މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ކ.ކާށިދޫން ފުލުހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

އޭނާ ހައްޔަރު ކުރިއިރު ހުރީ މަސްތުގެ ހާލަތުގައެވެ. ހައްޔަރު ކުރިއިރު އޭނާގެ އަތުން މަސްތުވާތަކެތި ވެސް ފެނިފައި ވެއެވެ.

"ވަގުތު" އަށް ކަށަވަރު ވެފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ހައްޔަރު ކުރީ ރޭ މެންދަމުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މިރޭ ކާށިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ވެސް ވަނީ އިތުރު ކޮށްފައެވެ. ކޯޓުން ވަނީ އޭނާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ދީފައެވެ.

"ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވަނީ ފުލުހުންގެ ސްޓާފްސާޖަންޓެއް ކަމަށްވާ އަހްމަދު މާހިދު އެވެ.

އޭނާ އަކީ އެހެން ރަށެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފުލުހެކެވެ. އޭނާ ކާށިދުއަށް ގޮސް ހުރީ ޗުއްޓީއަކަށެވެ.

ފުލުހުން ދެންމެ މީޑިއާތަކަށް ފޮނުވި މެސެޖެއްގައި ވިދާޅުވީ އޮގަސްޓް 07 ވަނަ ދުވަހު މީހަކު ކާށިދޫން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މީހަކު ގެނެސް އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގެ ބަލައި ފާސްކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް އަޅާފައި ހުރި ތިން ރަބަރު ޕެކެޓް ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިމައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ވަނީ 33 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށާއި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އޭނާ ގެނެސް ޔޫރިން ޓެސްޓް ކުރިއިރު މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ މިމައްސަލަ ފުލުހުން އިތުރަށް ތަޙްޤީޤު ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

52 ކޮމެންޓް

 1. ޙަސަން އިސްމާއިލް ރޭޕް ބެ

  މިވަރު ދައްފެންވަރު ޕޮލިހުން މިނިކުންނަނީ މާސްކް ނާޅާ އޭ ކިޔާފަ އާއްމުރައްއިތުންނާ ސުވާކުކުރަން ، ރަށުތެރެއިން އެހެން ކަމަކާ އުޅެން ވީނު ދޯ

  57
  143
  • ދެރަ

   ބަލަ އާއްމު ރައްޔިތުން މާސްކު ނޭޅީމާ ފުލުސް މީހާއަށްތަ ބަލި ޖެހެނީ... މާސްކު އަޅަނީ އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ސަލާމަތަށް... ދިވެހިންގެ މި ހުންނަ ވިސްނުމެއް ދޯ!

   89
   4
  • Anonymous

   މާސްކު އަޅަންވީ ކޮންމެހެން ފުލުހުންގެ ބިރަކަށް ނޫން އަމިއްލަ މީހާ އަދި އަމިއްލަ އާއިލާގެ ރައްކަލަކަށް. އަހަރެމެންގެ ތެރޭގަވެސް މީހުން މަރާ މީހުންނާ ރޭޕިސްޓުންނާ މީސްމީހުން އުޅޭ އޭގެ މާނައަކީ އެންމެން އެގޮތައް ވާނެއެކާ ނޫން ހަމަ އެފަދައިން ޑިސިޕްލިން ރަނގަޅު ފުލުހުންވެސް އުޅޭ

   38
   1
  • ޢަހޮމަދު

   ކިއޭނުކިޔޭ އެއްޗެއްނޭގުނަސް ކޮމެންޓްކުރަން ވާނެ. ކާކަށްބާދެރަ ވާނީ މާސްކްނޭޅީމަ.

   34
   1
 2. ިމަސްތުމަސްތު

  އެ ރާއްޖެއަށް ދާން ބޭނުންވާ އެންމެން މަސްތުވަނީ. މަސްތުވެގެން ނޫނީ އަނެއް ރާއްޖެއަށް ނުފޯރާނެ.

