ކ. މާފުއްޓަށް އައިސް އުޅުނު ގެސްޓަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާ ކަމާށާއި، އޭނާ އާ ގާތުން އެއްތާވި މީހުން ހޯދަން އެއްބާރުލުން ދީފައި ނުވާ ކަމަށް އެރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ.

އެރަށުން މީހަކު ފައްސިވެފައިވާކަން އެރަށު ކައުންސިލުން ވަނީ "ވަގުތު"އަށް ކަށަވަރުކޮށްދެއްވާފައެވެ.

"ވަގުތު" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އުސްމާން ރަޝީދު ވިދާޅުވީ އެރަށް މޮނިޓަރިން ހާލަތަށް ގެނެސްފައި ވަނީ އެރަށުގެ ގެސްޓު ހައުސްއެއްގައި ހުރި ފަތުރުވެރިއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވުމާއި ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. އަދި ފައްސިވި ވި މީހާއަކީ ބިޒްނަސް ވިސާގައި ބަޔަކު ސްޕޮންސާ ދީގެން ރާއްޖެ އައިސް ހުރި މީހެއް ކަމަށް އުސްމާން ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެމީހާ ފައްސިވިކަން އެނގިފައި ވަނީ 27 ދުވަސް އެރަށުގައި ހޭދަކުރުމަށް ފަހު ފުރަން ވެގެން ހެދި ކޮވިޑް-19ގެ ޓެސްޓުން ކަމަށެވެ.

އުސްމާން އިތުރަށް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ފައްސިވެފައި ވަނީ، އަންހެނެކެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ އެރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކާއި ބައްދަލުވެފައި ކަމަށާއި، އެހެން ކަމުން އެމީހާގެ ސަބަބުން ބަލި ފެތުރިގެން ދިއުމަށް އޮތް ހިރާސް ބޮޑު ކަމަށް އުސްމާން ވިދާޅުވިއެވެ.

"އަސްލު ރަށް މޮނިޓަރިން ހާލަށް ގެންނަން މި ޖެހުނީ އެ ފަތުރުވެރިއާ އަށް ސްޕޮންސާ ދިން ފަރާތުން ކޮންޓެެކްޓު ޓްރޭސިން އަށް އެއްބާރުލުން ނުދީގެން. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެޗްޕީއޭއިން އަންގާފައި އޮތީ އޭނާ މިކޮޅަށް އައި ފަހުން ހިނގި ހުރިހާ މޫމެންޓުތަކެއް ކެޗްކުރަން" އުސްމާން ވިދާޅުވިއެވެ.

އުސްމާން ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިއެއްގެ ގޮތުން އެމީހާ ގަވައިދާ ހިލާފުވެފައި ނުވާ ކަމަށާއި، އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތައް ބުނާ ގޮތުން ފަތުރުވެރިއެއް ނަމަ ހުންނަ ގެސްޓުހައުސް އިން ބޭރަށް ވެސް ނިކުމެވޭ ކަމަށާއި، އަދި އެމީހަކަށް ދަތުރުވެސް ދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މިހާރު އެރަށުގެ ކައުންސިލުންނާއި ކަމާ ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ އެމީހާގެ ކޮންޓެކްޓު ޓްރޭސިންގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށް އުސްމާން މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 12,578 އަށް އަރާފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

24 ކޮމެންޓް

 1. އަސްލު

  އަސްލު ތިމީހާ ޓެސްޓްކުރީމަ ތިހުރިހާ މައްސަލައެއް ތިދިމާވީ.

