"ވަގުތު" ވޯލްޑްކަޕް މެގަޒިން

އަންނަ މަހު ރަޝިއާގައި ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތައް ހާއްސަކޮށްގެން "ވަގުތު" އިން ނެރުނު މެގަޒިން މާލޭގެ ބޮޑެތި ބުކްޝޮޕްތަކުން ވިއްކަން ފަށައިފިއެވެ.

މިހާރު އިރާއީ ބުކްޝޮޕް، ރާދަ ބުކްޝޮޕްގެ ފިހާރަތައް، އަސްރަފީ ބުކްޝޮޕް، ނާސަރީ ބުކްޝޮޕް އަދި ނޮލެޖު ބުކްޝޮޕުން ވެސް މެގަޒިން ލިބޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސްޕޯޓްސް ޕްލަސް އިން ވެސް ވޯލްޑްކަޕް މެގަޒިން ލިބޭނެއެވެ.

ވޯލްޑްކަޕަށް ހާއްސަކޮށްގެން "ވަގުތު" އިން ނެރުނު މެގަޒިން ބައްލަވައި ގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ބޮޑެތި އިނާމުތަކެއް ހުށަހަޅާފައެވެ. އެއްވަނަ އަށް ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ޔޫރަޕްގެ ހަ ޤައުމަކަށް ދަތުރުކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާއިރު، ދެވަނަ އިނާމަކަށް އަލްމަނާސިކްގެ ފަރާތުން ދޭ އުމްރާ ދަތުރެއް އަދި ތިންވަނަ އިނާމަކަށް އެވިޑް ކޮލެޖްގެ ފަރާތުން ހިލޭ ކޯހެއް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މި މެގަޒިންއާއެކު މުބާރާތުގެ މެޗްތައް ކުޅޭ ތާވަލާއި، ސްކޯ ޖެހޭނެ ގޮތައް އަދި ދެވަނަ ބުރާއި ކްއާޓާ ފައިނަލް އަދި ސެމީފައިނަލާއި ފައިނަލް މެޗްގައި ކުޅޭނެ ޓީމްތައް ވެސް ފުރިހަމަ ކުރެވޭ ގޮތައް އޭ2 ސައިޒްގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވޯލް ޗާޓެއް ވެސް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ،

މެގަޒިން ލިބެން ހުންނާނެ ރަށްރަށް

މާލެ ފްރީޑެލިވަރީ – 9798785 އަދި 7660630
މާލެ - ނާސަރީ ބުކްޝޮޕް، ސްޕޯޓްސް ޕްލަސް، ރާދަ ބްކްޝޮޕްގެ 01، 02 ރައުންޑް ވަން ބްކުޝޮޕް، ނޮލެޖް ބުކްޝޮޕް، އަސްރަފީ ބުކްޝޮޕް، އިރާއީ ބުކްޝޮޕް
ހުޅުމާލެ - ރާދަ ބްކްޝޮޕް 03 އަދި 04
އދ.މަހިބަދޫ ގެލެރީ ވިއު - 7764722
ނ.ހޮޅުދޫ އަރޫސް ޕްރިންޓް ބުކްޝޮޕް - 7444118 ނުވަތަ 7220871
އއ.މަތިވެރި - 7556696
ކ.ދިއްފުށި - 9195455
ކ.މާފުށި ޝައިނީ ޝޮޕް - 9670067
އއ.ހިމަންދޫ ކޯނާ ހަޓް ކެފޭ – 9884312
ލ.ފޮނަދޫ – 9917874
ލ.ގަން ނޫފަރު ބްރަދާސް
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ އާގާލާ މާޓް، ބުކް ސީޒަން
އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ 7933585، 9657764
އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫ 9540109,
ކ.ކާށިދޫ 7930343
ދ.ކުޑަހުވަދޫ ބަންކަރު ފިހާރަ 7856585،
ނިޔާމަ ރިސޯޓު ސްޓާފް ޝޮޕް
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި (އެމްއޯސީ ބުކްޝޮޕް) 6527833، 9637227
ނ.މާޅެންދޫ 9914979
ނ.މާފަރު 9999284
ރ.އަލިފުށި 9994560
ބ.އޭދަފުށި 7977087
ކ.ގުރައިދޫ 9550804

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު