ކުރީގެ ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް ފަސް އަހަރު ދުވަހަށް ޖަލަށް ލުމަށް ހުކުމް ކުރެއްވި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަލީ ރަޝީދު ހުސައިން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް އައްޔަން ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ)ގެ ލަފާ ހޯދުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ފޮނުވައިފިއެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލަ އެންމެ ފުރަތަމަ ބެއްލެވީ އޭރު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ގާޒީއަކަށް ހުންނެވި އަހުމަދު ހައިލަމްއެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރުގެ ނަސްރުގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ވައިބާ ގްރޫޕަކަށް ހައިލަމް ޕޯސްޓު ކުރެއްވި ފޮޓޯއަކާއި ގުޅިގެން ޖޭއެސްސީ އިން ހައިލަމްގެ މައްސަލަ ބަލާ ހައިލަމް ކުރެއްވި އަމަލަކީ ފަނޑިޔާރުންގެ ސުލޫކަށް އަސަރު ކުރާ ފަދަ ކަމެއް ކަމަށް ނިންމިއެވެ. އަދި އެއާއިއެކު ހައިލަމް މަގާމުން ވަކި ކުރެއްވުމަށް ނިންމިއެވެ. އޭގެކުރިން ހައިލަމް ވަނީ އަމިއްލަފުޅަށް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައެވެ.

ހައިލަމް އިސްތިއުފާ ދެއްވުމުން ކްރިމިނަލް ކޯޓު ވަގުތީ ގޮތުން ހިންގެވުމާއި ހަވާލު ކުރެއްވީ ގާޒީ އަލީ ރަޝީދަށެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލަ ވެސް ފަހުން ބެއްލެވީ ގާޒީ އަލީ ރަޝީދެވެ. އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ގާޒީ އަލީ ރަޝީދު ހަމަޖެއްސުމުން ގިނަބަޔަކު ތުހުމަތުތައް ކުރިއެވެ. އަދި ވަކި ގޮތަކަށް ހުކުމް ނެރުއްވާނެ ކަމަށާއި އެ މަގާމަށް އަލީ ރަޝީދު ހަމަޖައްސަވާ ރައީސް ޔާމީނަށް ހުކުމް ކުރެއްވުމަށް ޑީލްތަކެއް ހެދިފައިވާ ކަމަށްވެސް ތުހުމަތައް ކުރެވިގެން ދިޔައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ގާނޫނަށް ގެނެސްފައިވާ އިސްލާހުގައި ހަތް ފަނޑިޔާރުންނަށް ބެންޗު ވަނީ ބަދަލުކޮށްފައެވެ. މިހާރު އެ ކޯޓުގައި ތިއްބެވީ ފަސް ފަނޑިޔާރުންނެވެ. ހުސްވެފައިވާ ދެ މަގާމަށް މީގެކުރިން ރައީސް ސޯލިހު އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވީ ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަހުމަދު ފާއިޒާއި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ރައޫފެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

38 ކޮމެންޓް

 1. ނަފުރަތު

  ޣައްދާރުންގެ ނިމުން ވަރަށް ހިތިވާނެ. ހަނދާން ކުރާތި ކުކުޅޭ..!

  139
  2
  • Anonymous

   އިންޝާ ﷲ. އިބްރަތްތެރި ނިމުމެއް މޮމީހާއަށް މިންވަތު ކުރަްްވާންދޭވެ. އާމީން.

   54
   1
 2. ޛ

  ހުކުމުގެ އިނާމު

  132
  2
 3. ސާރާ

  ވަޢުދު ފުއްދީ! މާތްﷲ ގެ ޙަޟުރަތުގައި ނުބެޗޭނެ!

  141
 4. Anonymous

  ހު ރިހާ ތަނެއްގަ ކަލޭމެން އެކައްޗެއްނުން ތިތިބެނީ، ދެން ކީއްކު ރަން ހޯދާ ލަފައެއްތަ، ތީނަޔަށް ދޭންވީ ލަފާ އަ ރުވާ މުޝީ ރުކަން، އޭ ރުން ގައުމުގެ ކަންކަން ވަ ރަށް ރަނގަޅަށް ދާނެ.

