18:26

ހދ. ނެއްލައިދޫގައި އެއް ގެއެއްގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ތިބި ފަސް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެ.

17:55

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ބަންދުކޮށްފައިވާ ސްރީލަންކާ މިހާރު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، އެ ގައުމަށް ޝެޑިއުލް ދަތުރު ކުރުމަށް ހުއްދަ ލިބިފައިވާ އެއާލައިންތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ އެއާލައިން މޯލްޑިވިއަން ހިމެނިއްޖެ.

15:22

11:52

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ބްރެޒިލް އިން އިތުރު 1،071 މީހުން މަރުވެއްޖެ.

11:51

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން އެމެރިކާ އިން 3،886 މީހުން މަރުވެއްޖެ.

10:26

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން މެކްސިކޯ އިން އިތުރު 1،440 މީހުން މަރުވެއްޖެ.

10:04

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ޗައިނާ އިން ޕާކިސްތާނަށް ފަސް ލައްކަ ވެކްސިން ޑޯޒް ހަދިޔާކޮށްފި.

09:42

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އިންޑިއާ އިން އުފެއްދި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން އިތުރު ތިން ގައުމަކަށް ފޮނުވައިފި.

ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާތެރި ވަބާއިންނ ދުނިޔެއަށް އަރައިނުގަނެވި އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެގެންދިޔައިރު ވެސް މި ބަލިމަޑުކަމަށް ކޮންޓްރޯލެއް ގެނެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ޗައިނާގެ ހުބޭއި ޕްރޮވިންސުގެ ހުއާން ސިޓީގެ މަސް މާރުކޭޓަކުން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ފެނުނު މި ނުރައްކާތެރި ވައިރަސް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރިގެން ދިޔައިރު މިއަދާއި ހަމައަށް ދުނިޔޭގެ 219 ޤައުމަކުން ނުވަތަ ސަރަޙައްދަކުން މި ބަލިމަޑުކަން ވަނީ ފެނިފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި ދުނިޔޭގެ ހާލަތު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ގޯސްވަމުން، ނުރައްކާ ބޮޑުވަމުން އަންނައިރު އިއްޔެ އެކަނިވެސް ދުނިޔެއިން ބައިމިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މި ބައްޔަށް ފައްސިވެފައި ވެއެވެ. އަދި މި ބަލީގައި އިއްޔެ އެކަނިވެސް ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން 16000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހަކު ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

ތާރީޚުގައިވެސް ދުނިޔެ މިހާތަނަށް ދުށް އެންމެ ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަން ކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭ ކޮވިޑް-19 އިން އަރައިގަތުމަށް ގިނަ ޤައުމުތަކުން ހުއްޓުމެއް ނެތި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު މި ބަލިމަޑުކަމާއި ހަނގުރާމަކުރުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުން އެބަދެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ވެކްސިން މިހާރު ބޭނުންކުރަން ވެސް ފަށާފައިވާއިރު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ ވަރުގެ ވެކްސިނެއްގެ އުންމީދު އަދި ފުރިހަމަވެފައެއް ނުވެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި ދުނިޔޭގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު، މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް މި ބަލިޖެހި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު މި ބަލީގައި މަރުވެފައި ވަނީ އެމެރިކާއިންނެވެ. އަދި ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ފައްސިވި ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި އަވައްޓެރި އިންޑިއާ އޮތްއިރު ތިންވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކަށް ބަލި ޖެހިފައި ވަނީ ބްރެޒިލް އިންނެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ މަޢުލޫމާތުތައް ހާމަކުރާ އިދާރާތަކުން ނެރެފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު ދުނިޔެއިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ޖުމަލަ 98 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ފައްސިވެ އޭގެތެރެއިން 2.1 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައި ވެއެވެ. މިހާތަނަށް މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ބަލިން ރަނގަޅުވެފައި ވަނީ 70 މިލިއަން މީހުންނެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގައި ރާއްޖޭގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގައި ވެސް ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ރާއްޖޭގައި ފުރަބަންދު އުވާލިފަހުން ކޮވިޑަށް ފައްސިވާ މީހުން، ޚާއްސަކޮށް ދިވެހިންގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު މިހާރު ވަނީ 14830 އަށް އަރާފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އަލަށް ފައްސިވި 65 މީހަކުވެސް ހިމެނެއެވެ. މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ރަނގަޅުވެފައި ވަނީ 13731 މީހުންނެވެ. އަދި މި ބަލީގައި ރާއްޖެއިން މިއަދާއި ހަމައަށް ނިޔާވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު 50 އަށް އަރައެވެ.

ކޮވިޑް-19 އިން އަރައިގަތުމަށް ރާއްޖެއިންވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުން އަންނައިރު އިއްޔެ ރާއްޖެއަށް ވަނީ އިންޑިއާއިން ހަދިޔާކުރި ކޮވިޑްގެ ވެކްސިން ގެނެސްފައެވެ. އިންޑިއާގެ ބޯޓެއްގައި ރާއްޖެއަށް ގެނެސްފައިވަނީ އެޤައުމުން އުފައްދާ "ކޮވިޝީލްޑް"ގެ 100،000 ޑޯޒެވެ.

އިންޑިއާ ވެކްސިންގެ އިތުރުން، ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމަށް މިހާތަނަށް އެންމެ ކާމިޔާބު ވެކްސިން އުފައްދާ އެއް ކުންފުނި ކަމަށްވާ އަސްޓްރާޒެނެކާ އާއެކު ރާއްޖެއިން ވަނީ ހަތް ލައްކަ ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ހޯދުމުގެ އެއްބަސްވުމެވެސް ވެފައެވެ.


ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅޭ އިތުރު ޚަބަރުތައް "ވަގުތު" ބްލޮގް އިން ފެންނާނެއެވެ.