  148
  21
 3. ޙެ

  ???❤?

  27
  7
 4. ތިނޯސް

  ތީހަމަ ދިރި ހުރި ޝަހީދެއް..

  60
  22
 5. ހޯހޯ

  ތިވާނީ ސަންސެޓް ބެލީކަމަށް

  71
  4
 6. ރަދީފް ހުސެން

  ނަސީބެއްނު އޭނަ ހުރިގޮތުން މަސްތުގެއެއްޗެއް ބޭނުންކޮއްފަ ހުރިތޯބަލަން ޓެސްޓްކުރިކަން. ގަވަ މަންޓް ޕަވަފުލް ޕީޕަލް ރޯޔަލް ރޭޕްކޭސްގަ ޓެސްޓު ނުކުރީ ސައްކުނުވާތީއޯ. ޅޮލް

  125
  5
  • ޗޮކޭ

   އެސޮރު ކުރި ކަންތައް ގޯސް. ތީ ސީ ދާ ރޭވުމަކުން ހިނގާފަ އިން ކަމެން. މިރަށުގަ ތިކަން ކުރާ ބައިވަރު މީހުން އެބަ އުޅޭ. އެއީ ކޮން ބައެއް ކަންވެސް ޕޮލިހުންނަށްވެސް އެނގޭ. އެކަމަކު އަޅައެއް ނުލާ. ޕޮލިސް ތެރެ އޮތީ ދެބަޔަކަށް ބެހިފަ. ރަށް ހަލާކުވެގެން ދާއިރުވެސް މި ވެރިން ހަމަ ޕަބްޖީ ގަ. ވައްކަން ހައްދުން ނައްޓާފަ.

   7
   1
 7. Anonymous

  އެޖެންޑާ 19 ތަފާތުވާނެ!

  123
  15
  • ވަރަށް އެނޯ

   މީނަގެ ސިކުނޑީގައި ޕާޓީ ނިޒާމު ނޫން އެއްޗެއް ނެތް...ބެއިރޫތު ހަމަލާގައި މީނަ މީހަކަށް ރައްދު ދިނުމުން ރާކަނިމަސް ކާންދިން...

   37
   14
   • Anonymous

    މީނައަށް އެނގެޔޯ ކޮމެންޓް ކުރާ މީހުންނާ ރައްދުދޭ އެންމެންނާ. ވަރަށް އިނގިފަޔޯ ހުންނަނީ. ހަމަ ޔެލޯ ބޮޓެއް.

    21
    5
 8. ޞައްތި

  ކާށިދޫ ހަލާކުކުރަން އެތަނަށް ޖަމާކޮށްގެން އުޅޭ އެރަށު ބައިގަނޑެއް، އެއް އާއިލާއެއްގެ މީހުން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގަ ޑިއުޓީ ކުރަންގޮސް ކުރާކަންތައްތައް ތި ފެންނަނީ. ދެން ތިތަން ރަނގަޅުވާނެތަ

  46
  1
  • Anonymous

   ރަނގަޅުވާނެ ކަމުގެ އަސްލެއް ފުލުސް މީހާ ހައްޔަރު ކުރުމަކީވެސް.!
   ހަމަ އެއްބަޔެކޭ ކިޔާފަ ދޫކޮށްލަން ވީނު. ނުންދޯ!
   ކޮންމެބަޔަކު ތިޔަ ސްޓޭޝަނުގައި ތިއްބަސް ހުރިހާ ރައްޔިތުން ހިއްހަމަ ޖެހޭގޮތަކަށް އެއްކަމެއްވެސް ނުކުރެވޭނެ. އޭކީ ނުކުރެވޭތީއެއްވެސް ނޫން ހެދިފައިވާ ޤާނޫންވެސް ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރަން ބޭނުން ނުވަނީ.

