ދިވެހި ސިފައިންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އޮޕަރޭޓް ކުރާ ގޮތަށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް ޑޯނިއާ މަތިންދާ ބޯޓެއް ދީފިއެވެ.

ރާއްޖެ އަށް ޑޯނިއާގެ މަތިންދާބޯޓެއް އިންޑިއާ އިން ހަދިޔާކުރާކަން ފުރަތަމަ އިއުލާންކުރީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައެވެ. އެ ބޯޓު ބޭނުން ކުރަން އޭރު ނިންމާފައި އޮތީ މީހުން އުފުލަައި ސަލާމަތް ކުރުމުގެ އިތުރަށް، ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓުމަށެވެ. މިއީ އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު 2016 ވަނަ އަހަރު ސޮއިކުރި ޑިފެންސް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ ޑޯނިއާ ބޯޓެކެވެ.

އިންޑިއާގެ ހައި ކޮމިޝަންގެ އޮފިޝަލަކު މިއަދު ވިދާޅުވީ ޑޯނިއާ މަތިންދާ ބޯޓު އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދާނީ ދިވެހި ސިފައިން ކަމަށާއި ބޯޓު ދުއްވުމަށްޓަކައި 2017 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދިވެހި ޕައިލެޓުން ތަމްރީންކޮށްފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައި ޑޯނިއާ މަތިންދާ ބޯޓު އޮތަސް، އެއަށް ހިނގާ ހުރިހާ ހަރަދެއް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އިންޑިއާ އިން ކަމަށް އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ޑޯނިއާ މަތިންދާ ބޯޓު ބޭނުން ކުރާނީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދު ބެލެހެއްޓުމުގައެވެ. އަދި މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމާއި މީހުން އުފުލުމުގައި ވެސް ބޯޓު ބޭނުން ކުރާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އިންޑިއާ އިން ދީފައި އޮންނަ ދެ ހެލިކޮޕްޓަރު ބޭނުންކޮށްގެން މިހާތަނަށް އައިއިރު، 250 އަށް ވުރެ ގިނަ ބަލި މީހުން އުފުލާފައިވެއެވެ.

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ދިން ޑޯނިއާ މަތިންދާ ބޯޓު.

އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ ދެ މަތިންދާ ބޯޓެއް ދާދި ފަހުން ރާއްޖެ އައިސްފައިވެއެވެ. ޑޯނިއާ-228 މަރުކާގެ ދެ މަތިންދާ ބޯޓު އައީ އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑާއި އިންޑިއަން ނޭވީ ގުޅިގެން ހިންގާ ސަވައިލަންސް ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށެވެ. މި ސަވައިލަންސް ޕެޓްރޯލްގައި ރާއްޖޭގެ ހާއްސަ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދުގައި ގާނޫނާއި ގަވައިދާ ހިލާފަށް ކަނޑުމަތީގެ އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގާތޯ ބެލިއެވެ.

ހައި ކޮމިޝަންގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ސަވައިލަންސް ޕްރޮގްރާމްގައި ވެސް ގަވައިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި މަސްވެރިކަން ކުރަން އުޅުނު ބޭރުގެ ބޯޓުތައް ފެނުނު ކަމަށެވެ. އަދި އަލަށް ބޭނުން ކުރާ ޑޯނިއާ ބޯޓުން ވެސް ގަވައިދާ ހިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދުތައް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެ އަށް ދިން ޑޯނިއާ މަތިންދާ ބޯޓު.

އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޑްރަގް ޓްރެފިކިންގ ހަރަކާތްތައްވެސް މިޑޯނިއަރ މަތިންދާބޯޓުގެ އެހީގައި ދެނެގަތުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ. ރާއްޖޭ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތައް ކުރިޔަށްދާނަމަ އެކަންކަން ދެނެގަތުމަށްވެސް މިބޯޓުގެ ބޭނުން ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"ޑޯނިއާ މަތިންދާ ބޯޓުގައި ހުންނާނީ އެމްއެންޑީއެފްގައި ބޭނުން ކުރާ ކުލަތައް،" އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޑޯނިއާ މަތިންދާ ބޯޓުގެ އެކި ކަންކަމަށް ދިވެހި ހަތް މީހަކު ތަމްރީންކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޕައިލެޓުންނާއި އެއާ އޮބްޒާވަރުންނާއި އިންޖިނިއަރުންގެ ގޮތުގައި ތަމްރީން ކުރި ދިވެހިން ހިމެނޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

24 ކޮމެންޓް

 1. ފަސާދަ

  އިންޑިއާ އައުޓް.
  ކީއްވެތަ އައްޑޫގައި އިންޑިއާ މިލިތަރީ މީހުން ތިބެނީ ؟

  65
  5
  • އަލިހުތާ

   އައްޑޫ މީހުން ގަމާރުވިމަ.. ކޮންމެ އިންތިޚާބެއްގަ ހެއްލިފަ ތިބެނީ..

 2. އަސީ

  ހަމަސީދާ ދޮގެއް

  47
  3
 3. ރަބަރޭ

  މޮހޮނަށް ދޯނި ދިން އުސޫލުން ދިންހަދިޔާއެއްދޯ
  އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް އިންޑިޔާ އައުޓް

  56
  3
 4. ރޯދަ މުބާރިކް

  ބުރަފަތިކޮޕްޓަރު ގެ މަތި ޖެހުމެއް! އާން! ދެން ބުރަފަތިކޮޕްޓަރު ދުއްވާ ބައެއް ކުރާކަމެއްގެ ވާހަކަ ނިންމުމަށް އަމީތާބު ހަދިޔާ!...، ކަމެއް އެބަހުއްޓެއްނޫ..! ފައިބާ! ފައިބާ! ފުލުސް ސެންޓަރ، ބުރިޖް، މަގުމަތި ބައްތި، ހަނިމާދޫ އެއަރ ޕޯޓް، އުދުހޭ ބޯޓް، އެކަރައިގެ މުޅި އުމުރުގަވެސް މިވަރު ނުކުރޭ! 21ވަނަ ގަރުނުގެ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅު ސިޔާސަތެއް ގެންގުޅޭ ކަރައެއް 100% މުސްލިމް ގައުމެއްގެ އިގްތިސާދު ކޮޅަށްޖަހާދެން ވާ ގުރުބާނީ ހަމަ! ބްލޮކްބަސްޓރ ބޮލީވުޑް ފިލްމެއް!

  24
  1
 5. ހިޔާލު

  ދެން ރޮއިރޮއި ތިބޭ މިސަރުކާރުން ބޭނުންގޮތެއް

  24
  2
 6. ޔޫސުފު

  ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް ޔާމީން!!!!!!

  24
  2
 7. އައުޓް

  އިންޑިއާ އަށް މަމެން އެއްގޮތަކަށް ވެސް އިތުބާރެއް ނުުކުރަމޭ އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ ޑޯނިއަރ ބޯޓް ވެސް ފޮނުވާލާ އިންޑިއާގެ ޑޯނިއަރ މަތިންދާ ބޯޓް މަމެން ބޭނުމެއް ނޫނޭ ތިޔާއީ ބާ ކިބަޅި ބޯޓް ގަނޑެކޭ އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް

  27
  2
 8. ހިޔާލު

  ދެން ތިބޭ ޕީޕީ އެމްވެގެން

  2
  28
 9. ބޯކިބާ

  ދެވަނައަށް އިން ފޮޓޯގަ ދިދައިގެ ހަނދުފަޅި އެހެރީ ދިމާ އިދިކޮޅަށް... ލޮލް.

