އެއް ޖިންސުގެ ގުޅުމަށް ވަކާލާތުކޮށް ފާޅުގައި އޭގެ ބައިވެރިން ތިބި މެންބަރުން އެންމެ ގިނަ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރެކޯޑް ނިއު ޒިލެންޑްގެ އާ މަޖިލީހަށް ލިބި، އެ މަޖިލީހުގައި އޭގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބި މީހުންގެ ނަންތަކުގެ ލިސްޓުގައި ދިވެހި އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ޑރ. އައިޝާ ވެރާލްގެ ނަން ވެސް ހިމެނިއްޖެއެވެ.

ނިއުޒިލެންޑްގެ އާ މަޖިލީހުގެ ވެލިޓަން ދާއިރާގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ޑރ. އައިޝާއަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އާއިލީ ބޭފުޅެކެވެ. އެކަމަނާއަކީ ރައީސް ނަޝީދުގެ މަންމާފުޅުގެ ކޮއްކޯފުޅު، ލަތީފާ އަހުމަދުގެ ދަރިކަނބަލެކެވެ. އައިޝާގެ ބައްޕާފުޅަކީ ނިއުޒިލެންޑްގެ ބޭފުޅެކެވެ.

ނިއުޒިލެންޑްގެ އާ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގެ ހަބަރުތައް ބައިނަލްއަގްވާމީ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކުރަމުންދާއިރު، ނިއުޒިލެންޑްގެ އާ މަޖިލީހަކީ އެއް ޖިންސުގެ ގުޅުމަށް ފާޅުގައި ތާއީދުކޮށް އޭގެ ބައިވެރިން ވެސް ތިބި މެންބަރުން އެންމެ ގިނަ މަޖިލީހުގެ ރެކޯޑް ހޯދާފއިވާ މަޖިލީހެއް ކަން ވެސް ދުނިޔޭގެ މީޑިއާތަކުން ދަނީ ރިޕޯޓް ކުރަމުންނެވެ.

މީގެ ކުރިން އެ ރެކޯޑް އޮތީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށެވެ. އިއްޔެ ނިއުޒިލެންޑްގެ އާންމު އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން އާ މަޖިލީހުގައި މިފަދަ ގުޅުމުގެ ބައިވެރިން ތިބި 12 މެންބަރުން ގާތްގަނޑަކަށް ތިބި ކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ ފިރިހެން ބައިވެރިން ތިބި ފިރިހެން މެންބަރުންނާއި އަންހެން ބައިވެރިން ތިބި އަންހެން މެންބަރުންނާއި ދެ ޖިންސުގެ ބައިވެރިން ތިބި މެންބަރުންނެވެ.

ނިއުޒިލެންޑްގެ އާ މަޖިލީހުގައި ތިބި އެއް ޖިންސުގެ ބައިވެރިން ތިބި މެންބަރުންގެ ލިސްޓުގައި އައިޝާގެ ނަން ހިމެނޭ

މި ގޮތުން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރި ލޭބާ ޕާޓީގެ އަށް މެންބަރުން މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވެއެވެ. އެ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި އައިޝާގެ ނަން ވެސް މީޑިއާތަކުން ހިމަނާފައިވެއެވެ. މި ކަން ދިވެހިންގެ ސަމާލު ކަމަށް އައިސް މީސް މީޑިއާގައި ފާޑުކިއުންތައް ވެސް އަމާޒު ކުރެވެމުން އެބަދެއެވެ.

ޑރ. އައިޝާގެ ނަން މީގައި ހިމެނިފައިވާއިރު އޭނާގެ އަންހެން ދަރިކަނބަލެއް ވެސް ހުރެއެވެ. ދަރިކަނބަލުންނާއެކު ދިރިއުޅުއްވަނީ ވެސް ވެލިންޓަންގައެވެ. އައިޝާގެ އަތްޕުޅުގައި ނިއުޒިލެންޑްގެ ޕާސްޕޯޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާސްޕޯޓް ވެސް އޮވެއެވެ. އެކަމަނާގެ ނަންފުޅަކީ ވެސް ރައީސް ނަޝީދާއި އެކަމަނާގެ މާމާފުޅު އައިޝާ ދީދީގެ ނަންފުޅަށް ދެވިފައިވާ ނަންފުޅެކެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

37 ކޮމެންޓް

 1. އަބްދުﷲ

  ސަދޫމް ބައިގައިގެ މީހުން.