   11
   4
   • ކަލޯ

    އޭ ކަލޭ އައް އިނގޭތަ އެކަން ކަން މާ ވާހަކަ ގި ކުރަނީތި މާ އިނގޭ މީހަކައް ވެގެން Anonymous ނޭނގޭ ކަމާ ނުވެ ހުރޭ ކަލޭ

    3
    1
  • ގަބޫލުކޮށްލާ !

   ފުލުސް މީހާ ހައްޔަރު ކުރުން އެއީވެސް ވަރަށް ބޮޑުކުރި އެރުމެއް. ފުލުހުންނަކީ ވަކި ފުލުހުންނަށްވެސް ނުބަލާ ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރާނެ ބައްކަން ހާމަވާ ވަރަށް މުހިއްމު ނުކުތާއެއް.
   އެއް އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަބަޔަކު ތިބެގެން ނޫން މައްސަލަ އަކީ.! ބައްރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރަން ބޭނުންވެސް ނުވަނީ ޤާނޫނުގަ އޮންނަގޮތް.!

   10
 9. ދިވެހިން

  ހޭ އަރާކަށް ނުވޭދޯ ދިވެހިން..ދިވެހިން ދިވެހިންގެ ގަމާރު ކަންމަތީ އަބަދަށް. ޤައުމު ހަލާކު ވެގެންދާއިރު ކަންކަމާއި މެދު ސޯސަލް މީޑިޔާގައި ގޮތް ކިޔާ އެކަކު އަނެކަށްވުރެ މޮޅަށް މޮޅު ވާހަކަ ބުނެވޭތޯ ހުރިހާ ދިވެހިންތައް. މަވެސް ލައިގެން..
  ޙަހަހަހަ

  28
  9
 10. މާޓިން މައިކަލް

  ތީ ކާށިދޫ އައް މަސްތުވާ ތަކެތި އެތެރެކޮއް މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ވިޔަފާތި ކުރާތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެފައިވާ މީހެއް އަދި މަސްތު ހާލުގައި އެތައް ބަޔަކު ނުހައްގުގައި ބަންދު ކޮއްފައި ވާ މީހެއް މީނަ އަށް ހައްގު އަދަބު ލިބެން ޖެހޭނެ

  42
 11. ކަމަނަ

  މިތިބީ ފުލުހުންގެ ޙާލަކީ ކީކޭބުނާނީ މިވެރިން ގަޔަށް ހައްޕުޑުވެސް އަމިއްލައަށް ޖަހާނެދޯ

  36
  13
  • ޕޮލިސްކުއްޖާ

   ހުރިހާފުލުހުން އެބަ ހިމެނޭ ތިހެން ބުނެލީމަ?

   8
   1
 12. 24 އަވާރސް ވަގު

  މިރާއްޖޭގަ ހިންގާ ހުރިހާވިޔާނުދާ ކަމެއްކުރާ މީހުން ތިބީ ފުލުހުގަ.

  28
  22
 13. މާކޯސް

  ކޮބައިތަ ފުލުސް ކުއްޖާ މާހިދުގެ ހައްގުތައް. ތިހާ އަވަހަށް އޭނަ ބޭޒާރުކުރުން ގޯސް. ޢޭނަ ރޯޔަލް ނޫންވީމަދޯ އޭނަގެ ކުއް ޝަރީއަތައް ސާބިތުނުވަނީސް އޭނަ ތިފަލީހަތްކޮށްލީ .

  54
  8
  • ކަލޯ

   ހަޤީގަތް އިނގިގެން މި ބޭޒާރު ކުރަނީ! އަދި އެކަތި ތިޔަ ބަސްޓު ވީ! ދެން ތިބި އެއްޗިސްތައްވެސް ވާނެ އަދި! ކާށިދޫގަ ނުހައްގުން ކިތަންމެ ކަމެއް އެބަ އެމީހުން ކުރޭ.

