ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ކާގޯ ފެރީގެ ހިދުމަތް ފެށުމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އިން ލިބެން ހުރި ބައެއް ތަކެތި އިންޑިއާ އަށް އެކްސްޕޯޓު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ރާއީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

"އެމްސީޕީ ލިންޒް" ނަމަކަށް ކިޔާ ކާގޯ ފެރީއަކީ 380 ކޮންޓެއިނަރު، އަދި 3،000 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ބްރޭކް ބަލްކް ކާގޯ ކެޕޭސިޓީ ހުރި ފެރީއެކެވެ. އަދި އެ ފެރީގެ ދިގު މިނުގައި 117 މީޓަރު ހުންނާނެއެވެ. ފެރީ ފުރަތަމަ ފުރައިގެން އިންޑިއާގެ ޓުޓިކޮރަން އިން ދާނީ ކޮޗިންއަށެވެ. އޭގެ ފަހުގައި، އެންމެ ފުރަތަމަ އަންނާނީ ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށެވެ. ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ފަހު، ފެރީ އަންނާނީ މާލެއަށެވެ.

މި ފެރީގައި ހަތަރު ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ މުދާ އުފުލޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކާބޯތަކެއްޗާއި ސިއްހީ ސާމާނާއި ބޭހާއި އަންނައުނާއި ފަރުނީޗަރާއި ދަގަނޑާއި އިލެކްޓްރޯނިކް ސާމާނާއި ވެހިކަލް ފަދަ މުދާތައް ހިމެނެއެވެ. އަދި މި ފެރީ މެދުވެރިކޮށް، ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ބައެއް ތަކެތި އިންޑިއާ އަށާއި ޔޫރަޕްގެ އެކިއެކި ގައުމުތަކަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް މަގުފަހިވާނެއެވެ.

ރާއީ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ "ކޮޗިން ފެރީއަކީ" އެކްސްޕޯޓަށް ހުޅުވުނު ދޮރެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ކާށި، ރޯނު، ފަން، ބޮލި، ލޮނުމަސް، ހިކިމަސް، ރަށުގައި އުފައްދާ ކާތަކެތި (ކާޖާ) ޕެކެޓް ކޮށްފައި އަދި ބާ ދަގަނޑު އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިވެހިންނަށް އޮންނާނެ ކަން ރާއީގެ ޓުވީޓުގައި ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ ފަހުގައި ރާއީ ވަނީ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ އާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ޓެގް ކުރައްވައި އެ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވައިފައެވެ.

އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އެކި ގޮތް ގޮތުން ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ގާއިމްކޮށްފައި އޮންނަތާ އެތައް އަހަރެއްވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގެ ހައި ކޮމިޝަނުން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކާގޯ ފެރީ ހިދުމަތުގެ އަމާޒަކީ ދެ ގައުމުގެ މެދުގައިވާ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ދެ ފަރާތަށް ދިމާވާ ލޮޖިސްޓިކްސްގެ ދަތިކަން ފަސޭހަ ކުރުމެވެ.

މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު "ވަގުތަށް" ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި އިންޑިއާ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދީރު ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ބާއްވަމުން އަންނަތާ އެތައް އަހަރެއް ވެފައިވާ އިރު، ކާގޯ ފެރީގެ ހިދުމަތް ފެށުމަކީ ދިވެހިންނަށް އެތައް ފައިދާއެއް ކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ހާއްސަކޮށް، ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ޔޫރަޕަށާއި އޭޝިއާގެ ސަރަހައްދުތަކަށް އެކްސްޕޯޓު ކުރުމަށް މިއީ ހުޅުވޭނެ ދޮރެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކާގޯ ފެރީގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އިން އެކްސްޕޯޓް ކުރާ މުދާތައް ހަމައެކަނި ދާނީ އިންޑިއާ އަށް އެކަނި ނޫން ކަމަށް ސަފީރު ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ މުދާތައް އެހެން ގައުމުތަކަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

42 ކޮމެންޓް

 1. އުލިގަމު

  ކޮބާ ފެން ފޯއް ވިއްކޭނެތަ ފެންފޯއް ސަރުކާރު މުޅި މާލެ ވަށާ ފެންފޯއް އިންދަންވީނު ބަބުކޭލާ ވަރަށްފައިދާވާނެ

  45
  1
  • ފަލި

   ކޮއްކޮމެނޭ ޖަޒީރާ ވަންތަކަމޭ ފަހަތަށް 50 އަހަރު އަހރުމެން ކާފަ ކާފަ ދަރ=ތުރުކުރި ބޮލި ހިފައިގެން އެދުވަސްތަމީ

 2. ޓަކަފިރޯށި

  ކުމުންދޫ މީހެއްވިއްޔާ ރާއީ ދަންނާނެ! ރާއީމެންގެ "ސިއްރު"ވިޔަފާރި މުޅި ތިލަދުންމައްޗައް ފުޅާކުރެވޭނެތީ މިހާރު އެހުރީ ވަރަށްއުފަލުންނެވެ.

