އެމެރިކާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސްކުރާ ގެ ކަމަށްވާ ކެޕިޓަލް ބިލްޑިންގްގައި ކުރަމުން އެގެންދަނީ ބަޣާވާތެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގެ ސައްހަކަން ކަނޑައަޅަން ސެނެޓްގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުން ވަނީ ކެޕިޓަލް ބިލްޑިންގަށް ވަދެގެންފައެވެ. އެކަމަށް އިޝާރާތްކޮށް ރައީސް ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކެޕިޓަލްގައި ހިނގަމުން ގެންދާ ކަންތައްތަކަކީ ބަޣާވާތާކަށް ނުވާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

އަމިއްލަ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި ވާހަކަދައްކަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ބަޣާވާތެއްގެ ސިފަތައް އެމަނިކުފާނަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވައެވެ. "މިއީ ހަމައެކަނި އެމެރިކާގެ ޑިމޮކްރަސީއަށް ލިބޭނެ ގެއްލުމެއް ނޫން. މިއީ މުޅި ދުނިޔޭގެ މިނިވަން ޑިމޮކްރަސީއަށާއި ޑިމޮކްރަޓިކް އަސާސްތަކަށް ލިބެމުންދާ ގެއްލުމެއް." ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމެރިކާގައި ކުރަމުން އެގެންދަނީ ބަޣާވާތެއް ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވުމުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ފާޑުކިޔާފައެވެ. ރައީސް ނަޝީދަށް ފާޑުކިޔައި މީހަކު ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ "މަނިކުފާނު އިސްތިއުފާ ދެއްވީ އަމިއްލަފުޅަށް ބޭނުންފުޅުވުމުން. އެކަން ކޮމަންވެލްތުން ކުރި ތަޙްޤީޤުން ވެސް އެއޮތީ ފެންނަން. މަނިކުފާނަށް ވެރިކަމުގެ ބާރުތައް ގެއްލުނީ ޑިކްޓޭޓަރ ޓްރަމްޕް އެކޭ އެއްގޮތައް މަނިކުފާނުގެ ޕަޕެޓުން ލައްވާ ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް ހަމަލާ ދިނުމުން." ކަމަށެވެ.

އިތުރު މީހަކު ބުނީ ރައީސް ނަޝީދު ވެރިކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުން އެއީ ބަޣާވާތެއް ކަމަށް ބުނުން އެއީ ޖޯކެއް ކަމަށެވެ. "އިސްތިއުފާގެ ސިޓީ ލިޔުއްވީ މަނިކުފާނު އަމިއްލަފުޅަށް. އިސްތިއުފާ އިއުލާން ކުރެއްވި ކެބިނެޓްގެ ހުރިހާ ވަޒީރުން އަރިހުގައި ބައިތިއްބަވައިގެން މަނިކުފާނު އޮފީހުގައި ހުންނަވައިގެން." އޭނާ ބުންޏެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 07 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް ފަހު ޖެހިގެން އައި ދުވަހުން ފެށިގެން މިއަދާއި ހަމައަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ތަކުރާރުކޮށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވަނީ އެމަނިކުފާނުގެ ވެރިކަން ވައްޓާލީ ބަޣާވާތަކުން ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

41 ކޮމެންޓް

 1. އަބްލޯ ގާޒީ

  އާނ ކަލެއަށް ބޮޑައް އިނގޭނީ...ލޮލް

  57
  3
 2. ބަޣާވާތުގެ ދޮން އަމާ

  ކަލޭ ދާންވީނު ބަޣާވާތް ސްޓަޑީސް ކިޔަވަދޭން.

  61
  3
 3. ކޮވިޑް

  ކަލޭ މަޖިލީސްގެ ރައީސް ކަމަށް އައިސް ވެސް ތިހުރީ އެމް.ޑީ.ޕީ ގެ ތެރޭގައި ބާޣާވާތް ކޮށްގެން، އެހެން މީހުންގެ ލޮލުގައި އިނަސެންޓް ކަމުގެ އަދުން އަޅުވަފަ.ބަޣާވާތޭ ކިޔަން ކަލޭ ލަދު ގަންނަން ޖެހޭނެ، އެންނޫނަސް ޑިމްކްރަސީ ގެ ވަހަކަ ދައްކަން ކަލޭ ލަދު ގަންނަން ޖެހޭނެ މިހާރުވެސް ސޯލިހުގެ ވެރިކަމަށް މަޖިލީސް ތެރެއިން ބަޣާވާތް ކަލޭ ކުރަނީ.

  62
  3
 4. Anonymous

  ބަޣާވާތް ކަނޑައެޅުމަށް މުޅިދުނިޔެއަށް އައްޔަންކޮށްފައިވާ ބޭފުޅާ! ސާބަހޭ.