   6
   1
 14. އައްޔު

  ފުލުހުން ޔޫރިން ޓެސްޓްކުރަންވީ އަދި ނުވިތާކަށް ބްލަޑްވެސް ޓެސްޓްކުރަންވީ އޭރަށް ހިއްޕަވާމީހުން މަދުވާނީ އެކަމެއް ނުކުރާނެ. ދުވެފަ ސިޓަޕްސް ނަގާފަ ފުޝްއަޕް ހަދަންޏާ އެވީ ފުރަތަމަ ފޮލިސް ތެރެ ސާފުކުރަންވީ މަސްތުވާތަކެތިން އޭގެ ފަހުގައި ސިކުނޑީގެ ޓެސްޓް ހަދަންވީ ހަމަނޫންމީހުންވެސް އެބަތިބި

  25
  1
 15. ކާށިދޫ

  ތީ އޭނަ އަބަދުވެސް ކުރާ ކަމެއް. މަ އެއްރެއަކު ދެކުނިން ރަށުގަ ޕެޓްރޯލް ކުރަން އުޅުނުއިރުވެސް އޭނަ ހުރީ އެރޭވެސް ބޮއިގެން. އަދި އޭނައާ އެކި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނައްވެސް އެކަން އިނގޭ. އެސޮރު ބަސްޓު ތިޔަކޮއްލީ ވެސް ރޭވުމަކުން. އެނަ އެކަންޏެއް ނޫން ތިޔަ ސްޓޭޝަނުގެ ބޮނީ. އެކަހަލަ ބައިވަރު އުޅޭ.

  43
 16. ޙާލަތު

  ފުލުހުން ބޮނީކީ ނޫނެވެ. ބޯމީހުން ފުލުހުންގެ ތެރެއަށް ވަނީއެވެ.

  32
  1
 17. ދަޔާ

  އޭ ބައްޔެއްނު! ދެން ކޮންހާ އިތުރު ތަހުގީގެއް ކުރާކަށް؟ ތިއޮތީ ރެޑުކޮށް ނެގިފައެއްނު! މަށަކަށް ދެން އިތުރު ދޮރެއް ފުނޑައެއް ނުލެވޭނެ!

  12
 18. ދިވެހިދަރި

  މިއިން އެގެނީ ފުލުހުންގެ ރެކްރޫޓް ކުރުމުގެ މައްސަލަ އާއި ފުލުހުންގެ އިސްވެރިންނަށް ޒިންމާ ނުނެގޭ ވަރު. މީބޮޑުކަމެއް، ގައުމުގައި ކިތަންމެ ޢާއްމު ވިޔަސް ފުލުހަކު ކުރީމަ ކުރިއަށްވުރެން ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް. ފުލުހުންގެ ބަޔާނުގައި އެއީ ފުލުހެއް ކަމަށް ބުނަން ނުކެރި ކުރުގޮތަކަށް މަޖުބޫރުން ބަޔާނެއް ނެރުނީމަ ހީވަނީ ތިމުއަސަސާ އިން މިކަން ފޮރުވާ މިކަން މަތިޖަހަން އުޅޭހެން.

  8
  4
 19. ސީސީ

  ކީރިތި ﷲ އޭނާ އަށް ރަނގަޅު މަޤާމެއް ދެއްވީމާވެސް އަޅޭ ރީތިކޮށް ޝުކުރުކޮށްގެން އުޅެން ނޭގުނީތީ އަޅުގަނޑު މިހުރީ ހަމަ ޙައިރާންވެ އަންތަރީސްވެފަ.

  21
  1
 20. ސަރުބަތު

  ބަލާލަން ވަރައް މައުސޫ މް.

  11
  2
 21. މުބާރިކު

  ތުނބުޅިލީ ފުލުހުންވެސް މަސްތުވޭތަ؟

  4
  12
  • Anonymous

   ކަލޭ ހާދަ ނަފްރަތެކޭ ދޯ ތުނބުޅިއަށް ތިކުރަނީ. ތުނބުޅި ނެތް މީހަކާ ކުރު ސޯޓެއްލައިގެން ހުރި މީހަކު ކުށެއް ކުރީމާ އެވާހަކަ ނުދައްކަނީ ކީއްވެ. ނަމުގައި މުސްލިމެއްގެ ލަޤަބު ކުރިއަށް ލައިގެން ތި އެއްޗެހި ގޮވެނީ އަމިއްލަ ނަފްސަށް އަދި އިސްލާމް ދީނަށް.

