އައްޑޫ ސިޓީގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ފިތުނަ އުފައްދަން ނޫޅުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި އައްޑޫ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރައްވާ އަލީ ނިޒާރު، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދުއަށް ގޮވާލައިފިއެވެ.

އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް ދެނީ ކެހި ކަމަށް ޑރ.ޖަމީލް ވިދާޅުވުމާއި ގުޅިގެން ނިޒާރު ވަނީ އެކަމަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ގޮތުން ޓްވީޓެއް ކުރައްވާފައެވެ. އެޓްވީޓްގައި އޭނާ ވަނީ ޑރ. ޖަމީލްއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

އެގޮތުން ޑރ.ޖަމީލްގެ މުޅި ސިޔާސީ ހަޔާތް ހޭދަކުރީ ގައުމު ފަސާދަކުރުމަށް ކަމަށް ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ އަދި އައްޑޫ ރައްޔިތުން ތެރޭގައި "ފިތުނަ ހަދަން" ނޫޅުމަށް އޭނާ ވަނީ ޑރ.ޖަމީލަށް ގޮވާލާފައެވެ.

"ޖަމީލް ގެ މުޅި ސިޔާސީ ހަޔާތް ގަައުމު ފަސާދަކުރުމމުގެ ވަނީ ހޭދަކޮށްފަ. އައްޑޫ ރައްޔިތުން ތެރޭ ފިތުނަ ހަދަން ނޫޅެ، ދުނިޔޭގައި އުޅެން މަސައްކަތެއް ކުރުން މާ ރަނގަޅު" ނިޒާރުގެ ޓްވީޓްގައި ވެއެވެ.

ޑރ. ޖަމީލް މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި، ޑރ. އަބްދުﷲ ފައިރޫޝް އިއްޔެ ރިޓަޔާ ކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

އައްޑޫ ސިޓީއާ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކަށް "ވަގުތު ހޭރިޔާ" އިން ކުރި ދަތުރުގައި ހެދި ސާވޭތަަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އެސިޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަ ރައްޔިތުންގެ ނުރުހުން ސަރުކާރަށް އަމާޒުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވ. އަދި ކޯލިޝަން ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު އަށް ވޯޓު ލީ މީހުންވެސް ދައުރުގެ މެދުތެރެއިން މީހާރުވެސް ކުއްލި އިންތިހާބަކަށް ގޮސްފި ނަމަ އެމްޑީޕީއަށް ދެވަނަ ފުރުސަތެއް ނުދޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާކަން ސާވޭއިން ވަނީ ހާމަވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

16 ކޮމެންޓް

 1. ރަދީފް

  އޯއި ނިޒައްރޭ ތޯ މަޑުން އެބިހިށު.އަވަސް ނިންމަލިން ތައް ވޯޓް ނިދޭއް.މަގޭ އާއިލާއިން 50 ވޯޓް ތައް ގެއްލޭހެއް.ވ.ވެދުން

  41
  3
  • މުހުއްމަދު

   ނިޒާުރު. ޢަވާސް ތަފިންނަށް ނިދޭށުން ދެން ވޯޓް

   • ޞާދިޤު

    އަވާސް ނިޒާރު އަށް ދެން ވޯޓާ ނިދޭށުން، އައްޑޫއަށް ކަމަށް ވިޔަނާއް ނިދޭއް ހިގާމީހަށް ތިޔަކީ

 2. މަސްއޫދު

  މިނިޒާރު މިދެންކާކުތަ! ޖަމީލުމެންފަދަ ޢިލްމީ ބޭފުޅުންނަށް ދިމާކުރަން! އެހެބްނޫނަސް ނިޒާރަކީ އައްޑޫ ރައްޔިތުން ނޫނެކޭ ބުނެފައިވާ މީހެއް! ބަލަ ނިޒާރޫ! ފިތުނަ އުފައްދަނީ ނިޒާރުމެންފަދަ ގޮތްކުޑަ ޖާހިލު އެމްޑީޕީ ޓެރަރިސްޓުން1 ދެން އައްޑޫ ރައްޔިތުންނެއް ނިޒާރުބަލައެއް ނުގަންނާނެ!

  31
  2
 3. އައްލާ

  މީގެ އެންމެ މޮޅު ގޮތަކީ ގުޅިގެން ބޮނޑި ބަތް ކެއްކުން!

  1
  24
 4. އިއްސޭ

  ފުރިޖުނިޒާރޫ ތަކީ ޖަމީލުއެއި އެއްވަަރަމީހައްނުން

  26
  1
 5. ނަޒުރު

  މި ނިޒާރަކީ ވެސް އެއްފަހަރު މެންބަރު ކަމަށް ހޮވުނީމަ މާ މަތި ހަށި ނަގައި ގަދަ ބަސް ބުނަމުންދާ މީހެއް.

