ރ. ހުޅުދުއްފާރުން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ އެވެ. އެރަށުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައި ވަނީ ގޭގައި، ކަރަންޓީންވެގެން ހުރި މީހެކެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް އެރަށުން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއެވެ. އެއިރުވެސް ފައްސިވެފައި ވަނީ ގޭގައި ކަރަންޓީން ވެގެން ހުރި މީހެކެވެ.

އެޗްއީއޯސީގެ އޮފިޝަލަކު "ވަގުތު"އަށް ވިދާޅުވީ، އެރަށުން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ފައްސިވެފައި ވަނީ އިއްޔެ ކަމަށެވެ. އެއީ އަންހެނެކެވެ.

އެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ، އެ މީހާއަކީ ފުރަބަންދު ކަރަންޓީނަށް ރަށަށް ދިޔަ މީހެއް ކަމަށެވެ.

އެރަށު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވިއިރު، މީގެ ކުރިންވެސް ބައެއް ރަށްތަކަށް ފުރަބަންދު ކަރަންޓީނަށް ގޮސް ތިބޭ މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައި ވެއެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައި ވަނީ 4594 މީހެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން މިހާރު ފަރުވާދެމުން ދަނީ 1,859 މީހަކަށެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 105 މީހަކަށް ފަރުވާދެމުން ދަނީ ހޮސްޕިޓަލްގައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

3 ކޮމެންޓް

 1. ާއައްސި ަަަަަަަަަަަަަa

  މާދަން ނައްސި ވާނެ.

  4
  1
 2. ދުއާ

  މާދަން ނެގެޓިވް ވެއްޖެ ނަމަ އެއީ ވަރައް ބޮޑު ރަހުމަތެއް ހަމަ. ޢެގިތަށް މިންވަރު ކުރައްވާށި

 3. ނަޝީދު

  ނަޝިދު އިންޑިޔާގެ އެހީ ހޯދަން މުޅިގައުމަށް ބަލި ފަތުރަން ހުޅުވާލީ