މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް)ގައި ހުރި ހަލާކުވެފައިވާ ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިޔުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އެ އިއުލާނުގައި ވަނީ ނީލަން ކިޔަން ނިންމާފައުވާ 13 ވެހިކަލެއް ފާަހަގަކޮށްފައެވެ.

ނީލަން ކިޔަން ނިންމާފައިވާ ވެހިކަލްތަކުގެ ދެ ސައިކަލާއި، ޓޮޔޯޓާ ބަހަކާއި، ކެރޯނު ލޮރީއަކާއި ހަތަރު ކާާރާއި ޖިޕަކާއި، ފޯކް ލިފްޓަކާއި، ދެ ޕިކަުގެ އިތުރުން ކުރޫ ބެކް ޕިކަޕެކެވެ.

އެމްއެންޑީއެފް އިން ބުނީ، ވިދާޅުވީ، ނީލަން ކިޔަން ފަށާނީ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނުން ބުދަ ދުވަހު ހެނދުނު 9:30 ގައި ކަމަށެވެ.

މި ނީލަމުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 9505090 އަށް ގުޅުމަށް ސިފައިން އެދެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

5 ކޮމެންޓް

 1. ފަޓާސް

  އަނެއްކާ މާލޭގައި ދުއްވަން ގެނައި މިނީ ބަސްތައް ދަބަރެއް ވެގެން ނީލާން ނުކިޔާތައް؟

 2. ވައިކިންގ

  ތިޔަ ތަކެތި ތިލަފުށްޓަށް ގެންގޮސް ނައްތާލާ.

 3. އަބްދޫ

  ގޯހެއް.

 4. ނަޝް

  އިންޑިޔާއަށް ހަދިޔާ ކުރޭ. މުޅި ދުނިޔޭގަވެސް އެންމެ ފަޤީރުން ގިނަ ޤައުމު އިންޑިޔާ

 5. ހިޔަޅު

  ނީލަމުން ނަގާނީވެސް ސިފައިންގެ އިސް މީހުން. ބަލާތި