  56
  2
 5. ހުސޭނުބޭ

  އެހެންވިއްޔާ ފެބްރުއަރީ 8 ވަނަ ދުވަހު ކަލޭވެސް ކުރީ ބަޣާވާތް! އަމިއްލައަށް އިސްތިޢުފާދީފައި ބަޑިޖެއްސީއޭ، ހާމާނޭ ފަޅޮލޭ ކިޔާފަ...... ހަމަ ކަލޭ ހެދިހެން ÷ްރަމްޕް ވެސް އެ ހަދަނީ!

  59
  3
 6. ބޯކިބާ

  ދީނީ ހައްދުފަހަނައެޅި ބަޔަކު އަޑީގަތިބެގެން ހިންގާކަމެއް ނޫންބާ އަނެއްކާ.

  31
  4
  • ޑަބިޔާ

   އެސޮރައް އެހެން ބުނަން ނޭންގުނީ އެސޮރު ކުރިކަންތައް އެސޮރު އެކިޔާދެނީ

 7. އ މ ރ ބ

  ވަރަށް ރަގަޅަށް ތިބުނެވުނީ ބަގާވާތް ކުރުމާއި، ބަގާވާތް ރޭވުމަކީ ކަލޭގެ އެންމެ ފޭވަރިޓު ހޮބީ،

  47
  3
 8. މޮޔަސޮރު

  މަނިކުފާނު އިސްތިއުފާ ދީފައި އަނެއް ދުވަހު މުޅި ރާއްޖޭގައި ހުޅު ޖެހުން އެއީ ބަޣާވާތެއް ނޫންތޯއެވެ. ލަދުވެތިވާނީވެސް ހަމަހޭގައި ހުރެގެންތާއެވެ.

  49
  2
  • ދިލަބަހާރު

   ހަމާގަ އޭނަ ހުންނާނެތަ މުޅި އިގެރޭސިވަލާތު ބަބްދު.

   3
   1
 9. ރޯދަ މުބާރިކް

  މަޖްލީހު ރައީސޫ! އަހަރެމެންނަށް ކޮންފިކުރެއް! މަޖްލީހު ރައީސޫ އުޅުއްވާ ތި ކުޅީގަ!

  33
  2
 10. ވީޑިއޯއޯޑިއޯ

  ނޮވެމްބަރު 3 ގައިވެސް ކުރީ ބަޣާވާތެއް.

  45
  1
 11. ބެއްޔާ

  ކިތަންމެ ބާރުލާފައި ކިތަންމެ މޮޅަށް އާޓިކަލް އެއް ލިއުނަސް ރައީސް ނަސީދު ވެރިކަން ވައްޓާލީ ބަޣާވާތަކުން ނޫންގޮތަކަށް ގޮތަކައް ނުވާނެ! އެތަން އަހަރުމެން ލޮލަށް ފެނުނު.

  21
  66
  • ޙުސައިން

   އެހެންވީމާ ފެބްރުވަރީ 8 ގަވެސް ބަޤާވާތެއް

   27
   1
  • Anonymous

   އައިނު ހައްދަންވީނު؟ އެހެން މީހުންނަކަށް ތިމަންޒަރެއް ނޫން ފެނުނީކީ.

   28
   3
  • ޑަބިޔާ

   ޓްރަންފް ނިކުމެގެން އުޅުނުގޮތައް އަންނި ނިކުމެބުނީ ކަލޭމެންތިތިބީ ކުއްވެރިވެފައޭ ހައްޔަރުކުރާނެމޭ. އެއީ އަނި ކުރި ބަގާވާތް

   6
   1
 12. ބަޢާވާތް

  މަނިކުފާނު މަޖިލީހުގައި ތިކުރައްވަނީ އަސްލު ބަޣާވާތް

  47
  3
 13. ނޭގެ

  އެއްވެސް އެއްޗެއް އެގޭމީހެއްނޫން

  44
  4
 14. ބެއްޔާ

  ބެއްޔާ ކަލޭތީދުވަނަ އެލެކު ސް..

