މާލޭގެ ސަބުދެލި މަގުގައި ހުންނަ އުސް އިމާރާތަކުން މީހަކު ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

އެ މީހާ މިހާރު ވަނީ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

އެ ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ސަބުދަލި މަގުގައި ހުރި ގެއެއްގެ މަތިން މީހަކު ވެއްޓިގެން މިރޭ 19:45 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ މައުލޫމާތު ލިބުމާއި ގުޅިގެން މިހާރު ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވީ، ވެއްޓިފައި ވަނީ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ.

ވެއްްޓިފައި ވަނީ 34 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ވެއްޓިފައި ވަނީ އެ ގޭގެ ތިން ވަނަ ފަންގިފިލާއިންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

6 ކޮމެންޓް

 1. ޙަބީބު

  ފުލުހުން ނާއެކު ފުލުހުންގެ ބަޔަކުގޮސް ފުލުހުންއެތަން ގޮސްފުލުހުން އެކަންބަލަމުންދާނެ ކަމައްފުލުހުންބުނޭ ފުލުހުންނަކީ ފިލުހުންގެ ވާޖިބު އަދާކުރާބައެއް

  16
  1
  • ބޮންދު

   ޢެެއްކަމެއްވެސް ވާބައެއްނޫން

   8
   1
  • ބޮންދުބތ

   ޢެެއްކަމެއްވެސް ވާބައެއްނޫން

   5
   1
 2. ހޮނޑާފުށީ ބޮޑުހުސޭނު

  މަގުގެ ނަން ރަގަޅުތޯ

  11
  2
 3. ބަބޫ

  ރަގަޅައްވިއްޔާ ގިއްގެޅެންދެން ބޮއެގެން ވާންޗޯވެގެން ތިޔަ ވެއްޓުނީ. ދިވެހިން ޕާޓީ ޑުރަގާ ރަލާ ހަކުރާ ބޮއެގެން ފައި ބިމުގަ ނުޖެހި އުޅޭދުވަސްކޮޅެއް. އެހެންތާވާނީވެސް ބޮޑުން ދާމަގުން ދޯ ރައްޔިތުންވެސް ދާނީ

  15
 4. XD

  ސައިކަލެއް މައްޗައްތަ ވެއްޓުނީ؟؟

  7
  1