ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް،‏ ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ކަމަށް، ބޭފުޅަކު މިއަދު އައްޔަނު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY OOREDOO

މި މަގާމަށް ރައީސް ޔާމީން އައްޔަނު ކުރެއްވީ، ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ މެދުގޭ މުޙައްމަދު އިބްރާހީމް މަނިކުއެވެ.

ADS BY SHEESHA

މީގެ އިތުރުން، ރައީސް ޔާމީން މިއަދު ވަނީ ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނެޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ސީނިއަރ ޕޮލިސީ އެގްޒެކެޓިވްގެ މަގާމަށް، ހައްދުންމަތި ގަން (ތުނޑި) ކޯޒީކޯނަރ އަޙްމަދު ރަޝީދު ބަދަލުކުރައްވާފައެވެ. އަޙްމަދު ރަޝީދު މީގެ ކުރިން ހުންނެވީ އެއޮފީހުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރުގެ މަގާމުގައެވެ.

ADS BY ASTERS

Comments are closed.