ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖެއްސެވި ފުރަތަމަ ބޭފުޅަކަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝެއިހް ހުސެއިން ރަޝީދު އަހުމަދު ވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

"ވަގުތަށް" އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޝެއިހް ހުސެއިން ރަޝީދު ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖެއްސެވީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައެވެ. ސައުދީގައި ހުންނަވައި ހުސެއިން ރަޝީދު ވަނީ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒްގެ ބޭނުން ކުރައްވައިފައެވެ.

އަދި ވެކްސިން ޖައްސަވަނިކޮށް ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް އޭނާ ވަނީ މީސް މީޑިއާގައި އާންމު ކުރައްވައިފައެވެ.

ހުސެއިން ރަޝީދަކީ ދިވެހިންގެ ތެރެއިން މި ވެކްސިން ޖެއްސެވި ފުރަތަމަ ބޭފުޅާއެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ސަރުކާރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގައި އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓަރީއަކަށް ހުންނެވި ހުސެއިން ރަޝީދަކީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ރައީސެވެ. އޭނާ ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ސަރުކާރުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރުކަން ކުރައްވައިފައެވެ.

ހުސެއިން ރަޝީދު ވަނީ ނިމިގެންދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިހާބުގައި ވިލިމާލެ ދާއިރާ އަށް ވާދަ ކުރައްވައިފައެވެ. އެކަމަކު، އެ އިންތިހާބުގައި އޭނާ އަށް ވަނީ ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައެވެ.

ހުސެއިން ރަޝީދަކީ މިހާރު އެމްޑީޕީގެ ވަރަށް އިސް ސަފުގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އަންނަ ބޭފުޅެކެވެ.

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިން ޖަހަން ބޭނުންވާ މީހުން ރެޖިސްޓްރީ ކުރަން ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން މިހާރު ވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ. ވެކްސިން ޖެހުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ވާން އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވާލީ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނާއި ސޯޝަލް ކެއާ ވޯކަރުންނަށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

59 ކޮމެންޓް

 1. އާދަމުގެދަރި

  ހާދަ ވައްތަރޭ ހާމާނާ.

  128
  24
  • ޝާފީ

   އެއީ ޕެޓީ އެއް ތުރުކުރައްވައިގެން އިންނެވީމާ ހީވާ ގޮތޭ.

   75
   13
  • ކިނބޫ

   ވައްތަރު ވާނެ އެއްނު އެކަހަލަ ވެރިން ތިބޭ ޤައުމެއް ވިއްޔަ މިއޮތީ!

   42
   11
  • ޜާމީ

   ތިބުނީ ޖަލުގައޮތް ހާމާނާ ވައްތަރުވާހަކަތަ.

   17
   33
   • ކ

    ޖަލުގަ ހުރި ހާމާނެއް ނޫން... ވެރިކަމުގަ މިހާރު ތިބި އަމިއްލަ ޖީބް ބަރުކުރާ ގުރޫޕް ގެ ވާހަކަ... ރައްޔިތުންނަށް ވަޒީފާ އެއް ވެސް ނުލިބޭ..

    21
    16
 2. ޢިޔާބު

  ދެއްކުންތެރި މީހެއް

  125
  6
 3. ހަނި

  ގަޢުމްގެ ބޮޑެތިމިހުން ވެކުސިންޖަހަނި ރަޖެން ބެރުން އއއއއއއނިކަމެތިންގަޔަޖަހަނި އިންޑިޔަގެ ފެކްވެކްސިން

  125
  12
 4. ދިވެއްސެއް ވީމަ ބުނަމޭ

  ތިބޭ ފުޅާ ޔަކަށް އިހްތިރާމެއް ނުކުރަން އަންނި ބެ ވެސް ތީނަ ޔަށް ވުރެ ހާސްބައި އޯކޭ އޭނަޔަކީ ވެސްޓަން މައިންޑެޑް މީހެއް އެކަމަކު ހުސެން ރަޝީދުތީ އިލްމުވެރިޔެއްގެ ޓެގް އަޅުއްވައިގެން އަންނި ގެ ބޮޑުގުޅަޔަށް ވެގެން އެޅިހާ ބަތަކަށް ރިހަ ކިޔުއްވާ ބޭކަލެއް އޭތި ބޮޑުތަނުން ކަޑަ މީހެއްގެ ޝަޚްސިއްޔަތު އެގޭނެ އޭނަގެ އެކުވެރިންނަށް ބެލުމުން

