ކުރީގެ ޖެންޑާ މިނިސްޓާރ އައިޝަތު ޝިދާތާ ޝަރީފް ފިލްމީ ތަރި ޒިޔާ އާއި ކައިވެނި ކުރަން އުޅޭކަން ހާމަވެއްޖެއެވެ.

މި ސަރުކާރުގެ ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރު ކަމާއި މީގެ ކުރިން ހަވާލުވެގެން ހުރި ޝިދާތާ ޝަރީފް ފިލްމީ ތަރި އަހްމަދު ޒިޔާ އާއި ކައިވެނި ކުރަން އުޅޭކަން ހާމަކޮށް ޒިޔާ ވަނީ އޭނާގެ ފޭސްބުކް އެކައުންޓްގައި ޕޯސްޓެއް އާންމުކޮށްފައެވެ.

ޒިޔާ މިރޭ އާއްމު ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ޖެނުއަރީ 21ގެ ތާރީޙު ޖެހުމަށް ފަހުގައި ބުނެފައި ވަނީ އޭނާ މިހުރީ ވަރަށް އުފަލުން ކަމަށެވެ.

ޒިޔާ އާއި ސިދާތާ - ފޮޓޯ : މީސް މީޑިއާ

މީގެ އިތުރުން ޝިދާތާވެސް ވަނީ މިކަން ހާމަކޮށް އޭނާގެ އަމިއްލަ ފޭސްބުކް އެކައުންޓު މެދުވެރިކޮށް މި ހަބަރު ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ. މި ދެމީހުން ރޭ އެންގޭޖްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާފައި ވާއިރު، ގިނަ ބަޔަަކު އަންނަނީ މިކަމަށް މަރުހަބާ ކިޔަމުންނެެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ވަރަށް އަވަހަށް މި ދެމީހުންގެ ކައިވެނި ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

34 ކޮމެންޓް

 1. އެމީހާ

  ޙާދަ ލަހަކުން ތި އަޕްޑޭޱްވީ

  49
  2
 2. ހަސަންބެ ވަލް ވަސަންތީ

  ދެއަރޫޝުންނަށް ބޯކޮށް މަރުހަބާ އަހަރެމެންގޭ އެންމެންގެ ފަރާތުން.

  59
  5
 3. މީހާ

  ތިއޮތީ ހަތަރެސްކަން ހަމަވެފަ.

  47
  5
 4. މަން ޖެ!

  ޒި އާ ހުރީ ވަރަށް ލަދު ރަ ކި ކޮށް ދޯ؟

  42
  5
 5. މަރީ

  ކާކުބާ މިތަނުން ދޮށީ؟

  40
  43
  • މަރިޔަނބު

   ކޮންމެ މީހަކު ދޮއްޓަސް ކޮބާތަ މައްސަލައަކީ؟

   155
   9
  • ކާފަ

   ދޮށްޓެއް، ހަރެއް، ފަލައެއް، ބޮޑެއް، ކަޅެއް، ދިގެއް ކުރެއް، ހިމައެއް ނޯންނާނެ ލޯބިވަންޏަކާ ކީކޭ ކުދިންނޭ..

   145
   6
 6. ދޯ!

  މަށަށް މިދެމީހުންގެ ހުރޭ އެކަކު އަނެކަކާ، ވައްތަރު ގޮތެއް!

  59
  4
 7. Anonymous

  އުމުރުން ދޮއްޓަސް ސަލާމަތެއްނެތް.... ހަގަސް ސަލާމަތެއްނެތް..... މީހަކާ ނުއިނދެ ހުއްޓަސް ސަލާމަތެއް ނެތް... ނުބެހޭ ކަމެއްވެސް ނޯވެޔޭ އެއްބައި މީހުން.. ހުސް ބޯ ގޯސް މީހުން... އެމީހުންނަކަށް ނޭނގޭނެ އަހަރެމެން މީ ތިބި ބައެއްކަމެއްވެސް.... ދެން ކޮންކަމެއް... އަމިއްލަ ފަތް ބަރުކުރުމުގަ...