  نوح ގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންނާއި، لوط ގެފާނުގެ އަނބިކަނބަލުންގެ ވާހަކައިން، كافر ވިމީހުންނަށް اللَّه، مثال އެއް ޖެއްސެވިއެވެ. އެ ދެބޭކަނބަލުން ތިއްބެވީ ތިމަންރަސްކަލާނގެ صالح އަޅުންގެ ތެރެއިން ދެ އަޅެއްގެ أمر ގެ ދަށުގައެވެ. ފަހެ، އެ ދެބޭކަނބަލުން، އެ ދެބޭކަލުންނަށް خيانة ތެރިވިއެވެ. ފަހެ، اللَّه ގެ حضرة ން އެއްވެސްކަމެއް އެ ދެބޭކަނބަލުންނަށްޓަކައި، އެ ދެބޭކަލުންނަކަށް ފުއްދައެއް ނުދެއްވުނެވެ. އަދި އެ ދެބޭކަނބަލުންނަށް އަންގަވާނެތެވެ. (ނަރަކައަށް) ވަންނަމީހުނާއެކު، ތިޔަ ދެމީހުންވެސް ނަރަކަޔަށް ވަންނާށެވެ!.

  159
  8
 2. ދެކުޅި

  ނަޝީދަކީވެސް އޭގެ އެއްޗެއް ކަންނޭގެ

  145
  16
 3. ލަދު

  ހެޔޮނުވަނެ މިފަދަ މީހުންނަށް ފުޅުފުޅު ނުކިޔަބަލަ. އެމީހުންގެ ގައުމުގެ ސަގާފަތާ އާދަކާދަ ނެތްނަމަ އެމީހުން މި މީހާ ނުހޮވާނެ. މިފަދަ މީހުން އިސްތިހާރު ނުކޮށްބަލަ

  257
  6
 4. މަ

  ތިޔަ ގެއަކުން ރަނގަޅު މީހަކު ނުކުންނާނެބާ

  210
  9
 5. ާއާދަމް

  ލަނޑަޔާ ވަނީ ލަނޑަޔާ.

  198
  8
 6. ޢަހު

  މާނައަކީ ނަޝީދުވެސް އެއްޖިންސުން ގުލހުމްން ހިންގަނީއޭތޯ؟

  137
  13
 7. އައިޝާ

  ތީ އަންނި ގޯތި މީހުންގެ ފެންވަރު. ތިޔަށްވުރެ ތާހިރު ކަމަކަށް ވަކާތު ކުރަން ނޭނގުނީބާ؟

  166
  7
 8. މަޖުބޫރީހާލަތް

  ލާދީނީ މީހުންވާނީ ހަމަލާދީނީ މީހުނައް އެއެއްޗަކުން ނިކުންނާނީ އޭގަ ހުރިއެއްޗެއް

  123
  8
 9. ާއާދަމް

  ލަނޑަޔާ ވަނީ ލަނޑަޔާ. މީ ދިވެހި ހަރުބަހެއް މިބަސް އިނގިރޭސި ބަހުން ކިޔާ ނަމަކިޔާނީ ފިރިހެނުންނާ ވާނީ ފިރިހެނުންނޭ އަންހެނުންނާއި ވާނީ އަންހެނުންނޭ.
  މިހެންބާ؟

