ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން މިމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެ ލިބޭނެކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ ކަމަށް ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޕީއެސްއެމް އިން ބުނެފިއެވެ.

ޕީއެސްއެމް އިން ބުނީ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތުގެ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ އޮފިޝަލަކު 26 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް ވެކްސިން ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގ ގަތުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ސިންގަޕޫރުގެ އެސްޓްރާޒެނެކާއިން ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭސްއިން މިދިޔަ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިކަމާގުޅޭ އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށްވެސް ސަރުކާރުން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރާއްޖެ އަށް މިމަހު ވެކްސިން ގެންނާނެ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް ގެންނާނީ ކިހައި އަދަދެއްގެ ވެކްސިނެއް ކަމެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

11 ކޮމެންޓް

 1. ލޮލް

  އެންމެ ފުރަތަމަ ހެލްތު މިނިސްޓަރުބެ އަށް ވެކްސިން ދީ..!

  36
  4
 2. ލޮލްލޮލް

  ނަމަނަމަ ވެންޓިލޭޓަރ ސަކަރާތް ނުޖަހާތި އަލުން ސަންދޯއް ހިފައިގެންނޫނީ

  14
  1
  • ކަހަނބު

   ތިސަކަރާތް ނުޖަހާނެ ކަމަށް ހީނުކުރާތި

   8
   2
 3. މަބޭ

  ފުރަތަމަ ހުރިހާ ސިޔާސީމީހުނައް ވެކްސިންޖަހާ އެމީހުންނައް ސައިޑްއުފެކްޓް ބޔފެނުއްޖެޔާ އާންމޔރައްޔުތުން ގަޔައްޖަހަންވާނީ

  18
  1
 4. މީނާ

  الحَمْدُ ِلله

  18
 5. އަޙްމަދް

  ކޮވިޑު 19 ވެކްސިން ގައުމުތަކުގެ ބޮޑުންގަޔަށް ޖަހާތޯއެވެ؟
  ވެކްސިން ޖަހަނީ ކަމަށް ހަދާފަ ނޫސްވެރިންކުރުމައްޗައް އަރާފަ ގޮތްދައްކާލަނީކީނޫންތޯއެވެ؟

  11
  2
 6. ދަލޭކާ ދިޔެ

  އެނމެ ފުރަތަމަ ތި ޖަހަނަ ޖެހޭނޭ މިގައުމާ ހަވާލުވެހުރި ރައީސުމީހާ އާއި ސިއްހަތާބެހޭ މިނިސްޓަރު،، އޭގެފަހުން ރައްޔިތުންނަށް

  18
 7. ސަންޕާ

  އެނމެ ފުރަތަމަ ތި ޖަހަނަ ޖެހޭނޭ މިގައުމާ ހަވާލުވެހުރި ރައީސުމީހާ އާއި ސިއްހަތާބެހޭ މިނިސްޓަރު،، އޭގެފަހުން ރައްޔިތުންނަށް

  11
 8. ސަލީމް

  ކުރީފަހަރު ވެންޓިލޭޓަރު ވައްކަން ފެސިލިޓީ ވައްކަން މިފަހަރު ވެކްސިނުން ވައްކަން ނުކޮށްފިއްޔާ ސަހަރޯ

  12
  2
 9. މާމިގިލީ މީހާ

  ފުރަތަމަ ތި ވެކްސިން ދޭން ޖެހޭނީ ރައީސް ސޯލިހު ގަޔައްށާއި އަންނި ގަޔައްސާއި ކެރެފާ ގަޔައް، އޭގެ ފަހު ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ގަޔައް.

  11
  1
 10. އަބްދޫ

  އިންޑިޔާ އިންގެންނަ އިނޑިޔާ ވެކްސިން ބޭނުމެއްނޫން، އެއީ 85 % ވެސް ނުދައްކާ ވެކްސިނެއް. އަދި ޓެސްތް ފުރިހަމަ ނުވާ ވެކްސިނެއް. މޯދީގެ ސަޕޯޓް ކުޑަވީމަ އަވަހަށް ފަގީރުންނަށް ވެކްސިންދެނީ