  122
  3
 8. Anonymous

  ޝިދާތާ ގެ އަސްލު ފެނިއްޖެ ބޮޑު ކޫޑި އިންޑަސްޓްރީގަ ވެސް ޝިދާތާ ވިއްޔަ ކީކޭދޯ ބުނާނީ

  42
  11
 9. މަލްހޯތުރާ

  ކިތައް އަންބަތްތަ

  22
  6
 10. ޝޮކްތެރަޕީ

  އަދާލަތު ޕާޓީ އަކީ ކުޅޭކުޅޭ ބައިގަނޑެއް ތިބި ޕާޓީއެއް

  39
  9
 11. ޓައްޕު

  އަހަރެން ޝިދާތާޔަށް އެއްއިރެއްގައި ވަރަށް އިހްތިރާމް ކުރީމެވެ އެއީ ނުކުޅެދޭ ކުދިންގެ އެހީތެރިޔަކަށް އޭނަވީ ހިނދުގައެވެ އެކަމަކު ފަހުން އޭނަޔަކީ އަސްލު ކާކުކަން އޮޅުންފިލީ ސިޔާސީޕޯޑިއަމް ތަކުގައި މީހުންނާދިމާއަށް ހަޑިހުތުރު ފުރައްސާރަ ކުރަން ފެށި ހިސާބުންނެވެ ހެޔޮލަފާ މީހަކުނަމަ އަމިއްލަ ދުޝްމަނު ގެ ދިފާއުގަވެސް ހެޔޮބަސް ބުނަން ޖެހިލުމެއް ނުވާނެޔެވެ އަންނިބޭބެ ގެ އެކުވެރިޔާ ހުސެންރަޝީދު އަހުމަދައް ޝިދާތާ އެކޭ އެއްފަދައިން ނަފްރަތު ކުރަމެވެ މައުމޫ މޫން އަބްދުލްގައްޔޫމަށް އޭނަ މަލާމާތްކޮށް ފުރައްސާ ކުރުމަކީ އޭނަގެ ލާދީނީ ކަމާއި ޖާހިލް ކަމެވެ އެ ގޮތުން ރ ޔާމީން އަށް ހުތުރު ބަހުން ފުރައްސާރަ ކުރީތީ ޝިދާތާވެސް ދަސްވިއްޔެވެ އަހަރެން ދިވެހިންނަށް ބުނެލަން އޮތީ ވާހަކަ ދެއްކުމާ މުއާމަލާތް ކުރުމުގައި ތިބާ ފަދަ އަނެކާއަށްވެސް ގަދަރާއި އިހްތިރާމް ދޭށެވެ އެއީ އަމިއްލަ ދުޝްމަނު ކަމުގައި ވިޔަސް ވެހެވެ އެއްވެސް އިންސާނަކީ ފުރިހަމަ މީހެއްނޫނެވެ

  114
  6
 12. Anonymous

  ލަނޑަ ޔާ ވާނީ ލަނޑަޔާ

  49
  1
 13. ޙހހހ

  އއިސްލާމ ދީނުގަ އި އެންގޭޖްވުމުގެ ރަސްމި އްޔާތު އަކާ އި ކަ އިވެނީގެ ރަސްމި އްޔާތެ އް އޮވޭތަ ، މިކަހަލަ ދީނަށް ހުތުރުއަރުވާ ކަންކަން ނޫސްތަކުންވެސް ނުލިޔަންވެ އްޖެ އެއ އްނު ، ވަޢްކަން ކުރިމީހާ އާއި ދެނެހުރިމީހާ ވަނީ ނަރަކާގަ

  56
  4
  • މީހެއް

   އިސްލާމް ދީނުގައި ޚިތުބާ ކުރުން އޮވޭ. ޔޫވެސް އެނގިގެން ވާހަކަ ދައްކަބަލަ.

   25
 14. ފަަހަރި އިމްރާން

  އަދި ކިރިޔާ ސިދާތާ ތަރި އަކަަށް ވަނީ. މަ ބުނީމެއްނު ތަރި އަދި ނުއޮސެޔޭ!

  40
  2
 15. ޢަފްލާ

  ޝިދާތާ ހަނގުވާނެ ޒިޔާއަށްވުރެ

  17
  4
  • މިސް

   އިންޓެލް ބޭބެ އާއި ސިސްޓަރ އަކީ ވެސް އުމުރު ތަ ފާތު ދެމީހުން. ސިސްޓަރ އަކީ 3 ކުދިންގެ މަންމައެއް. އިންޓެލް ބޭ ބެގެ ދެވަނަ ކައިވެނި

 16. ބެޑްޝީޓް

  “އެ ބިޑްޝީޓް” ފިލްމު ކުޅެން ކަމަށް ވާނީ

  25
  4
 17. ހިޠަޅު

  ސިދާތާ މަމުސްކުޅި. އަދާލަތުކަބަލެއް، ފިލްމީފަންނަނަކާ! ދީންވެރިކަމާއި ދިވެހި ފިލްމުސްޓާރުންނަކާ އެއްމަގަށް އެރުމުން ދީންވެރި ކަމުގެ މިންގަޑު....!؟

  34
  3
 18. ނަސީރު

  ޒިޔާ އައް އަދި 25 އަހަރު ، ސިދާތާ އައް ކުޑަ ދުވަސް ކޮޅެއްގައި 20 ވާނެ.