  16
  1
 15. ރަބަރޭ

  ކަލޭމެންގެ މީހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާއަށް ފާރުމަތިންވަދެ ގަތްގަޑަކީވެސް ބަގާވާތެއް ކަމަށް އެއްބަސްވީތާ

  ‎އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް އިންޑިއާ އައުޓް

  20
  2
 16. ސޯލިހު އަލީ

  މި ށައިތާނާމީ ބަގާވާތް ކަނޑައަޅަން ފާޅުވެފަ ހުރި މީހެއްތަ!
  3 ނޮވެމްބަރ 1988 އެއީ ބަގާވާތް ކުރިދުވަސް

  18
  1
 17. ބ

  ބެއްޔާ ކަލެއަށް ބަގާވާތް ކިޔަން އިނގޭތަ ބަލަ ޔޫރިޕިއަން ޔުނިއަން އިން ވެސް އެތަހުގީގުގެ ފަހުމަރުހަލާ ތަކުގައި ބައިވެރިވި އެމީހުން ކުރި ސުވާލަުތަކަށް ކަލޭމެންގެ އެކްޓިވިސްޓުންނަށް ޖަވާބެއް ނުދެވުނު ބަޔަކު ޖުމްހޫރީ މައިދާނަށް އެއްވާއިރަށް އިސްތިއުފާ ދޭނީ މޮޔައެއް އޮގަސްޓް ބާރަ ތޭރަ މޭޑޭ ފެބްރުއަރީ 1 މިހުރިހާ ދުވަހެއް މިގައުމަށް އައި އަދި ވަހީދުސަރުކާރުގައި ކިތައް ފަހަރަށް މީހުން މަގުތަކަށް އެއްވީ އެތިން ވެރިން ވެސް އިސްތިއުފާއެއް ނުދެއްވާ
  ބިރުން ހީސް ލަވައެއް ނުގަނޭ ހަމަ ހޭގައި ތިއްބެވީ މައުމޫން ، ޔާމިން، ވަހީދު އެތިބީ ލީޑަރުންނަކީ.....

  16
  3
 18. ހަޖަމު

  ބައާވާތް ކުރާ މީހުން ނަށް ބައާވާތް އެންމެ ރަގަޅަށް އެގޭނީ އަމިއްލަ ފުޅަށް އި ސްތިއުދީފަ ޖެހިގެން އާ ދުވަހު ގައުމު ބޮޑު ހުޅުން އަންދާލީ

  18
  1
 19. ޢަލީ

  ކަލޭގެ ބޮޑު އަނގަ!

  17
  2
 20. ހައްޕު

  ރާއްޖޭގައި ބަޣާވާތްކުރީ ނަޝީދު.

  19
  2
 21. ބައި ދަނޑި ކަލޯ

  ރައީސް ނަޝީދު ގެ ޓުވިޓަށް އަހަރެން ތާއިދު ކުރަން

  3
  18
 22. ބޭރުމީހާ

  8 ފެބުތުއަރީ 2012 ގައި މިބޭފުޅާ ހިންގީ ކޮންކަމެއްބާ؟

  19
  2
 23. އަބްދޫ

  އެމެރިކާގަ އެކުރަނީ ބަގާވާތެއްނަމަ އެބަގާވާތުގަ އިސްމީހަކީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ތޯ؟ރާއްޖޭގެ ފްބރުއަރި 7 2012 ނ ގަ ނިމުނު ބަގާވާތް ކަމަށް ނަސިދު ވިދާޅުވާ ކަމުގަ ގާޏޫނުއަސަސިގަޑުބަޑުކޮށް ބާރުތައް އަތަށްނެގިކަމަސްލިޔެ ގާނޫނުއަސަސީހުއްޓިފަ ވާކަމަށް ނުވަތަ ގާނޫނުއަސަސިއަށް އަމަލުކުރުން ހުއްޓާލި ކަމަށް އިއުލާންކުރުން އެއީ އެމެރިކާގަ ވެސް މިހާރު ޖެހިގެން މިއުޅޭކަމަކީ އެކަން ނަސީދު ކުރައްވާފަ ނަސިދުގެ ސަޕޯޓަރުން ގެ ބަދަލުގަ ނުކުތި އިދިކޮޅުން އެމީހުންގެ މުޒާހަރާގަ ބުނީ ގާނޫނީ އިމުގެތެރެއަށް ވަނުމަށް ގާނޫނަށާ ގާނޫނުއަސަސީ އަށް އަމަލުކުރުމަށް. އެމެރިކާގަ ބަގާވާތުގެނައީޓްރަމްޕް ނަމަ ރާއްޖޭގަ ބަގާވާތެް ގެނައީ ކާކު؟

  11
 24. ދުންތަރި

  މިސޮރަށް ހުރިހާކަމެއްވެސް އެންމެ މޮޅަށް އެނގޭނީ މިސޮރު ފޭރިގަތްވެރިކަން އަތުން ބީވީމާ މުޅިޤައުމުގަ ހުޅުޖަހާ ހިންގީ ކޮންކަމެއްބާ؟ އެކަން ބަޣާވާތަކަށްނުވޭ އެއީ ޤައުމު އާރާސްތުކުރުންބާ؟