  51
  1
 3. ޢަހޫ

  ކާށި ފަން ބޮލި މިތަކެތި މިއުޅެނީ ގިނަވެގެންތޯ. ކަނޑުކޮސް ވާހަކަ ނުދައްކާ ހުރިއްޔާ މާރަގަޅުވާނެ.

  66
  1
  • ދިވެހިމީހާ

   މިހާރުވެސް މިއުޅެނީ ކާލާނެކާއްޓެއް 5 ރުފިޔާއައްވެސް ނުލިބިގެން އަމުދުން ރޯދަމަހު 10ރ 15ރ އައްވެސް އަރައިގެންއެބަދޭ ދެންނުލިބޭނެ ގަންނަންވެސްް ދާންޖެހޭނީ ދެކޮޅު ޓިކެޓު ނަގައިގެން އިންޑިއާއައް ކާށިގަންނަން😡

   10
 4. ބޯހަލާކު

  ރާއީ ކަލޭހަމަތަ.!؟

  74
  1
 5. ހުވަދޫ

  ކަލޯ ތި އުޅެނީ 21 ވަނަ ޤަރުގަ ކަން އެނގޭތަ؟؟؟ މިކަހަލަ ގަމާރު މީހުން މިއުޅެނީ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގަ..

  75
 6. ހަނި

  ރާއި މޮޔަފުލުވީތޯއެވެ ތިކީހުރިހާއެޗެވެ އިންޑަޔާގާ މާއަގުހިޔޮ

  66
 7. ާއަމީ

  ކަލޭ ދޭބަލަ ތިތާ ރައްޔިތުންގެ ލޭބޯން ނޫޅެ ބޮލި ހިލަން މަކުނުދޫއަށް. މިމޮޔަމީހާއަށް ނޭނގޭތަ މީ ބޮލި ހިލާ ޒަމާނެއް ނޫންކަން.

  61
 8. ބޮލި

  ތިދަމުން ރާއްޖޭގެ އަންހިންކުދިންގެ އިއްފަތްތެރިކަން ނުގެންދިޔެއްޔާ ރަގަޅު

  47
 9. ދުންތަރި

  \ކާށި އެއީ އިންޑިޔާގަ ނެތް އެއްޗެއްތަ؟ ރޯނާ ފަނބޮޑި އެއީ އިންޑިއާ މީހުން ކީއްކުރާ އެއްޗެއްތަ؟ އިންޑިއާގަ ގިނައީ ތަރުކާރީކާ މީހުން މަސްކެއުން ހަރާމް މީހުން މަހާ ކާއްޓާ ފަންބޮޑިއާ ދަރުމާރާ ރޯނު ބޮނޑިއާ އިންޑިޔާއަށް އެކްސްޕޯޓުކުރެވޭނެ ދޯ އެގޭ ބަދަލުިގައި ރާއްޖެއަށް އޮބި ނޯންނަ ވަރަށް ޑުރަގާ ހަތިޔާރާ މިނޫނަށް އިންޑިޔާގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅު ލާދީނީ ސަޤާފަތާ އާދަކާދަޔާ ޤާނޫނާ ޚިލާފު އެތައްކަމަކަމެއް ރާއްޖެއަށް އިންޕޯޓުކުރުމަށް ހުޅުވާލެވޭ ބޮޑުދޮރެއްތީ ތީ ނުރައްކަލުން ފުރިގެންވާ މަކަރުވެރި ބޮޑު އެޖެންޑާއެއް

  51
 10. ޓައްޕު

  ކަލޯގަޔާ ތިއުޅެނީ އިބުނި ބަތޫތާގެ ޒަމާނުގަދޯ އަހެން ކުދިން އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ނުކުރައްޗޭ އެހެންޏާފަހެ މަ ބޮޑު ބިރު ހުންނަނީ ރެޕިސްތާނުވިއްޔަ ކުޅުދުއްފުށީ ޓީން އޭޖު ކުދިންނާ މައިން ބަފައިން ހޭވެރިވޭ

  44
  1
 11. ޕްރައިވެޓް

  ގަމާރުންބާ މިއުޅެނީ ހައްހައް!

