ކ.ކޮށްދިއްޕަރު ކައިރިން މަސްވެރިކަމަށް ނުކުމެ އުޅުނު ދޯންޏެއްގައި ހުރި ޒުވާނަކު ދޯނީގެ ވަތު ތެރެއަށް ވެއްޓި އަތްބިންދައިގެން ގޮސްފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ, ދޯދދި ދޯނީގައި ހުރި 20 އަހަރުގެ ޒުވާން ފަޅުވެރިއަކު ދޯނީގެ ވަތުތެރެއަށް ވެއްޓި އަތް ބިންދައިގެން އަވަސް ފަރުވާއަށް މާލެ ގެނައުމަށް އެމްއެންޑީއެފް މާލެ ސަރަހައްދުގެ ކޯސްޓްގާޑުން ހަރަކާތްތެެރިވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މިހާދިސާގެ ރިޕޯޓް އެމްއެންޑީއެފް އަށް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު 16:9 ހާއިރު ކަމަށްވެސް އެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

 1. ޖަޒިރާވަންތަ ރޯޔަލް ބަކަރި

  ސޯލިހު ޖެހޭނެ ޒިންމާ ނަގަން.. ކުރީގަ ކިރަިޔާ ކަމެއްވާ އިރަށް އަޅުވަނީ ޔާމީން ބޮލުގަ

  1
  6
 2. ރޯޔަލް ހިމާރު

  ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް.. ޖަޒީރާ ރާއްޖެ ހަމަ ތަފާތީ.. ނޫއިގްތިސާދު ކުރިއަރަނީ ހަމަ

  1
  6