ހޯމް މިނިސްޓަރ ޝެއިޚް އިމްރާންގެ ކުރީގެ އަނބިކަބަލުން މަރިޔަމް ރީމް ފުލުހަކާއި ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފިއެވެ.

ހަބަރު އޮންލައިންގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުގައި އިމްރާންގެ ކުރީ އަނބިކަބަލުން ރީމް ކައިވެނިބައްލަވައި ގަނެފައި ވަނީ މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އިމްރާން އާއި ރީމްގެ ފަސް ކުދިން ތިބެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހަތަރު އަންހެން ކުދިންނާއި ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ.

މިނިސްޓަރ އިމްރާން މިހާރު ކައިވެނި ބައްލަވައިގެން އުޅުއްވަނީ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ ފާތުމަތު ޔުމްނާ އާއެވެ. އެ ކައިވެނި ކުރައްވާފައި ވަނީ ރީމް އާއި ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅުއްވަނިކޮށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

13 ކޮމެންޓް

 1. ފ

  ރަގަޅު ނިންމުމެއ. ތިޔަ ފުލުސް ކުއްޖާ ސަލަމަތްވަނެބާ. ކައިވެނި ޕާޓީއަށް އިމްރާނަށް ދައުވަތެއް ނުދެމުތަ

  103
  6
 2. އިންޓެލް

  ކައުންޓަރ އިންޓެލިޖެންސް ގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކުދިން އަވަހަށް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރު ކުރޭ. އެފުލުސް ކުއްޖާ ވަކިކުރަން.

  69
  2
 3. ވަހިދު

  އިމްރާނަކީ ވަރަށް އަގަލު ކުޑަ މީހެއް. މީނަ އެންމެ ހާލުގައި އުޅުނު ދުވަސްވަރުގެ މަތިން ހަނދާނެއް ވެސް ނެތް ފަދަ. ްްްްްްްްް

  130
  8
 4. ޑައިވަރޭ

  ރީމް އަކީ އިމްރާން އަށް ލިބުނު ޖަވާހިރެއް،

  131
  8
 5. ބޯޖަލީލު

  ފަހަރި މަތިން ހަނދާންކުރޭ

  52
  2
 6. ޢިމްރޯނު

  ޢެއްފުޅައްމަތިން ފުމުނު ބަކަރި ރޮނު އިމްރާނު ގެ ލިބައިން ސަލާމަތްވިކަން އެއީ ރީމްގެ ނަސީބު ސަޅި އިގޭ އެކަމަކު ދޮންބަފަޔަށް މާ ބޮޑަށް ބަރޯސާވެ ދަރިންކޮޅު ހަލާކު ނުކުރާތި ު ވަރައްވާހަކަ ވަރައް ސަލާން ރީމް

  70
 7. Anonymous

  ކަތިވަޅި ގެއްލި
  ރީމް ގެއްލި
  ކޮށި ވަލުވެސް ގެއްލެނީ

  71
  3
 8. ހުސޭނުބޭ

  މީހުން މީހުންނާ އިނަސް ތިހެން އުޅޭކަށްނުވާނެ!

  27
 9. ކުޑަކާށި

  5 ކުދިންގެ މަންމަ އެއްލާލައިފަ ރަސްކަންފެށީ

  63
 10. ޑޭވިޑު ސަން

  ހެޕީ މެރީޑު

  24
 11. ކަފަކޮށީކަލޭގެ

  ޜީމާ ކާވެނި ކުރެއްވި ޚާލިދަކީ ވ.ރަނގަޅު މީހެއް

  42
  3
 12. ސޭކްސްތާން

  ތިޔަ ސޮރު ހުންނާނެތާ ސޭކް އިމްރާނަށް ސެލިއުޓް ކުރަން.

  25
  3
 13. މިއަދު

  ދަރިންގެ ޚަރަދު ހޯދަން ކޯޓްޔެރެއިން ނުކުމެވޭނެބާ