ބަރަހަނާ ހާލުގައި ހުރެ އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ވަން ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ މިރޭ އިޝާ ނަމާދަށް ފަހު އެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތުގައި މިކަން ހިނގުމުއާކު ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ވަނީ އޭނާ އެތަނުން ނެރެފައެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ, ބަރަހަނާ ހާލުގައި ހުރެ އިސްލާމީ މަރުކަށް ވަން ބިދޭސީއަކު މިރޭ 20:29 ހާއިރު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި މިކަމާއި ގުޅިގެން ބަލަން ޖެހޭ ކަަންކަން ފުލުހުން ބަލަމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، އެއީ ބަންގްލަދޭޝްއަށް ނިސްބަތްވާ މީހެއް ކަަމަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

26 ކޮމެންޓް

 1. އޮޅުވާލި ވޯޓު

  ތިވާނީ އިންޑިއާ މީހަކައް އެމީހާޔައް އަދަބެ ނޮއޮންނާނެ ޔަގީން

  34
  10
  • ބަކަރި

   ރީނދޫ ކުދިން ބޭނުންވާ ކަހަލަ މިނިވަންކަން.. ގައުމަށް ޖެހިފައޮތް ބަލާވެރިކަމެއް މިސަރުކާރުވެސް މީ.. ޖަނަވާރަށް އަދަބު ދޭން ޖެހޭ

   25
 2. Anonymous

  މިގައުމު ބަންޑުން ނުޖައްސަވާއޮތީ މާތްﷲގެ އޯގާވަންތަވެރި ކަމުން.

  63
  2
 3. އ

  މިސަރުކާރުންކުރުވާކަމެއްތީ

  37
  3
 4. ތުގުވަ

  ޢިންޑިއާ މީހެއްދޯ

  33
  7
 5. އަހްމަދު

  ޔަގީން ތިވާނީ އިންޑިއާ މީހަކަށް ނައްޓާފަނުދާނެ

  31
  5
 6. ޟމ

  މީގެ ކުރިންވެސް މި ޤައުމަށް ބިދޭސީން އައިސް އުޅެއެވެ. ނަމަވެސް މިޒާތުގެ ކަންކަން ދިމާވެފައެއް ނުވެއެވެ. މި ފަހަކަށް އައިސް ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ މީހުން ފާޅުގަ މިވަނީ ނިމުމެފައެެވެ. ދީން ޙިމާޔަތް ކުރާ ވާހަކަ މި ފެންނަނީ ފޮތްތަނުން އެކަންޏެވެ. މިގޮތަށް ދޫކުރެވިގެން ދާނަމަ މީގެ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ފަހުން މި ޤައުމުގެ ޙާލަތު އޮންނާނެ ގޮތް ހިތަށްވެސް ނުގެނެވޭހާ ގޯސް ވާނެއެވެ.

  45
  3
 7. އެމަންޖެ

  މޑޕ ރޭވުމެއް.

  26
  4
 8. ބުރުނީ

  ކޮންގައުމެއްގެ ސޮރެއްތަށް. އަވަށްޓެރިޔެއްތަ އަނެއްކާވެސް!

  18
  5
 9. ނޫސް

  އިހަކަށް ދުވަހު މީހަކަށް ހަމަލާ ދިނީ މިސްކިތުގައި. މިއަދު އެ ވަނީ މިސްކިތަށް ބަރަހަނާ ހާލުގައި. ކަނެކްޓް ދަ ޑޮޓްސް. އިޒް އިޓް ހެޕަނިން ބައި ކޯއިންސިޑެންސް؟

  23
  5
 10. އީގާން

  ވަރަށް ރަގަޅު.... މާލޭގަަ މިހާރު ބަރަހަނާ ހާލުގަ ބިދޭސީން އުޅޭ... މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގަ ބިދޭސީން އެހެން އުޅުން ހުއްޓުވަން ޖެހޭ.. ރިސޯޓްތަކުގަ ހެދުން އަޅާގޮތަށް މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގަ ހެދުންއަޅައިގެން އުޅުމަކީ ވަރަށް ދެރަކަމެއް..