  27
  4
 19. Anonymous

  ކައިވެނި ކުރުމަކީ ހަރާމް ކަމެއްތަ؟ ލަދު ގަންނަންޖެހޭ ވަރުގެ ކަމެއްތަ؟ ކޮންމެ މީހަކަށް ވިޔަސް މީހުންގެ ޒާތީ ކަންކަން މިގޮތަށް ޖޯކަކަށް ހަދައިގެން ގެނެސް ދިނުން ހުއްޓަން ވެއްޖެ. އަދި ކައިވެނި ކުރާ މީހުންގެ ނުރުހުމުގަ ލީކުވާ ފޮޓޯތައް ހަބަރު ތަކުގެ ނުޖެހުމަށް ގޮވާލަން. ކައިވެނި ނުކޮށް ޒިނޭ ކުރާ މީހުން އައިސް މިތާ ކޮމެންޓު މިކުރަނީ މިމީހުންނަށް މަލާމަތް ކުރާގޮތަށް

  33
  2
  • ލީސް

   ނުރުހުމުގަ ލީކްވީކީނޫން ދޮއްތަ އަމިއްލައަށް އިސްތިހާރުވީ އެއީ ނޫސްތަކުގަ އެޚަބަރު ޖައްސުވަން ކުރިބކަމެއްކަމަށް ލަ ފާކުރެވެނީ

   12
   1
 20. ސްޓުޕިޑްމޯލްޑިވިއަންސް

  ނިކް އެންޑް ޕީސީ ވެއްޖެޔާ އޯކާ 30 އަހަރުގެ ތަފާތެއް ހުއްޓަސް. ދިވެހިން ވެއްޖެޔާ ވަރަށް އަސަރު ކުރާނެ

  25
  2
 21. ލޮލ

  އަދާލަތު ޕާޓީއަކީ ސިޔާސީ ބޭނުމަށް ދީން ވިއްކާމީހުން އުޅޭ ޕާޓީ އެއް... ދީނަށް ޓަކާ އުޅޭ ޕާޓީއެއް ނޫން

  25
  4
 22. ޒަލްޒަލާ

  ޓިކައިވެންޏަށް ކިތަށްދުވަސްވާނެބާ މިހެންމިބޫނީ ޒިޔާއަކީ މީހަކާއި އިދެގެން މާގިމަދުވަހަކު އުޅެވޭނެ މީހެށްކަމައްނުވާތީ

  11
 23. ޙުސެން

  ޢެންގޭޖްމމމ މަންޓް...؟ މިވެސް ކުރަން ޖެހޭ ކަ މެއްތަ...؟

  12
  2
 24. އަސްލުވެސް

  އޭ،މަ ބޭނުން ޝިދާތާ އާ އިންނަން،މަށައް ވަރައް ކަމުދޭ،ހާދަ ރީއްޗޭ އޭނަ

  5
  6
 25. އިބްރާހިމް

  މަރުހަބާ ދެ ކުދިންނަށް!

  8
  3
 26. ކަސޯޓީ

  މިހުންނާާ ނުބެހި ރީއްޗަށް ހު ރޭ. މައިންޑް ޔުއަ ރ އޯއުން ބިޒްނަސް.

  5
  2
 27. ޖިންނި

  ތެންކިއު ވަގުތު ފޯ ޔޯ އިންފޮމޭޝަން

  6
  4
 28. ޓުކުރި ޝޭޚު

  43 އަހަރުގެ މީހަކާ 35 އަހަރުގެ މީހަކާ ކައިވެނި ކުރިޔަސް އަހަރެމެންނަށް ކޮން ކަމެއް! ޅޯތްބާއި ހަގުރާމައިގަ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ޖާއިޒު! ޢެވްރިތިންގ އިޒް ފެއަރ އިން ލަވް އެންޑް ވޯރ!

  6
  2
 29. ނަޖްވާ

  ކީކޭ ދެން ބުނާނީ! ދެން އެމީހަކަށް ދޯ އެނގޭނީ އެ މީހަކު އިންނާނެ މީހެއް! ހަމަ އެގޮތަށް ކުރީގެ މިނިސްޓަރ އިރުތިޝާމް ވެސް ކައިވެނި ކުރެއްވި ނޫންތޯ މަޖްލިހުގެ މެންބަރަކާ! ކީކޭ ދެން ބުނާނީ އަޅެ ފަހެ! ކޮންމެ މީހަކުވެސް ބޭނުންވަނީ މަސްހޫރު ކަން ހޯދަން!