  26
  • ކާފަބޭ2020

   އެތާގަ އެހެންއެއްޗެއްކުރަހަންއުޅެނިކޮށް"އޮޅުނީ"އަސްލު!!!!!!

   13
 10. ނnd

  ކޮބަ ޕައިލެޓުން ދިވެހި ދުއްވަން ތިބިޔަ ޕައިލެޓުން ދައްކަން ޖެހެނެ ނުންތޯ ތިޔަ ބޯޓުން ފައިބަފަ؟

  16
 11. މާމިގިލީ މީހާ

  މި ބޯޓް ދުއްވާން ތިބޭނީ އިންޑިޔާ ސިފައިން. މަޑު މަޑުން އިންޑިޔާގެ ހުރިހާ އަސްކަރީ އެއްޗިއެއް ރާއްޖެ ގެންނާނެ. ކަމަރު ތިޔަ އުޅެނީ އަސްކަރީ ބޭހެއް ރާއްޖޭގަ ހަދާން. ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނައް ތެދު ހާމަ ކުރާން ޖެހޭ. ދެން މި ސަރުކާރެއް ނުހޮވޭނެ.

  18
 12. މަބޭ

  މޮރިސަސް އަށާއި ސީސެލްސް އައްވެސް ޑޯނިޔާބޯޓުދިނީ ހަމަ މިގޮތައް މިލިޓަރީބޭސްގެވާހަކަ ދައްކަންފެށީ އޭގެފަހުން މިހާރު މޮރިސަސްގަ އިންޑިޔާސިފައުންނާ ދެކޮޅައް މުޒާހަރާކުރަނީ މިވެރުންގެ ހުންނާނީ ސީދާގިޔަޅުގެ އުސޫލު

  24
  1
  • ނns

   ގައިމު ސީޝެލް އަށް ހަވަލު ކުރި ޑޯނިޔަ ދުއްވަން ތިބެނި އެގައުމުގެ ސިފައިން

 13. އަދުރެެމެޓިކް

  އަދުރޭމެން ދަތްދޮޅި އާދަނުމެން ހުރިހާ އެގްރީމެންޓުތަކާ އެއްޗެހި ހަދާނިންމައިފަ ދެން ތިބެގެން މިގޮވަނީ އިންޑިއާ އައުޓް

 14. ވަސީލާ ޑްރެސްޓަން

  ޑޯނިއާ ކުޑަބޯޓުގަނޑެއް ގަނެލައިގެން ބަލަހައްޓާލެވޭފަދަ ސަރުކާރެއްނޫން މިއޮތީކީ!! ލަދުން ބޯހަލާކު އެވަރުވެސް ނުކޮއްލެވޭގައުމެއްކަމަށް މިގައުމުވީތީ! ސަލާންޖަހައިގެން ތިކަހަކައެއްޗިހިގެނައިމަ ގައުމުގެ މިނިވަންކަމާ އިސްތިގުލާލަށް ނުރައްކާވަނީ. ހަޑިހާވަންނޫޅެ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި މިގައުމުބާއްވައްޗޭ! އިންޑިއާގެ ބާ އަވައްގަނޑަކަށް މިތަންވިޔަނުދެއްޗޭ!!؟

 15. މުކި

  ބޯޓު ބޭނުންކުރަނީ އެމްއެންޑީއެފް. ޢެކަމަކު މަރާމާތުކުރުމާ ދުއްވާނީ އިންޑީއާ ސިފައިންދޯ

 16. ގައުމީލޯބި

  ދިވެހީންނަށް ޖެއްސުން ދޯ ތިކުރައްވަނީ.. މިވަރަށް އިންޑިޔާ ބޭުރކުރަން ގޮވާއިރުވެސް ކަހާތާ ހިރުވާވެސް ނުލާ

  ބާރުމިނުގަިއ އިންޑިޔާގެ އުގައްވެއްޓި، އެމީހުންގެ އައްޑާތައް ގާއިމުކުރަމުން ތިޔަގެންދަވަނީ..

