22:01

ރާއްޖެ އިން އިތުރު 44 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

18:01

އއ. އުކުޅަހުން އިތުރު ފަތުރުވެރިއަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

14:01

ކޮވިޑް-19ގެ ވެކްސިން މާކެޓަށް ނެރޭއިރަށް، ސްރީލަންކާއިން ފުރަތަމަ ބުރުގައި 4.2 މިލިއަން މީހުންނަށް ވެކްސިން ދޭނެކަަން އެ ގައުމުގެ ހެލްތް މިނިސްޓަރ ވިތްރާ ދޭވީ ވަންނިއަރައްޗި އިއްޔެ އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް އަންގައިފި.

13:23

އިންޑިއާގެ ގުޖްރާތްގެ ރާޖްކޮޓްގެ ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އައިސީޔޫގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި ކޮވިޑް-19 ބަލީގެ ފަސް މީހަކު މަރުވެ، އިތުރު ހަ މީހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ.

11:28

ދެން ދުނިޔެއަށް ބޮޑު ބަލިމަޑުކަމެއް ކުރިމަތިވާނެ ދުވަސް ބިލް ގޭޓްސް ލަފާކޮށްފި!

10:48

މާލެ އިން ރަށް ރަށަށްދާ މީހުން 14 ދުވަސް ވަންދެން ކަރަންޓީންގައި ތިބޭ ގޮތަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަކީ ފުރިހަމަ މުއްދަތެއް ކަމަށާއި އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކަރަންޓީންގައި ހުންނަ މީހާގެ ގައިން ބަލި އޮތް ކަން ނުވަތަ ނޫން ކަން ދެނެގަނެވޭ ކަމަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރު ޑރ. ނަޒްލާ މުސްތަފާ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ.

08:26

ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖެހުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ރާއްޖެ އިން ފަށައިފި.


ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުގައި ފާއިތުވި މަހެއްހާ ދުވަހު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދުތައް އިތުރުވާން ފެށުމުން ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަނެއްކާވެސް ވަނީ އަޅާފައެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދެއް ނުވެއެވެ. މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް އަންނަނީ ދުވަހުން ދުވަހަށް އިތުރުވަމުންނެވެ.

މިއަދު ވެސް މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުން 385,213 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެ 7,870 މީހަކު ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ. ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މިއަދު މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައި ވަނީ އިޓަލީވިލާތުންނެވެ. އެގައުމުން މިއަދު މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 822 އަށް އަރައެވެ.

ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުގެ އިތުރުން އަވައްޓެރި އިންޑިއާ އާއި ޕާކިސްތާނުގެ ހާލަތު ވެސް އޮތީ ގޯސްކޮށެވެ. އިންޑިއާ އިން ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ބައިލައްކައެއްހާ މީހުން ދަނީ ފައްސިވަމުންނެވެ. ޕާކިސްތާނަށް ކޮވިޑް-19 ދެވަނަ ރާޅެއް އަރާފައި ވާއިރު ހޮސްޕިޓަލްތައް ފުރި ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ވަނީ ދަތިތައް ކުރިމަތިވެފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހާލަތައް ބަލާއިރު މިއަދު ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 35 އަށް މަދުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ކޮށްފައި 95 މީހުން އެބަތިއްބެވެ.

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.