   11
   • މާމަ

    އޭތް ތުނބުޅި އެއް ނޯވެ ހަތީމަކު.. މާ އިނގޭ ދޯ ތި.

    2
    1
  • ލައިލޫ

   بތިބުނީ ނުބައިކޮށް.. ރަނގަޅު ގޮތަކީ...
   މަސްތުވާ ފުލުހުން ތުނބުޅި ލީ..

 22. ފފަތުހުﷲ

  ޢެއީ ފުލުހެއްކަމަކު ކޮމެންޓްކުރާމީހުން، ހުރިހާ ފުލުހުންގެ ބޮލުގައި އެކަން ނާޅުވާ ، ވަކިމީހަކު ކުރާކަމެއް ، މުޅިއިދާރާގަ އެޅުވޭނަމަ ފުރަތަމަ ތިމާ ހިމެނޭގޮތައް ދެރަވެ މުޅި ރާއްޖޭގައި އަޅުވާ ، ރާއްޖޭ މީހަކު...ކިޔާފަ ފަށަމާ..ތަންކޮޅެއް ޒިންމާދާރު ކަމާއި އެކު ފާޑުކިޔުން ރަނގަޅު.

  26
  4
 23. ގލ

  ދޯދިޔާ ސަރުކާރުގެ ނާގާބިލްކަން ފިޔަވާ އެހެން އެއްޗެއްނޫން

  10
  8
  • ބވބދ

   ބަލަ މީހަކު ގޯސްކޮއް އުޅުނީއޭކިޔާފަ ސަރުކާރަށްކީ.. ކަލޭގެ ދަރި ގޯސްކޮއްވެސް އެއުޅެނީ ސަރުކާރު ނާގާބިލުކަމުން ދޯ.. ވަރަށް ވާހަކަ މިއީ..

   4
   2
   • އަހުމަދު

    އެސޮރު އަދި ނެތް ކުއްޖަކު

 24. ކޮއިފުޅު

  ދެންވެސް އަވަހަށް މިތާ ތިބި ކާށިދޫ ޕޮލިހުން ބަދަލު ކުރަން ބޭނުން ވަނީ. މުޅި މިރަށް މަޝްހޫރުވެފައި ބޮޑު ކަމެއް

  3
  1
 25. Anonymous

  ތިވާނީ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ޙަސަދަ ފިލުވާލީކަމަށް.

  2
  3
 26. ރިފާއު

  ރަގަޅު ވަޒީފާ އެއް ލިބި 3 ފަތް އަރާފަ ހުއްޓާ ވ ދެރަ ގޮތެއް ތި ވީ މިހާ ދަތި ހާލުގަ ދިވެހި އެއްމެން ވެސް ވަޒީފާ އެއް ނުލިބި ތިއްބާ.. ދެން ތި ކުއްޖާ އަށް ވަޒީފާ ގަޑޭއް ވެސް ނުލިބޭނެ! ،، ވިސްނުންތެރި ކަމާ އެކު އުޅުނު ނަމަ ދޯ! ފުލުހަކަށް ވިޔަސް ކުށް ކުރެވޭނެ އެއީ ވެސް އިންސާނުން ކަމަށް ވާތީ! އިންސާނުންނަށް ކުށް ކުރެވޭނެ އެކަމް ބަލާގެން އުޅުނު ނަމަ ތި ފަދަ ބޮޑު ދެރައެއް ނުލިބުނީސް! ތިމާގެކުރިމަގު އަދި ތިމާގެ އަބުރު ހިފަހައްޓާނީ ޚުދު ތިމާ!

