މާލޭގެ ހުރިހާ މަގެއް ޒަމާނީ ފެންވަރުގައި ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ފުރަތަމަ ފޭސްގައި ހިމެނޭ މާފަންނު ކަނބައައިސާރަނި ހިނގުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައި، މަގު ހުޅުވާލާއިފިއެވެ.

މާލެ މަގު ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ހެދުމުގެ އެ މަޝްރޫއަކީ 462 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެކެވެ.

މާލެ ސިޓީ ސްޓްރީޓްސްކްރޭޕިންގ ޕްރޮޖްކެޓްގެ ނަމުގައި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ފެށި މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ، ރޯޑްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ)އާ އެވެ. މި މަޝްރޫއު ފައްޓަވައިދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހެވެ.

މިެ މަގު ހުޅުވާފައި ވަނީ މާލެ ސިޓީގެ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ހާއްސަ ހިނގާލުމަކުންނެވެ.

ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ، މި މަޝްރޫއުގެ ސަބަބުން މާލޭގައި މިހާރު ތޮށްޖެހިފައިވާ މަގުތަކުގެ ތަރުތީބު ގެއްލިފައިވާ، އަދި ކާރުބާރުގެ ސަބަބުން ޕާކް ކުރުމަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

13 ކޮމެންޓް

 1. ހުސޭނުބޭ

  ތި ދާ ސްޕީޑުން މަސައްކަތް ދަންޏާ 100 އަހަރުންވެސް ތި މައްސަކަތެއް ނުނިމޭނެ! ކަންޒުހަނބު ސަރުކާރު!

  30
  3
  • ފްކްޓް

   ސަރުކާރު މިއޮންނެވީ ފަރަށް އުރިވަޑައިގެންފަކަން އެނގިފުޅު ނުލައްވަނީ ތޯއްޗެ!!

   3
   2
  • ބަލަގަ ހުސޭނުބެޔާ

   ކަލޭމެންނަށް ވިސްނޭތީ މަ ހައިރާންވަން. ބަލަގަ ހުރިހާ މަގެއް އެއްފަހާރާ ބަންދު ކޮށްގެން މަސައްކަތް ކުރަން އުޅުނަސް ޝަކުވާ ކުރާނީ ހަމަ ކަލޭމެން. ރަނގަޅު ނޯންނާނެ އެއްގޮތްވެސް.

   3
   1
 2. ސަޒޫ

  ސުކުރިއްޔާ ރައީސް ...ޔާމީން❤️😘

  24
  5
  • 4ކޭ

   ޔާމީން އާލާ ހަލާބަލަ

 3. މާމީ

  ކަންޒު ކަހަނބު ސަރުކާރުން ސްޕީޑު ހުންނާނީ ކަހަނބޫ ސްޕީޑުގަ ޝައްކެއްކުރާނެ ކަމެއްނެއް..

  15
  1
 4. ބަކަރި

  ތި މަގު ކާލަބަލަ.. ވަބާއަކަށް ވެއްޖެ މިހާރު

  11
 5. ކަނބުލޮ

  ރައީސް ޔާމީނުގެ ބުރަ މަސައްކަތް..

  8
  2
 6. ރީދޫރާނީ

  ތާރު އެޅިނަމަ ޒަމާނީ ވީސް!

 7. ފްކްޓް

  ސަރުކާރު މިއޮންނެވީ ފަރަށް އުރިވަޑައިގެންފަކަން އެނގިފުޅު ނުލައްވަނީ ތޯއްޗެ!!

  5
  1
 8. ޢާލިމް

  ވެލިގަނޑު އެއްވަރުކޮއްލާފަ އަލުން ގާ އަތުރާލީމާ އެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށް އަލުން ހެދުނީ؟؟

 9. މުހައްމަދު

  ހިމެނޭ މާފަންނު ކަނބައައިސާރަނި ހިނގުމުގެ މަސައްކަތް // ހީވަނީ މަގުގެ އެއްކޮޅުން އަނެއް ކޮޅައް ނިންމާލާފަ އެވާހަކަ ބުނާހެން.. އެކަމަކު އެމަގުގެ %80 ވެސް އަދި ނުނިމޭ.. އިޔެ ވެހުނު ވިއްސާރައިގައިވެސް އައިޖީއެމްއެޗް ކައިރީގަ ލާންޗް ދުއްވާލެވޭވަރަށް ދިޔަ ބޮޑުވެފައި އޮތީ..

 10. ކަހަނބު

  މިހާރު މުޅި މާލެ އެއްކޮށް ތާރު އަޅަންވެއްޖެ 🙄 ޔާމިނުއަށް އެކަނި ތަރައްޤީގެ މާނަ އެނގެނީ