ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ނުވަ މަހުގެ ކުއްޖަކު ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ މައުލޫމާތު އާއްމު ކުރުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (ޢެޗްޕީއޭ) ބޭނުން ކުރާ ވެބްސައިޓްގައި ހުރި މައުލޫމާތުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިމަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އުމުރުން 9 މަހުގެ ބަންގްލަދޭޝް އަށް ނިސްބަތްވާ އަންހެން ކުއްޖަކު ހިމެނެއެވެ. އެކުއްޖާ އެއްވެސް ކްލަސްޓާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ކަމަށް ވެބްސައިޓްގައި ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

ތިން ވަނަ ދުވަހު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ ބަންގްލަދޭޝްގެ 23 މީހަކު ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި 20 އަހަރުގެ އަންހެނަކު ވެސް ހިމެނެއެވެ. ދެން ހިމެނީ ފިރިހެނުންނެވެ.

ރާއްޖެ އިން މިހާތަނަށް 4446 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައި ވާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި އުމުރުން 10 އަހަރުން ދަށުގެ 228 ކުއްޖަކު ހިމެނެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  މަށައް ހެޔޮ. މަށައް ކޮންކަމެއް.

  • ކާންކިރި

   ނުލަފާ މީހެކޭ ދޯ

 2. ކޮތަރު

  ތިމަންނަ އަށް ކޮންކަމެއްހޭ ބުނެ ކޮމެންޓް ކުރި މީހާއަށް ހެޔޮވިސްނުން ދެއްވާ، ހިތުގައި ރަޙުމް އުފެއްދެވުން އެދި މާތްﷲ އަށް ދުޢާ ދަންނަވަން. އާމީން.