އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް. ފޮޓޯ: އެމްއެންޑީއެފް

ލޭނު އަޅަން ނުކުމެ އުޅުނު ރާއްޖޭގެ މަސް ބޯޓެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިޔާ އޮފިސަރު ކެޕްޓަން އިބްރާހިމް އާޒިމް ވިދާޅުވީ، މާކޯ ޕޯލޯ ނަމަކަށް ކިޔާ މި މަސް ބޯޓުގެ އެއްބައި މިހާރު އަނޑިއަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށާއި، އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ސިފައިން ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މި ބޯޓު އޮތީ ގދ. ތިނަދޫ އާއި 323 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުގައެވެ.

މި ބޯޓުގައި 10 މީހުން ތިބިއިރު، އެމީހުން ކަނޑަށް ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. އެ މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޯސްޓް ގާޑާއި މޯލްޑިވިއަންއިން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ADS BY SHEESHA

އެ 10 މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ، އިންޑޮނޭޝިއާގެ ނުވަ މީހަކާއި ދިވެއްސެކެވެ.

1 ކޮމެންޓް

  1. ވަރައްދެރަ