  22
  4
 11. ލާރާ

  އެމްޑީއެންގެ މެނިފެސްޓޯ ތަންފީޒު ކުރަނީ

  23
  1
 12. އީގާން

  ފުލުހުން ތިކަން ކުރީ ރަގަޅަށް... ޝުކުރިއްޔާ.... މިހާރު މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގަ ބިދޭސީން ބަރަހަނާ ހާލު އުޅޭތަން ފެނޭ.. ވަރަށް ދެރަކަމެއް މިއީ... ރިސޯޓްތަކުގަ އުޅޭގަތަށް ހެދުންއަޅައިގެން މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށުގަ އުޅުމަކީ ވަރަށް ދެރަކަމެއް

  13
  2
 13. ތާރާ

  ފުލުހުން ތިކަން ކުރީ ރަގަޅަށް.. Thank you

  21
  2
 14. އަޖައިބު

  سبحان الله ކޮންގައުމަ ކަމަށް ނިސްބަތްވާ ލާދީނީ އެއްތޯ

  17
  5
 15. ޙހ

  އިންޑިޔާ މީހެއް. އެހެންވެ ގައުމު ހާމަނުކުރަނީ

  19
  4
 16. saeed

  ragalhah viyyaa Shahindhaa bunegen.kuri kamakah vaanes. noonee keneree sattar ge moya roanu edhuruvez bunefaane

  12
  1
  • ޜަޟީ

   ދެރަވޭ ދޯ އެމީހުންނަށް ކަމެއް ނުވާތީވެ

   2
   5
 17. ބޭޗާރާ

  ތަފާތު މިދަނީ ފެންނަމުން. މަސްތުވާތަކެތި އާންމުވަމުން ފުޅާވަމުން ބޮޑުވަމުންދާ ވަރަކަށް އެޖެންޑާ 19 އިން ތަފާތުކަން ފެންނާނެ. ހައްލަކީ އުމަރު.

  23
  1
 18. އަލީ

  ރަގަޅަށް ވިއްޔާ ޝަހިންދާ ބުނެގެން ނޫނީ ސައްތާރުގެ ރޯނުފޯލި އެދިގެން

  22
  1
 19. ޣާޒީ

  އޭނަ ކިބައިންވެސް. މަޖިލިސް ރައީސް މައާފައް އެދިފަ، ފުރީ ޓްރިޕޭ ބުނެފާނެ

  11
 20. Anonymous

  މިކަހަލަ ކަންކަން ހާދަ އިތުރޭ އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް އައިފަހުން

  12
 21. ލާދީނީ ފޮނު

  އިރާދައާ ނުލާ އިސްލާމީ މަރުކަޒަށް ވަދެވޭނެތަ؟ ވަނީމަ ފުލުހުން އޭނާ ހައްޔަރު ކުރަން ޖެހޭތަ؟ އެއީ ކަމުނުދާ ކަމެއް ނަމަ އެތާ ތެރޭން އޭނައަށް އަދަބު ނޫނީ އަޒާބު ލިބޭނެއެއްނު؟

 22. ހުސެން

  މިކަހަލަކަންތައް ތައް އިތުރުވާނެދޯ ބުނެފައޮތީ އެޖެންޑާ ނަވާރަ ތަފާތުވާނޭ މިފެންނަނީ ތަފާތު އަދި އެވަރުން ނުވެގެން އެއުޅެނީ އެއްއެނދުގަ ދެމަފިރންދޭތެރޭގަވެސް ބޭރުމީހުން ނިންދަވައިގެން ލާރިލިބޭގޮތައް މަގުފަހިކުރަން އޭރުންރަނގަޅައް ތަފާތު ފެންނާނެ

 23. ...

  މިސްކިތުގެ ޙުރުމަތް ގެެއްލުވާނުލާ.

  3
  1
 24. ކަހުރަބު

  ބަޔަކު އަމިއްލައަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރި އިމާރާތެއް. ކޮން ކަރާމާތެއް ހުންނާނީ؟ ގަލާ ވެއްޔާ ހިލަޔާ މޮޑެގެން ސިމިންތިން ތަނެއް ހަދާ ނިމޭއިރަށް މިސްކިތެކޭ ކިޔައިފިއްޔާ އެތަނެއް ކަރާމާތްތެރި ވާނެ ގޮތެއް ބުނެބަލަ.