  145
  13
  • ޔޫ

   ތިބޭފުޅާގެ ހުރިހާ ވާހަކަ އަކަށް ތާއިދު.. އެކަމު އެއް ވާހަކަ ސަކަރާތް ..މީހެއްގެ ގޮތެއް ނީނގޭނެ އޭނމާގެ ރައްޓެހިންނނަށް ބަލާފައެއް.. ޕާޓޭ މީހުންނާއި އެއްކޮން އުޅޭ ވަރަށޤ ހެޔޯލަފާ ޒުވާނުން ވެސް

   15
   11
  • ެެެއޭނަ

   ވަރަށް ރަނގަޅު ވާހަކައެއް

   1
   3
 5. ރިސޯޓް ބޯއީގެ އަލަފަތު ޖިންނި

  ރާއްޖެ ހަލާކުވީ ދެ ފުށަށްކެނޑޭ ތިޔަ ކަހަލަ ޝޭހުންގެ ސަބަބުން ތުނބުޅީގައި ސޯސް ހޭކުންވެސް ކަޑަ މޫނު ބުރުގާ އަޅާ މީހުން ވަޒީފާ އިން ވަކި ކުރުންވެސް ކަޑަ ބުއްޅަބޭ ގެ ބޮކްސާޔަށް ސަޖިދަ ޖެހުން އެޔަށްވުރެވެސް ކަޑަ މިޔޮތީވާ ރާއްޖެޔެއް

  124
  7
 6. ޖަޒީރާ މުޅަދެވި

  ބަލަގަ ތި ވެކްސިނަކީ ގެރި ގޮރުން އުފެއްދި އެއްޗެއް ނޫންކަށް ޔަގީން ނުކުރެވޭތިއްޔޭ ދިވެހިން ބިރުގަތީ އިންޑިއާ މީހުން އެ ވެކްސިން ޓެސްޓް ކުރުމަށް ހިންގާ ޖަރީމާއެއް ނޫންކަށް ކަށަވަރު ކުރަން ޖެހެޔޭ

  94
  10
 7. ޢަފްލާ

  ޢަދި ހުއްދަ ނުދޭ ވެކްސިނެއް މިގައުމަށް ގެނެސްފަ

  100
  7
  • ސަމާ

   ބޭފުޅާ... ސުރުޚީ ކިޔާފަ ތިކޮމެންޓްކުރަނީ... ސައޫދީގައި ހުރެފައި ވެކްސިން ޖެހީ... އެއީ ރާއްޖެ ގެނައި ވެކްސިނެއް ނޫން

   87
   12
 8. އަސްލުވެސްތަ

  ކޮން ނަމެއް ކިުާ ވެކްސިނެއްކަން ބުނެލިނަމަ ވަރަށް ސަޅި ވީސް. ދިވެހިން ވަރަށް ބޭނުންވަނެ އެނގެން.

  65
  3
 9. އަރީ

  ވެކްސިން ފުރަތަމަ ޖަހަން އޮންނަނީ ޝެއިޙުންގަޔައް ތަ؟

  51
  6
 10. ޢަހަންމާ

  ތީ ވަރަށް ދޮގުހަދާ މީހެއް ފަހަރުގާ އިންޑިއާ ގެރި ވެކުސިން ނުޖަހަން ވެގެން ޖެހި މަޅިއަކަށް ވެސް ވެދަނެ. ތީ މަކަރު ވެރިއެއް .

  93
  6
 11. ނަސީދު

  ޙުރިހާ ޢެމްޑިޕީ މީހުން ގަޔައް ތިވެކްސިން ޖަހާފައި ޓެސްޓް ކޮއްނިމުނީމާ އަހަރެން ޖަހާނީ ، ދެންބަލަމާ ތިރަސީދު ދައްކާވާކަ މީނާ އަންނި ގެ ވާހަކައެއް ގޯސްކޮއް ދައްކައިފިއްޔާ ވެކްސިން މުޅިން ގޯސް ވީ

  61
  8
 12. ރަމީޒު

  ތީ ދެން ވަރަށް މޮޅު ވާހަކައެއް. މީގެ އެތައް ދުވަހެއްކުރިން ސައުދީ އެންބަސީގައި ތިބި ހުރިހާ ދިވެހި މުވައްޒަފުން ވެކްސިން ޖަހާފި.