  40
 12. ނޮޅިފިސް

  މިކަހަލަ ދެބޯކާޅުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އައިސްގެން ގޮވަނީ ހުސްމޮޔަ. ސާބަހޭ ކަލޯ!

  50
  1
 13. މުހުންމާ

  މީނާ މިއީ ފާޑެއްގެ ލޮޖިސްޓިކެއް ހަދައިގެން އުޅޭ މީހެއް. އެހެންވީމައި މީނައަށް އެނގޭނެ އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓްކުރާންވާ އެއްޗެހިވެސް. އަނގައެއް އޮތީމައި ތިބެގެން ވާހަކަދެއްކޭނެ .

  35
 14. ާއަހުމަދު

  ރާއީ އަށްވުރެ މޮޔައީ ރާއީ މަޖިލީހަށް ހޮވި މީހުން

  55
 15. މާމީ

  ރާއީ ބުނަންތަ އިންޑިއާ އިން ތިފެށި ފެރީއަކީ ޖަމަލުފޮޑިއެއް 3 މަސްވެސް ނުވާނެ ހުއްޓާލާނެ .

  46
 16. ދޮނާ

  ފެރީ ހުއްޓާލާ ނޫނީ އެމްޑީޕީ އަކަށް ދެން ދުވަހަކުވެސް ވޯޓެއް ނުލިބޭނެ.. މިހިސާބުން ނިމިނީ..

  އިންޑިޔާފެރީ ނޫނީ އަހަރެންގެ ސަޕޯޓު.. ނޯ މޯ ޓޮލަރެންސް.

  41
  1
 17. ކކކކ

  މީ އަނެކުނަށް ކޮވިޑް ޖައްސަން ބުނި ޖަރާސީމުތަ؟

  37
  1
 18. މުރާސިލް

  މީހަކު މޮޔަވިއަސް ތިއީ ބޮޑުވަރެކެވެ. ރާއީ ހުރީ ހަމާގައިތޯ ޓެސްޓުކުރަން ޖެހެއެވެ. ތަންދޮރު ނުދަންނަ ދުނިޔެ ހަމަ ލޮލަށް ނުފެންނަ މިކަހަލަ "ބރާނތިނ'' މަޖުލީހުގައި ތިބެގެން ހެދެނެ ޤާނޫނުގެ ފެންވަރު ދެން ވަޒަންކޮށްލައްވާށެވެ.

  38
 19. އަލީ

  ތިފެރީއަކީ އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއައް އެތެރެ ކުރާ ހިލަވެލި އެއްޗެހި ގެންނަން އުޅޭ ދިވެހި ކުންފުނިތަކުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވަން ވެގެން ކޮއްގެން އުޅޭ ހިޔަޅު ރޭވުމެއް މިހާރުވެސް ރާއްޖެއައް އިންޑިއާއިން އެތެރެ ކޮއް މާލޭގަ ހުރިހާއެއްޗެއް ވިއްކަނީ އިންޑިއާ މީހުން އެމީހުންގެ ފިހާރަތަކުގަ މުޑުވާލި ކިއާ ބަޔަކު އުޅޭނެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ގެނެސް އަގު ބޮޑުކޮއް ވިއްކާމީހުން.

  31
  1
 20. މަކުނުދޫ މީހެއް

  މޮޔައަކަށް ވޯޓުދިން ްެންމެނަށް ވެދުންސަލާމް.

  35
 21. ރާއިޔާ

  ރާއީ ތިބޭފުޅާ ދުވަހަކުވެސް ރާއްޖެއިން ބޭރައްދަތުރެއް ކުރެއްވިންތޯ؟ ރާއްޖޭގެ ވަރައްގިނަ މީހުން އިންޑިއާގެ ޓުރެވިން ޑުރަމައް ވެސް ދަތުރުކުރޭ އެކަމަކު ހީވާގޮތުން ރާއި ފުރަތަމަވެސް މަކުނުދޫ އިން މާލެއައް އައީ ތިދައްކާ ވާހަކައިން (މަޖިލިސް މެމްބަރަކައް ހުރެ )ލަދުން ބޯހަލާކު..

  36
 22. ޞުރުމުތި ލާލް ޗައުދަރީ

  ކަޑިކިން ލޯވަޅު އެޅި ޒަމާން ހިގައްޖެ..މަގޫ ފަތާއި ހިރިގަލާއި ބޮއްޔާއި ރުއްލަކުޑި، ފަންޖިފުޓި، ކޮއްކޯ މިއަދަކު ނުދާނެ އަންހެންވެރިންވެސް ކަނޑިކިގަޑު އަރުވާ ޖަހާގެން ބޮލިހިލަން...ތަރައްގީ ނުވާ މީހާ.