  މިއަން ފަހަރު ވޯޓުދޭނީ އިންޑިޔާމީހުން ތޯ؟

  ނިކަން ތިބޭ އަހަރުމެން ކާރިޔަށް އާދޭސް ކުރަން ނައިސް ނުތިބެވޭނެ.. އިންޝާ ﷲ އެދުވަހުން ރައްދު ޖަވާބު ވަރަށް ފުރިހަމަ ކޮށް އަރުވާނަން..

  #އިންޑިއާ އައުޓް.

 17. މާމީ

  ހަނިމާދޫގަ އެމްޑީއެފުގެ އެއްވެސް ބޭކަލަކު ނެތި ކިހިނެއް ތި ފުލައިޓު ދުއްވަނީ؟ އެމްޑީއެފުގެ އެއްވެސް މީހަކު ނުބަހައްޓާ ހަނިމާދޫއިން ފޭބިކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނައް ނޭގޭތީ އެއްނޫނޭ. ކޮން ދޮގެއްހަދާކައްތަ.. މިކޮމެންޓު ވަގުތުމީހުން ނުވެސްޖަހާނެ...

 18. ވާގޮނުސްކޮ

  ތިޔަމަތިންދާ ބޯޓުގަނޑު ހިފާގެން މިގައުމުން ފެއްސެންއުޅޭ
  ﷲއިރާދަ ފުޅުކުރެއްވިއްޔާ ތިޔަކަހަލަ ކިތަންމެ ޑޯނިޔާ އެއް
  ދިވެހިންގެ މިންނަތް މަސައްކަތުން މިގައުމައް ހޯދިން.
  އަދިވެސް ހޯދޭނެ. އަމިއްލަ ގައުމުގަ ތިބިނިކަމެތި ރައްޔިތުންގެ ޒަރޫރަތްތައް ފުއްދާ ނުދެވޭ ހާލުގަ މިދިވެހިރާއްޖެ އަށް މާހެޔޮއެދިގެން ކަމައް ހެދިގެން ތިޔަ އުޅެނީ މިރާއްޖެއަށް ވެރިވެގަތުމުގެ ނިޔަތުގަ. އެކަމަކު ހަމަހިލާ ތިކަންކުރިޔަކަނުދޭނަން.
  ދިވެހި ބިންމީ އުފަންމަގޭބިން ލެވުނުފުރަތަމަ ނޭވާ މަގޭބިން
  އެބިމަކަށް އެންމެފަހުގެނޭވާ ދޫކޮށްލަދޭނޭ ނޭވާ މަގޭބިން
  އެހެންވީމަ މިބުނަނީ ސާފުދިވެހިބަހުން. އިންޑިއާ އައުޓް#

 19. ކެނެރީ

  އިންޑޮޔާ އައުޓް

  2
  1
 20. އައްޔަ

  އަވަހަށް ހެލިކޮޕްޓަރުތައް ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރޭ. މުޅި ރާއްޖޭގައި މުޒާހަރާކޮށްގެންވެސް ކުރަންޖެހޭ ވާޖިބު ކަމެއް.

 21. މޯދީ

  ބޭނުންކުރާނީ އެމް.އެން.ޑީ އެފް ގެ ބޭނުމަށް ، ތި ދުއްވާލަން ދިވެހި ޕައިލެޓަކަށް އަތްވެސް ނުލެވޭނެ. ދުއްވަން ފަސްޓް ޕައިލެޓް އަށް އިންނާނީ އިންޑިއާގެ މިލިޓަރީ ޖާސޫސެއް. ސެކަންޑް ޕައިލެޓް އަކަށް ބަލަން އިންނަން ތިޔަށް އަރުވަނީ ދިވެި ޕައިލެޓެއް. ހަމަ ރޭޕިސްތާނުގެ ސިސްޓަމް ގަ ތިވެސް ހިންގާނީ