  13
  1
 2. ޑަކޮއި

  ތިޔަށް ކިޔާނީ ދަކޮހިފުމޭ. ފަތުރުވެރިޔާއަށް މަނާއެއްވެސް ކަމެއްނެތް ހިނދު އޭނަގެ ފަރާތުން ބަޔަކަށް ބަލިއެރުން އެޗްޕީއޭ އަށް އޯކޭ. އިސްތަށި ވިއްކައިގެން ފުރާނަނަގާލުމަކީ މިހާރު ސަރުކާރަށް ކަމަކަށްނުވޭ. ރައްޔިތުން ކުރަންވީކަމަކީ ފަތުރުވެރިންނަށް މީހުންއުޅޭ ރަށްތައް ބަންދުކޮށްލަންވީ

  31
  2
 3. ނަޒުލާ

  ކޮންމެހެން ނުޖެހޭ އެޗު ޕީ އޭ މީހުން ޖަހާ ބެރައް ނަށާކައް

  22
  7
  • ޓިނު

   ދެންވަގުންޖަހާބެރަށްތޯނަށަންވީ؟؟؟

   5
   16
   • ޟީނާ

    ޢެޔަށް ވުރެ ރަގަނޅު ޥާނެ ވަގުން ޖަހާބެރަށް ނެށިޔަސް

    13
    3
    • ސީލާ

     ޥަގުންނަށް ރަގަޅުވާނެ.

   • Anonymous

    ވަގު ކިނބޫ ޖަހާ ބެރަކަށް ނުޖެހޭ ނަށާކަށް

   • އަލީ

    ކަލޭމެންގޯތި އަންިއަކީ ކޯއްޗެއްބާ

 4. ޖޮބް

  ބިޒިނަސް ވިސާގަ ކުރި ބިޒިނަސް އަކީ އެހެންކަހަލަ ކަމަކީބާ އެއްބާރުލުން ދޭން ދެކޮޅުހަދަނީ.

  33
  2
 5. ކޮވިޑް

  ސަރުކާރުގެ ބޮޑުން ރައްރަށް ގޮސް ނާޗަރަންގީ ކުޅެފަ އަންނަނީ ކާކު އެއްބާރު ލުން ހޯދައިގެންބާ؟

  27
 6. ޙާމް

  ތިއީ ފަތުރުވެރިއެއް ނޫން. ބިޒުނަސް ވިސާގަ ފަތުރުވެރިން ނުތިބޭނެ. ބިޒުނަސް ވިސާގަ ތިބޭނީ ވިޔަފާރިވެރިން ނޫނީ ދަތުރުވެރިން. ފަތުރުވެރިން ތިބޭނީ ޓޫރިސްޓް ވިސާގަ. މިހާރު މިއުޅޭ ނޫސްވެރިން ދިހިވި ބަހަށް ހާދަ ކޮށްޓޭދޯ.

  32
  1
  • ރައްދު

   Kaly maa molhu dhivehi liyan hehehe

 7. ޙީނާ

  ޜާއްޖޭގަ ސާންޕަލް ނަގަނީވެސް އަނގައިންނާއި، ނޭފަތުގެ ދެކޮރުގެވެސް އެންމެއެތެރޭގެ ބުޑުން. ޢެކަމަކު މިސަރުކާރު އަޅުދާސްތުވާ އިންޑިޔާގަ ސަމްޕަލް ނަގަނީ ނޭފަތުގެ އެންމެ ކޮރަކުން. އަހަރަމެން ރާއްޖޭގަ މިހެން ހަދައޭ ބުނީމަ ޑޮކުޓަރު ބުނީ ތިއީ ޓޯޗާރ ކުރުމެއް ނޫންހޭ. މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އޮފިސަރުން ނަކީ މާބޮޑަށް އެނގިގެން އުޅޭބައެއްކަން އެނގެޔޯ އިންޔާއަށް ބޭސްކުރަން އަންނަ ދިވެހީންގެ އަދަދުންވެސް.

  8
  7
  • ޙީނާ ކޮއްކޮ މަހީނާ

   ކަލޭ ސާމްޕަލް ތިނެގީ އެބޯލާއަށް ތޯއްޗެ. ރާއްޖޭގަ އެކަންނެއްނޫން ސްވޮބް ސާމްޕަލް މިގޮތަށް ނަގަނީކީ.