  10
 23. ކުރަފި ދާދާ

  މާ ބާރުބާރަށް ހަޅޭ ނުލަވާ އަމިއްލަ ޕާޓީ ޒިންމާދަރު ކުރުވުން މާ ރަނގަޅުވާނެ! ސަރުކާރުން މިހާ ބޮޑު ކަންތައްތަކެއް ކުރަމުންދާއިރު ސިޓީ ކައުންސިލަކަށް ނޭނގޭ! ޕޯރޓަކަށް ނޭނގޭ! ކުޅުދުއްފުށި އެހެނިހެން މުޢައްސަސާތަކަަކަށް ނޭނގޭ! މިއީ ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވަރު! މީނާގެ ކަމަކީ އަންނި ލޮއްސަން ކަނޑޫ ދިނުން. މި ތަންކޮޅެއް ބޮޑުވަރު.

 24. ރަބަރޭ

  މަަނިކުފާނު ތިޔާއުޅުއްވަނީ ބަސަރާއަށް ކަދުރު ވިއްކަވަން ދެއްތޯ ؟ މިކަހަލަ ދެއުޅި އެއްނުވާމީހުން ގައުމުގެ އިސްމަގާމު ތަކަަށް އިސްކުރީމަ ދެން ގިޔާމަތައް އިންތިޒާރު ކުރުމަށް ވަނީ
  މިމަނިކުފާނަށް ހީވަނީ ހުރިހާ ދިވެހިންވެސް މިމަނިކުފާނުހާ ގަމާރުވާނެހެން
  އިންޑިޔާ އައުޓް

  11
 25. ޚާރު

  ކާށި، ހިކި މަސް، ފަން، ބޮލި ތީ އިންޑިޔާ ގަ ކުނުހެން ލިބެން ހުރި އެއްޗެސް ....

 26. ރަންނަމާރި

  ތިޔަ ފެރީން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން އިމްޕޯޓުކޮށްދޭނީ ކޮވިޑު އަދި އިތުރު ބަލިތައް ދުނިޔޭގަޗެސް އެންމެގިނަ ރޭޕްކޭސްތައް އުފަންވާ ޤައުމު ކޮންމެ 6 ސިކުންތަކުން ރޭޕްކޭހެއް އެކަން މިޤައުމުގަވެސް އަށަގެނެވުނީމަ އެމްޑިޕިއަށް އޯކޭ ވާނެ ދެން ގެރިޔަށް އަޅުކަންކުރަން ފެށުނީމަ

 27. ގިނިކަނދު

  މި ދާއިރާގަ ކިޔަވައިގެންހުރި ބުއްދި ސަލާމަތުންހުރި މީހަކު މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލާން ހަމަ ނެތީތަ؟

 28. އަހްމަދު

  ކޮބާމިއޮތީ ދަނޑުވެރިން ދަޑުވެރިކަންހުއްޓާލާފަ ބޮލިހިލަންދާންޖެހޭދުވަސް އައިސްފަ ހުރިހާދަނޑުވެރިން ފަރަށް ބޮލިހިލަންދާންތައްޔާރުވޭ

 29. ހުސޭ

  ތީ ސީދާ އެމްޑީފީ އައް ކުރި ޖެއް ސުމެއް

 30. ބާއީރާއީ ދޮންކާފަ

  މީދާކޭ އުނބާ،ފަންތޮއްޓާ،ހދމީހުން ރޭ ގުޔާ. ކުކުޅުގުއި އެކްސްޕޯރޓް ކޮށްބަލަ....ކަޅުވެނާ،ގާކޮޅާވެސް

 31. ސަލްމާ

  ތި ފެރީގެ ސަބަބުން ހަލާކުވެގެންދާނީ ޒުވާން ޖީލު ކަމަށް ބޮޑަން ލަފާކުރެވެނީ

 32. ސަލްމާ

  މީ ހަމަރަގަޅަްވެސް ބޮލުރިދި ކެޑިފަ ހުރި ޖާހިލެއް

 33. ކުމުންދޫއިބްރާހީމް

  އަހަރުމެން ބޭނުން ތި ފެރީގަ ގެންގޮސް ބާ ދަގަނޑާ އެކީ ރާއީވެސް ވިއްކާލަން. ދާއިރާޔަށް އެއްވެސް ބޭނުމެއް ހިފޭ މީހެއްނޫންތީކީ. މުޅިން މިކަހަލަ ކޮސް އަނގަތަޅަނީ