  32
  2
 6. ހަނި

  އަޑޫ ހުރިހަ ރަ އިތުންނަގޮވަލަން ނިޒަރަން ވޯޓްނުދެން

  33
  1
 7. ސޫއޫދު

  ޢައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެމްޑީޕީގެ ވޯޓް ފިތުނައައް ބަދަލް ވެއްޖެނަމަ ކުރިމަތިލި އެމްޑީޕީ މެންބަރުންނައް އިންތިހާބުނާކާމިޔާބު ވެދާނެތީ މިކިޔަނީ ފިތުނަ ޖަމީލުވިޔަސް އައްނިވިއަސް ހަގީގަތްވާނީ ހަގީގަތަކައް ރާއްޖޭމިފަހަރު ބޯކޮއް ފަތުރުވެރިންޒިޔާރައްކުރި އައްޑުއައްކިހާވަރެއްވިބާ.

  20
  1
 8. ވަންޑޮލާ

  ޢައްޑޫ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެމްޑީޕީގެ ވޯޓް ފިތުނައައް ބަދަލް ވެއްޖެނަމަ ކުރިމަތިލި އެމްޑީޕީ މެންބަރުންނައް އިންތިހާބުނާކާމިޔާބު ވެދާނެތީ މިކިޔަނީ ފިތުނަ ޖަމީލުވިޔަސް އައްނިވިއަސް ހަގީގަތްވާނީ ހަގީގަތަކައް ރާއްޖޭމިފަހަރު ބޯކޮއް ފަތުރުވެރިންޒިޔާރައްކުރި އައްޑުއައްކިހާވަރެއްވިބާ.

  12
 9. އަޙްމަދު

  ނިޒާރު މީކާކު ޖަމީލުއަށް ގޮވަން!!! މަޖްލީހުގަގެ މެންބަރަކަށް ހުރެގެން ނުވުކަމެއް ކުރެވޭނެބާ!

 10. ޛ

  އެއްމެންވެސް ވޯޓްދޭނީ އެމްޑީޕީއަށް. ނަޝީދު މާލެ އެރިދުވަހު ކަނޑުމަތިން ފެށިގެން ލޮނުޒިޔާރަތް ކޮޅަށް ދޮންހެދުން އަޅަިގެން ސަފުހަދައިގެން ތިބިމީހުން ނުފެނޭތޯ. ދެން އޮންނަ 5 އަރަށް މާގިނަ ވޯޓް ލިބޭނެ.

  1
  6
 11. ފަސާހައްތެރި

  ފިތުނަ މިގައުމައް ގެނެސް ވިއްސާ ބޮޑުކޮއް ފެތުރީ ތިޔަ ނިޒާރމެންގެ ޕާޓީއޭކިޔައިގެން ރައްޔިތުން ގުނބޯ އެއްދިމީހުން ގަބޫލް ކުރިޔަސް ނުކުރިޔަސް ލެފްޓޮޕަކުން ގައުމުހިންގަން ވައުދުވިމީހުން މިހާރު ގައުމުމިހިންގަނީ ނިކަމެތި ރައްޔިތުމީހާ ކުރާ މަސައްކަތުންނަގާ ޖިޒީގެ 6% ރުފިޔާއިން ދެންގައުމައްވަންނަ ރުފިޔާ އައްވާގޮތެއް އނގޭ ރައްޔިތަކު އުޅޭބަ

 12. ޓަކަފިރޯށި

  ވަކި އައްޑޫ ރަށްޔިތުން ނަކަށްނޫން އެމް.ޑީ.ޕީ ކެހިދޭނީ މުޅިރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ރަށްޔިތުންނަށް! އަންނިމެންގެ ބޭނުމަކީ އެމީހުންގެ ރައްޓެހި މާލޭ މީހުނަށް ރާއޖޭގެ ފަޅުރަށްތަކާ އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަށްދީ މުއްދަނދީކޮށް މުޅި ރާއްޖެ އެމީހުންގެ ބާރުގެދަށުގަ ބޭއްވުން! މިކަމުގެ ރަނގަޅު މިސާލެއް ދޮންބިލެތް އަހުމަދު ހަލީމު، އަދި ދީބާޖާ ކުންފުނި!

 13. އިބްރާހީމް

  ނިޒާރުގެ ހަޤީގަތަކީ ރައްޔިތުން 5 އަހަރުގެ ދައުރެއް ދީފަ މަޖްލިސް އަށް ފޮނުވި އެކަމަކު އައްޑޫ ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ އެއްވެސް ކަމަކާއި މިދެންނެވި 5 އަހަރު ދުވަހު ވަކާލާތު ކޮއްފަ ނެތް އައްޑޫގެ އެއްވެސް ކަމަކާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ވަޒީރަކާއި ބައްދަލު ކޮށް މަޝްވަރާ ކޮއްފަ ނެތް ހުރިހާ ވަގުތެއް ހޭދަ ކޮށް އަޑުގެކޮޅަށް ހަޅޭލާ ހެދީ ލާދީނީ ޕާޓީ އާއި އެޕާޓީގެ އިސްވެރިޔާ ކެނަރީގޭ ލާދީނީ ނަޝީދު ގެ ދިފާުއުގަ މިކަމަށް މުޅިޤައުމުގެ ރައްޔިތުން ހެކިވާނެ..

  2
  1
 14. ނަސީމު

  "ދ" އަށް ތިހުރީ ދުނިޔެ އޮޅިފަ