މާލެ މަގުމަތިން ހިނގާފައި ދިޔަ ދިވެހި ދެ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މީހަކު ހައްުޔަރުކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ އެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ 22:01 ހާއިރު ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވިގޮތުގައި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން 54 އަހަރުގެ އިންޑިއާ ފިރިހެނަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

ފުލުހުން ދަނީ މި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ފަށާފައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ޖިންސީ މައްސަލަތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

8 ކޮމެންޓް

 1. ހުސޭނުބޭ

  ތި މީހާ ދޫކޮށްލާނެ! ގެރިމޯދީއަށް ތިކަން އެނގުނިއްޔާ ހިންނަވަރު އިބުރާހިމަށް ކުރުދޮށިން ދޭނެ!

  16
  • ބަކަރި

   ރޭޕް ސަރުކާރު އިސްތިއުފާ

 2. ބޯހަލާކު

  ޜޭޕިސްތާން މީހުންގެ ބަލާވެރިކަން ތިފެށުނީ ނުބަލާނެ ކުޑައެއް ބޮޑެއް ހެޔޮނުވާނެ މާންބަފައިން ޅަދަރިންނަށް ވަރަށް ސަމާލުވާތި ބާޒުތަކަށް ވުރެ ހުށިޔާރުވާނެ އެންމެން ވިސްނާތި

  18
 3. އަލީ

  ދޮގު ނުކުރާނެ ތި އަންހެން މީހާ ހަދާ ދޮގު

  2
  12
 4. ކާފަ

  ދައްޖާލުންތައް ފާޅުވާންފަށައިފި... ދިވެހިންގެ ބިމުގައި އިންޑިޔާ މީހުން ދިވެހިން ރޭޕްކުރަނީ...

  19
  1
 5. މަޖުދީ

  ތިޔައީ އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތެއް ތީނާއަށް ކުރެވޭނެ މާބޮޑުކަމެއް ނޯންނާނެ މިގައުމަކު މީ އިންޑިޔާގެ ބާރުހިގާ ތަނެތް

  15
 6. އިމްރާނު

  އެމީހާ ޖިންސީ ގޯނާ އެއްނުކުރޭ. އެމީހާކުރީ އާންމުކޮށް މީހުން މަގުމަތީގައި ކޮށްއުޅޭކަމެއް.

  11
  2
 7. ޟަން

  އެއްކަމެއްވެސް ނުވާނެ....