  62
  2
 13. ގުދުގުދާ ބެއްޔާ

  މިފަހަރު ފުރަތަމަ ސަރުކާރުގެ ބޮޑުންނާއި އެމީހުންގެ އާއިލާތަކައް! އަދި ދެން ޖެހުންއޮތީ އަންނި ހެންހިވަނީ! ބުނާބަހާ އަމަލާ ދިމާވާނީ މިހާވަރަށް! ފުރަތަމަ ފުރަންޓްލައިންގެ މިހުންނަށޯ؟ ދޮގާ މަކަރާހީލަތްހެދުން ހައްދުންނައްތާލާފައި.ލާމަރުކަޒީނިޒާމޯ! މާލެ ސަރަހައްދުގެ ހުރިހާބިމެއް މިސަރުކާރުން އެޗްޑީސީއަށް ހިބައިންދީފައި މިބުނަނީ މާލެސިޓީގެ އެމްޑީޕީ ކައުންސިލަރުން ހޮވާދޭށޭ! ކީއްކުރަން ހޮވާ މޭޔަރއަދި ކައުންސިލަރުންނެއް! ވިހާމަރުވާ މީހުންގެ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓާކަށް މޭޔަރ އަދި ކައުންސިލަރުން ދައުލަތުން ބޮޑު މުސާރަދީފައި ބައިތިއްބަން ޖެހޭބާ؟

  49
  5
  • މުނާ

   މިކަހަލަ މުނާފިގުންނާހެދި ޤައުމު ހަލާކުވާނީ. ސުރުހީ އެކަނިތަ ކިޔަނީ

   58
   13
   • މުރަނަ

    މުނާ ހާދަ ދެރަވީ... ވެކްސިން ޖެހީތަ؟

    3
    5
 14. ގުނބޯ

  ސޭކް ޖެއްސެވި ވެކްސިންގެ ނަން ބުނެދެއްވި ނަމަ ޚަބަރު ވަރަށް ފުރިހަމަވާނެ!

  60
  6
 15. ތެއުމޯލެ އައްލާ

  ތީ ޝޭހެއްނޫން ތިޔައީ ސޭކެއް ޕާޓީއައް ގޮސްހުސްވެފަ ހުސެންއަކީ ކުރިން މީހުންގެ ގަދަރާ އިހުތިރާމު ލިބުނު މީހެއް މިހާރު އޭނަގެ އަގެއްނެތް ކެނެރީގޭ އެލެކްސް ޕެރޭރާ ބުނިގޮތަކައް އޭނަގެ ބަސްމަގު ހުންނާނީ

  72
  7
 16. އަލީބަލީ

  ކޮވިޑްވެކްސިން ޖެހި ފުރަތަމަ ދިވެހިން ތިބީ ޔޫކޭގައި. އެތާ މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހި ސިއްހީ ދާއިރާގެ މީހުން ވަނީ ވެކްސިން ޖަހާފައި. އަދި އެމެރިކާގެ ފްލޯރިޑާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހި ޑޮކްޓަރަކުވެސް ވަނީ ވެކްސިން ޖަހާފައި.

  56
 17. ޔޔޔ

  ކިހިނެއް އެއީ ފުރަތަމަ މީހަކަން. ރައްޖެއިން ބޭރު އެކި ގަެުމުތަކުގަ އެބައުޅޭ ފިވެހިން. ހަމަ އެމިހުންވެސް ޖަހަފަނެ. ތިޔަގޮލާއަކީ ތިމަންނާ ވެކްސިން ޖަހަެިފީމެކިޔައި އިއުކލާންކިރި ފުރަތަމަ މީހާ. މަރުވެދަނެ ކަމަށް ބިރުން އަވަހަށް ވެކްސިން ޖެހި ދޯ

  42
  3
 18. ދެވަރެންދާ

  ތިޔައީ އިންޑިޔާގެ ވެކުސިންތޯ؟ ޢެމެރިކާގައި ތިބި ބައެއް ދިވެހިންވެސް ތިޔަ ވެކުސިން ޖަހައިފި ތިޔަ ހުސައިން ރަސީދަކީ މިގައުމު ހަލަބޮޅިކުރި އެކަކު

  48
  4
 19. އަޙްމަދު

  މިދަތުރުގައި އެހެން އިއްޒަތްތެރިންވެސް ޖެއްސެވިކަމަށް ވަނީ! އެކަމަކު...!!!!