  102
 5. އޮޅުވާލި ވޯޓު

  ކޮމްމެހެން ވެސްކުރަންޖެހޭނެކަމެތީ އެރުންތާ އަނެއްކާ ވެސްބޭނުންވާގޮތަ މަތީކޯޓުންހުކުންނެރެވޭނީ

  105
  • ކަނަމަނަ

   މޫނުމަތިންޖަހަނީވެސް ނާމާންސިފައެއް މިގައުމައް މިހާރު މިއޮތީ ނާމާންކަމާއި ބިރުވެރިކަން އައިސް ފަ

   52
   1
 6. ކަނަމަނަ

  ރ ސޯލިހު ކަރުބުޑުން ރަހަލާދުވަސް އައްނާނެ ހުރިހާނުބައެއްރޭވުމުގެ އަޑީގައި ނަޝީދުއާއިކުބައިވެރިވޭ

  106
  1
 7. ސަރީ

  ތިޔަ އަލީ ރަސީދުގެ ކޮއްކޮ މިސަރުކާރާ ރޭންޖު ދިމާނުވާކަމަށް ބުނެ ފެނަކަ ބިލެއްދޫ ބްރާންގެ ވަޒީފާއިން ކަނޑާލާފަ ހުންނަތާ 7 މަސްވާރުު ވާނެކަމަށް ހަބަރު ލިބޭ...އެކަމު ބުނާނެ ވަޒީފާގެ ބިރުވެރި ކަމެއް ނޯންނާނެޔޭ..

  77
  1
 8. ޢަފްލާ

  ލޮޖިސްޓިކް އައްޔަ އެންމެ މަތީ ކޯޓަށް

  68
  1
 9. ދާންދޫ

  ތިޔައީ ޣައިރު ދުސްތޫރީ ޖަރީމާއެއް . ރައީސް ޔާމީނުގެ މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފީ މަރުހަލާތައް ކުރިޔަށް އޮއްވައި ، ދަށު ކޯޓްން އެމައްސަލަ ބެއްލެވި ޤާޒީ ، ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ޑަބަލް ޕޮރޮމޯޝަނާއެކު ބަދަލު ކުރުމުން ކަށަވަރު ކުރެވުނީ ، ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ހުކުމް ނެރުއްވުމަށް އަލީ ރަޝީދު ހުންނެވީ ކެތް މަދު ވެފައިކަން . އަދި ތިޔައީ ދަށު ކޯޓްގައި ސަރުކާރުން ބުނި ގޮތަށް އަލީ ރަޝީދު ހުކުމް ކުރެއްވި ކުރެއްވުމަށް އިނާމް ދެވުނީ ކަން.

  101
 10. ޙ

  ޢިނާމު މިބިންމަތީ ލިބިދާނެ...ޑީލް ވެސް ހެދިދާނެ
  މިކަމުން
  މަހުސަ ރު ބިމުގައި.....ވާނީ ކިހިނެއްކަން އެނގޭތަ

  99
  1
 11. ވިސްނާލުމަށް އެދެމޭ

  ގޮނޑި އުސްވިވަ ރަކަށް ހޫނުކަން ގަދަވާނެ..

  86
 12. ނ

  ބެންޗް ހަމަ ނުކޮށް ބޭއްވީ މިހެންވެތާ
  ޣާނޫނާ ޚިލާފަށް ބެންޗްއަށް މީހުން ހަމަ ނުކޮށް
  ބޭއްވީ އޭ ކިޔާ ކުރިން އެމްޑީޕީ ކިހާ ހަޅޭކެއް ލެވި

  86
 13. ބަގްދާދީ

  ބޮޑު ވ ގ އް.

  29
 14. ކަންނެލި

  ޔާމީނާ ދެކޮޅު މީހުން ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ލީމަތާ އެހިސާބަށްދާއިރު މައްސަލަ ލަސްކޮށް ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ހުކުމް ކުރާނީ! އެކަމަކު، ތިއީ ފާޑެއްގެ ކަމެއް، ވަގުތުޖެހޭއިރު ވައަތަށްވެސް ބުރު އަޅާފާނެ! ޔާމީނަށްވީވެސް ހަމަ އެހެން!