  81
  7
 10. ތުނބުޅި

  ދިވެހި ޕާސްޕޯރޓް ލިބޭނީ ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް. ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެވޭނީ މުސްލިމަކަށް ވެގެން.އެމަންޖެ އަކީ ފާޅުގަ އެއްޖިންސުން ގުޅުިންހިންގާ މީހެއްކަމަށް ތި ބުނަނީ. ދެން އެމަންޖެ އަތުގަ ދިވެހި ޕާސްޕޯރޓް އޮންނަން ޖެހޭ ސަބަބެއް މަގޭގެ މި ގަމާރު ސިކުނޑިއަކަށް ނުވިސްނުނު

  157
  6
  • ނަތަންޔާހޫ

   ޝަހާދަތުގެ ދެކަލިމަ ކިޔައިގެން މުސްލިމް ދިވެހި ރާއްޖެއަށް އުފަން މީހުން އެއްޖިންސުން ގުޅުން އެބަ ހިންގާ، މިގައުމުގަ މިފަސްގަނޑުގަ! ދެން އެމީހުންގެ ޕާސްޕޯޓް ނަގަންވީނު މުސްލިމުންނަށް ކިޔާކަހަލަ ނަމެއް ކިއުމަކުން އަދި މީހާ މުސްލިމަކަށްވީނޫން! އޭނަޔަކީ ނިއުޒިލެންޑް ރައްޔިތެއް! މިހާރު އިދެގެން އުޅެނީ އަންހެނަކާ!

   30
   2
   • ކައިޖީން

    އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓު ކެންސަލް ކުރަން ޖެހެނީ އޭނާ އެއް ޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ މީހަކަށް ވެގެނެއް ނޫން. ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީ ބުނާގޮތުން ދިވެހި ރައްޔިތަކަށް ވެވޭނީ މުސްލިމަކަށް އެކަނި. އޭނާ ވަނީ އޭނާ އަކީ މުސްލިމެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ އިއުލާނުކޮށްފަ.

    5
    4
 11. ހޮނޑާފުށީ ބޮޑުހުސޭނު

  ޝައިތާނާގެ ގުރޫޕް، ތިވެރިން މަރުގެ މަލާއިކަތާގެ ބައްދަލުކުރާހިދު ކީކޭބާ ބުނާނި

  93
  6
 12. ބިސްބެ

  ތިޔަކަހަލަ މީހުން ވެރިކަމައް ގެނައީމަ ދެން އަހަރެމެންގެ ދަރިން އައް ކިހިނެއްވާނީ. އަހަރެމެންގެ ދަރިންގެ މުސްތަގުބަލައް ވިސްނަންޔާ ވަގުތުން ވަގުތައް ކެނެރީގެ މި ގައުމުން ފޮނުވާލަން އެބަ ޖެހޭ

  98
  5
 13. ދިވެހިންނަށް ވެވެނީ މުސްލިމުން

  ރާއްޖޭގެ ޕާސްޕޯޓޭ!؟؟

  61
  1
 14. ގޯނި54

  އައިޝާ ގެ ޕާސްޕޯޓު ކެންސަލް ކުރަން ގޮވާލަން. ﷲ ނަހީވކުރެއވި އަމަލަކަށް ގަސްދުގަ ފާޅުގަ އަރައިގެންހުރި މުޖިރިމެއް

  118
  9
 15. Anonymous

  އައްޗީޑި

  92
  5
 16. ރާފިޢު

  މުޅި އާއިލާގަ މިބައިގަނޑު ދޯ!

  94
  5
 17. އިސްތިއުފާ

  އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ އައިޝާ އިސްތިއުފާ

  66
  5
 18. ބީތާ ހުސޭނާ

  ކޮން ނަންފުޅެއް.ނަން.

  34
  3
 19. މުޖޫ ނަޢީމް / ނިއުޒިލޭންޑްގެ ކްރައިސްޓް ޗާޗް ސަރަހައްދުން

  އެއީ އަންނި އާއިލާގެ މީހުންގެ ސްޓައިލް.ދެރަވެސްވޭ މިހެން ބުނަން.އެކަމަކު ހަގީގަތް ވާނީ ހަގީގަތަށް.