  31
  1
 20. އަޙްމަދު

  އެވެކްސިނަކީ ޗައިނާގެ ވެކްސިން! އަރަބި ޤައުމުތަކުގައި ޖަހަނީ ޗައިނާ ވެކްސިން!!!

  42
  2
 21. އަންނި

  ކުކުޅޭ

  20
  1
 22. ލާމު

  ބޮޑުވަޒީރު ވަޑައިގެންނެވީ އިނގިރޭސިވިލާތުން ވެކްސިން ޖައްސަވައިގެންނޭ ކިޔާ އަޑު އިވުނު. އެހެންވެއްޖެނަމަ އެއީ އެކެއް.

  35
  1
 23. ހަނާ

  ނޫން ތިޔައަށް ވުރެއް ކުރިން އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި އުޅޭ ޑޮކްޓަރަކު ޖަހާފި ، ތިއައީ ސައްހަ ޚަބަރެއް ނޫން. އަދި ދުބާއީގައި އުޅޭ ދިވެހިން ވެސް ޖަހާފި

  22
  1
 24. ނަންރީތި

  މިކަލޭގެ ވަރައްބޯބޮޑު އެބުރި ރާއްޖެއަންނަތަނުން އަންނި ބުނެފާނެ ޓެސްޓް ވެކްސިންޖަހާށޭ ބުނެފިއްޔަކަމިކަލޭގެއަކައް ނުކެރޭނެނޫނެކޭ ބުނާކައް އެހެންވެކުރީގަބޭރުންއެޖެހީ މީނައަކައްވެސް އެއަކައް އިތުބާރެއްނެތް ދެންގައިމުވެސް ވެކުސިންގެ ދެވަނަޑޯޒެއްޖަހަންޖެހިއްޖެއްޔާ ދުވަސްކޮޅެއްނަގާނެތާ އެޖަހަން.

  17
  5
 25. ބޯހަލާކު

  މި ޝައިޚްއަކީ اللهގެ އަޅަކަށްވުރެ ބޮޑަށް އެމް ޑީ ޕީގެ އެޖެންޑާތަށް ކުރިއަރުވާ އަނދިރި ރާއްޖޭގެ އެޖެންޓެކެވެ. މިފަދަ ހަރާންކޯރު ގައްދާރުންގެ ކިބައިން މިގައުމުގެ މައުސޫމު ރައްޔިތުން ސަލާމަތްކޮށް ދެއްވާށި އެވެ. آمين

  25
  2
 26. މަނަސް

  ކޮންތާކު މަވެސް ނިހުރީ ޖަހައިގެން ޑްބާއީއަސް ގޮސް

  9
  1
 27. ވައްހާބީ

  ސައުދީގެ ވައްހާބީންނަށް އެތިވަރު ގޮވާފަ މިއަދު ތި އިންނެވީ ހަމަ އެ ވައްހާބީންގެ އަތުން ވެކްސިން ޖައްސަވައިގެން.. ބޯ ހަލާކު

  17
  2
 28. އ

  ދީނީ އިލްމްވެރިއެއް ނޫން... ހުސެއިން ރަޝީދަކީ އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސީ ބޭފުޅެއް

  22
  3
 29. ބޯގޯސް

  އަދި ވެކްސިން ގެނާތާ ދެދުވަސްނުވޭ ހުއްދަތާ އެއްޗެހި ލިބި ޔަގީންވެ ކަށަވަރުވެގެންތަ ތިޔަ ޖަހަން ފެށީ އަވަސްއަރުވާލާ ފަ މީހުންގެ ގަޔައް ޖަހާގެން ދެރަކަމެއްދިމާވީމަ ކާކުބާ ޒިންމާވާނީ ވެކްސިން ޖެހިމީހާތަ ޒިންމާވާންޖެހޭނި

  8
  2
 30. އަޙްމަދް

  ޙުސެންރަސީދު ނަހަދާނެ ތެދެއް ކިހިނެތް އެންގެނީ ވެކްސިން ޖެހީކަމަށް ހަދާފަ ފޮޓޯއެއްނަގާފަ ގޮތްދާލީ ނޫންކަމެއްވެސް.

