މާލޭގައި ބަނގުރާފުޅިތަކެއް އަރުވައިގެން ދިޔަ ޓެކްސީއެއް ހިފަަހައްޓައިފިއެވެ.

މި ޓެކްސީ ހިފަހައްޓާފައި ވަނީ ސްވިމިންގ ޓްރެކް ކުރިމަތިންނެވެ.

މި ޓެކްސީ ތެރެއިން ބިޔަރު ދަޅުތަކެއްވެސް ފެނިފައި ވެއެވެ.

"ވަގުތު"އަށް އެނގިފައިވާގޮތުން ފުލުހުން ހުއްޓުވި އެ ޓެކްސީ ތެރޭގައި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރާއެކު ޖުމްލަ ހަތަރު މީހުން ތިއްބެވެ.

މިމައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން އަދި ފުލުހުންގެ ބަހެއް ނުލިބެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

2 ކޮމެންޓް

  1. ލާދީނީ އަންނި

    ފުލުންނާހެދި މިހާރު ފިނިބުރެއްވެސް ޖަހާނުލެވެ .

  2. ާއަހްމަދު

    މި އާދަނުމެންގެ ރަންޒަމާނުގައި އިސްލާމް ދީނާ ޚިލާފް ކަންތައް ހުއްޓުވަން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކޮށް ތިބެ މިހާރު ކަރުން ނާރު ތަށް ތި ފުށްޕަނީ ކޮން ބައެއްގެ ބޯ ކާލެވޭނެ ކަމަށްތަ.