 34. ކާށިގެ މަންމަ

  ކަލޭ ގާގަ ހުރި އިސްތަށި އެކްސް ޕޯޓުކުރެވޭނީ މިއުޅެނީ މިރާއްޖެޔައް ބޭނުންވާވަރައްވެސް ކާށިނުލިބިގެން މިކަހަލަ ރޯނު އެދުރުން ވަކަރުގޭ މަޖިލީހައް ހޮވީމަ ވާނީމިހެން

 35. މުހައްމަދު25

  ގަމާރުވިޔަސްދެން މިދެން ބޮޑުވަރު، ލަދެއްނުގަނޭބާ ހިތަތްއަރާ ތިތާ ކޯޓްފަޓުލޫން ލައިގެން ހުންނައް.. ކުލަޔައްޓަކައި ހޭބަލިފުޅުތިވަނީ...

 36. މާރޮނޑު ބިސްހާލި

  މިަކުނުދޫއިން އުފައްދައިގެން އިންޑިއާ މާރކެޓަށް ފޮނުވާނެތަކެތިތޯ. ޢެހެންވެއްޖެނަމަ ވަރަށްވެސް ރަނގަޅު. މިތަކެތި އިރަކު ރާއްޖޭންބޭރުކުރިނަމަވެސް މިއަދު މިއޮތީ އެކޮޅު މިކޮޅަށްޖެހިފައި. މިއަދު ކާށި އިންޑިއާއިން އެތެރެ ކުރީމާ މާއަގުހެހޮކޮށް ލިބޭ. ޔޫރަޕަށް ފޮނުވާމުދާ ފައިދާ ނަގާނި މޯލަޑިވްސް ލޭބަލްގައި އިންޑިއާއިން. ޢުތުރުގެ ދަނޑުވެރިން ކުޅުދުއްފުށީ ބާޒާރަށް ވިއްކާ ތަރުކާރީކޮޅު ވިއްކައިގެން ލިބުނު އާމްދަނީ ގެއްލި ދިޔައީ

 37. އަންނި

  ރާއީވެސް އެކްސްޕޯޓު ކޮއްލެވޭނެ.

 38. އަލްތުއްކޭ

  ތިޔަ މީހުން މިތަނައް އިންޕޯޓް ކުރާނީ ކުރޯނާ ވައިރަސް ނޫންބާ މުޅިދުނިޔޭގަ އެންމެ ބާރައް ކޮރޯނާ ފެތުރެމުން ދާގައުމަކީ އިންޑިއާ އެހެންވީމަ މިދަނޑިވަޅު ތިޔަފަދަ އަމަލެއް ހިންގާނީ މިބަލި މިގައުމައް އިތުރައް ޖައްސާ ގައުމު ފަނާ ކުރަންއެޅޭބަޔެއް ކޮބާތޯ އެޗްޕީސާއޭ ތިޔަކިޔާ ތަނުގެ ގަވާއިދު ރައްޔިތުން ގަވާދާއި ޙިލާފަށޭކޭ ކިޔާފަ ޖޫރިމަނާމިކުރަނީ މިގައުމުގެ ނިކަމެތި ރައްޔިތުން މިމީހުންގެ އަމަލްތައް ދިމާ އިދިކޮޅު ކޮންމެ ރެޔަކު ޓީވީ ތަކައް އަރާ ރައްޔިތުން ރަތް މަހައް ނުކިޔާ ވަރައް އެއްޗހިމިކިޔަނީ ފަރުދީ ޒިންމާ އޭ ކިޔާފަ ފަރުދީ ޒިންމާގަ ތިޔަ އިންޑިއާ މީހުން ހުއްޓު ވޭނެތޯ

 39. ޏަމް

  ކަލޯތިޔަ އުޅެނީ 10 ވަނަގަރުނުގެ މެދުތެރޭގަ ހިނގާބަލަ މަށާއެކު މަކުނުދޫ ފަރަށްއެރެން ބޮލިހިލަން ކެރޭނެތަ ނޫނީ ހިނގާބަލަ މަށާއިއެކު ބޮނބި ފާކުރަން މޫދަށް އެރެން ތިޔަހާ ކެރެންޏާ....

 40. ޢުނބުޝޭމް

  ޢިންޑިޔާ ފެރީ މީ ބޮލިހިލަން ބޮލި ވިޔަފާރި ކުރަން ގެންނަ އެއްޗެއް. ޗަކޮއި އެފެރީން އެއްޗިހި ގަނެފަ ދޭނީ ރުފިޔާޔަށް ބޮލި ލާއްސެއް އިގޭ.