  16
  2
 31. އަޙްމަދް

  އިރުއަލިކަން ވާހީސާބު މީނަދައްކާވާހަކަ ނުވާނެ ޤަބޫލުކުރަކަށް

  20
  1
  • ޔާނާ

   ހަހަހަހާާާާާ... އެ ތެދެއް

   14
 32. އައްޑޫ މީހާ

  އެންމެ ފުރަތަމަ ވެކްސިން ޖެހީ އިބިރިހިމާއާއި ކެނެރީގެ ކުރަފި ދެން ފަޒުއްކޮ ތިޔައީ ސްޓަންޓެއް ޖެއްސުމަށް ރާވައިގެން ތިގޮލާ ގަޔަށް ފޭކް ފޮޓޯއެއް ނަގާފަ އެކަން އޮޅުވާލަން ކުރި ކަމެއް ނިކަން ކެރިގެން މާތްﷲ ގަންދީ ހުވާކޮށްފަ ރައްޔިތުން ކައިރީގަ މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ބުނެބަލަ ތިމަންނަމެން ވެކްސިނެއް ނުޖަހަމޭ ނުކެރޭނެ ބުނާކަށް

  15
  2
 33. ދޮގު ނުހަދާ

  ތީ ދޮގު ހަބަރެއް. ރާއްޖޭން ކޮވިޑް ވެކްސިން އެންމެ ފުރަތަމަ ޖެހީ ހުސެން ރަޝީދެއް ނޫން، އެ ވެކްސިން އެންމެ ފުރަތަމަ ޖެހީ އިޓަލީގަ މަސައްކަތް ކުރައްވާ ރާއްޖޭގެ ދިވެހި ޑޮކްޓަރެއް. އޭނާ އަކީ އިޓަލީގައި ކޮވިޑް ކޭސަސްގެ ފްރަންޓްލައިންގަ މަސައްކަތް ކުރަެްވަ ޑޮކްޓަރެއް، އޭނާ ވަނީ މި މަސް ފެޝުނުތަނާ ތި ވެކްސިން ޖަހާފަ، އެކަމކު ހުސެން ރަޝީދުހެން މަޝްހޫރުވާން އުޅޭ މިހެއް ނޫން ވީމަ އިސްޓިހާރު ނުކުރީ.

  19
 34. ޙުޒާމ

  މީނަ ގެ ލޯބީގެ ފިލުމެއް އޮލިންޕަހުގެ ދައްކާނެ ދުވަހަކަށް އިންތިޒާރު ކުރަމެވެ

  14
 35. ރަޑްވިޗް

  ވެރިކަން ބަދަލުވީމަ ސަރުކާރުން ވަޒީފާ އެއް ދީފައި ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ އިން ބޮޑު މުސާރަ ދެމުންދާ ބޭކާރު ބޮލެއް. މި ކަހަލަ އަތުން ފައިން މަސައްކަތެއް ކުރަން ނޯންނަ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ޕޮލިޓަކަލް ޕޯސްޓްތަކަށް ލާފައި އެބަތިބި. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައިވެސް މީގެ ބޮލެއް އެބަ އުޅޭ.

  17
 36. ލޫޓުވާ

  އެއީ ކޮވިޑް ވެކްސިނެއް ނޫން. ރައްޔިތުންނަށް ދައްކަން އެއުޅެނީ އެއީ އައިވީފެން. ތާހިރުވެއްޖެނުން.

  11
  1
 37. ސާބަސް

  ގެޓުވެބަލަ އޭނަ އެބުނި އެއްޗެއް. އެބުނީ މި ޤައުމަށް ގެނައީ ހުއްދަ ނުދޭ ވެކްސިނެކޭ. ކަލޭވެސް ކޮމެންޓް ރަނގަޅަށް ކިޔާލަބަލަ މީހުންގެ ހިޔާލަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ކުރިން.

  5
  2
 38. ޑައެލޯގް

  ތިއީ މުނާފިގެއް އަހަރެންގެ އަރަބި ޓީޗަރު އެހެންވެ މީނަގެ ހަޔާތްކުޑަކަން ވަރަށްގާތުން އަހަންނަށް އެގެއެވެ. މީނާއެއްނޫން ބުނީ މައުމޫނަކީ އިސްލާމެއްނޫނޭ އެކަމު މިމީހުންބުނަނީވެސް ސަހާދަތް ކިޔައިގެން ތިބޭމީހަކަށް އެގޮތަށް ނުބުނެވޭނެއޭވެސް އެވަރުގެ މުނާފިގެއް ތިޔައީ

  16
  1
 39. ރާގުންޑާ

  ކެކެކެ މިހިރަ ބެއެއް ދޯ ދެން!