 27. ބވބދ

  ބަލަ މީހަކު ގޯސްކޮއް އުޅުނީއޭކިޔާފަ ސަރުކާރަށްކީ.. ކަލޭގެ ދަރި ގޯސްކޮއްވެސް އެއުޅެނީ ސަރުކާރު ނާގާބިލުކަމުން ދޯ.. ވަރަށް ވާހަކަ މިއީ..

 28. އިބުރާހިމް

  ތިކަމާބުނެލަންއޮތީ މިގައުމްގަ ނެއްއެއްޗެއްފެލަން ނޫނީހޯދަންއުޅުނަކަސް ނުނެރެވޭނެކަން ފުލުނުންނަކީވެސްއެ ވެރިންނަކީވެސްއެ މިހާރު މިގައުމްގަ މަގާމުތަކުގަ ހުދުރައީސުންފެށިގެން އެންމެއާދާގެމީހުންނަކީ މިހާރުވެސްތިކަހަލަގެމައްސަލަތަކުގަ ހުކުންކޮއްއަދަބުލިބިފާތިބިބައެއް މިގައުމްގަވެރިންނަކީ މަސްދުވާއެއްޗެހިވިއްކާމީހުންނާގޭންގުސްޓާރުން ފުލުފަކައްވުރެންމިގައުމްގަ ގޭންގުއުޅޭމީހުންދެކެމިގައުމްގެރައްޔަތުންކިޔަމަންވެފަ ބިރުގަންނާނެ އެހެންވީމާ ކޮންމެމީހަކުވެސް ފަޔްބޯންޖެހޭ ގޭންގަކައްވަންނަންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމެއްނެއް މިހާރުވެސްފުލުހުންއާމުރައްޔަތުންޖޫރިމަނާކުރާއިރު ކަންކަންމަތީ ގޭންތަކުމީހުން11 12 13 މިހެންކިޔާނެކަމެއްނެއް ހޭވެސްއަހާނުލާ މިއީދުއްވަނިކޮއްހުންގާނު ނެއްޓިފަ އޮއްއޮޑި ދުވާހެންފަރައްއަރަންދާ ގައުމެއްކަންޔަގީން ސަބަބަކީ މިގައުމްގެރައްޔަތުންވެސްމިކަންތައްތައްރަނގަޅުކުރެވޭ ގާބިލްމީހުންތިއްބާ މަގާމުތައްހަވާލުކުރަނީ ކަމައްވާތީ

 29. ދަރަނި ދަންތުރަ

  ނަސީދުގެ ބަސް " ބޮވެންޖެހޭނޭ " އަބަދު އެއްމެނަކު ހަމައިގައި ތިބެން ބޭނުންނުވެދާނެ ނަސީދު އެއީ ހަމައިގައި ހުއްނަ މީހެއްނޫން މިކޮމެންޓު ޖަހާނެބާ ؟

 30. ?

  ???????