  25
  2
 15. ކަނަމަނަ

  މީނަ ވައްތަރީވެސް ބާޒަކާއި ގިޔާމަތްދުވަސް އައްނާނެކަންވެސް ނުދައްނަ ނުބައިނުލަފާމީހެއް ރަގަޅުގޮތަކައް ޢަރަގުވެގެންދާނެ ތިގޮތައް އަލީހަމީދުވެސް އުޅުނީ ކިހާވަރަކުން ދިޔައީ

  33
  1
 16. ލަދުކުޑޭ

  މިއޮތީ ޑިކްޓޭޓަރުބައިގަނޑުއެބުނާ އިންސާފު އަދިވެސް ލަދުހަޔާތް ކަނޑާލާފާ އިންސާފޭކިޔާ ދެކޮޅައްދުވެ ނަގާތި

  41
 17. Anonymous

  މޮޅުމީހަކު ކުރާނެ ހުކުމެއްނޫން އެބޭފުޅާނއެކުރެއްވީ. ކޮންމެ މީހެއްވެސް އެމީހެއްގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ގެއްލިހަލާކުވެދާނެކަމާމެދު ވިސްނަންވާނެ. މިއަދު ތިތާ ހުެްޓސް މާދަމާވާނެގޮތެއް ﷲ ތައާލަ މޮޅަށްނދެނެވޮޑިގެންވާނީ.

  33
 18. މުދައްރިސް

  އުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދަކީ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރޭގަެި ހުންނެވި ކްރިމިނަލް ލޯ އަށް އެންމެ ގާބިލު ފަނޑިޔާރު

  5
  35
 19. އޮޅުވާލި ވޯޓު

  އަނެއްކާ ބޭނުނަވާގޮތައް ހުކުންޖަހަންވެގެން ތިތައްޔާރުވަނީ ރައްޔަތުން ހޭއަރާތިބޭތި މި ގައުމަކީއިންޑިއާގެ އަވަށެއްކަމައްވެސް ނިމްމާ ހުކުންކޮއްފާނެ އެކަން ވަރައް ސާފިކޮއް ރ ޔާަމީނުގެ ށަރިއަތުން ފެނިގެންގޮސްސި

  37
 20. ވިކްޓިމް

  މީނަ ހަމަެކަނި ހުކުމެއްކޮއްފައި ވަނީ ޔާމީނަށް އެކަނިތަ؟ ވަރަށް ތަޖުރިބާ ނެތް ފަނޑިޔާރެއްތާ! ﷲ ހަޟުރަތުން ނުބެޗެނީ މީނަ އެކަނިބާ!!! ކޮމެންޓުތަކުން އެބަ އެހެން ހީވޭ!!!

  6
  24
 21. ޒާ

  އަދުލު އޮންސާފު ތިއޮތީ އެކޮޅުކޮޅުން އެލިފަ. ޔާމީނަށް ހުކުމްކުރިމީހާ ސްޕްރީކޯޓަށްވެސް. ކޮންކަހަލަ އަދުލުވެރި ވެރިކަމެއް. ތިހުރިހާ ސަކަރާތެއް ޖަހާތަން ބަލަން ހަމަ ތިބެންވީތަ؟

  35
 22. އަޙްމަދު

  މީ ޔާމީނުގެ އިސްތިއުނާފަށް ހުރަސް އަޅަން ކުރިކަމެއް! ޔާމީނުއަށް ކުރި ޙުކުމުގެ އިނާމް!

  35
 23. Anonymous

  އައްޔެއްކަމަކު ފޮނިކަން ދައްކަން އޮތީ
  3 years 3 months 11 days
  or 39 months 11 days
  or 171 weeks 1 days
  or 1,198 days
  or 28,752 hours
  or 1,725,120 minutes
  or 103,507,200 seconds
  އެއަށްފަހު ދެންވާނެ ގޮތެއް ދެނެގޮޑިގެންވަނީ ﷲ ތަޢާލާ

  20
 24. އެމީހާ

  ދެންމިޤައުމުގައި ފެންނާނީ ޢަދުލުއިންސާފު ހަފަރާތުން އޮލަވެގެން ފައިބާތަން.

  28
 25. ކިނބޫ

  ފައްކާ! މަޖިލިހު ގޮނޑިން ޖޭއެސްސީ ގޮނޑިއަށް ފޫކާއްތާ މީހާއެކޭ އެއްގޮތެއްނު. ދަށު ކޯޓުގަ ހުރެ ހަރާމް ހުކުމް ކޮށްފަ އެ ސައްހަ ކަމަށް ކަނޑައަޅަން މަތީ ކޯޓަށް. ތިއޮތީ އިސްލާހުވެ އަވަދިވެފަ. ސަދޫމުވެސް ލަދުގަންނާނެ.

