިމިގްރޭޝަން އިން ފިލުވާލާނެއޭ އެއީއޭ އެމެން އަނބުރާ ގޭސް ގަނޑަކީ...

 53. Anonymous

  ފަެިސާ މަދުވާނެދޯ. ބަލަ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ މެޑިކަލް ހިދުމަތަށް މާގިނަ ޚަރަދުދާނޭ. ކަލޭކަހަލަ ނުކިޔަވާހުރި ޖާހިލަކަށް ގައުމެއް ބެލެހެްްޓޭނެތަ؟

 54. Anonymous

  މިމީހާ ވެރިއަކަާްހިވަންވޯޓުދިން މީހުން ލަދެއްނުގަނޭތަ؟

 55. ވަޒީރެއާލާ

  ކޮންމެސް ކޮންމެސް ރަނގަޅު ނޫންކަމެއް ނުކުރާތި. ކުރަން އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަކީ ކީރިތި ކުރެއްވުން.

 56. Anonymous

  މަރުވީމަ ތިތަކެއްޗާމެދު ވިސްނާނީ ކައްވަޅުގަ އޮވެތަ؟

 57. ސަމްކުޅިބޭ

  މަނިކުފާނު ރައީސްކަމުގައި ހުރުމަކީވެސް މިހާރު ރަނގަޅު ކަމެއްނޫން. އިސްތިއުފާ ދެއްވާ.

 58. ބަލާތި

  އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމުން މިއޮތީ ދެން ރީއްޗަށް ދެ އަހަރު ނިމިފައި ދެން އޮންނާނީ ވެރިކަން ކުރަން ދެ އަހަރު ފަހު އަހަރު ޖެހޭނީ ވަރުގަދަ ސިޔާސީ ކަންކަމާއި ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުން ކުޅެގެން މޮޅުވާން މިގޮތުން މޮޅުވާނީ ފުރަތަމަ ދެއަހަރު ފައުންޑޭޝަން އެޅުނު ކަންކަމުގެ ނަމަވެސް އެއްވެސް ވަރުގަދަ ކަމެއްގެ ފައުންޑޭޝަން ސަރުކާރަށް ނޭޅޭ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ފަޅުތައް ހިއްކާ ބިންތައް ނުވިއްކޭ ރާއްޖެތެރޭގައި ބަނދަރުތަކާއި ފާޚާނާ ހޮޅި އެޅި ނަމަވެސް އެމެން ވޯޓެއް ނުދޭނެއޭ ޔަގީން ކަމެކޭ މިހާރުވެސް ރަައީސް އިބޫ މަމެން ބުނާ ގޮތަށް ހަދަން ބޭނުންނަމަ ރައީސް އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ ސެކްރެޓަރީން ގޮވާ ކަނޑުކޮސް ގޮވުން ތަކަށް އިޖާބަ ނުދޭންވީ އެމެންނަކީ ދެން އެެއްވެސަް ތަޖްރިބާ އެއް ހުރި އެއްޗެހި ތަކެއް ނޫނޭ މާލެ ސަރަހައްދުގެ ފަޅު ތައް ހިއްކާ އަވަހަށް ފަޅު ތަކުން ހިއްކާ ބިންތައް ވިއްކަން ފަށަންވީއޭ ކުރިއަށް އޮތް 2 އަހަރު 10 މިލިއަން ބިން ވިއްކަންވީއޭ އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ އަށް ކޮންމެ ބިމެއްގައި 10 ހާސް އަކަފޫޓް ހުންނަންވާނެއޭ އެއިރުން ސަރުކާރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ މާލެ ސަރަހައްދުން ބިން ތައް ކުއްޔަށް ދީގެން ލިބޭނެއޭ...

 59. އިސްތިއުފާ

  ފްލެޓް ލިބޭ ލިސްޓް ލަސްވީ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމުން އެއީ މިހާރުގެ ޓެކްނޮލޮޖީ އޮތް ޒަމާނެއްގައި ޤަބޫލުކުރެވޭނެ އުޒުރެއް ކަމަށް މަމެން ނުދެކެމޭ ކޮވިޑް އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި މީހާ އާއި ޒޫމް މީޓިންގް ހަދައިގެން ނަމަވެސް ޖެހޭނެ ތާރީޚަށް ފްލެޓްސް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓް ނެރެން އެނުނެރުން އެއީ ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތް ތައް ރޭވުމުގައި ސަރުކާރު ފެއިލްވެފައިވާ ކަމުގެ ދަލީލު ތަކޭ ފެނިގެން ދަނީ ހައުސިންގް މިނިސްޓަރު ވެސް ފެއިލްވީ ފްލެޓް ކޮމެޓީ ވެސް ފެއިލްވީއޭ ހައުސިންގް މިނިސްޓަރު އަސްލަމް ވެސް އިސްތިއުފާ އަދި ފްލެޓް ކޮމެޓީ ހުރިހާ މެމްބަރުން ވެސް އިސްތިއުފާ ދޭންވީއޭ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ އިސްތިއުފާ

