ލޮނު ޒިޔާރަތް ކެފޭ ކައިރިން ބިދޭސީއެއްގެ އަތުން ފޭރިއްޖެ އެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އެ ކެފޭ ކައިރީގައި ބިދޭސީއެއްގެ އަތުން މިއަދު މެންދުރު ފޭރުނު ކަމަށާއި، އެ މައްސަލާގައި މިއަދު 13:23 ހާއިރު މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެެސްފާމަައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ ބިދޭސީ މީހާގެ އަތުން ފޭރުނީ އެއްޗެއްކަން ފުލުހުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުން ދާ ކަމަށެވެ.

މާލޭ ގައި ފޭރުމުގެ ގިނަ ހާދިސާތަކެއް މީގެ ކުރިންވެސް ހިނގާފައި އެބަ ހުއްޓެވެ. އަދި