  26
 26. މާމީ

  ކަލެއައް ތިތާ އިނދެވޭނީ މިސުލޯސަރުކާރު ނިމެންދެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ﷲގެވާގިފުޅާއެކު ހިތިގޮތަކައް ނިމުން ދެއްވާތޯ ދުޢާކުރާނަން އަބަދުވެސް،،

  32
 27. ޢަލީ

  ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލަ ސްޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރަން ވާއިރަށް ދަ؛ށުކޯޓުގައި ހުކުމް އިއްވި ފަނޑިޔާރު އަނެއްކާ ސްޕްރީމް ކޯޓަށް. ދެން ކިހިނެއް ޖުޑިޝަރީއަށް އިތުބާރު ކުރާނީ. އަދި ގާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ މިނިވަން އިންސާފުވެރި ޝަރީއަތެއް ހޯދައި ދެވޭނީ. މިއަދަށްފަހު ދެން މަށެއް ހަމަ ޔަގީނުންވެސް ޖުޑިޝަރީއަށް އަދި ޚާއްސަކޮށް ޖޭ. އެސް.ސީއަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް އިތުބާރެއް ނުކުރާނަން.

  31
 28. އޮޅުވާލި ވޯޓު

  ހިތުންވަރައްމޮޅުކަމެ ކޮއްތިދެވުނީ ތިނުލަފާނުބާމީހާޔައް ޔާﷲ ރަގަލޫގޮތެމެދުވެރި ނުކުރައްވާށި އާމީން

  10
 29. ޞާރި

  ގިފްޓް ފޯ ރައީސް ޔާމީނަށް ހުކުމް

  12
  1
 30. ކަމަނަ

  މި ކަލޭގެއަށް ހާދަ ފާފައެއް ހުންނާނެއެވެ! ޔާމީނަށް ކުރި ޝަރިޢަތާ ޙުކުމާދިމާނުވާކަން އެނގޭއިރުވެސް މި މަޤާމަށް އެ ކުރިމަތިކުރުވީ

 31. ޢަހަންމާ

  ފﷲ ގެ ކޯ ފާއަށް ނުބަލާ ތިކުރާ ކަންތައް ވަރަށް ހިތިވާނެ ކަން ހަދާން ކުރާތި. ﷲ އިރާދަ ފުޅުން މި ނުލަ ފާ ނުބާ ސަރުކާރު ގެ ނިމުން ވަރަށް ހިތިވާނެ .

 32. އިކުރާމް

  ފޮޓޯފެނުމުންވެސް ބިރުގަނޭ

 33. ބަކުރު

  މިހިރަނުލަފާ ކަލޭގެ ދެލޮލުންވެސް ހެކިދެނީ ބާޒެއްގެ ނުލަފާ ބިރުވެރި ވަކިތަކުން ރައީސްޔާމީނަށް ހަމަލަދީފައިވާކަން ޔާﷲ މިނުލަފާ މީއަށް ތެދުމަގު ދަށްކަވާ އިންސާނުންނަށް ނުހަށްގުން އަދަބުނުދޭނެ މީހެއްކަމުގައި ލަށްވާފާންދޭވެ އާމީން..

 34. ގަރަންމަސާލަ

  ސަމޫދުބަާގައިގެ މީހުންވެސް މިކަލޭގެ ދެކެބިރުގަންނާނެ ސަމޫދުގެ ހިޓުލަރުގެ އަނިޔާވެރިކަމަށް ދެން ނިމުމެއް ނެތް އެހުރީ ހިތުން އާސްމާނުގަ.

 35. ނަސްރީނާ

  ކަލޯގެޔާ ތި ތިސޮރުގެ އަޖަލު ހަމަވަނީ

 36. ދަވާލި19

  ކޮބާ ހައިލަމް ލިޔެދިންގޮތައް ޔާމީނައް ހުކުމް ނުކުރަންވެގެން ވައިބާ ގުރޫޕައް ފޮޓޯލީމާ މަގާމު ގެއްލުނީ އެހެންނަހަދާ ލިޔެދިންގޮތައް ހުކުމްކޮށްލިނަމަ ސުޕްރިމްކޯޓު ބެންޗުން ޖާގަލިބުނީސް