 60. ޙހހހ

  ރަނގަޅު ކަމެއް އެބައޮތްތަ ކުރެވިފައި

 61. ރަދީފްހުސެން

  ފިޔަވަޅު އަޅަންނޭގި އަޅާނެ ފިޔަވަޅެ އްނޭގި މުޅި ރަ އްޔިތުންނަ އްވުރެ ތިމާގެ ޮ ޕާޓީގެ ނުފޫޒު ގަދަމީހުންގެ ތާ އީދުހޯދާނެގޮތް އިސްވީމަ ދެން ރަ އްޔިތުންނޭ ރަ އްޔިތުން ބުނާގޮތް ނަހަދަންޔާ މަރުގިނަވާނޭ އަތްނުފޯރާ ހިސާބަ އް ބަލިފެތުރިދާނޭ ކިޔަ އިގެން ކޮންމެ ރެ އަކު އަރާ ރަ އްޔިތުން ކު އްވެރިކޮ އް ބިރުދަ އްކާނެ ކަމެ އްނެތް. ތިމާމެންނަ އް ވާނެހާވެސް ކަމަކީ މީހުނަ އް ފޮށުމާ ބިރަކާނުލާ މަޖާކުރުމާ މީހުނަ އް ބިރުދެ އްކުމާ ދަ އުލަތުގެ ހަޒާނާ ލޫޓުވުމާ ގަ އުމު ރޭޕްކުރުން.

 62. ވިސްނާތި

  ރާއްޖެ ބޯޑަރު ހުޅުވި ދުވަހު ވެސް މަމެން ބުނިން ދެން ރާއްޖެ އަށް ޓޫރިސްޓުން ނާންނާނެއޭ ކުރިން އައި ގޮތަށް އެއީ ވާނެ ކަމެއް ނޫނޭ ޓޫރިޒަމް ބަދަލުގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިޔަފާރި އާއި ރިއަލް އެސްޓޭޓް ވިޔަފާރި އާއި ދިމާލަށް ސަރުކާރުން މިސްރާބު ޖަހަން ޖެހޭ ވަގުތު މިހާރު މިއޮތީ އައިސްޖެހިފައޭ އެގޮތުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރިއްޔާ ހުރި ހުރިހާ ފަޅެއް ހިއްކާ އެފަޅު ތަކުން ބިންތައް ވިއްކަން ސަރުކާރުން ފަށަންވީ ފުރަތަމަ ފޭދޫ ފިނޮޅު އިރުން އޮތް ބޮޑު ވިލު ހިއްކާލާ އެތަނުން ދިރިއުޅުމަށާއި އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތަށް ގޯތި ވިއްކަންވީއޭ އެއީއޭ ދެން ސަރުކާރުން ފަށަންވީ ޕްރޮޖެކްޓްސް ތަކަކީ...

 63. ދޭންވީއޭ

  ބޯރޑަރު ހުޅުވާލި ދުވަހު ވެސް މަމެން ބުނިން ސަރުކާރުން އަންދާސާ ކުރާވަރާއި ގާތަށް ވެސް ރާއްޖެ އަށް ޓޫރިސްޓުން ނާންނާނެއޭ އަންނަ އަހަރު ވެސް ރާއްޖެ އަށް ނާންނާނެ ގެސްޓުން ދެން ދުނިޔޭގައި ޓޫރިޒަމް ނުހިނގާނެ ކުރިން ހިނގި ގޮތަށް އަދި އެހާ ބޮޑު އަގުގައި ރޫމްސް ތައް ވެސް ނުވިއްކޭނެއޭ ކުރިއަށް އޮތް 10 އަހަރުވަންދެން ބަދަލުގައި ސަރުކާރުން މާލެ ސަރަހައްދުގެ ފަޅު ތައް ހިއްކާ އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތަށް ބިންދޭންވީ ދިވެހިންނަަށް ވެސް ބޭރު މީހުންނަށް ވެސް ދޭންވީއޭ ބޭރުމީހުންނަށް ދޭނީ ވަރަށް ބޮޑެތި ފަޅު ތަކުން ހިއްކާ ބޮޑެތި ބިން ތައް މިސާލަކަށް 1 ކިލޯ މީޓަރު ދިގު އަދި 1 ކިލޯ މީޓަރު ފުޅާ ބިންތައް 100 އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޭނީ އަކަމީޓަރަކަށް މަހަކު 1 ޑޮލަރު ސަރުކާރަށް ދައްކާ ގޮތަށް...

