ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ޝާހިދު އަނެއްކާވެސް ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފިއެވެ.

ޝާހިދު ކުރިން ކައިވެނި ބައްލަވައިގަނެފައި ވަނީ ކުރީގެ މިނިސްޓަރު އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް އިރުތިޝާމް އާދަމް އެވެ. އެ ކައިވެނި ރޫޅިފައިވާކަމުގެ އަޑުތަކެއް ވަނީ ފެތުރިފައެވެ.

ޝާހިދާއި، އިރުތިޝާމް ކައިވެނި ބައްލަވައިގެންފައި ވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަސް ތެރޭގައެވެ.

އެ ކައިވެނި ރޫޅުނީ 2018 ވަނަ އަހަރު ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އެ ކައިވެނި ރޫޅުނުތާ މާގިނަ ދުވަހެއް ނުވަނީސް ޝާހިދު އަނެއްކާވެސް މި ވަނީ ކައިވެނިކޮށްފައެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުން ޝާހިދު އަލުން ކައިވެންޏެއް ކުރައްވާފައި ވަނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އޭނާ ކައިވެނިކޮށްފައި ވަނީ އައިޝަތު މުޒްނާ ނަމަކަށް ކިޔާ އަންހެން ކަނބަލަކާއެވެ. އެ ކައިވެނީގެ ހަފްލާ ބާއްވާފައި ވަނީ ހޮޓެލް ޖެންގައެވެ.

މިއީ ޝާހިދުގެ ހަތަރު ވަަނަ ކައިވެންޏެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

20 ކޮމެންޓް

 1. މަމްދޫޙާ

  ދެޢަރޫޝުނަށް މަރުޙަބާއޭ، ފާަގަތިކަމާ ތަހުނިޔާއޭ!

  42
  6
 2. ތަޚާނުގެ ޢަލިދީދީ

  ހިއްކާލިތަންކޮޅު ތިދައްކާލީ.

  19
  2
 3. ސަމޭދާން

  މިވަރު ކާމިޔާބު މެންބަރެއް މަމެން ހަޔާތުގައިވެސް ނުދެކެން.

  41
  4
  • ފުއާ

   ނޫނޭ އެހުރީނު މެމްބަރ ހައިތަމް އާއި ގާސިމް. ވަކިމީހަކަށް ދޫކުރާނެ ބައެއްނޫން މީކީ

 4. ނޒ

  ވަޓް ޔޫ މީން "އަނެއްކާވެސް"؟

  12
  1
 5. ފާރުނޫސް

  ގިނަ ކައިވެނި ކުރުން މުހިއްމެއް ނޫން
  ކައިވެނި އެއް ގައި ހަރުލާ ތޯ ބަލަންވީ ކޮއިފުޅު މެނޭ

  45
  1
 6. ޗާބީ

  ޥަރުކުރި ދޮށީ ފުޅާތަ؟ ވަރިކުރި މިނިސްޓަރ ފުޅާތަ؟ ކޮންމެސް ލަވްކަމެއް ހުރީތީވެ ތިޔަ ހައްލަވާގަތީދޯ. ޢޮޅުންފިލާގޮތަަށް ނުލިޔްނީ ކީއްވެތަ.

  6
  2
 7. ހޮނޑާފުށީ ބޮޑުހުސޭނު

  ކައިވެންޏާ ދޯޅު މެމްބަރެއް އިގޭ މީ

  20
  1
 8. ވގ ޔނ

  މިފަހަރު ކިހާދުހެއްބާވާނީ މިއުޅެނީ އަދަދެއް ހަމަކުރަންތަ

  22
  3
 9. ވަނާޖުބޭ

  ނާނާ ޤާސިމް ވަރައްކާމިޔާބު

  17
 10. Anonymous

  ޅާރި އޮތީމަ މައިތިރިނުވަނީ ފުކެއް ބޮޑުވަރު

  23
  3
  • ޢާޅި

   ކޮބާ މައްސަލައަކީ. ކާވެނިންބޭރުގަ ޒިޏޭ ކުރުމައްވުރެ ރަނގަޅު ކަިވެނިކުރުން. ތަނަވަސްކަނ ހުރިއްޔާ ހުސްކޮށް ހުރުމުގެ ބޭނުމޭއްނެއި

   22
   1
   • ހޫ

    ބާވީމަ އެއްލާލާ ގޮތައް ކައިވެނި ކުރުން ރަނގަޅެއް ނޫން.

    18
 11. ! على وحيد

  އަދި ވާނުވާއެއް ނޭންގޭތަ ގާސިމުގެ ރެކޯޑް މުގުރާލުން އެއީ މަގުސަދު ކަމުގައި ވެދާނެ

  13
  1
 12. ޝާން

  ރާއްޖޭގަ މިއުޅޭ ސިޔާސީ ޖަންގަލީންނާއި އިނުމަކީ ހަޔާތާއި އާޚިރަތް ބަރުބާދުކޮއްލުން.. ހެޔޮލަފާ ބުއްދި ހަމަޖެހޭ އަދި ޒިންމާދާރު ތެދުވެރި އަޅުވެރި ފިރިން ހޯދަން އަންހެން ދަރީންނައް ނަސޭހަތް ދޭންޖެހޭ.

  45
 13. ޒަބާދުކުޑޭ

  ޔާﷲ! މީނާއަށް ކާވެނި އިތުރުކޮށް ދެއްވާނދޭވެ.

  14
  3
 14. ސސ

  އުފާވެރި ހަޔާތަކަށް އެދެން! ދެކަބަލުންގެ ކައިވެނީގައި ބަރަކާތް ލައްވައި ހެޔުލަފާ ދަރިފަސް ކޮޅެއް ދެކަބަލުންނަށް ދެއްވައި، ދެކަބަލުން ނާއި އަޅަމެން އެންމެނަށް ދެދުނިޔޭގެ ބާއްޖަވެރިކަން މިންވަރު ކޮށްދެއްވާށި ޔާ ﷲ!

 15. ފުއާ

  ނޫނޭ އެހުރީނު މެމްބަރ ހައިތަމް އާއި ގާސިމް. ވަކިމީހަކަށް ދޫކުރާނެ ބައެއްނޫން މީކީ

 16. ނަޖްވާ

  މީނާ މީ ފިސާރި ހިފި ނުހުރެވިގެން އުޅޭ މީހެންހެން ހީވަނީ! މި ފަހަރު ކިހާ ވަރަކުން ދާނެބާ؟ މި މީސްމީހުން މާލެގެ ގެދޮރު ހުރި ރަނގަޅު މީސްމީހުންގެ ދަރިންނާ އިންނަން ރާވައިގެން އެކަން ވޭތޯ އަބަދުވެސް އުޅޭނީ! އަހަރެން ހަމަ ހައިރާންވި އިރުތިޝާމް މެން ކަހަލަ ކުއްޖަކު މިކަހަލަ ދެ އުޅިއެއް ނުވާ އުޑެއްބުޑެއް ނުދަންނަ މީހަކާ އިނީތިވެސް އޭރު!

  5
  1
 17. ސާދުނާ

  ރާއްޖޭގައި ކައިވެންޏަކީ ކުޅޭ ކުޅިވަރެކެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް ވަރީގެ ރޭޓު އެންމެ ގިނައީ މިޤައުމުގައެވެ.