ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނާއިބް އާއިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރުގެ މަންމަ ފާތިމަތު ހުސައިން އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

ފާތިމަތު ހުސައިން އަވަހާރަވީ މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ފާތުމަތު ހުސެއިން އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވާތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެފައިވާ ކަމަށްވެއެވެ. ފާތުމަތު ހުސެއިންގެ ޖަނާޒާ މިއަދު އަސުރު ނަމާދަށްފަހު އާސަހަރާގަައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ފާތުމަތު ހުސެއިނަކީ ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު އައިމިނަތު އާތިފާ ޝަކޫރާއި ފައިނޭންޝަލް އިންޓެލިޖެންސް ޔުނިޓް (އެފްއައިޔޫ)ގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ އާތިފް ޝަކޫރުގެ ވެސް މަންމައެވެ.