  41
  4
 20. އާދަމް މުލްހިދް / ހއ.މާރަންދޫ ބެރެބެދިމާގެ

  އަސްލު މިމީހުން ޖެހޭނެ އިސްލާހްވާން.މެމްބަރުކަމަށް ހޮވުނީމަ ދުނިޔެރަންވަނީތަ.

  16
  6
 21. ހެޔޮ

  އައިޝާ ވެރާލްއަށް ތެދުމަގު ދައްކަވައި އޭނާގެ ފާފަތައް ފުއްސަވާނދޭވެ.

  36
  8
 22. ދިވެހި މުސްލިމް އަންހެނެއް

  މީނަގެ ނަން މާ މަޝްހޫރުކުރަން އުޅޭތީ ދިވެހި މުސްލިމް އަންހެނެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑު ހިތާމަކުރަން. މީނަ ނިއުޒީލޭންޑްގެ ރައީސާއަށްވިޔަސް މި ދިވެހި ޤައުމުގެ އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ފަޚުރުވެރިވާކަށް ނުޖެހޭ، ސަބަބު ވަރަށް ސާފު، މީނައަކީ އިސްލާމްދީނުގެ ތަރަހައިން ބޭރުވެފައިވާމީހެއް. އެއްއިރެއްގައި ދިވެހި ރައްޔިތެއްގެ ގޮތުގައި އުޅުނު އަންހެނެއްގެ ބަނޑުން އުފަންވުމަކީ އަދި މީނަ ޢަށް ޓަކައި ފަޚުރުވެރިވާންޖެހޭ ކަމެއްނޫން. މީނަ ޕްރޮމޯޓްކުރަން މާ ބޮޑަށް ނޫޅުއްވުމަށް ދިވެހި ނޫސްވެރިން ގެ ކިބައިން އެދެން.

  59
  6
 23. ދީނާ

  ރާއްޖެ ޕާސްޕޯޓު އަތުލާ....

  38
  3
 24. ގަބުޅި

  އަދި ނަންވެސް ސްޕެލް ކޮށްފަ އޭނީ ހަމަ ހަރުބީ ކާފަރުން ނަން ލިޔާގޮތަށް.

  22
  4
 25. ޑިމޮކްރަސީ

  ތިމާމެންނަށް ނޭގޭ ކަންތައްތަކުގަ މީހުންގެ އަގުވައްޓާލާ މީހުންގެ ބޮލުގަ އިލްޒާމް އެޅުވުމަކީ ކޮންފަދަ ނުބައިކަމެއް އިސްލާމްދީނުގަ ނޯންނާނެ މީހުންގެ ވާހަކަދައްކާ ދެބޯޑުވުމަށްވުރެ ނުބައިކަމެއް ކިހިނެއްތޯ އަޅުގަޑު މެންނަށް އެގެނި އެވެނި މިވެނި މީހަކީ ކޮންކަހަލަ މީހެއްކަން ޚުދު އަޅުގަޑުމެންގެ އެންމެގާތުގަ އުޅޭމިހުން ވެސް އަޅުގަޑުމެންނަށް ނޭގޭ މީހުންގެ ފަތިފުށްލިޔެ މީހުންގެ އަގުވައްޓާލާއިރު އެގޭބާ ކިހާނުބައިިކަމެއް ކަން މިކުރެވެނި

  10
  24
  • ކަލޯ

   މި އައިޝާގެ ޓުޥީޓާގަ އެބަހުއްޓޭ ލިޔެފަ ތިމަންމީ އިސްލާމެއް ނޫނޯ އެކަމަކު އީދު ފާހަގަ ކުރަމޯ... ދެން ވެސް އޭނަގެ އަންހެނުންނަކީ އަންހެނެއްކަން ސިފަވާގޮތަށް އެބަހުރި އެތައް އެތައް އެއްޗެހި ލިޔެފަ،.....

   6
   2
 26. ޢަޖާއިބު ހީވޭ!

