މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ދެ ކުއްޖަކު ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް ނިޔާވި ‏ ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްގެ ދަރިވަރު އަހުމަދު ފައުޒަންގެ ހަނދާނުގައި، ސްކޫލްތަކުގައި މިއަދު އެއް މިނިޓްގެ ހިތާމައިގެ ސުކޫތެއް ގެނެސްފިއެވެ.

ފައުޒާން ގެނބުނީ, ގެނބުނު ދެކުއްޖަކު ސަލާމަތް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ކަމަަށް އެރަށު ބައެއް މީހުން ބުންޏެވެ. ފައުޒާން ފިޔަވައި ދެން ގެނބުނު ދެކުދިން ވަނީ މިހާދިސާ އިން ސަލާމަތް ވެފައެވެ. އެއިން ކުއްޖެއްގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާވަރުގެ ހާނިކައެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ފައުޒާން ގެއްލިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކުރީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 16:47 ކަންހާއިރު އެވެ. އޭނާ ފެނުނީ 17:50 ކަންހާއިރުއެވެ. ފައުޒާން ނިޔާވީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށެވެ.

ފައުޒާން ގެނބުނު ސަރަހައްދަކީ މީގެ ކުރިން އެފަދަ ހާދިސާތަކެއް ހިނގަފައިވާ ސަރަހައްދެކެވެ. އެގޮތުން މީގެ ކުރިން އެ ސަރަަހައްދުން ޕާކިސްތާނުގެ ޑޮކްޓަރެއްވެސް ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުން މީގެ ކުރިން ދެ މީހަކު ސަލާމަތްވެސް ކޮށްފައި ވެއެވެ.

އެރަށު "މާނޭރާ"ސަރަހައްދަށް ގެއްލުނު ފައުޒާން ނިޔާވިއިރު، އެތަނަކީ ކުރިން އެރަށު ބަނދަރު ނަހަދާއިރު ރަށަށް ލަފަން އޮންނަ ނެރެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

5 ކޮމެންޓް

 1. ހުސޭނުބޭ

  ސްކޫތު ގެނައުމަކީ އިސްލާމްދީނުގައި އޮންނަކަމެއްނޫން! އަހަރެމެން އަހަރެމެންގެ އަޚުންނަޢި އުޚުތުން ނިޔާވެގެން ޔަހޫދީ ސްޓައިލަށް ސްކޫތުގެނައުމަކީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް!

  24
 2. ♥️

  ♥️💔🤲🏾

  10
 3. ޢަހްމަދު

  ސުކޫތު ގެނައުމަކުން އެކުއްޖާއަށް ކުރާނެ ފައިދާއެއް ނެތް.. ކޮންެ ސުކޫލަކުންވެސް ހުރިހާ ކުދިން ބަިވެރިވެ ހެޔޮ ދުޢާ ކޮށްދިންނަމަ ވ ރަނގަޅުވީސް.. އެކުއްޖާ އެދުނު ގޮތަކީވެސް އެއީ

  28
  1
 4. ޔޫއައި މީ

  ޔަހޫދިންނާ އި ނަސާރަ އިން ލަ އްވާބަަަަަަަަަަަަޑިިިި އަކަ އް ބަޑި އެއ އްލަ އްވަމުންމިދަނީ ދެރަކަމެ އްނު
  މާދަމާ އެމީހު ބުނެފާނެކަންނޭގެ ހުރިހާކުދިބޮޑު އެ އްމެންތިބެންވާނީ އެ އްމިނުޓު ވަންދެން ފޫލުންމަތި ފެންނަގޮތަށޭ

 5. Anonymous

  ޝަޢުބާން އަކީ ށަހީދުންގެ ތެރެއިން އެކަމު