  10
  2
 25. އަބްދޫ

  މިހާރު އެމެރިކާގަ ބަގާވާތެއް ގެނެސް ގެންއުޅޭ ކަމަށް ބުނާނަމަ އަދި ބަގާވާތް ގެނައީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ސިފަވާނަމަ.އެމެރިކާގް ރައީސް އެވަނީ ގާނޫނުއަސަސިއަށާ ގާނޫނަށް އަމލުކުރުން ހުއްޓާލާފަ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2012 ފެބްރުއަރީ 7 ގައޭރުގެ ރައީސް އިސްތިއުފާދޭންޖެހުނީ ވެސް ގާނޫނުއަސަސިއާއި ގާނޫނުގެ ބޭރުން އަމަލުކުރައްވަން ފެއްޓެވުމުން. އެމެރިކާގަ ވެސް އެވަނީ ރައިސް ގާނޫނުގެ ހުދޫދުން ބޭރުވެ ވަޑައިގެންފަ. ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގަ އޭރު ހުންނެވިފަރާތުންވެސް ގާނޫނުގެ ހުދޫދުންބޭރުވެ ދުސްތޫރީ ބަގާވާތެއް އިއުލާން ކުރެެއްވުމުން ވެރިަކަން ވެއްޓުނީ

  11
  3
 26. ރަންނަމާރި

  ތެދެއް ބާޢީ އާއިލާއެއްގެ ބޭފުލެއްވީމަ އެނގޭނެ ވަރައްބޮޑައް.

  6
  1
 27. ފާއިޒު

  އޯހް ތިޔަ އެއްބަސްވެވުނީ ފެބުރުއަރީ7ގައި ހުޅުޖަހައި ހެދީ ބަޣާވާތެއްގެ ތެރެއިންކަން.

 28. Anonymous

  ބަގާވާއި ކަލޭ އަނގައޭކިޔާބަ

  5
  2
 29. ....

  ނަޝީދު ވެރިކަމުން ދުރުކުރީ ބަޣާވާތަކުންނެއްނޫން...އެހެނަސް މަޖުބޫރުކޮށް ގަދަބާރުން ކަން އެނގެން އެބައޮތް...ކޮންމެ ބަޣާވާތަކީ މަޖުބޫރެއް ގަދަބާރެއް އޭގަ އެކުލެވޭނެ އެއްޗެއް..އެހެނަސް ކޮންމެ މަޖުބޫރަކީ އަދި ގަދަބާރަކީ ބަޣާވާތެއް ނޫން...

  1
  3
 30. ދސ

  ދެން އޮތީ ރާއްޖޭގަ ބަލަން ތިބެމާ

 31. ޙހހހ

  ކަލޭ ބުނާ މޮޅު ޑިމޮކުރަސީ އޮތްތަން އެއީ

  4
  1
 32. ޒިންދަގީ

  ކަލޯ އިސްތިއުފާ ދީފައި އަނެއް ދުވަހު މުޅި ރާއްޖޭގައި ހުޅު ޖެހުން އެއީ ވެސް ބަޣާވާތް. އަދި އެއަށް ކިޔަނީ ޤައުމު ފަނާކުރާ ބަޣާވާތް. މިއަދު ވެރިކަން ލިބިފައި މި އޮތީ ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީންނަށް. އަބަދުވެސް ގުދާ ގުދާ ގޮވަން އެންމެ ކުރިޔަށް ނުކުމެ ހުންނާނީ ހަތް ގުދު އޮންނަ ކަލޭގެ.
  ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން. ޤައުމު ފަނާކުރި ބަޣީން.

  2
  2
 33. ކިނބޫ

  ގައިގެ އެންމެ ހިމަ ނާރުގަވެސް ބަޣާވާތުގެ ލޭ ހިނގާ މީހަކަށް އެނގޭނެ ބަޣާވާތް.

 34. އެމަންޖެ

  ބަޣާވާތަކައް ބަޣާވާތެއް އެނގުނު ގޮތް ބަރަށް މޮޅު.

 35. އީސީ ސަރީފޫ

  އެއްވެެސް ކުއްޖަކަށް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ނުވެއްޖެ ނަމަ އެއީ އިންޑިއާއިން ރިޝްވަތު ދިނީ. މި ފަހަރު އެމެރިކާގައިވެސް އިންޑިއާ ސަރުކާރާ ހެދި ޓްރަމްޕް ނުހޮވުނީ. އިންތިޚާބުގެ ޞައްޙަ ކަމާމެދު ސުވާލް އުފެދޭ.

 36. ޑިމޮކްރެޓްސް

  ޓްރަމްޕް އަކީ ހަމަ އަސްލުވެސް ޕީޕީއެމް މީހެެއް. އެމެރިކާގެ ވޯޓް ހަމަ ތިރިއަށް ވެއްޓެނީ ތިރީގަ ޖެހި ވޯޓް މައްޗަށް އަރަނީ އޮޓަމެތިކުން. އީސީ ސަރީފޫ