  މިހުރިހާ ދުވަހު އަދި މި އަޑުއެހީ ތި މީހެއްގެ ވާހަކަ! އެހެން ނޫނަސް އެއީ އެކަހަލަ އަންހެނަކު ނަމަ، މިރާއްޖެ އައިސް މިތަނުގެ ކަންކަމާ ނުބެހި އުޅޭތީ އުފާކުރަމެވެ. ދެން އެމީހެއްގެ ވާހަކަ ނުދެއްކުން ރަނގަޅެވެ. އޭނައާ އަންނިއާ ތިމާގެ ވުމަކީ އަންނިގެ ކުށެއް ނޫނެވެ. ރަހިމުގެ ގުޅުމާއި، ލޭގެ ގުޅުމަކީ ﷲ އިޚްތިޔާރު ކުރައްވަވާ ގޮތަކަށް ވެނިމިދާ ކަންކަމެވެ. އިސްލާމީ ތާރީޚްގައި ވެސް ވަރަށް ޞާލިޙް ބޭފުޅުންގެ ގާތްތިމާގެ މީހުންގެ ގޮތުގައި، ނުބައި ނުލަފާ، އިސްލާމްދީނުގެ ޢަދުއްވުންގެ ވާހަކަ އޮވެއެވެ.

  28
  5
 27. ގުއިދައިތަ

  ޙައިރާނެއް ނުވަން.

  20
  2
 28. ރޯދަ މުބާރިކް

  ސުވާލު! ޢޭނާ ދިވެއްސަކަށްވީ ކިހިނެއް؟ އަންމަ މި ގައުމު ވީމަ؟

  28
  2
 29. ކަހަބު

  އެމަންޖެއަކީ މުސްލިމެއް ނޫނޭ. ހޭބަލިވަނީ.

  6
  2
 30. ކަަފަރު

  މި ގޮލާ އަމިއްލަޔަށް ޓުވީޓު ކޮށްފައެބައިން މިދިޔަ އީދު ދުވަހު އޭނައަކީ ކާފަރެއްކަމަށް..

  7
  1
 31. ގައުމީ ލޯބި

  ތި އާއިލާގައި ވެސް ޙީނުވޭ ސަހަލު އެކަކުވެސް ހުރިހެން..

  އޭނާ ފާޅުގައި މުސްލިމެއް ނޫންކަމަށް ބުނީމަ، ކިހިނެތް އޭނާގެ އަތުގައި ދިވެހިޕާސްޕޯޓެއް އޮންނަނީ..

  ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށްވީނޫންތޯ ދިވެއްސަކަށްވެވޭނީ މުސްލިމަކަށް، އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގާ މީހުން ނާއި މުސްލިމުނޫން މީހުން އަތުގައި ދިވެހި ޕާސްޕޯޓް އޮވެގެން ނުވާނެ.. އެއީ ގާނޫނު އަސާސީ އައި ތަޢާރަޒުވާކަމެއް.

  ކޮބް އިމިގްރޭޝަން ؟ ނިދާފަތޯ؟

  3
  4
 32. އަސްތާ

  މަށަ ކީ ނަޝީދަ ކާ މާ ގަޔާވާ މީހެއް ނޫން. މި ކަމާ ނަޝީދާ ނުގުޅުވޭނެ. ތިމާގެ ވެދާނެ ކާފަރަ ކާ ވެސް. އަބޫޖަހުލަ ކީ ރަސޫލާގެ ބޮޑުބޭބެ.

 33. ށުމަން

  ތި އަންހެން މީހާ އަކީ ދިވެއްސަކަށް ވީތީ ލަދުގަނޭ. ދީނާ ނަފްސް ވިއްކައިގެން ތިކަހަލަ ގިނަ މީހުން މަގާމް ތައް ހޯދަނީ..

  6
  2
 34. ސަޓޯ

  އެއީ އަންނިއާއި އޭނާގެ އާއިލާ މީހުން އެބުނާ މިނިވަންކަމަކީ... ލާދީނީ ބައިގަނޑު ވޯޓުދީގެން އަތް ޖަހަން ތިބޭ... މިއެމްޑީޕީ މެމްބަރުން މިގައުމު ހަލާކު ކޮއްފިޔޭ....

  5
  2