ގއ. ވިލިނގިލީ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލައިފި އެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ގއ.ވިލިނގިލީ ޔޫތް ސެންޓަރު ގޯތި ތެރޭގައި ހުރި ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި އަޅާފައި އޮތް މެޓެއްގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލާފައިވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓް ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު ލިބިފައިވަނީ މިރޭ 19:54 ހާއިރު ކަމަށް ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުން ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މެޓް ދަނޑުގައި ރޯކޮށްލުމުން ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ދަނޑުގެ މެޓް ވަނީ އަނދައިގެން ގޮސްފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

7 ކޮމެންޓް

 1. ބޯހަލާކުވި ރައްޔިތުމީހާ

  ތިތަން އެންދީމާ ގެއްލުން ލިބޭނީ ސަރުކާރަކަށް ނޫން. ނޫނީ ކަލޭމެން ހަސަދަލައިގެން އުޅޭ މީހުންނަށް ނޫން. ގެއްލުންވާނީ ތިރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް. މިސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކަންތައް ކުރަން ބޭނުންނަމަ ރައްޔިތުންގެ ތެކްސް ފައިސާއިން ބިނާކޮށްފައިވާ ތަންތަން ނާންދާ މިސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާވެސް ކުރެވިދާނެ. ތިތަން ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެޅީތީ އެކަމަށް ހަސަދަވެރިވާނަމަ އެއަށް ވުރެ ރީތި ފުޓްސަލްދަޑެއް އަޅަންވީ. ބޯގަމާރުންނަށް ވިޔަސް ބޮޑުވަރު.

  22
 2. ޤައުމީ ލޯބި

  ޔާމީނުގެ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތައް ތިޔަހެން އަލިފާންޖަހައިގެން މިގައުމުން އެހާއަވަހަކައް ފުހެލެވިދާނެ ކަމައްހީކުރުމަކީ މޮޔަކަމެއް އެމް.ޑީ.ޕީ މީހުންނަކީ އަލިފާނާ ވަރައް ދޯޅުބައެއް. އަބަދުހެން ތިބޭނީ ހިތްޕަވައިގެން.

  17
  6
  • ލޮލްލޮލް

   ކަލޯ ފުއްޕަނީ ތި ދާން އޮތްތާނގަވެސް އޮތީޯ އަލިފާން..ނަރަކައިގަ އޮވެގެންވެސް އެޕްޑީޕީ އަށް ބަވާތި

   10
   6
 3. އަހުމަދު

  ތިހިސާބުގަ ނޫޅޭނެ ސަހަލު އެކަކުވެސް.

  12
  4
 4. އަދް

  މާ ލަސްވެސް ވެއްޖެ، ގިނަ މުސްކުލިންތަކެއް ކުޅެން ގޮސް ފައި ވެސް ވަނީ ބިދިފަ

 5. ޅަބޭ

  ތިރައްރަޓުގަ އަޅަންވީ ފުޓުސަލް ދަނޑެއްނޫން. ތި ރަޓުގަ އަޅާންވީ މާރާމާރީ ހިންގާ އަލިފާންޖައްސާ ގުޅަކުޅޭ ގަނޑެއް،

 6. ތޯރަސް

  ޒުލެއްގަ ޓާފް ދަނޑު އެޅީމަ ވާނީ ތިހެން...