މާލޭގައި އަންހެނުން ތަކަކަށް ފޮށުނު ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ ޑޮލަރު އޭޓީއެމް ކައިރިން މިއަދު ހައްޔަރު ކުރި މީހާއަކީ އެ ސަރަހައްދުގައި އަންހެނުންތަކަކަށް ފޮށި އާއްމުންނަށް އުނދަގޫ ކުރަމުންދިޔަ މީހެއް ކަމަށެވެ.

އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ 13:05 ހާއިރު އެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ 50 އަހަރުގެ ބަންގްލަދޭޝް މީހެކެވެ.

ފުލުހުން ދަނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

10 ކޮމެންޓް

 1. އިބިލީސް

  ބިދޭސީއެއްވީމަ ކޮޅުފައޮން އަރާ ޗަސްކޮށްފަ ހައްޔަރު ކުރަނީ. މިއުޅޭ ގޭންގްތަށް ހައްޔަރުކުރަންވީމަ ބިރުން ތުރުތުރުއަޅާ. ދިވެހި ފުލުހުންގެ ފެންވަރު

  42
  14
 2. ކޮވިޑް

  ތީ ނަފްސާނީ ބަލި ހުރި މީހެއް އަވަހަށް ދޫކޮށްލާ ޕޮލިސް ޕްލީސް . ނޫނީ އެޖެންޓާ ގުޅައިގެން ޑީޕޯޓް ކޮށްލާފަ އަލުން ގެނޭ ރާއްޖެ.ނަފްސާނީ ބަލީގެ ސަރުކާރުގަ މިވަރު ކަމެއް ވެދާނެ، އެހެންދޯ ވާނީ ކަނޑުތަކުގަޔާ ރައްރަށުގަ އަޅަންބުނި ޕަރލާތަކަށް ވަންނައި މީހުން މިހާރު އެ އުޅެނީ މަގުމަތިވެގެން، އަންހެނުންނާ މަގުމަތިން ފޮށުނީމަ ކީއްވެބާ ހައްޔަރު ކުރަންވީ ؟ ބަލަ ހޯމް މިނިސްޓަރ ބުނި ދޯ އެއީ ކީ ބޮޑުކަމެއްނޫނޭ، ރޯޔަލް ނޫންވީމަ ދެއްތޯ ތި ތަޅާ ހައްޔަރު ކުރީ؟

  26
  2
 3. ބެހުނު ކުއްޖާ

  އަޅުގަނޑު މިއީ އޭގެން އެކަކު.. އަޅުގަނޑު ގެ ބަޔާން ނަގާކަށް ނާދޭ.. ދެން ކޮން ތަހުގީގެއްތޯ؟؟؟؟؟؟؟

  26
 4. ނޫސްކިޔާމީހާ

  ހަދާންވަނީ މީގެ ކުޑަދުވަސްކޮޅެއް ކު ރިން އެމެ ރި ކާގައި ހިނގި ހާދިޘާ. ޢެ ޕޮލިސްމީހާވެސް ހު ރީ މިގޮތަށް ކަކޫ ޖަހާފަ

  16
  1
 5. ނަފްސާނީ ބަލީގެ ޑޮކްޓަރ

  ތީ ހަމަ ޔަޤީނުންވެސް ނަފްސާނީ ބަލި މީހެއް. އަވަހަށް ރަށަށް ފޮނުވާލާ.

  13
  2
 6. އަންނިބޭ

  ޕޮލިހުން ކޮއްފިއްޔާ ހަރާމެއް ހަލާލެއް ނޯވޭ އުޅޭނެ ހާބުރި ރަޝީދު ދަރިއެއް ބަނޑިޔާ ހިފައިގެން ސަލާން ޖަހަން އެވެސް މިހާރު އާންމު އުނދަގުލަކައް ވެއްޖެ އޭތިވެސް ހައްޔަރު ކޮއްބަލަ ތިހެން ގަޓުވެފަ

  5
  2
 7. އެމަންޖެ

  ތިޔަ ހައްޔަރު ކުރެވުނު ބަނގުލަދޭސް މީހަކީ ސިކުނޑީގެ އެއްފަޅި މަދުމީހެއް މިހާރުން މިހާރައް މިނިވަން ކުރޭ.

 8. ހުސެން

  ދީނީ ކަމެއް ވެއްޖެޔާ އެވާނީ މޮޔައަކަށް .އިންޑިއާ މީހެއް ވިއްޔާ ޤާނޫނެއް ނިހިނގާނެ

  8
  1
  • 100%

   ...100% މި ވެސް ބަންގްލަދޭޝް މީހެއް... މި މީހުންގެ ކަންތަށް ހާދަ ބޮޑު ވެއްޖެޔޭ

 9. ނަފްސާނީ

  އެއީ ނަފްސާނީ ބަލިމީހެއް

  3
  1