 8. މާމީ

  ދޮންމީހާ މީހުން ދިރިއުޅޭރައްތަކުގައި ހުރި ގެސްޓުހައުސްއައްގޮސް ރަށުތެރޭގަ ބޭނުންގޮތަކައް އުޅެވޭ. އެކަމަކު އެރަށު ރައްޔިތުމީހާ މާލޭގަހުރެފަ އަމިއްލަ ރަށްގޮސް 18 ދުވަސް ވަންދެން ޖަލުބަންދުގަ ހުންނަން .. ދިވެހިންނައްވީމަ 2 ވަނަ ދަރަޖައަށޭ މިދިއައީ ކޮރޯނާ އެންމެ ގިނަގައުމުގެ މީހުން ކަރަންޓީނު ނުވެ ދޫކޮއްލަނީ ކޯއަޗެއް ބޮޑުވެގެތޯ މައިމޫނާ..

  34
 9. އަހަރެން ރާއްޖެތެރެ

  ކޮވިޑްއާއެކީ އަހަރެމެންނަށް އުޅެން ދަސްވެއްޖެ. އެޗްޕީއޭ އުވާލަންވީ،

  24
  3
 10. ލާމު

  ކޮންކަހަލަ ބިޒްނަސްއެއް ބާ؟ ސްޕޮންސަރު ތިކުރި ބިޒްނަސްއެއް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ބަލަން އެބަޖެހޭ. ކޮންމެވެސް ގޯހެއް އެބައުޅޭ.

 11. ސަމޭދާން

  އަހަރެމެން މާލޭގައި ގޭބަންދުގައި މިތިބެނީ ދަރިންކޮޅާއެކު މާރޗް މަހުންފެށިގެން. އެކަމަކު މިބޮޑުޗުއްޓީ ރަށަށްދެވޭކަށްނެތް ކަރަންޓީނުވާންޖެހޭތީ. ފަތުރުވެރިން މިގައުމަށް ބަލިހިފައިގެންއައިސް މުޅިރަށް ކުޑައަށްލައިގެން ބަލިފަތުރައިފި. މީކޮންކަހަލަ ފަވައިދެއް.

 12. އަންނި

  އެޗްޕީއޭގަ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ބޭފުޅުން ޕޮޒިޓިވްވެގެން އެތަނުން ކޮންޓެކްޓުވާ އެއްވެސް ބޭފުޅެއް ނުޖެހޭ ކަރަންޓީވާކައް އެހެންވީމަ އާމު ރައްޔިތުން ކީތްކުރަން އެއްބާރުލުން ދޭންވީކީ ، އެޗްޕީއޭ އެހެންމީހުން ގަޔައް ބަލިއަރުވަމުން ދުވުނަސް އޯކޭ. އެއްވެސް ހަބަރުފަތުރާ ފަރާތަކުން މިކަމުގެ ހެކި ބޭނުމިއްޔާވެސް ބުނެލާ ހެކިވެސް ދީފާނަން.

 13. އެންދެރި

  މިރާއްޖޭގަވެސް ދޮންމީހުންނަށް އިހުތިރާމްކޮށް ދިވެހިންވެސް މިބިންމަތީ ކަޅުބަޔަކަށްހަދާ ނަސްލީ އިމްތިޔާޒު ގެންގުޅޭ މިއީ ސަރުކާރު ފައިސާޔަށް ޓަކާ ހިންގާ ޖަރީމާއެއް ދިވެހިންވީމަ ރަށުގަ ހަށްޔަރު ދޮންމީހުނަށްވީމަ ހުރިހާކަމެއްކުރެވޭ އޯގާތެރި ސަރުކާރު.....

 14. ހަށި

  މިހާރު ތީ ކީއްކުރަން އައިސް އުޅުނު މީހެއްކަން އިނގިއްޖެ. ލޮލް

 15. ގަނޑިޔާ!!!

  އާންމުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށަށް ޓުއަރިސްޓުން އެހަށް ގެނައުން ހުއްޓާލާ.

 16. ދެބައިކުޅަ

  ތީ އެގިނާމީހާގެ ބިޓު. މުޅިރަށުގެ ޒުވާން ފިރިހެން ކުދިންނާއެއްކޮށް ތެޅިބޭލި

 17. މަ

  ދެން ހޯދަން އުޅޭނި ކަމެއް ނެއް. ލަަރިއާ ހެދި ބޫތުކައިގެން މި ބަލި ފިލަންދެން ވެސް މައިތިރި ނުވެވުބު.😡

  2
  1