 64. ޅައްޓިބެ

  ޢެޗްޕީއޭގެ އެންގުންތަކަށް ތަބަަޢަވެ ނަމޫނާ ދައްކަންވީ ފުރަތަމަ އެޗްޕީއޭ އިން.
  ދެން ރައީސް އޮފީހުންނާއި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުންނާއި އޮފީސްތަކުން.
  ޥިޔަފާރިކުރާތަންތަން ޗެކްކުރާގޮތަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައްވެސް ޗެކްކުރަންވީ ..މިންގަޑާއި އުޞޫލްތަކާ ޚިލާފްނަމަ އޮފީސްތައްވެސް ބަންދުކުރަންވީ

 65. އެބަޖެހޭ

  ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ޓޫރިޒަމް އަށް ކުރާ ބަރޯސާ ބަދަލު ކުރަން އެބަޖެހޭ އެގޮތުން އެބަޖެހޭ މާލެ އިން ފެށިގެން 10 ކިލޯމީޓަރުގެ ރޭޑިއަސް އެއް އަޅާ އެ ރޭޑިއަސް ތެރޭގައި މިހާރު ކުއްޔަށް ނުދީ ހުރި ފަޅު ތައް ހިއްކާ އެތަނުން ބިން ތައް ކުޑަ އަގުގައި ކޮންމެ މަހަކު ސަރުކާރުން 2 ހާސް އަކަފޫޓްގެ 10 ހާސް ބިން ވިއްކަން ފަށަން ބިމެއް 2 ލައްކަ ރުފިޔާ އަށް އެއިރުން ޔަގީން މީގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ކަންޓްރީ އަކަށް ބަދަލުވެގެން ދާނެއޭ ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ މިކަން ކުރަން އެބަޖެހޭ...

 66. މަބްރޫކު

  އިތުރު ފުރަބަންދަކަށް ދިޔުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެއް ނޫނަސް، އެބަޖެހޭދެއްތޯ ފުރަބަންދަކަށް ދާން...
  ބަލަ އިންސާނީ ޖީލު ރައްކާތެރިކޮށް އޮވެގެން ދޯ އިގްތިސާދުވެސް ކުރިއެރުވޭނީ....

 67. ކުރަންވީއޭ

  މިއަހަރު ވެސް ރާއްޖެ އަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުން މަދުވާނެ އަދި ކުރިއަށް އޮތް 10 އަހަރު އަންނަ ވަރުވެސް މަދުވާނެއޭ ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ކުރިއަށް އޮތް 10 އަހަރު ދުވަހު ޓޫރިސްޓުން އެއް ގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް ދަތުރު ނުކުރާނެއޭ ސަބަބަކީ މިބަލީގެ ބިރު އިންސާނުންގެ ހިތުން ފިލައިގެން ދާން އެވަރަށް ވަގުތު ނަގާނެއޭ ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ޑައިވަރސިފައި ކުރަން ރިއަލް އެސްޓޭޓް އުސޫލުން މާލެ ސަރަހައްދުން ބިން ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި އަށް...

 68. ބަދަލުކުރޭ

  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް އެބަޖެހޭ ރާއްޖެ އަށް ގެސްޓުން އަޔަސް އަދި ނައި ނަމަވެސް ހުއްޓުމެއް ނެތި މަހަކު 100 ބިލިއަން ރުފިޔާ ވަންނަން ޓެކްސް ފިޔަވައި އެކަން ކުރުމަށް ޓަކައި ފުށި ދިއްގަރު ފަޅު އެއްކޮށް ހިއްކާލާ އެތަނުން ކުއްޔަށް ދޭންވީ 100 ބިލިއަން އަކަފޫޓް އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ދައްކާ ގޮތަށް 200 އަހަރުން ކުލި ހަމަވާނެ އުސޫލުން އެއިރުން ސަރުކާރު އޮޕަރޭޓް ކުރާނެ ފައިސާ ހަމަ އެކަނި ފުށިދިއްގަރު ފަޅުން ލިބޭނެއޭ މިއުސޫލުން ސަރުކާރުގެ ވިސްނުން

 69. ބަލަންވީއޭ

  ސަރުކާރުން އެބަޖެހޭ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރި ތައް ފުޅާ ކުރަން ތިލަފުށި ހިއްކާ ތިލަފުށިން މާލެ ސަރަހައްްދުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ކޮންމެ ކުންފުންނަކަށް 5 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ގޯއްޗެއް އަކަފޫަޓަކަށް މަހަކު 1 ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް 100 އަހަރު ވަން ދެން ކުއްޔަށް ބަދަލެއް ނާންނަ އުސޫލުން 100 އަހަރަށް އެފަދަ ބިން ތައް ދޫކޮށްލަން މާލެ ސަރަހައްދުގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ކޮމާރޝަލް މަސައްކަތް ތައް ކުރުމަށް އެއިރަށް ވެސް ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ހިންދެމިލާނެއޭ ޔަގީން ހިންދެމިލާނެކަން...