 31. ޚިޔޔާލު

  ބެލެނިވެރިން ހޭއަރާކަށް ނުވޭތަ؟ މިހުންނަނީ ތަރިބިއްޔަތުގެ މައްސަލަ. މަގާމުގެ މައސަލައެއް ނޫން. ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތެއް ، އަޚުލާޤެއް ނެތިއްޔާ ކޮންމެ މަގާމެހްގައި ހުރިޔަސް އެމީހާގެ ވިޔާނުދާ އަޚުލާޤު ފެންނާނެ. މިޤައުމުގެ އެންމެމަތި މަތިފަޑިން ފެށި އާދައިގެ މަސައްކަތު މީހާ އާއި ހަމައިން ވެސް މިފެންނަނީ އަމިއްލަ އެދުމަށްޓަކައި ޚިޔާނާތްތެރިވާތަން . ސުބުޙާނަﷲ ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާ އަދި އެތައްބައެއްގެ މިންނަތުން ޝިރުކާ، ޖާހިލުކަމުގެ ކަސްތަޅުން ގައުމު މިންޖުކޮށް ، އަޅުހަނޑުމެންނާ ހަވާލު ކުރީމަ އަޅުގަނޑު މެންނަށް ގައުމަށް މިކޮށްދެވެނީ ކޮންކަމެއްތޯ؟ ޖީލަކަށްފަހު ޖީލެއް މިދަނީ ހަލާކުވަމުން. ކުޑައެއް ބޮޑެއް ނެއް ކޮންމެސް އެއްމަސްތެއްގައި ޖެހޮފައި ނެތް މީހަކު މަދު، ކުޑަކުދިންތަކާ ޒުވާނުން މިތިބީ އިންތަރނެޓުގެ އަވައިގަ ޖެހިޖެހިފައި ގައުމުގައި މަސައްކަތް ކުރަން މިތިބީ ބިދޭސީން. ގައުމުގެ މީހުންނޭ! މިކަންކަމާ ވިސްނާކަށް ނުވޭތަ؟

 32. ރިހި ރާންބާގަސް

  ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާގެ އަގުވެއްޓި ފުލުހުންނާމެދު ރައްޔިތުންގެ ހިތުގަ ނަފުރަތު އުފެދެނީ މިފަދަ ފުލުހުންގެ ސަބަބުން!

  2
  1
 33. ޒުވާނުންގެ ހަލާކު އެޖެންޑާ-19

  އޭނަ އުފައްދާ އެޗެއްތަ އެނަ ެެެެެެެެެެެެެ އެހޯދާތަނެތް އޭނައަށް އެލިބުނުގޮތެއް ވެސްއޮނާނެތާ އޭނައަށް އެދިނީކާކުތަ އެދިންމީހާ އެއްކުށް ވެރިޔެއް ނު ވޭތަ އަޖައިބު މަސްތު ވާއެއްޗެހިއެއީ ރަށްރަށުގައި ކޯދުލާ ހެނދޭއެއްޗެއްތަ ފުލުހުންނަށް ނޭގި އެއް ވެސް ރަށަކަށް މަސްތު ވާ އެއް ވެސް އެއްޗެއް އެތެރެއެއް ނުކުރެ ވޭނެ ހުރިހައި ފުލުހުންނަކީ މަސްތު ވާއެއް ޗެހިބޭނުން ކުރާ ބަޔަކަށް ނު ވެދާނެ ނަމަ ވެސް ފުލުހުންނާއި ނުގުޅި ފުލުހުންނަށް ނޭގި އެކަމެއްނު ވާނެ!

 34. ާައަހުމަދު

  މިގައުމުގެ ފުލުހުންގެ ހާލަތު ތިފެންނަނީ. މީހުން ކިޔާތީ އަޑުއިވޭ ގދ ތިނަދޫގަވެސް އުޅެޔޯ ތިކަހަލަ ފުލުހުން އެއީ ތެދެއްތޯ. އެކަމު ސީޕީ ބުނާނެ މިހާރު އެމީހުންނަ ވިސްނެޔޯ.

 35. ޙަސަނާ

  ރަގަޅައްބަލާބަލަ ތިޔަޕޮލިސް މީހާގެ އާއިލާނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ އަކީ ކޮބާތޯ މުޅިގައުމުގަތިބި ޕާޓޭއަކުވިއްޔާ ނަސީދައްތާއީދުކުރާކަމީ އިއްތުފާގެއް...

 36. މަންތިރި

  ކިހިނެއް އެނގެނީ ތީ ތެދު ވާހަކަެހކަން. ފުލުސް މުއައްސަސާ އަކީ އިންޓެލިޖެންސުން ވައްކަންކޮށްފަހުރި މީހެހގެ އަތްދަށުވެފަ އޮތް ތަނެއް. ތި ވާނީ އެސޮރު ދުއްވާލަން ޖައްސާ ގޭމަކަށް.

  1
  2