ށ.އަތޮޅު ކަނޑިތީމު ފަޅުގައި އޮތް ޕެޓްރޯލް އުފުލާ ދޯންޏެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނދައިފިއެވެ.

ޕެޓްރޯލް ދޯނީގައި ރޯވެފައިވާ އަލިފާން ވަރަށް ބޮޑަށް ދޯންޏަށް ފެތުރިފައި އޮތް މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯ އާއި ވީޑިއޯ މީސް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުންދާއި ބެލެވޭ ގޮތުގައި ދޯނި ވަނީ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދާފައެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ކަނޑިތީމު ފަޅުގައި އޮތް ޕެޓްރޯލް އުފުލާ ލަކުޑި ދޯންޏެއްގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު މިރޭ 22:45 ކަންހާއިރު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތަކުންނެވެ. މިހާދިސާގައި އަދި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވި ކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ނުލިބެއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ފުލުހުންނާއި އާއްމުން ގުޅިގެން އެސަރަހައްދުގައި ހުރި ދޯނިތައް ދުރަށް ޖައްސައި އަލިފާން ނިއްވުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

5 ކޮމެންޓް

 1. Anonymous

  ސުބުޙާނަﷲ، ހުރި ހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާއެވެ.

 2. Anonymous

  ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް.. އަންދާ ގާނޫނުތޯ.. ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން ތަނެއްގަ އަލިފާން ރޯވާތަން ފެންނަނީ

 3. ވަމުންދާގޮތް

  ކީއްކުރާނީ އަދުގެ ހާލަތު!

 4. ސުބުޚާނަﷲ

  ހާދަ ހިތްދަތި ޚަބަރުތަކެކޭ މިކިޔަންޖެހެނީ މިނޫން ދުވަހެއް ދައްކަވާށި ޔާﷲ މުޅިރާއްޖެ ގިސްލާރޮނީ އިނބަﷲގެ މަދަދާއި ރައްކާތެރިކަން މިންވަރުކޮށްދެއްވާށި އާމީން:

 5. ވިސްނާލަބަލަ

  މާތްކަލާކޯ ކިހިނެތްތަ މިވަނީ ވާންއުޅެނީ ހުރިހިތާމައެއްގެ ބޮޑުކަމާ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެެ އިރުއަރާ ފަ އޮއްސެނީ ކޮންމެވެސް ހިތްދަތި ޚަބަރަކައިގެންނެވެ. ވިސްނާ ފިކުރު ކުރާބަޔަކަށްޢިބުރަތަކަށް ވާނެއެވެ.