 70. ޖައްސަންވީއޭ

  ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ރިކަވަރ ކުރަން މިސަރުކާރުން އުޅެނީ ހަމަ އެކަނި ރިސޯރޓްސް ތަކަށް ގެސްޓުން ގެނެސްގެން ކަމަށްވާނަމަ އެކަން ކާމިޔާބު ނުވާނެއޭ މީއޭ ސަރުކާރަށް ލިބޭނެ ރަނުގެ ފުރުސަތަކީ އިގްތިސާދު ޑައިވަރސިފައި ކުރަން އެގޮތުން މާލެ ސަރަހައްދު ގާފަރު ފަޅު އެއްކޮށް ހިއްކާލަންވީއޭ އެމްޓީސީސީ އަށް ދީގެން އެމްޓީސީސީ އަށް ލޯން ދޫކުރާނީ ބީއެމްއެލް އިން ބީއެމްއެލް އަށް ސޮވެރިންގް ގެރެންޓީ ދޭނީ ސަރުކާރުން އެމްޓީސީސީން އެފަޅު އެއްކޮށް ހިއްކުމަށް ފަހު ބިން ތައް ވިއްކާނީއޭ ކުޑަ އަގުގައި މާލެ ސަރަހައްދުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނި ތަކަށް އެއިރުން އެބިން ތަކުގައި ދަނޑުގޮވާން ކުރުމާއި އަދި އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތް ތައް ވެސް ކުރާނެއޭ ވިޔަފާރި ވެރިން...

 71. ފެނޭދޯ

  އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ޕީވީސީ ހޮޅި ބާޒާރަށް ނެރެނީ ނަމަ އެއީ މަމެން އުފާ ކުރާ ކަމެކޭ އެމްޑަބްލިޔު އެސްސީ ޝޯ ރޫމް އިން ވިޔަފާރި އެއްކުރަން ވެއްޖެނަމަ ވަރަށް އުނދަގުލޭ އެކަން އެބަޖެހޭ ބަދަލުކުރަން މިއިން މިއެގިގެން ދަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ފަޅު ތައް ހިއްކައިގެން އިންޑަސްޓްރިއަލް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަން މީގައި ބޭނުންވަނީ ކުޑަ އަގަކަށް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވިޔަފާރި ކުރާ ކޮންމެ ކުންފުންނަކަށް 10 ހާސް އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް މަހަކު 10 ހާސް ރުފިޔާ އަށް ކުއްޔަށް ދޭންވީއޭ މިފެކްޓަރީ ހިނގާނެ ކަން ޔަގީނޭ މިނުވާނެ ފެލިވަރު މަސްފެކްޓަރީ އަށް ވާހެން ޔަގީނޭ ނުވާނެ ކަން އަދި ތުލުސްދޫގައި ހުރި ބޯޓް ޔާރޑް އަށް ވީގޮތަށް ނުވާނެ ކަން...

 72. ރިހި ރާންބާގަސް

  ފުރަބަންދުނުކޮށް މިގޮތަށް ދޫކޮށްފަ ބޭއްވީމަ ބަލިފެތުރޭމިންވަރު މައްޗަށްދިޔުމަކީ ހަމަ އެންމެ މޮޅުގޮތްތޯ؟ ގައުމުގެތެރެއަށް ބަލިފެތުރި ހާލަތުގޯސްވަމުން އަންނައިރު ތިގޮތަށް އެންމެމީހެއްގެ ބަހަށް ތިގޮތަށް ކަންތައްކުރެއްވުން ރަނގަޅު ވެދާނެތޯ؟ ލޮކްޑައުން ނުކުރީމަ ގިނަބަޔަކަށް ބަލި ޖެހިއްޖެނަމަ ވިޔަފާރިކޮށް ލާރި ހޯދަން އަރާމްގަ ތިބެވޭނަކަމަށް ހީކުރާބަޔަކުވެސް އެބައުޅޭ!

 73. ދަރަނި ދަންތުރަ

  ފުރަބަންދު ނުކުރިޔަސް ހަކުރު ކިލޯއެއް 16 ރުފިޔާ ޔަށްގަނެގެން މަނިކފާނު މިގައުމުގެ ހަޒާނާ ކާލެވޭތޯ ބައްލަވާތި މިކަންޖެހޭނެ ކޮންމެހެންވެސް ކުރަން