  10
 40. މުދި

  ޢެބޭފޅާޖެހީ އިންޑިޔާ ގެރި ވެކްސިންތޯ؟

  9
  2
 41. ހުސޭނު

  މީނަ ޝައިޚަކަށް ވާ ކަމުގައި ވަންޏާ ޑިޕްލޮމާ އިން އަރަބިކް ލޭންގްވިޖް އޮތް ކޮންނެ މީހަކު ޝައިޚަކަށް ވާނެ. އެހެންނޫނަަސް ދީނީ އިލްމުގެ ރޮގުން އެޓްލީސްޓް ބެޗެލަރސް ޑިގްރީ އެއް އޮތުން ލާޒިމު ކުރޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަލާ މިންގަނޑުން. މީނަ އަތުގަ ނޯންނާނެ އެ ފަދަ ފާހެއް. އެހެންވީމަ އަނގަ އަރުވާނެ ކޮންމެ ތަނެއްގަވެސް

 42. ޔސރ

  ދީނީ އިލްމުވެރިއެކޭ މި މީހާ ގަނޑާ ދިމާއަށް ބުނަން ހެޔޮ ނުވާނެ
  ﷲ ތަޢާލާ އޭނާއަށް ހައްގު ޖަޒާ ދެއްވައި މިފަދަ ނުބައި މީހުންގެ މަކަރާ ހީލަތުން މުސްލިމުން ސަލާމަތް ކުރައްވާށި

  15
 43. އަބްދުއްލަޠީފު

  ޢަރަބި ބަހުގެ ޑިޕްލޮމާ އެއް ގެންގުޅޭމީހަކު ޝޭޚަކައް ވީގޮތް ވަގުތު ނޫހުން ބުނެދީބަލަ. ކުޑަމިނުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީވެސް ނެތީސް މި ހުސެއިންރަޝީދު އަށް ޝޭޚު ކިޔާތީ މަހަމަ ހައިރާންވެއްޖެ.

  10
 44. ޙުސެއަން ރަސީދު

  އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލުތައް އާންމުންނަށް އޮޅުވާލަމުން ގެންދަަވާ ކައްޒާބެއް!

 45. އަހުމަދު

  ދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރާ ޝޭހު

 46. ޚަލޯ

  ބޮޑު ދޮގެއް. ޢޭނަހުރީ ސައޫދީގައި. ވެކްސިންޖެހީ 3 ވަނައަށް. ހުސޭނު ކާރީ އަހާބަލަ ނިކަން.

 47. އާސިދާ

  ތިޔަޖަހަނީ ޓެޓްނަސް އިންޖެކްސަނެއް ކޮންފޮންޏެއް ދައްކާކައް..

 48. މުފީދު

  ޝޭހް ހުސެން ރަޝީދު ކޯވިޑް ވެކްސިން ޖެއްސެވީ ސައުދީ ގަ ހުންނަވާ ދިވެހި އެމްބަސަޑަރ މުހައްމަދު ޚަލީލް ވެކްސިން ޖެއްސެވުމަށް ފަހު! އެހެންވީމަ، އެންމެ ފުރަތަމަ ކޯވިޑް ވެކްސިން ޖެހި ފުރަތަމަ ދިވެއްސަކީ މުހައްމަދު ޚަލީލް!

 49. ާެއަމަތުﷲ

  ޢެ ހުސޭނަކީ މިރާއްޖޭގަ ހުރި އެންމެ ބޮޑު ކައްޒާބު. އެއީ އިންޑިޔާގެ ވެކުސިން އަށް އިތުބާރު ނުކުރެވޭ ކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ހެކި. ޙުރިހާ ބޮޑުން ދުނިޔޭގެ އެތަންމިތަނަށްގޮސް ވެކުސިން ޖަހަނީ. ޢެކަމަކު ރައްޔިތުން ވިއްޔޯ އިނޑިޔާގެ ފޭކު ވެކުސިންގަނޑު ޖަހަން.. އެއިންވެސް އެނގޭ އެއްޗަކީ ތި މީހުން ރަެްޔިތުންނާ ދޭތެރޭގަހުރި އަނިޔާވެރިކަމާ ގައްދާރުކަން ނަމަނަމަ ތި ވެކުސިނަކާ އެެްވެސް މީހަކު ވައިވެސް ނޭޅޭތި!!!

  1
  1